ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,194

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2

รับตรงม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 เปิดรับ 2 รอบ สอบข้อเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 2 ก.ย. 59 19,221 1

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 60 , รับตรง ม.วลัยลักษณ์ , รับตรง รูปแบบที่ 2 ม.วลัยลักษณ์ , รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ , ม.วลัยลักษณ์ 60 , รูปแบบที่ 2 ม.วลัยลักษณ์ , สอบตรง 60 , สอบตรง 60

5คณะ
1,650ที่นั่ง
1 ก.ย. 59 - 22 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 25 วันปิดรับ
สมัคร

           สวัสดีค่ะ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับทั้งหมด 2 รูปแบบ แต่ละรูปแบบก็เปิดรับคณะและสาขาไม่เหมือนกัน สำหรับรูปแบบที่ 2 นี้จะคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง เปิดรับร้องๆ ทุกสายการเรียน มีคณะและสาขาอะไรเปิดรับบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
สมัครได้ทั่วประเทศ ! รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 (เปิดรับ 2 รอบ)

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon สำนักวิชาศิลปศาสตร์
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     สาขาวิชาภาษาจีน
     สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
     สาขาวิชาไทยบูรณาการ
     สาขาวิชารัฐศาสตร์
     สาขาวิชานิติศาสตร์

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาบัญชี
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง)
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

 
ทดสอบ Icon สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แลการออกแบบ
     สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
สมัครได้ทั่วประเทศ ! รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 (เปิดรับ 2 รอบ)

สมัครได้ทั่วประเทศ ! รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 (เปิดรับ 2 รอบ)

ปฏิทินโครงการ
 
สมัครได้ทั่วประเทศ ! รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 (เปิดรับ 2 รอบ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
สมัครได้ทั่วประเทศ ! รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2 (เปิดรับ 2 รอบ) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,194

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

    เนื่องจาก
    ถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .