ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2016
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
6
7
9
13
14
16
17
18
19
23
24
27
29
     
   
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ

ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ ครอบครัว...พอเพียง ชิงทุนการศึกษา

date21 พ.ย. 52 / 09:48 view5,286

  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
MBK Center และธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมสุดเลิฟ...เพื่อคุณพ่อสุดรัก
เชิญเยาวชนทั่วประเทศส่งภาพวาดระบายสีเข้าประกวดในหัวข้อ “ครอบครัว...พอเพียง”
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mbk-center.co.th

ศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จัดกิจกรรมเลิฟๆ ต้อนรับเทศกาลวันพ่อ ขอเชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีเข้าประกวดในหัวข้อ “ครอบครัว...พอเพียง” ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

นางสาวสิรินุช อนันต์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันพ่อประจำปี 2552  ศูนย์การค้า MBK Center ร่วมกับ ธนาคารธนชาต จัดประกวดภาพวาดระบายสีสำหรับเยาวชนในหัวข้อ “ครอบครัว...พอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันที่มีต่อกันอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยน้อมนำแนวทางการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์

โดยการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “ครอบครัว...พอเพียง” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี และระดับเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ทั้งนี้น้องๆ สามารถสร้างสรรค์ภาพวาดส่งเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงาน โดยใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 (21x 29.7 ซม.) และใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสีได้โดยไม่จำกัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้   นอกจากนี้ผลงานชิ้นนั้นต้องมีข้อความบรรยายใต้ภาพสั้นๆ ไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อมระบุชื่อผู้วาด สถานศึกษา และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 
สำหรับรางวัลที่ผู้ชนะการประกวด จะได้รับแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ระดับเยาวชนอายุระหว่าง 6 - 12 ปี
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล       
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล   


ระดับเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี
รางวัลชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล       
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัล   

น้องๆ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมผลงานภาพวาดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกจุดภายในศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2620-9000 ต่อ 7451–7453 ทั้งนี้การตัดสินและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดจะจัดขึ้นในงาน.“MBK เพื่อพ่อ...พอเพียงด้วย ๙ ภูมิปัญญาไทย” วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ณ ลาน MBK Avenue ศูนย์การค้า MBK Center