ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
6,761

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 2) มช.

รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 2) มช.

รายละเอียดรับตรงอีก 15 โครงการ มช. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 2)

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 3 ส.ค. 59 39,497 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.เชียงใหม่ 60 , รับตรง ม.เชียงใหม่ , รับตรงช่วงที่ 2 ม.เชียงใหม่ , โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา , ม.เชียงใหม่ GAT PAT , สอบตรง 60 , รับตรง GAT PAT ม.เชียงใหม่ , รับตรง GAT PAT ม.เชียงใหม่

15คณะ
601ที่นั่ง
16 ธ.ค. 59 - 22 ธ.ค. 59เปิดรับ
อีก 82 วันเปิดรับ
ยังไม่เปิด

            สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งก็มีอีกหนึ่งโครงการรับตรงใหญ่ที่แบ่งออกเป็น 15 โครงการย่อยมาฝากน้องๆ สามารถเลือกสมัครตามคุณสมบัติของตนเองได้เลย โครงการรับตรงนี้ก็คือ รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นรอบที่ใช้คะแนน GAT PAT ค่ะ รายละเอียดแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
 
รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพฯ ม.เชียงใหม่ 15 โครงการ (ใช้ GAT PAT)

 
  ปฏิทินโครงการ 
รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพฯ ม.เชียงใหม่ 15 โครงการ (ใช้ GAT PAT)


โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิจิตรศิลป์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะบริหารธุรกิจ
     คณะการสื่อสารมวลชน
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอมตามที่แต่ละคณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT  (บางคณะ)
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางคณะ)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะมนุษยศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะแพทยศาสตร์
     คณะบริหารธุรกิจ
     คณะเศรษฐศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะการสื่อสารมวลชน
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอมตามที่แต่ละคณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ ยิงปืน เทควันโด ยูโด ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน เปตอง เรือพาย
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT (ตามที่สาขากำหนด)
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางคณะ)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     คณะสัตวแพทยศาสตร์

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ในโรงเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) 11 โรงเรียนที่กำหนด
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT  
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะพยาบาลศาสตร์
     คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     คณะเศรษฐศาสตร์
     คณะการสื่อสารมวลชน
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอมตามที่แต่ละคณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะมนุษยศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะวิจิตรศิลป์
     คณะสังคมศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะเทคนิคการแพทย์
     คณะเศรษฐศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอมตามที่แต่ละคณะกำหนด
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียน 17 จว.ภาคเหนือ
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon ที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
ทดสอบ Icon เขียนบทความหัวข้อ "ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ" 2 หน้ากระดาษ A4
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 
     คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT  
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการวิศวะสู่ชุมชน
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียน 17 จว.ภาคเหนือ
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของกลุ่มวิชาคณิต,วิทย์, ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.25
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ PAT 1, PAT 3
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา ฯลฯ

ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีภูลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือบนพื้นที่สูงในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก 

โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 
     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา ฯลฯ

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT 1, PAT 2
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก 

โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ 
     คณะเศรษฐศาสตร์

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย" (ปี 2557-2559)
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT 1
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก 

โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะการสื่อสารมวลชน

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT (เลือก PAT 1, PAT 2, PAT 7)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการสื่อสารกระจายโอกาส
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะการสื่อสารมวลชน

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT (เลือก PAT 1, PAT 2, PAT 7)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะการสื่อสารมวลชน

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน สาขาดังนี้
     สื่อการตลาด
     วารสารศาสตร์
     ศิลปะการละคร และสื่อสารบันเทิง
     ความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ เป็นต้น

ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT (เลือก PAT 1, PAT 2, PAT 7)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก

โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะนิติศาสตร์

ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
ทดสอบ Icon เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT (เลือก PAT 1, PAT 2, PAT 7)
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดโครงการ คลิก
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
6,761

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .