ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
4,826

           สวัสดีค่ะ ใครที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว อย่าเก็บเอาไว้ เพราะความสามารถเหล่านี้สามารถนำมาใช้สมัครโครงการรับตรงได้ สอบติดก่อนใครไปเลย! พี่แป้งได้รวบรวมรับตรง 60 ที่ใช้ความสามารถพิเศษ เช่น โอลิมปิก, กีฬาฯ, ดนตรี, นาฏศิลป์ ฯลฯ จะมีโครงการไหนของสถาบันใดบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
มีของดีอย่าเก็บไว้! รวมรับตรง "ความสามารถพิเศษ" ปี 60 (กีฬา, ดนตรี, นาฏศิลป์ ฯลฯ)

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 1-10 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
 
ทดสอบ Icon มีผลงานด้านร้อยแก้ว ร้อยกรอง หรือคำประพันธ์ล้านนาที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ มาแล้ว
 
ทดสอบ Icon มี Porfolio
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.)
      - โครงการโอลิมปิกวิชาการ
      - โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.)
      - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตามแต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิก สอวน. ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่ม Genius ของ สวทช.
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาฯ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.80
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 4.00
 
ทดสอบ Icon ถ้า GPAX น้อยกว่ากำหนด ต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษทางภาษาไทย เช่น การประกวดเรียงความ คำขวัญ สุนทรพจน์ แต่งคำประพันธ์ เป็นต้น โดยเป็นการประกวดหรือแข่งขันภายในระดับเขต อำเภอ จังหวัด หรือประเทศเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 โครงการโอลิมปิกวิชาการ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาสังคมฯ วิทย์ คณิต แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผ่านเกณฑ์คัดเลือกค่ายโอลิมปิกเป็นผู้แทนประเทศไทย แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สอวน.)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
      - เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
      - เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือ ทีมนักเรียนไทย
      - เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
      - เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
      - ได้อันดับในการแข่งกันในการแข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ กรมพลศึกษา หรือ สพฐ. หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โรงเรียนกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาที่จัดโดยองค์กรระดับอำเภอหรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon หรือมีประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและออกกำลังกาย เช่น
      - รางวัลระดับนานาชาติ
      - รางวัลระดับชาติ
      - รางวัลระดับภาค
      - รางวัลระดับจังหวัด
      - รางวัลระดับอำเภอ หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ะเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับสาขาวิชาดนตรีศึกษา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 1.50
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถด้านดนตรีที่สมัคร (เครื่องมือเอกดนตรีไทย, เครื่องมือเอกดนตรีสากล)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ
      - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
      - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานความสามารถระดับชาติตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 60 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 16-30 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ
       คณะครุศาสตร์
       คณะจิตวิทยา
       คณะนิติศาสตร์  
       คณะนิเทศศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
       คณะเภสัชศาสตร์
       คณะเศรษฐศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
       คณะอักษรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ก.ค. - 23ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
       โควตาโอลิมปิกวิชาการ
       โควตากีฬา
       โควตาศิลปวัฒนธรรม
       โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
       โควตาโครงการรักษ์เกษตร
       โควตาเรียนดีชนบท
       โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
       โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
       โควตาโครงการร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       คณะเกษตรศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์
       คณะบริหารศาสตร์
       คณะนิติศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะศิลปศาสตร์
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติด้านความสามารถตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ หรือผลทดสอบ UBU Test
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ความสามารถพิเศษ+ทุนเพชรพระจอมฯ มจธ.
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค. - 4 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โควตาที่เปิดรับ
      - ด้านกีฬา
      - ด้านศิลปวัฒนธรรม
      - ด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล การละครและขับร้อง
      - ด้านความเป็นผู้นำ
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะวิทยาศาสตร์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
       สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6  
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติด้านความสามารถตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
ทดสอบ Icon สมัคร  18 ก.ค. - 9 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      - สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ (NSC)
 
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC.CS & YSC.EN)
 
ทดสอบ Icon ผ่านค่าย 2 โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จากศูนย์ สอวน.
 
ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากับที่กล่าวข้างต้น
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ทดสอบ Icon สมัคร   27 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 59
 
ทดสอบ Icon รูปแบบ : แบบยื่นเกียรติบัตร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดใต้  
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
 
ทดสอบ Icon ได้ผ่านการแข่งขันต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
      - โอลิมปิก สอวน. ค่าย 2
      - โครงการ JSTP ของ สวทช. และ สกว.
      - โครงการ Thailand Code Jom
      - โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
      - โครงการพลังงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
      - โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC
      - โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
      - โครงการอื่นๆ ระดับชาติ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 22 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       คณะมนุษยศาสตร์
       คณะศึกษาศาสตร์
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะแพทยศาสตร์
       คณะบริหารธุรกิจ
       คณะเศรษฐศาสตร์
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       คณะการสื่อสารมวลชน
       คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
       คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษา-กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX 5 เทอมตามที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา ว่ายน้ำ ยิงปืน เทควันโด ยูโด ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาน เปตอง เรือพาย
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT (ตามที่สาขากำหนด)
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางคณะ)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 22 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
       คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ในโรงเรียน 17 จว.ภาคเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ที่เคยเป็นตัวแทนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
 
ทดสอบ Icon เขียนบทความหัวข้อ "ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ" 2 หน้ากระดาษ A4
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 22 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย" (ปี 2557-2559)
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT 1
 
ทดสอบ Icon มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 16 - 22 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ทดสอบ Icon มีคะแนนสอบ GAT, PAT (เลือก PAT 1, PAT 2, PAT 7)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 

มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
4,826

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .