ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
27,833

          สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังท้อแท้ในการสมัครรับตรงเพราะ GPAX หรือเกรดเฉลี่ยสะสมชั้น ม.ปลาย น้อยเหลือเกิน ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ วันนี้พี่แป้งได้รวบรวมรับตรง 60 ที่ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ เกรดเท่าไหร่ก็สมัครได้ มีทั้งแบบใช้ GAT PAT วิชาสามัญ และสอบข้อเขียนเอง จะมีโครงการไหนบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
เกรดไม่สวยไม่ต้องกลัว! รวมรับตรง 60 ที่ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ

รับตรง 60 คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัคร  26 ก.ย.59 - 2 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon รูปแบบที่เปิดรับ : แบบที่ 2 การสอบตรง
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก
      ประเภททั่วไปกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์
      โควตาพิเศษ 28 จังหวัด
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัคร  2 ก.ย.59 - 24 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะอักษรศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะวิทยาการจัดการ
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียน 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60 ตามแต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบวิชาสามัญตามแต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 2
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ก.ย.59 - 22 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      สำนักวิชาศิลปศาสตร์
      สำนักวิชาการจัดการ
      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
      สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์แลการออกแบบ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.วลัยลักษณ์ รูปแบบที่ 1
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ก.ย.59 - 20 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
      สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
      สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
      สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรงปกติ 60 ม.ทักษิณ
ทดสอบ Icon สมัคร  25 ส.ค.59 - 30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    วิทยาเขตพัทลุง
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
      คณะนิติศาสตร์
    วิทยาเขตสงขลา
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์
     คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะนิติศาสตร์
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ตามสายการเรียนที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon เลือกสมัครได้ 3 อันดับ โดยต้องเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการช้างเผือก 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส.ลาดกระบังฯ
ทดสอบ Icon สมัคร  29 ก.ค.59 - 23 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า
      สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม  
      สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
      สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
      สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี  
      สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
      สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร   
      สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
      สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
      สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  
      สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง  
      สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ   
      สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
      สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ   
      สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
      สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   
      สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  
      สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม   
      สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่แต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon อยู่ในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน (บางสาขา)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ม.นเรศวร
ทดสอบ Icon สมัคร  1 พ.ย.59 - 15 พ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะเแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
      คณะสหเวชศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์
      คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะสังคมศาสตร์
      วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 โครงการแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์    
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ส.ค. - 30 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon จำนวนรับ  48  ที่นั่ง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนจังหวัดกระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต    
 
ทดสอบ Icon เกิดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน 5 จังหวัดข้างต้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon สอบวิชาสามัญ (ข้อเขียน ม.วลัยลักษณ์)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
ทดสอบ Icon สมัคร 22 ส.ค. - 22 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (ก.สาธารณสุข)
      สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
      ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
      สอบข้อเขียน
      สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (ก.ศึกษาธิการ)
      สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
      สอบข้อเขียน
      สอบสัมภาษณ์                
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 12 - 23 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
      โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
      โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
      โครงการนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, CU-TEP (โครงการความถนัดทางภาษาอังกฤษฯ)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ก.ย. - 4 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โควตาพิเศษ
      โครงการรับตรง
      โครงการเพิ่มพิเศษ
      โครงการร้านยาคุณภาพ
      โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น
      โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผลสอบวิชาสามัญ วิชา เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัคร  15 ส.ค.59 - 20 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
      สาขาวิชาการออกแบบภายใน
      สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
      สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
      สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
      สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
      สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี            
ทดสอบ Icon สมัคร 30 ก.ค. - 14 ก.ย.59    
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน
      โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์    
ทดสอบ Icon สมัคร  20 - 31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
      โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
      โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน    
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครและ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน การตัดสินใจสถานการณ์
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ TU STAR 05 ครั้งที่ 4/59 (STAR 100, 201, 203)
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์    
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น
ทดสอบ Icon สมัคร  26 ก.ย.59 - 9 ต.ต.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      คณะเทคนิคการแพทย์
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะทันตแพทยศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
      คณะเกษตรศาสตร์
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์ฯ
      คณะนิติศาสตร์
      คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      คณะเศรษฐศาสตร์
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
      วิทยาลัยนานาชาติ
      คณะบริหารธุรกิจ (หนองคาย)
      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (หนองคาย)
      คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (หนองคาย)
      คณะศิลปศาสตร์ (หนองคาย)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนตามรายวิชาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 โควตาเรียนดี+พื้นที่ ม.พระนครเหนือฯ
ทดสอบ Icon สมัคร  26 ก.ค.59 - 14 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon โควตาพื้นที่
      คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
      คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
      คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช..
 
ทดสอบ Icon อยู่ในพื้นที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

เกรดไม่สวยไม่ต้องกลัว! รวมรับตรง 60 ที่ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ  
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

2

จำนวนแชร์
27,833

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

2 ความคิดเห็น

  1. เมื่อ 8 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

    ขอบคุณค่าาา ;w;

    #1
  2. เมื่อ 7 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    #2

แสดงความคิดเห็น

อะไรเอ่ยเพนกวิ้น? นั่นแหละ อะไรคือ เพนกวิ้น? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .