ปฏิทินกิจกรรม

กรกฏาคม 2015
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
   
5
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
   
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2554

date6 พ.ย. 53 / 11:34 view39,447

  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
  • พื้นที่โฆษณา ปักหมุดกิจกรรม
กอง ทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปี  2554  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.-

คุณสมบัติผู้สมัคร

         -  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่า อายุ 15 18 ปี เข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) ระยะเวลาศึกษา  3  ปี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
        -  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  อายุ  17-20 ปี  เข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.)  และเหล่าทหารสารวัตร (สห.)  ระยะเวลาศึกษา  2  ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
        -  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  อายุ 17 20 ปี  เข้าศึกษาใน เหล่าทหารต้นหน (ตห.) เหล่าทหารแพทย์ (พ.) เหล่าทหารอากาศโยธิน (อย.) และเหล่าทหารสารวัตร (สห.)  ระยะเวลาศึกษา  2  ปี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดรับสมัคร

     160;      สมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้โรงเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ซื้อใบสมัคร ถึงวันที่  14 มกราคม 2554

            สมัครด้วยตนเอง  ที่อาคารรณนภากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  ระหว่างวันที่  5 13 กุมภาพันธ์  2554  เวลา  08.30 น. 15.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

            จำหน่ายใบสมัคร  ตั้งแต่พฤศจิกายน  2553  ที่โรงเรียนจ่าอากาศ  ราคาชุดละ  80.-บาท สั่งซื้อทางไปรษณีย์  ราคาชุดละ  110.-บาท  ธนาณัติสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์

ปณฝ.กอง ทัพอากาศ 10213  ในนาม  นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา  ไชยปะ  จ่าหน้าซองถึง สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

            สอบถามรายละเอียด  โทร. 0 2534 2841 , 0 2534 3763

www.atts.ac.th
www.atts.rtaf.mi.th