ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
2,718

          สวัสดีค่ะ เดือนนี้ก็เป็นอีกช่วงทองของระเบียบการรับตรง มีหลายโครงการเผยระเบียบการออกมาเพื่อให้น้องๆ สมัคร GAT PAT รอบ 1/60 ได้ทัน อีกข่าวรับตรงที่พี่แป้งจะมาบอกวันนี้คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับพร้อมกันอีก 2 โครงการคือ โครงการพิเศษ และ โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) แต่ละโครงการมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

โครงการพิเศษ ม.นเรศวร
*** ผู้ที่สมัครในโครงการพิเศษแล้ว จะไม่สามารถสมัครระบบโควตาได้ ***

โครงการพิเศษที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
 
ทดสอบ Icon  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

ปฏิทินโครงการ

 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))


ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
    
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ และประเภทกีฬาที่เปิดรับ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

     ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ วิทยาลัยนานาชาติ
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
          - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00

    
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - GPAX
          - ผลสอบ GAT PAT
          - ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
          - การแสดงปะวัติ และผลงาน
          - สอบสัมภาษณ์


ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
    
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ และประเภทความสามารถที่เปิดรับ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

     ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
          - เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรี, นักร้อง, Dancer

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ วิทยาลัยนานาชาติ
          - มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
          - มี GPA วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00

    
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - GPAX
          - ผลสอบ GAT PAT
          - ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี, นักร้อง, Dancer
          - สอบสัมภาษณ์


ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
    
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

      ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
          - เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
          -  มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

    
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
          - ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
          - สอบสัมภาษณ์


ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))
 

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี หรือ ชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิต หรือดาราศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (ค่าย 2)

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะเกษตรศาสตร์ฯ
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สาขาคณิตฯ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาคณิตศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สาขาเคมี ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาเคมี และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
    
ทดสอบ Icon สาขาชีววิทยา ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาชีววิทยา และมี GAT ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
    
ทดสอบ Icon สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาฟิสิกส์ หรือดาราศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องผ่าน สอวน. ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
    
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิต แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.25

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะสถาปัตยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT และ PAT 6

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
    
ทดสอบ Icon มี GPA วิชากลุ่มวิทย์และคณิต ไม่น้อยกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon มี GPA วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ คณะสหเวชศาสตร์
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    
ทดสอบ Icon สาขากายภาพบำบัด ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะ
     ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.))

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
รับตรง 60 ม.นเรศวร 2 โครงการ (โครงการพิเศษ, โอลิมปิกฯ (สอวน.)) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
2,718

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .