ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
5,156

กำลังโหลด...

รับตรง 60 นร.ความสามารถพิเศษ+ทุนเพชรพระจอมฯ มจธ.

รับตรง 60 นร.ความสามารถพิเศษ+ทุนเพชรพระจอมฯ มจธ.

รายละเอียดรับตรง มจธ. เปิดรับทั้งนร.ความสามารถพิเศษ และ ทุนเพชรพระจอมฯ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 2 ส.ค. 59 48,641 5

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง มจธ. 60 , รับตรง มจธ. , รับตรง ทุนเพชรพระจอมฯ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี , ม.พระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ทุนเพชรพระจอมฯ , สอบตรง 60 , ความสามารถพิเศษ , โควตากีฬา , โควตากีฬา

7คณะ
82ที่นั่ง
1 ส.ค. 59 - 4 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 22 วันปิดรับ
หมดเขต
 
          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีอีกโครงการรับตรงของ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ คือ รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับหลากหลายรูปแบบ คัดเลือกโดยใช้ความสามารถตามที่แต่ละคณะกำหนด รายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 ความสามารถพิเศษ+ทุนเพชรพระจอมฯ ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี

คณะที่เปิดรับและคุณสมบัติผู้สมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)
     วิศวกรรมเคมี
     วิศวกรรมเคมี(นานาชาติ)
     วิศวกรรมเครื่องกล
     วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
     วิศวกรรมเครื่องมือ
     วิศวกรรมวัสดุ
     วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
     วิศวกรรมไฟฟ้า
     วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กําลังและพลังงาน)
     วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
     วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(นานาชาติ)
     วิศวกรรมโยธา
     วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ)
     วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)
     วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
     วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด(สหกิจศึกษา)
     วิศวกรรมอัตโนมัติ(นานาชาติ)
     วิศวกรรมอุตสาหการ
     วิศวกรรเมคคาทรอนิกส์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     โควตาวิชาการดีเด่น ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     โควตาความสามารถพิเศษ ไม่กำหนด GPAX

คณะวิทยาศาสตร์

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาสถิติ
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
     สาขาวิชาเคมี
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ)
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ)
     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
     สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวณ
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL (IBT), CU-TEP หรือ RMIT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     โควตาวิชาการดีเด่น ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     โควตาความสามารถพิเศษ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์)
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากําลัง)
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวณ
     โควตาวิชาการดีเด่น ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     โควตาความสามารถพิเศษ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
     โควตาวิชาการดีเด่น ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     โควตาความสามารถพิเศษ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชามีเดียอาตส์ (การออกแบบกราฟิก)
     สาขาวิชามีเดียอาตส์ (แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
     สาขาวิชามีเดียอาตส์ (การออกแบบภาพยนตร์)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (การพัฒนาเกมส์)
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์)
     สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวณ
     โควตาวิชาการดีเด่น ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
     โควตาความสามารถพิเศษ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80


โควตาที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon ด้านกีฬา (มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)
     เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
     เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย
     เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน
     เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ
     เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิดในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยได้
     มีประวัติผลงานด้านกีฬาในช่วง 3 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)


ทดสอบ Icon ด้านศิลปวัฒนธรรม (มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)
     ด้านศิลปะ
      * มีความสามารถในการออกแบบและวาดเส้น
      * มีผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
      * เคยเข้าแข่งขัน หรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนและได้รางวัล
      * ต้องสละเวลาในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยได้
     ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล
      * มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงได้
      * มีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีสากลบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
      * ต้องสละเวลาในการร่วมซ้อมวง และในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัย


ทดสอบ Icon ด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล การละครและขับร้อง
      * มีทักษะทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือละคร หรือขับร้อง
      * มีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือขับร้องบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
      * ต้องสละเวลาในการร่วมซ้อมวงและในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยได้
     มีประวัติผลงานด้านกีฬาในช่วง 3 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)


ทดสอบ Icon ด้านความเป็นผู้นำ (มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)
     ได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลด้านผู้นำระดับชาติ หรือสูงกว่า
     เป็นผู้นำทางด้านการบ าเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยมีเอกสารรับรอง
     เป็นผู้นำนักเรียนในระดับโรงเรียน เขต จังหวัด เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ จังหวัดและโรงเรียน โดยมีเอกสารรับรอง
     มีประวัติผลงานด้านความเป็นผู้นำในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง)
     ได้รับอนุสิทธิบัตร
     ได้รับรางวัลระดับภาคระดับประเทศหรือสูงกว่า ทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
     เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความสามารถเทียบเท่าข้อ 1-2 จากองค์กรหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือยอมรับ
     มีประวัติผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในช่วง 3 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
** โปรดเขียนระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือของใบสมัครด้วย) เช่น มีแฟ้มสะสมผลงานที่ไปแข่งเเบตมินตันระดับประเทศ จะสมัครด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ระบุมุมบนขวามือของใบสมัคร “ด้านกีฬา”


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 ความสามารถพิเศษ+ทุนเพชรพระจอมฯ ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

5

จำนวนแชร์
5,156

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

5 ความคิดเห็น

 1. #1 อยากทราบ
  3 ส.ค. 2559, 18:09 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จะสมัครบางมด เป็นสาขามัลติมีเดียและมีความข้อใดข้อหนึ่งทางด้านศิลปกรรม แต่เรียนศิลป์ภาษาไม่สามารถเข้าได้ใช่ไหมคะเสียใจ
  #1
  • #1-1 mintfan
   4 ส.ค. 2559, 22:13 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ใช่เด็กวิทย์ หรือศิลป์คำนวน แต่มีความสามารถด้านดนตรี(โควต้า)มีผลงานสะสม จะสามารถสมัครได้มั้ยคะ
   เสียใจ
   #1-1
 2. #2 nink
  5 ส.ค. 2559, 00:02 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ไม่มีความสามารถประเภทใดตามเกณฑ์ของโควต้าเลย สมัครทุนเพชรพระจอมได้ไหมคะ เขิลจุง
  #2
 3. 16 ส.ค. 2559, 20:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  ด้านความสามารถพิเศษบอกว่า ไม่ต่ำกว่า 3.00

  เเต่ทำไมในเกณฑ์มัน3.5อัพ คะ งง 

  หรือว่าในเว็บเด็กดีจะบอกแบบเฉลี่ยๆๆๆๆ ทำไงดี สมัครไปแล้วT^T

  เเล้วหมายเหตุข้อที่1 หมายความว่าไงคะ

  แก้ไขล่าสุด16 ส.ค. 2559, 20:44 น.

  #3
 4. #4 แม่
  เมื่อ 28 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ทุนนี่ต้องมีความสามารถด้วยไหมครับเขิลจุง
  #4

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .