ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
4,024
"นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง" นิเทศก็ได้ เกษตรก็ดี

         สวัสดีครับ นิเทศศาสตร์คงจะเป็นคณะหนึ่งในตัวเลือกของน้อง ๆ หลายคน ซึ่งก็มีสถาบันต่าง ๆ
เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์อยู่มากมาย แต่น้อง ๆ รู้หรือไม่ว่า ที่ลาดกระบังก็มีการเรียนการสอนแบบ
นิเทศอยู่เหมือนกันนะ ! วันนี้ภูมิ เต้ย และพี่ ๆ ทีมงานรายการ "เด็กมาหาไร" จะพาพวกเราไปบุกตะลุย
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” งานนี้ได้ไกด์แสนสวยอย่างพี่สมาย พาทัวร์ฟาร์มไก่ แปลงเกษตร
และสตูดิโอการถ่ายทำรายการ อยากรู้ไหมว่า ทำไมเรียนนิเทศต้องเรียนการเกษตร เรียน 1 ได้ถึง 2
เป็นอย่างไร ตามมาดูกันเลย
 
เด็กมาหาไร: EP.33: "นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง" นิเทศก็ได้ เกษตรก็ดี
 

Clip

นิเทศศาสตร์เกษตร ลาดกระบัง          พบกับรายการ "เด็กมาหาไร" ได้ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 19.00 น. ทาง
Facebook : เด็กมาหาไร - Dek Maharai https://www.facebook.com/dekmaharai/
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > เด็กมาหาไร
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
4,024

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #2 nitedkaset
  17 ส.ค. 2559, 22:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เพิ่มเติมข้อมูลครับ
  ................................................

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
  วท.บ. (นิเทศศาสตร์เกษตร)
  Bachelor of Science Program in Agricultural Communication
  B.Sc. (Agricultural Communication)

  แนะนำหลักสูตร
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เกษตร จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  การจัดการเรียนการสอน
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร และตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 2) กลุ่มวิชากราฟิก สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 3) กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์เกษตร การส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน รวมทั้งยังสามารถใช้ความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การจัดประชุมหรือฝึกอบรม การจัดงานแสดงและนิทรรศการ รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับงานและสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารและการวางแผนการจัดการด้านการสื่อสารเกษตรและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้สินค้า องค์กร หน่วยงาน บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีการผลิต การวางแผน การบริหารจัดการด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างงานด้วยตนเองในศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  #2

3 ความคิดเห็น

 1. #1 NitadeLover
  17 ส.ค. 2559, 20:10 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เส้นทางอาชีพจะออกมาประมาณไหนคะ สงสัยว่าจะเป็นพวกผลิตรายการสารคดีสัตว์ พืชหรือเปล่า พอดีสนใจการทำสื่อเรื่องราวทางนี้ อยากทำแนวๆรายการ กบนอกกะลา หรือว่าแบบนั้นต้องเรียนนิเทศศาสตร์เน้นๆอย่างเดียวจะดีกว่าคะ

  อยากทราบว่า มีภาควิชาเรียนย่อยของนิเทศ เหมือนกับสายนิเทศศาสตร์ธรรมดาไหมคะ เช่น เรียนโฆษณาด้านเกษตร ประชาสัมพันธ์ด้านเกษตร วิทยุโทรทัศน์ด้านเกษตร ฟิล์มด้านเกษตร
  #1
  • 17 ส.ค. 2559, 22:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งสายงานนิเทศแบบธรรมดา หรือสายงานเกษตรล้วนก็ได้ค่ะ ที่นี่เรียนทุกวิชาที่นิเทศศาสตร์ล้วนๆเรียนค่ะ เพียงแต่เพิ่มพื่นฐานทางเกษตร(ผลิตพืช ประมง ฯลฯ) เข้าไปด้วย และการสั่งงานหรือการบ้านก็จะให้ทำคอนเซปเกี่ยวกับเกษตรเป็นส่วนมากค่ะ ♥ เขิลจุง
   #1-1
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #2 nitedkaset
  17 ส.ค. 2559, 22:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เพิ่มเติมข้อมูลครับ
  ................................................

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
  วท.บ. (นิเทศศาสตร์เกษตร)
  Bachelor of Science Program in Agricultural Communication
  B.Sc. (Agricultural Communication)

  แนะนำหลักสูตร
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์เกษตร จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นตัวกลางนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การพัฒนาระบบการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  การจัดการเรียนการสอน
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์เกษตรที่ครอบคลุมองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร และตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ 2) กลุ่มวิชากราฟิก สิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล 3) กลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ 4) กลุ่มวิชาการสื่อสารชุมชน

  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์เกษตร การส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน รวมทั้งยังสามารถใช้ความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยเน้นทางด้านสื่อสารมวลชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัล การถ่ายภาพ การออกแบบกราฟิก การจัดประชุมหรือฝึกอบรม การจัดงานแสดงและนิทรรศการ รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การประยุกต์ใช้สื่อที่ทันสมัยเหมาะสมกับงานและสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารและการวางแผนการจัดการด้านการสื่อสารเกษตรและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้สินค้า องค์กร หน่วยงาน บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่มีการผลิต การวางแผน การบริหารจัดการด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสร้างงานด้วยตนเองในศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  #2

แสดงความคิดเห็น

โยโย่อยากจะเดินไปทางซ้าย, ซ้ายคือทางไหน ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .