ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
14,406

กำลังโหลด...

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 5 โครงการ เปิดรับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว ทั่วประเทศ

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 9 ส.ค. 59 87,169 4

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง จุฬาฯ 60 , รับตรง จุฬาฯ , รับตรง แพทยศาสตร์ จุฬาฯ , แพทย์ จุฬาฯ , แพทย์ ทอ. จุฬาฯ , แพทย์ ทหารอากาศ จุฬาฯ , CPIRD จุฬาฯ , ODOD จุฬาฯ , แพทย์ โอลิมปิก จุฬาฯ , แพทย์ โอลิมปิก จุฬาฯ

5คณะ
125ที่นั่ง
12 ก.ย. 59 - 23 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
หมดเขต

            สวัสดีค่ะ สิ้นสุดการรอคอยกันแล้วสำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นหมอในรั้วจามจุรี ล่าสุดระเบียบการ รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาเรียบร้อยแล้วทั้ง 5 โครงการ คือ ผลิตแพทย์ฯ, กระจายแพทย์ฯ, โอลิมปิกฯ, แพทย์ทหารอากาศ และ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สมัครพร้อมกัน 12-23 ก.ย.นี้ รายละเอียดแต่ละโครงการมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

รับตรงคณะแพทยศาสตร์(4 โครงการ)
โครงการที่เปิดรับสมัคร
   ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  
ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  
ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละโครงการ
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  
ทดสอบ Icon
กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 (ไม่รับ กศน.)
  
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก อยุธยา สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม
  
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
  
ทดสอบ Icon เคยศึกษาในระดับ ม.1-3 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขต 9 จังหวัดนี้

ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 (ไม่รับ กศน.)
  
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
  
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดดังนี้คือ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และนครนายก
  
ทดสอบ Icon ต้องศึกษาในระดับ ม.4-6 ในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่สมัคร
  
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร(ยกเว้นอำเภอเมือง)

ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
  
ทดสอบ Icon ผ่านการแข่งขันระดับวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ฯ (สอวน.) และได้รับเกียรติบัตรจากการแข่งขัน

ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
  
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตสถาบันของรัฐ (ยกเว้นลาออกก่อนวันที่ 21 ก.ย.59)

จำนวนรับ
   ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน
  
ทดสอบ Icon ครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน ดังนี้ ชลบุรี 4 คน ระยอง 4 คน จันทบุรี 6 คน ตราด 2 คน สมุทรปราการ 2 คน และนครนายก 2 คน
  
ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)  จำนวน 3 คน
  
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  จำนวน 30 คน

เกณฑ์ในการคัดเลือก
   ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้สมัคร
   ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าอื่นๆ
  
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL, IELTS, CU-TEP

จำนวนรับ
   ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  12  ที่นั่ง

เกณฑ์ในการคัดเลือก
   ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (5 โครงการ) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
14,406

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #3 Dek60
  16 ส.ค. 2559, 20:44 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  สมัครแพทย์ร่วมกับกองทัพอากาศนี่ต้องสอบตรงอีกครั้งนอกจาก gat/pat ใช่มั้ยคะ แล้วสอบตรงอันนี้คือสอบข้อเขียนหรอคะ สอบวันไหน และดูได้จากตรงไหนของนะเบียบการคะ เพราะเข้าไปอ่านแล้วเห็นแต่เรื่องคะแนนจากสอบ gat/pat
  #3

4 ความคิดเห็น

 1. 9 ส.ค. 2559, 17:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  กดเข้าไปดูไม่ได้

  ป.ล.เข้าไปได้แล้ว

  แก้ไขล่าสุด10 ส.ค. 2559, 20:06 น.

  #1
 2. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยทีมงาน

 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #3 Dek60
  16 ส.ค. 2559, 20:44 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  สมัครแพทย์ร่วมกับกองทัพอากาศนี่ต้องสอบตรงอีกครั้งนอกจาก gat/pat ใช่มั้ยคะ แล้วสอบตรงอันนี้คือสอบข้อเขียนหรอคะ สอบวันไหน และดูได้จากตรงไหนของนะเบียบการคะ เพราะเข้าไปอ่านแล้วเห็นแต่เรื่องคะแนนจากสอบ gat/pat
  #3
 4. #4 มินิ
  เมื่อ 6 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สอบแพทย์4โครงการแล้วยังสมัครสอบแพทย์ความถนัดภาษาอังกฤษได้อีกไหมคะงงจัง
  #4

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .