ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
4,863

กำลังโหลด...

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล

รายละเอียดรับตรงมหิดลเพื่อชาวชนบท ปี 60 เปิดรับทั้งแพทยฯและทันตแพทยฯ

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 11 ส.ค. 59 55,122 2

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง มหิดล 60 , รับตรง มหิดล , รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท , มหิดลเพื่อชาวชนบท , มหิดลชนบท , แพทย์ มหิดล , แพทยศาสตร์ มหิดล , ทันตะ มหิดล , สอบตรง 60 , ODOD มหิดล , CPIRD มหิดล , CPIRD มหิดล

5คณะ
175ที่นั่ง
1 ก.ย. 59 - 30 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 2 วันปิดรับ
สมัคร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ทั่วประเทศ]
  3.00เกรด
  11ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 19 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • กำแพงเพชร
  • ชัยนาท
  • นครปฐม
  • นครสวรรค์
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • พิจิตร
  • เพชรบูรณ์
  • มุกดาหาร
  • ยะลา
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ราชบุรี
  • สตูล
  • สมุทรปราการ
  • สุพรรณบุรี
  • อำนาจเจริญ
  • อุทัยธานี
  3.00เกรด
  12ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ทั่วประเทศ]
  3.00เกรด
  8ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการกระจายแพทย์ฯ (ODOD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 18 จังหวัด]
  • กระบี่
  • กาญจนบุรี
  • กำแพงเพชร
  • ชัยภูมิ
  • ตรัง
  • นครปฐม
  • นครราชสีมา
  • นครศรีธรรมราช
  • นครสวรรค์
  • บุรีรัมย์
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • พังงา
  • เพชรบุรี
  • ภูเก็ต
  • ราชบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • สุรินทร์
  • อุทัยธานี
  3.00เกรด
  95ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • โครงการผลิตแพทย์ฯ (CPIRD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 18 จังหวัด]
  • กระบี่
  • กาญจนบุรี
  • กำแพงเพชร
  • ชัยภูมิ
  • ตรัง
  • นครปฐม
  • นครราชสีมา
  • นครศรีธรรมราช
  • นครสวรรค์
  • บุรีรัมย์
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • พังงา
  • เพชรบุรี
  • ภูเก็ต
  • ราชบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • สุรินทร์
  • อุทัยธานี
  3.00เกรด
  49ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

            สวัสดีค่ะ ช่วงนี้มีรับตรงคณะแพทยศาสตร์เผยระเบียบการและเปิดรับสมัครเยอะมาก อีกหนึ่งโครงการที่พี่แป้งจะบอกวันนี้คือ รับตรง 60 โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดรับหลายโครงการ มีทั้งเฉพาะจังหวัดและแบบทั่วประเทศ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล (แพทยฯ-ทันตแพทยฯ)

หลักสูตรที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

โครงการที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
ทดสอบ Icon กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ทั่วประเทศ (ด้านกีฬา, ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว)
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนชาวไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่จำกัดศาสนา : สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ทดสอบ Icon กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
 
ทดสอบ Icon โครงการพื้นที่ : โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
 
ทดสอบ Icon โครงการนักเรียนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มกาญจนบุรี : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม ยกเว้น รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มนครสวรรค์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
 
ทดสอบ Icon กลุ่มอำนาจเจริญ : อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
 
ทดสอบ Icon โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น : ทั่วประเทศ (ด้านวิชาการ, ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว)

ทดสอบ Icon โครงการ ODOD, CPIRD
 
ทดสอบ Icon รพ.มหาราชนครราชสีมา : นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ
 
ทดสอบ Icon รพ.สวรรค์ประชารักษ์ : นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร
 
ทดสอบ Icon รพ.ราชบุรี : กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์
 
ทดสอบ Icon รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช : นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ตรัง ภูเก็ต
 
ทดสอบ Icon ตรวจสอบจำนวนรับ คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สมัครแพทยศิริราชฯ ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์, คณิต, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการ ODOD ต้องสมัครค่ายเตรียมความพร้อมด้วย
 
ทดสอบ Icon ตรวจสอบคุณสมบัติ คลิกที่นี่

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล (แพทยฯ-ทันตแพทยฯ)
มาแล้ว! รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล (แพทยฯ-ทันตแพทยฯ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 
 มาแล้ว! รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล (แพทยฯ-ทันตแพทยฯ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
4,863

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

 1. #1 frank
  21 ส.ค. 2559, 17:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ขอโทษน่ะครับ ผมเป็นเด็ก 60 เลยอยากทราบว่า ทำไม กลุ่มนครสรรค์ถึงไม่มี อุตรดิตถ์ อ่ะครับ คือผมอยู่อุตรดิตถ์อ่ะครับ แล้วรู้สึกเสียด้ายโอกาสอ่ะครับ เลยอยากรู้ว้่าทำไมกลุ่มนครสรรค์ ถึงไม่มีอุตรดิตถ์???เสียใจเสียใจ
  #1
 2. เมื่อ 29 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ทันตะ รร.อยู่สมุทรปราการไปสอบได้ไหมคะ
  #2

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .