ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
6,637

กำลังโหลด...

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

รายละเอียดรับตรง ODOD, CPIRD, MD02 แพทยศาสตร์ มข. เกรดเกิน 3.00 สมัครเลย

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 30 มิ.ย. 59 41,255 3

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.ขอนแก่น 60 , รับตรง ม.ขอนแก่น รับตรง แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น , ODOD ม.ขอนแก่น , CPIRD ม.ขอนแก่น , MD02 ม.ขอนแก่น , แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น , แพทย์ มข , แพทย์ ขอนแก่น , แพทย์ ขอนแก่น

5คณะ
204ที่นั่ง
1 ก.ย. 59 - 13 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 15 วันปิดรับ
หมดเขต
 • โครงการผลิตแพทย์ฯ (MD02) คณะแพทยศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  3.00เกรด
  76ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์
  [สมัครได้ 16 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • นครพนม
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  3.00เกรด
  72ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ (MD07)
  [สมัครได้ 4 จังหวัด]
  • ขอนแก่น
  • นครพนม
  • มุกดาหาร
  • สกลนคร
  3.00เกรด
  24ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ (MD08)
  [สมัครได้ 4 จังหวัด]
  • ยโสธร
  • ศรีสะเกษ
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  3.00เกรด
  16ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) คณะแพทยศาสตร์ (MD09)
  [สมัครได้ 5 จังหวัด]
  • เลย
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อุดรธานี
  • บึงกาฬ
  3.00เกรด
  16ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีรับตรงสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยากเป็นหมอมาฝากค่ะ คือ รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาแบบจัดเต็ม 3 โครงการเลย คือ ODOD, CPIRD และ MD02 แต่ละโครงการมีการกำหนดรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

โครงการที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
 
ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

รายละเอียดพื้นที่แต่ละโครงการและคุณสมบัติเฉพาะ
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการสมัครโดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดามารดาที่เป็นข้าราชการโยกย้ายต้องมีเอกสารการโยกย้าย)

 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
 
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)


ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการสมัครโดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดามารดาที่เป็นข้าราชการโยกย้ายต้องมีเอกสารการโยกย้าย) แต่ต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้น หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บึงกาฬ

 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่พื้นที่ตั้งในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น
 
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลทาง http://home.kku.ac.th/admismd/
 
ทดสอบ Icon ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อตนเอง
 
ทดสอบ Icon ลงลายมือชื่อ ผอ. โรงเรียน และประทับตรงโรงเรียนในใบสมัคร
 
ทดสอบ Icon ใบรายงานผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon ส่งเอกสารที่
 
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)
 ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
6,637

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

3 ความคิดเห็น

 1. 11 ก.ค. 2559, 22:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เยี่ยม เยี่ยมมมม

  #1
 2. #2 Guitar
  4 ส.ค. 2559, 21:43 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  3.00 นี่คือ GPAX กี่เทอมครับ ไม่รู้จริงๆ
  #2
  • #2-1 Naphat
   เมื่อ 29 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   CPIRD ใช้ 4 เทอมครับ
   #2-1

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .