ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
18,681

              สวัสดีค่ะ วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน รู้ตัวอีกทีก็หมดเดือนกรกฎาคมไปแล้วค่ะ เริ่มต้นใหม่กับเดือนสิงหาคม เดือนของวันแม่แห่งชาติ ในช่วงนี้ก็มีรับตรงเปิดรับสมัครอีกเพียบ พี่แป้งได้รวบรวมรับตรง 60 ที่เปิดรับสมัครวันที่ 1 ส.ค.นี้ แค่วันเดียวเท่านั้นเปิดรับสมัครถึง 7 โครงการ จะมีโครงการไหนบาง ไปดูกันเลยค่ะ
 
เตรียมตัวให้ดี! รวม 7 โครงการรับตรง 60 ที่เปิดรับสมัคร 1 ส.ค.นี้ (สมัครได้ทั่วประเทศ)

รับตรง 60 โควตาพื้นที่ ม.อุบลราชธานี
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะบริหารศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขฯ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช., ปวส.
 
ทดสอบ Icon แบ่งผู้สมัครเป็นโควตาพื้นที่ภาคอีสาน และโควตาพื้นที่ภาคอื่น ดังนี้
     พื้นที่ภาคอีสาน เป็นนร.ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     พื้นที่ภาคอื่น เป็นนร.ในภาคอื่นยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 1)
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 10 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
     โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน
     โครงการนักคิดเพื่อสังคม
     โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา
     โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการดูได้ที่ระเบียบการฯ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โควตาวิชาเรียน 60 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 ส.ค. - 15 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon ประเภทของการให้โควตา
     โควตาโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
     โควตาทั่วประเทศ (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด)
 
ทดสอบ Icon กลุ่มสาขาที่เปิดรับ
     กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
     กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon ม.6 สายวิทย์ สามารถสมัครได้ทุกกลุ่มสาขาวิชา
 
ทดสอบ Icon ม.6 สายศิลป์ สามารถสมัครสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX อยู่ในตำแน่ง Percentile ของโรงเรียน ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง กสพท. 60
ทดสอบ Icon สมัครวันที่ 1 - 31 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
     คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะแพทย์
 
ทดสอบ Icon สอบ 7 วิชาสามัญ
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET ไม่น้อยกว่า 60%
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ระบบรับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ส.ค.-15 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
     หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามแต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค.-13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
     โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (รอบที่ 1)
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
     สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25 (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศฯ)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
18,681

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. 1 ส.ค. 2559, 21:37 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

    เสียใจเสียใจเสียใจพึ่งรู้ว่าการเป็น ม.6 มันเหนื่อยขนาดนี้ นี่แค่เริ่มต้น...

    #1

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .