ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
2,193

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ

รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ

เปิดรับ 1,718 ที่นั่ง! รับตรงเรียนดี ม.สงขลาฯ 27 คณะ (ใช้ GPAX+สอบสัมภาษณ์)

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 25 ก.ค. 59 31,460 11

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ม.สงขลาฯ , รับตรง โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , โครงการเรียนดี มอ. , มอ. , รับตรง มอ. 60

29คณะ
1,728ที่นั่ง
28 ก.ค. 59 - 10 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 50 วันปิดรับ
หมดเขต

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่อีฟมีอีกหนึ่งรับตรงที่เปิดรับมากถึงหลักพันมาฝากน้องๆ กัน ได้แก่ รับตรง 60 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เปิดรับพร้อมกันทุกวิทยาเขต มากถึง 27 คณะ 1,728 ที่นั่ง รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)

 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
  
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)
  ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
 
 ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)
  ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
 
 ทดสอบ Icon วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ปัตตานี)
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
  
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
  
ทดสอบ Icon คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ภูเก็ต)
  
ทดสอบ Icon คณะวิเทศศึกษา (ภูเก็ต)
  
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฏร์ธานี)
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
  
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
  
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง) มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)

 คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 
ทดสอบ Icon สามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสคณะ/ประเภทวิชา
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา (ตรวจสอบเพิ่มเติมจากระเบียบการ)

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม.4-5 (รวม 4 เทอม) คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 75
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์ คิดค่าน้ำหนักร้อยละ 25

 ปฏิทินโครงการ
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)

 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

11

จำนวนแชร์
2,193

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

11 ความคิดเห็น

 1. #1 มิกมิก
  23 ก.ค. 2559, 18:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เกรดรวมวิชาคณิตศาสตร์แค่2.33 สมัครวิศวะไม่ได้ใช่ไหมคะ ใครรู้ช่วยบอกที
  #1
  • 24 ก.ค. 2559, 01:50 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   เกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม รับที่2.75ขึ้นไปค่ะ
   #1-1
 2. 24 ก.ค. 2559, 19:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เกรดรวมม.4 - ม.5 คณะการจัดการโลจิสติกเกรดรวม 3.50 หมายถึงเกรดรับเข้าหรือโค้วต้าคะ? เสียใจ

  #2
 3. 24 ก.ค. 2559, 19:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สมมุติว่าถ้าเกิดติดโครงการนี้ เค้าจะตัดสิทธิ์แอดมิทชั่น ไหมค่ะ? สู้สู้

  #3
 4. #4 เพอว
  25 ก.ค. 2559, 07:25 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มีใครจะยื่นคณะศิลปศาสตร์เอกอังกฤษบ้าง รักเลย
  #4
 5. #5 เพอว
  25 ก.ค. 2559, 07:26 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มีใครจะยื่นคณะศิลปศาสตร์เอกอังกฤษบ้าง รักเลย
  #5
  • #5-1 Llies
   30 ก.ค. 2559, 08:22 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดรวมมอิงไม่ถึงง T^T เสียใจ
   #5-1
  • #5-2 Kimnee
   18 ส.ค. 2559, 22:48 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   เราลงจ้าา
   #5-2
 6. 30 ก.ค. 2559, 08:20 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เกรดรวมถึงง แต่เกรดรายวิชาไม่ถึง ทำไงงดี TT 

  #6
 7. #7 tuna
  5 ส.ค. 2559, 17:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  คณะวิศวะ สาขา คอม ที่วงเล็บไว้ว่าเรียนที่ภูเก็ต คือวิทยาเขต ภูเก็ตใช่ไหมคะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  #7
 8. #8 Kimnee
  18 ส.ค. 2559, 22:48 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  หลักฐานที่ส่ง ปพ.1ใช้ตัวจริงหรือสำเนาคะ
  #8

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .