ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
1,680

         สวัสดีค่ะ น้องๆ ม.6 คนไหนที่อยากได้ทุนการศึกษา วันนี้พี่อีฟมีข่าวดีมาฝากค่ะ เพราะรับตรงนี้มีทุนด้วย ! ซึ่งรับตรงที่พี่อีฟกำลังพูดถึงนั่นก็คือ รับตรง 60 โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวม 2 คณะ 17 สาขา มากถึง 10 ทุนเลย เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 ทุนช้างเผือก 17 สาขา ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ธานี)

คณะและสาขาที่เปิดรับ
มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรประมง
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วศ.บ. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา)
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา รป.บ. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.6 สายสามัญ และต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
  
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสนับสนุนทุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา (ตรวจสอบเพิ่มเติมในระเบียบการ)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ชั้น ม.4-5 (รวม 4 ภาคเรียน)
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 ทุนช้างเผือก 17 สาขา ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ธานี)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 

รับตรง 60 ทุนช้างเผือก 17 สาขา ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ธานี)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
1,680

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 ซิ่วซะแล้วววว
    21 ก.ค. 2559, 02:02 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    เด็กซิ่มสมัครได้มั้ยค่ะ หลับดีกว่า
    #1

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .