ความคิดเห็น

20

จำนวนแชร์
12,480

กำลังโหลด...

โควตาเรียนดี+พื้นที่ 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ

โควตาเรียนดี+พื้นที่ 60 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ

รายละเอียดโควตาเรียนดี+พื้นที่ มจพ. เปิดรับทั้ง ม.6 และ ปวช. จัดเต็มทั้ง 9 คณะ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 ก.ค. 59 106,512 20

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง มจพ. 60 , รับตรง มจพ. , รับตรง พระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , โควตาเรียนดี , โควตาพื้นที่ , สอบตรง 60 , ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , รับตรง ปวช. , รับตรง ม.6 , โควตา 60 , โควตา 60

15คณะ
1,835ที่นั่ง
26 ก.ค. 59 - 14 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 17 วันปิดรับ
สมัคร

           สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงอีกหนึ่งข่าวมาฝากน้องๆ คือ รับตรง 60 โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับทั้ง 9 คณะ ครบ 3 วิทยาเขต รวม 1,835 ที่นั่ง และที่สำคัญเปิดรับทั้ง ม.6 และ ปวช. แต่ละคณะมีรายละเอียดการรับสมัครอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)

โควตาเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (140 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (วศ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากําลัง (ค.อ.บ.)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ (ค.อ.บ.)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. ตามสาขาที่กำหนด
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (100 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาออกแบบภายใน
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์   29 ต.ค.59
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (20 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon 28 ต.ค.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 16 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์   
   
ทดสอบ Icon 18 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (130 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon ทำแบบทดสอบ (1 ชั่วโมง)
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon 26 ต.ค.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์ + ทำแบบทดสอบ
   
ทดสอบ Icon 25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (140 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon โดยมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon ยกเว้นนักเรียน วทอ. จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon 26 ต.ค.59  ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon 5 พ.ย.59    สอบข้อเขียน
   
ทดสอบ Icon 15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 19 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์  
   
ทดสอบ Icon 25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี+โควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ทดสอบ Icon จำนวนรับ
   
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดี  120 ที่นั่ง
   
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่    120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร (โควตาเรียนดี)
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร (โควตาพื้นที่)
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
   
ทดสอบ Icon โดยมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX
   
ทดสอบ Icon GPA คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (200 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon 15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 20 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (200 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   
ทดสอบ Icon สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี (อย่างน้อย 1 ปี)
   
ทดสอบ Icon ยกเว้นนักเรียน วทอ. จะมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได
   
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX,  GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
   
ทดสอบ Icon สมัคร 26 ก.ค. - 14 ต.ค.59
   
ทดสอบ Icon 15 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
   
ทดสอบ Icon 19 พ.ย.59  สอบสัมภาษณ์  
   
ทดสอบ Icon 25 พ.ย.59  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (100 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ(วิศวกรรมการวัดคุม)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ(วิศวกรรมอัตโนมัติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(วิศวกรรมเครื่องกล)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(วิศวกรรมยานยนต์)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต(วิศวกรรมพอลิเมอร์)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon ระดับชั้น ม.6 มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
   
ทดสอบ Icon ระดับชั้น ปวช. มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (75 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ(วิศวกรรมการวัดคุม)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ(วิศวกรรมอัตโนมัติ)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(วิศวกรรมเครื่องกล)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์(วิศวกรรมยานยนต์)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต(วิศวกรรมพอลิเมอร์)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon เป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดระยอง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
   
ทดสอบ Icon ระดับชั้น ม.6 มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon ระดับชั้น ปวช. มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    GPAX, GPA
    สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (110 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   
ทดสอบ Icon เลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 อันดับ
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (160 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ของโรงเรียนในจังหวัดระยอง
   
ทดสอบ Icon ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (80 ที่นั่ง)
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โควตาพื้นที่ 5 จังหวัด คณะบริหารธุรกิจ
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ (110 ที่นั่ง)
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี
   
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
   
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
   
ทดสอบ Icon มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด (ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
   
ทดสอบ Icon GPAX, GPA
   
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ (9 คณะ รวม 1,835 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

20

จำนวนแชร์
12,480

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

20 ความคิดเห็น

 1. 27 ก.ค. 2559, 12:41 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ขอสอบถามหน่อยนะคะ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เห็นเขียนรับ ปวช. ด้วย แต่เราเข้าไปดูระเบียบการแล้ว ในระเบียบไม่ได้บอกว่า ปวช. รับสาขาไหนบ้าง ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
  #1
  • 27 ก.ค. 2559, 18:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ต้องไปดูในตัวเว็บของมหาวิทยาลัยเลยค่ะ
   แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมีแต่สอบตรงของพระนครเหนือค่ะ
   ลองดูหลยๆที่
   #1-1
  • 2 ส.ค. 2559, 14:42 น.
   สาขาสถาปัตยกรรม รับปวช.ช่างก่อสร้าง ,ปวช. สถาปัตยกรรม

   สาขาอื่นจำไม่ได้ คุ้นๆว่าทุกสาขา
   #1-2
 2. #2 สายป่าน
  28 ก.ค. 2559, 00:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ใครเรียนพระนครเหนือที่ระยองช่วยตอบหน่อยน้าาหรือใครรู้ตอบหน่อย คือเราอ้ะจบม.6ปีการศึกษา2559 คือตอนนี้เราไม่ได้เรียนแล้วค่ะรอเรียนปี2560ก็คือโควต้าปีนี้ เรายังมีสิทธิ์สมัครรอบโควต้าได้มั้ยค้ะเหมือนเด็กซิ่วอ้ะค้ะ
  #2
  • 2 ส.ค. 2559, 14:42 น.
   ไม่ได้จ้า รอสอบตรงนะคะ
   #2-1
 3. #3 PPin
  28 ก.ค. 2559, 10:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โครงการเรียนดีนี่้ถ้ามีคณะที่เราสนใจ2คณะ เราสามารถเลือกได้2คณะเลยรึป่าวหรือให้ได้แค่1คณะคะ
  #3
  • #3-1 อึ้งไปเลย
   30 ก.ค. 2559, 19:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   โครงการเรียนดี เลือกได้คณะเดียวค่ะ
   #3-1
  • 2 ส.ค. 2559, 14:45 น.
   สมัยนี้ไม่รู้ สมัยพี่ พี่สมัครได้2 ค่ะ ( สอบไม่ชนกัน )

   โทรถามดีกว่านะคะ 02-555-2000 กด 0 ค่ะ เยี่ยม
   #3-2
 4. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 5. #5 อึ้งไปเลย
  30 ก.ค. 2559, 19:03 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สรุปใช้เกรดรวม 4 ภาคหรือ5ภาคคะ เพราะมันบอกว่าเกรดรวมเทอมสุดท้าย (ของม.6นะคะ) เลยเขวๆมึนๆไปเลย เพราะไม่แน่ใจว่าเกรด 5 ภาคจะออกก่อนหมดรับสมัครรึป่าว รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ
  #5
  • 2 ส.ค. 2559, 14:49 น.
   มี4ใช้4 มี5ใช้5 ค่ะน้อง

   ไปถามที่โรงเรียนนะคะ แต่ ถ้าลงไป4 วันไปสัมภาษณ์ ออก5เทอมแล้ว เอา5เทอมไปนะ ไม่ผิดเยี่ยม
   #5-1
 6. #6 aternity
  2 ส.ค. 2559, 18:19 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ตัดสิทธิ์รอบแอดมั้ยค่ะ?
  #6
  • #6-1 เอินชิ่วๆ
   3 ส.ค. 2559, 10:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ตัดค่ะ
   #6-1
 7. #7 Sadtawut
  5 ส.ค. 2559, 16:06 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ยกเลิกการมมัครยังไงอ่ะคับพอดีกด เลือกไปสองอัน จะเอาโคต้าเรียนดีออกเสียใจ
  #7
 8. #8 มณีรัตน์
  7 ส.ค. 2559, 20:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ขอโทษนะค้ะ .. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ มจพ.ระยอง กับ คณะวิศวกรรมโลจิสติกส์ของ มจพ. นี่คณะเดียวกันรึปล่าวค้ะ ? ขอบคุณค่ะ >,<
  #8
 9. 24 ส.ค. 2559, 17:48 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ผมอยากทราบวิธีสมัครอะคับงงมากเลย[bb-03]

  #9
 10. #10 boom
  เมื่อ 30 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รับเด็กซิ่วไหมค่ะ
  #10
 11. เมื่อ 26 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  โครงการนี้รับเด็กทั่วประเทศหรือแค่ คนในเขตค่ะพี่ เห็นบอกว่าเป็นโควต้าเรียนดี + พื้นที่ นี้คือยังไงค่ะ

  #11
 12. #12 Ann
  เมื่อ 15 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เลือกได้กี่คณะคะ
  #12
 13. #13 Loux
  เมื่อ 7 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  คือว่าผมอบากถามว่าถ้าเราเกรดไม่ถึงตามโควต้าที่กำหนดเกรดเฉลี่ยไว้จะสมัครได้ไหมเยี่ยม
  #13

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .