ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
9,983

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

รายละเอียดรับตรง 60 มก.(สกลนคร) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เปิดรับถึง 30 ธ.ค.นี้

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 2 ก.ย. 59 47,903 1

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 60 , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร , ม.เกษตร สกล , รับตรงทั่วประเทศ , รับตรงภาคพิเศษ , รับตรงภาคพิเศษ

7คณะ
1,915ที่นั่ง
10 ส.ค. 59 - 30 ธ.ค. 59เปิดรับ
อีก 95 วันปิดรับ
สมัคร

            สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งโครงการรับตรงที่เปิดรับนานและไม่ใช้คะแนน GAT PAT, วิชาสามัญ เลยก็คือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับทั้งภาคปกติ 4 ปี, ภาคพิเศษ 4 ปี และภาคปกติ 3 ปีครึ่ง รวมแล้วกว่า 1,915 ที่นั่ง รายละเอียดการรับสมัครมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (ภาคปกติ+ภาคพิเศษ 1,915 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ
ภาคปกติ
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (360 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (600 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีประยุกต์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (550 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเงิน
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์ (240 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (100 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์  (60 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาคปกติ (สามปีครึ่ง)

ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (5 ที่นั่ง)
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ภาคปกติ
ทดสอบ Icon คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon ผู้ที่เรียน ม.6 ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50-2.75
    
ทดสอบ Icon ผู้ที่เรียน ปวช. ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon ผู้ที่เรียน ม.6 ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50-3.00

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

ภาคพิเศษ

ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

ภาคปกติ (สามปีครึ่ง)

ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
มาแล้ว! รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (ภาคปกติ+ภาคพิเศษ 1,915 ที่นั่ง)

ปฏิทินโครงการ
 สมัครภาคปกติและภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์
  
ทดสอบ Icon  10 ส.ค. - 30 ธ.ค.59

 สมัครภาคปกติและภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์
  
ทดสอบ Icon  10 ส.ค. - 30 พ.ย.59

 สมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์
   
ทดสอบ Icon 10 ส.ค. - 30 ก.ย.59

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


 
มาแล้ว! รับตรง 60 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (ภาคปกติ+ภาคพิเศษ 1,915 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
9,983

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. เมื่อ 6 วันที่แล้ว · ผ่านทางแท็บเล็ต

    สายศิลป์ก็สอบได้ใช่มั้ยครับผม

    #1

แสดงความคิดเห็น

ตัดเลยตัดเลยชั๊บๆๆ ตัดให้ขาดเลยชั๊บๆๆ, ใช้อะไรตัดกระดาษดีนะ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .