ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
4,646

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา

รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา

รับตรงความสามารถพิเศษหลายด้าน เช่น วิชาการ กีฬา นาฏศิลป์ ฯลฯ สมัครได้ทั่วประเทศ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 ก.ย. 59 32,164 3

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.บูรพา 60 , รับตรง ม.บูรพา , รับตรง นร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา , ความสามารถพิเศษ ม.บูรพา , รับตรง ม.บู , รับตรง 60 ม.บูรพา , สอบตรง 60 , รับตรง ม.บูรพา ทั่วประเทศ , รับตรง ม.บูรพา ทั่วประเทศ

17คณะ
161ที่นั่ง
13 ก.ย. 59 - 26 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
หมดเขต

            สวัสดีค่ะ ใครที่มีความสามารถพิเศษอย่าเก็บไว้ แนะนำให้สมัครรับตรงโครงการนี้เลย รับตรง 60 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับทั้ง 3 วิทยาเขต รวม 161 ที่นั่ง ความสามารถพิเศษที่กำหนดมีทั้งด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ และศิลปะ ไปดูรายละเอียดการสมัครกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon วิทยาเขตบางแสน
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
      คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิทยาการสารสนเทศ
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คณะโลจิสติกส์
      วิทยาลัยนานาชาติ
      คณะศึกษาศาสตร์ (เรียนเป็นภาษาไทย)
      คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูนานาชาติ
      คณะดนตรีและการแสดง


ทดสอบ Icon วิทยาเขตจันทบุรี
      คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีทางทะเล
      คณะอัญมณี


ทดสอบ Icon วิทยาเขตสระแก้ว
      คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 
รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์ หรือศิลปะ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศหรือนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon มีผลงานรางวัลของความสามารถพิเศษตามที่โครงการกำหนด

คุณสมบัติพิเศษผู้สมัครต้องมีด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ทดสอบ Icon ด้านกีฬา ผู้สมัครต้องได้รับรางวัลในระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศหรือนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ด้านศิลปะ ผู้สมัครต้องได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศหรือนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ด้านดนตรี-ขับร้อง ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรางวัลในระดับเขตภาค ประเทศหรือนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ด้านนาฏศิลป์ ผู้สมัครต้องได้ร่วมแสดง ประกวดหรือได้รับรางวัลในระดับเขต ภาค ประเทศหรือนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ด้านวิชาการ ผู้สมัครต้องได้รับรางวัลในระดับประเทศ หรือนานาชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งไปรษณีย์)
(ให้เข้าเล่มเป็นเล่มรายงานเล่มเดียวกันโดยเรียงตามลำดับที่ 1-4)
 
ทดสอบ Icon ลำดับที่ 1 (หน้าปก) ใบสมัครที่พิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่าย
 
ทดสอบ Icon ลำดับที่ 2 ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน
 
ทดสอบ Icon ลำดับที่ 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon ลำดับที่ 4 สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการแข่งขัน รูปถ่าย ฯลฯ
** แฟ้มสะสมผลงานต้องจัดทำเป็นเล่มรายงานขนาด A4 เท่านั้น ไม่รับแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นแฟ้มพลาสติก


เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
รับตรง 60 โครงการนร.ที่มีความสามารถพิเศษ ม.บูรพา (ทั่วประเทศ) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
4,646

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

3 ความคิดเห็น

 1. เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าสมัครโครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้ว ต้องเป็นนักกีฬาของมหาลัยไมค่ะ
  #1
 2. เมื่อ 10 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  ถ้าเอกสารส่งไม่ทันจะโดนตัดสิทธิรอบแอ้ดมั้ยคะ

  #2
 3. #3 โพรทิสตา
  เมื่อ 8 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ค่าสมัครโครงการพิเศษนี้เท่าไหร่คะ ไม่ได้บอกไว้ในระเบียบ
  #หรือว่าไม่ต้องจ่ายคะ
  #3

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .