ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
5,570

           สวัสดีค่ะ เผลอแปบเดียวก็สิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว พี่แป้งขอต้อนรับเดือนกันยายนด้วย 7 โครงการรับตรง 60 ที่เปิดรับวันแรกวันที่ 1 กันยายนนี้ มีทั้งรับตรงคณะแพทยฯ, ทันตแพทยฯ, คณะวิทยาการจัดการ, รับตรงทั่วประเทศ หลายสถาบันเลยค่ะ จะมีโครงการอะไรบ้างไปดูกันเลย
 
เตรียมตัวให้พร้อม! รวม 7 โครงการรับตรง 60 ที่เปิดรับสมัครวันแรก 1 ก.ย.นี้

รับตรง 60 มหิดลเพื่อชาวชนบท ม.มหิดล
ทดสอบ Icon สมัคร  1 - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
      หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สมัครแพทยศิริราชฯ ต้องมี GPA กลุ่มวิชาวิทย์, คณิต, ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครโครงการ ODOD ต้องสมัครค่ายเตรียมความพร้อมด้วย
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โควตา 60 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
ทดสอบ Icon สมัคร  1 - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาคใต้
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ก.ย. - 4 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โควตาพิเศษ
      โครงการรับตรง
      โครงการเพิ่มพิเศษ
      โครงการร้านยาคุณภาพ
      โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
      โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ วิชา เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)
ทดสอบ Icon สมัคร  1 - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะวิทยาการสารสนเทศ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      คณะการบัญชีและการจัดการ
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
      คณะวัฒนธรรมศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (ทั่วประเทศ)
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 13 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon เป็นนักเรียนในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (DTX)
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 13 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (MDX)
ทดสอบ Icon สมัคร 1 - 13 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
เตรียมตัวให้พร้อม! รวม 7 โครงการรับตรง 60 ที่เปิดรับสมัครวันแรก 1 ก.ย.นี้  
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
5,570

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .