ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,405

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา

รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา

3 โครงการโควตาพิเศษ ม.บูรพา เปิดรับในพื้นที่และ รร.ที่กำหนด (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ)

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 ก.ย. 59 11,185 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.บูรพา 60 , รับตรง ม.บูรพา , โควตา ม.บูรพา , รับตรงพิเศษ ม.บูรพา , โควตาพิเศษ ม.บูรพา , เพชรตะวันออก ม.บูรพา , MOU ม.บูรพา , MOU ม.บูรพา

3คณะ
503ที่นั่ง
15 ก.ย. 59 - 6 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 10 วันปิดรับ
สมัคร

              สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งก็มีข่าวรับตรง 60 อีก 3 โครงการมาฝากน้องๆ เป็นรับตรง 60 แบบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมด 3 โครงการคือ โครงการเพชรตะวันออก, โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU), โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" แต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ)

โครงการเพชรตะวันออก
ทดสอบ Icon คณะเปิดรับสมัคร
     วิทยาเขตบางแสน
    
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
    
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
    
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์

     วิทยาเขตจันทบุรี
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
    
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี

     วิทยาเขตสระแก้ว
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
    
ทดสอบ Icon ผู้สมัคร หรือบิดา-มารดา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ใน 12 จังหวัด ภาคตะวันออก
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon มีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียน ม.4-6 ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ทดสอบ Icon คณะเปิดรับสมัคร
     วิทยาเขตบางแสน
    
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
    
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์

     วิทยาเขตจันทบุรี
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
    
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

     วิทยาเขตสระแก้ว
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
    
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" วิทยาเขตสระแก้ว

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนที่กำหนด (115 โรงเรียนในโครงการ MOU)
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
ทดสอบ Icon คณะเปิดรับสมัคร
     วิทยาเขตบางแสน
    
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
    
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
    
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์

     วิทยาเขตจันทบุรี
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะอัญมณี

     วิทยาเขตสระแก้ว
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    
ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ"

ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

ทดสอบ Icon ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ)

ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
รับตรง 60 โควตาพิเศษ 3 โครงการ ม.บูรพา (เพชรตะวันออก, MOU, รร.สาธิตฯ) 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,405

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .