ความคิดเห็น

6

จำนวนแชร์
14,310

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.นเรศวร

รับตรง 60 ม.นเรศวร

รายละเอียดการคัดเลือก รับตรง ม.นเรศวร ระบบรับตรง(โควตา) สมัคร 1-15 พ.ย.นี้

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 18 ส.ค. 59 106,970 6

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.นเรศวร 60 , รับตรง ม.นเรศวร , รับตรง โควตา ม.นเรศวร , จำนวนรับ ม.นเรศวร , รับตรงภาคเหนือ ม.นเรศวร , โควตา ม.นเรศวร , โควตา ม.นเรศวร

17คณะ
3,236ที่นั่ง
1 พ.ย. 59 - 15 พ.ย. 59เปิดรับ
อีก 35 วันเปิดรับ
ยังไม่เปิด
 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  238ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ 9 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  448ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  364ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  123ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  44ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  84ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 6 จังหวัด]
  • ตาก
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แม่ฮ่องสอน
  • อุตรดิตถ์
  - เกรด
  56ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเภสัชศาสตร์ 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  83ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  161ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสหเวชศาสตร์ 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  189ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  119ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  140ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะมนุษยศาสตร์ 7 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  196ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร 9 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  420ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ 9 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  196ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสังคมศาสตร์ 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  263ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยายาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 17 จังหวัด]
  • กำแพงเพชร
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • นครสวรรค์
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • อุทัยธานี
  - เกรด
  112ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

           สวัสดีค่ะ ก่อนหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เผยปฎิทินและจำนวนรับในปีนี้มาแล้ว โดยรวมรับตรงทุกโครงการ ตอนนี้ระเบียบการแต่ละโครงการรับตรงออกมาแล้วค่ะ เริ่มที่ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร ปี 60 รายละเอียดครบทุกคณะ แต่บอกก่อนว่าโครงการนี้สมัครได้เฉพาะน้องๆ ที่อยู่ภาคเหนือเท่านั้นนะคะ รายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติแยกแต่ละคณะ คลิกที่นี่

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

6

จำนวนแชร์
14,310

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

6 ความคิดเห็น

 1. #1 เคน
  27 ส.ค. 2559, 07:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  นนทบุรี ไม่ได้เหรอครับ ฮือฮือ
  #1
 2. เมื่อ 29 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ได้แค่17จังหวัดเองหรอค่ะ?
  #2
 3. #3 Srivikorn
  เมื่อ 16 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยู่สมุทรปราการ จะไปม.นเรศวร ได้ไหม บ้านอยู่พิษณุโลก เอ่อ..
  #3
 4. เมื่อ 16 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  อยากเรียนนี่ อยู่ชัยนาท อดเลย 

  เสียใจ

  #4
 5. เมื่อ 15 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เกรดไม่เอาใช่เปล่าครับบ

  #5
 6. #6 น่ารัก
  เมื่อ 7 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากเรียนแต่อยู่สุรินทร์ เสียใจ
  #6

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .