ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
13,477

            สวัสดีค่ะ ใครที่อยากเรียนสายวิทย์สุขภาพต้องห้ามพลาด วันนี้พี่แป้งได้รวบรวมรับตรงคณะสายวิทย์สุขภาพที่เผยระเบียบการออกมาแล้ว มีทั้งที่กำลังเปิดรับและจะเปิดรับในเดือนหน้าด้วย แต่ละโครงการเปิดรับคณะไหนบ้าง และแต่ละโครงการมีเกณฑ์คัดเลือกอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
อยากเรียนวิทย์สุขภาพมาทางนี้! รวมรับตรง 60 คณะสายวิทย์สุขภาพ (17 โครงการ)

รับตรง กสพท. 60
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะแพทย์
 
ทดสอบ Icon สอบ 7 วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET ไม่น้อยกว่า 60%
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงรูปแบบพิเศษ 60 จุฬาฯ (โครงการจุฬาฯ - ชนบท)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 16 - 31 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในพื้นที่ที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงรูปแบบพิเศษ 60 จุฬาฯ
(โครงการผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางกีฬาฯ)

ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 16 - 31 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาในประเภทกีฬาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลงานความสามารถทางกีฬาระดับชาติ
 
ทดสอบ Icon ใช้ผลสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาวิชาเรียน ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 ส.ค.-15 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon ประเภทของการให้โควตา
     โควตาโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด
     โควตาทั่วประเทศ
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาที่เปิดรับ
     กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX อยู่ในตำแน่ง Percentile ของโรงเรียน ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป   
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

โควตาภาคเหนือ 60 ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 15-23 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
     คณะเทคนิคการแพทย์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 15 - 23 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (คะแนนจากโควตาภาคเหนือ)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 15 - 23 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดา,มารดา,ผู้ปกครองตามกฎหมาย อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีฯ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน รายวิชาของรหัส 0001 คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่  1 - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (ทั่วประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง (ระบบรับตรงแบบสอบข้อเขียน)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่  1 ส.ค. - 15 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามแต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่  1 - 13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
     โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
     โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ ม.6 และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (DTX)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่  1 - 13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL,TOEFL,TOEFL,IELTS,CU-TEP,KEPT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (MDX)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : แพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TOEFL, TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT  
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัครวันที่  20 - 31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
     โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
       ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี
       ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี
       ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
       ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ TU STAR 05 ครั้งที่ 4/59 จำนวน 3 วิชา คือ
     STAR 100
     STAR 201
     STAR 203
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน การตัดสินใจสถานการณ์
 
ทดสอบ Icon สอบบุคลิกภาพ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง แพทย์รามาฯ ม.มหิดล
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon มหิดลเพื่อชาวชนบท
     โควตาวิทยาเขต
     โควตาพื้นที่
     โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
     โครงการพิเศษ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ระบบรับตรงโดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon สอบ BMAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 60 คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครได้ถึงวันที่ 23 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะการแพทย์แผนไทย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 เทอม (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชา วิทย์,คณิตฯ,อังกฤษ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือเป็นญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
     คณะพยาบาลศาสตร์
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ

  ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โควตาพิเศษจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่ง
     รับตรงทั่วประเทศ
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดการรับสมัครแต่ละสาขาแตกต่างกัน
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
13,477

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. #1 nnnpp
  18 ก.ค. 2559, 10:00 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้วโครงการแพทย์จุฬาชนบทเมื่อไหร่จะมาหรอคะ ปีที่แล้วเห็นว่าไม่กำหนดเกรดแล้วปีนี้จะมีอะไรเปลี่ยนมั้ยคะ หรือว่าปีนี้โครงการแพทย์ชนบทไม่มีคะ ใครรู้ตอบหน่อยนะคะเสียใจ
  #1
 2. #2 Auyfek
  18 ก.ค. 2559, 12:49 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬา โครงการชนบท ไม่เปิดรับเหรอค่ะ?
  #2

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .