ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
655

        สวัสดีค่ะ รับตรง 60 ที่พี่อีฟเอามาฝากกันวันนี้ เป็นรับตรงที่น้องๆ เด็กซิ่วก็สามารถสมัครกันได้นะคะ สำหรับรับตรง 60 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเปิดรับมากถึง 17 สาขา รวม 650 ที่นั่ง รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)

คณะและสาขาที่เปิดรับ
มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาทรัพยากรประมง
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วศ.บ. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา)
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา รป.บ. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายสายสามัญ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายสายสามัญ
 
 ทดสอบ Icon ต้องไม่เป็นผู้ที่ม.สงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปี 2560
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา (ตรวจสอบเพิ่มเติมในระเบียบการ)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ชั้น ม.4-5 (รวม 4 ภาคเรียน) หรือ ม.4-6 (รวม 6 ภาคเรียน)
  
ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระวิชา GPA ชั้น ม.4-5 (รวม 4 ภาคเรียน) หรือ ม.4-6 (รวม 6 ภาคเรียน)
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
655

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 ฮารท์
    1 ก.ค. 2559, 16:13 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    เยี่ยม
    #1

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .