ความคิดเห็น

118

จำนวนแชร์
1,589


          สวัสดีครับ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานเลยก็ว่าได้ ที่เผยกำหนดการรับตรงประจำปี 2557 ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้ว สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปีนี้รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ยังคงจัดเต็มหลายคณะเหมือนเดิม แถมสมัครได้ทั่วประเทศ แต่ที่จะมีเปลี่ยนก็จะเป็นช่วงเวลาการรับสมัครที่จะมาช้ากว่าปีก่อนๆ ประมาณ 1-2 เดือน ว่าแล้วก็ไปดูรายละเอียดคร่าวๆ กันเลย

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

คณะที่เปิดรับตรงปี 2557
          - คณะแพทยศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะสาธารณสุขศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะเทคโนโลยี
          - คณะสัตวแพทยศาสตร์
          - คณะวิทยาการสารสนเทศ
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
          - คณะการบัญชีและการจัดการ
          - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


องค์ประกอบการรับสมัคร (แบ่งออกเป็น  2  ส่วน)

ส่วนที่ 1 คิดเป็น 100 %
          - องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขากำหนด คิดเป็น 10 %
          - องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 20 %
          - องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT จากการสอบ GAT-PAT 1/2557
                                  (สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %
    
ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วประเทศ ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)


กำหนดการรับสมัคร
         01-30 พ.ย.56 - รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th
         16-20 ธ.ค.56 - รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับตรงปี 2557 ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้
                               เส้นทางที่ 1
                                   - โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (20 ธันวาคม 2556)

                               เส้นทางที่ 2
                                   - โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (19 ธันวาคม 2556)

                                เส้นทางที่ 3
                                   - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (20 ธันวาคม 2556)

                                 เส้นทางที่ 4
                                   - โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (20 ธันวาคม 2556)

          22-23 ธ.ค.56 - ทางมหาวิทยาลัยรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่งโดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือกฯ ตามเลขที่ใบสมัครจากน้อยไปหามาก)

          8-10 ม.ค.57 - ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          11 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th

          18 ก.พ.57 - สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
          25 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.msu.ac.th

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ www.acad.msu.ac.th


          ทั้งนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆ ของโควตาประเภทรับตรงทั่วประเทศ 57 นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะมีโควตาอื่นๆ ตามมาอีกมายมาย น้องๆ สามารถอ่านจากระเบียบการตัวเต็มที่จะออกมาเร็วๆ นี้ สุดท้ายนี้ พี่ลาเต้ ต้องขอขอบพระคุณทาง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับทีมงานเว็บเด็กดีได้ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆ ทราบกันในครั้งนี้ด้วยครับ

           เริ่มแล้ว!! บริการรับข่าวแอดมิชชั่น+รับตรงปี 2557 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่ มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

118

จำนวนแชร์
1,589

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #43 Orthai
  12 ก.ค. 2556, 18:45 น.
  สอบวันไหนไม่เห็นมีวันสอบ ได้สอบปะเนี่ย
  #43
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #10 bitoey
  14 มิ.ย. 2556, 08:22 น.
  สมัค เองในเว็บไม่ได้ หรอ ทำไมต้องไปเอายุ ร.ร. อื่น
  #10

118 ความคิดเห็น

 1. #1 ฝัน
  12 มิ.ย. 2556, 16:07 น.
  ไม่นะ ไม่พร้อมมม T______________________T กรี๊ด
  #1
 2. 12 มิ.ย. 2556, 17:55 น.
  จะอ่านหนังสือทันมั้ยยยย ย T^T
  #2
 3. 12 มิ.ย. 2556, 17:58 น.
  ฟิต ๆ ต้องสู้แล้วสิ ><
  #3
 4. #4 TOT
  12 มิ.ย. 2556, 19:31 น.
  คือบ้านหนูอยู่ไกลจากจุดรับใบสมัครทั้งสี่มากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าพอมีวิธีรับใบสมัครแบบอื่นบ้างมั้ยคะ ที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน่วยรับสมัคร TOT

  #4
  • 26 ก.ย. 2556, 06:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าจะมีที่อยู่ให้ส่งมาให้ทางไปรษณีย์อยู่ครับ ลองเข้าไปดูในลิงค์นะครับ มันอยู่ล่างสุดเลย พี่จะรอน้องๆทุกคนนะครับ สู้ๆเยี่ยม

   http://www.acad2.msu.ac.th/2557/quota/main_step.php
   #4-1
 5. 12 มิ.ย. 2556, 20:53 น.
  รอคอยเวลานี้มา นานละ
  #5
 6. 13 มิ.ย. 2556, 07:49 น.
  #..ยังหวั่นๆกะเรื่องเกรดอยู่เลย...T^T
  #8
 7. #9 Ford
  13 มิ.ย. 2556, 21:04 น.
  ทำไมประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ก่อนวันที่สอบละครับ งง
  #9
  • 26 ก.ย. 2556, 06:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ประกาศรายชื่อครับ ลองอ่านดูใหม่นะครับ ยิ้ม
   #9-1
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #10 bitoey
  14 มิ.ย. 2556, 08:22 น.
  สมัค เองในเว็บไม่ได้ หรอ ทำไมต้องไปเอายุ ร.ร. อื่น
  #10
  • 26 ก.ย. 2556, 06:39 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าก็ให้สมัครในเว็บแหล่ะครับ โรงเรียนที่ระบุไว้เป็นแค่สถานที่ในการแนะแนวเท่านั้นครับ
   #10-1
 9. #11 เ้้่เ้่
  14 มิ.ย. 2556, 11:04 น.
  อย่ามาเลย เตือนด้วยความหวังดี
  #11
  • #11-1 เพียว
   11 ก.ย. 2556, 13:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ทำไมหละครับพี่
   #11-1
  • 2 ต.ค. 2556, 16:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   นั้นนะซิ ทำไมเหรอ
   #11-2
 10. #12 KFC_SOGOOD
  14 มิ.ย. 2556, 19:26 น.
  ต้องเร่งอ่านหนังสือแล้ว
  #12
 11. #13 Mei
  14 มิ.ย. 2556, 21:49 น.
  เอาGat-Pat เยอะมากเลยง่าาาา
  #13
 12. #14 Jarinya Riyota
  14 มิ.ย. 2556, 22:22 น.
  ความฝันใกล้เป็นจริงแร้ววววววววว !! เย้ๆๆๆๆ
  #14
 13. #15 Bow
  15 มิ.ย. 2556, 19:05 น.
  #15
 14. #16 รังสันต์ (นิก)
  16 มิ.ย. 2556, 10:44 น.
  สบายๆครับทุกคน ถ้าเรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจในสิ่งที่เราจะ เราและเพื่อนอนาคตของ มันไม่ยากเกินความสามารถเราครับ
  #16
 15. #17 สุจารี
  16 มิ.ย. 2556, 17:13 น.
  แล้วคณะแพทย์อ่ะ จะมีระบุเขตพื้นที่ ที่มีสิทธิ์สอบ รึป่าวอ่ะ ???
  #17
 16. #18 - - -
  18 มิ.ย. 2556, 10:39 น.
  เด็กซิ่วสมัครได้ป่าวหรอ
  #18
  • 19 ต.ค. 2556, 13:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ค่ะ มหาสารคามจะดีกว่าขอนแก่นตรงที่รับเด็กซิ่วนี่แหละ ^^
   #18-1
  • #18-2 Sfeem
   5 พ.ย. 2556, 23:56 น.
   ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

   ในระเบียบการบอกแบบนี้อ่าค่ะแล้วสรุปเด็กซิ่วสมัครได้ไหมหนอ?งง
   #18-2
 17. #19 namnoom
  18 มิ.ย. 2556, 11:54 น.
  GAT-PAT นู๋จะไหวไหม ? ไหมเนี้ย
  #19
 18. #20 kanit
  18 มิ.ย. 2556, 18:56 น.
  ตอนนี้ปิดรับสมัครทางเว็บแล้ว เราต้องไปเอาใบสมัครตามโรงเรียนที่กำหนดมาหรอคะ ?
  #20
  • 2 ต.ค. 2556, 16:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าเริ่มวันที่ 1 พ.ย ไม่ใช่เหรอ ?
   #20-1
 19. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

ปิดไฟใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอนอย่าลืมล็อคบ้าน, บ้านหลังไหนล่ะเนี่ย? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .