TEEN ONLY SOCIETY: เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ :)

เลือกมหาวิทยาลัย

close

เลือกอาชีพ

close

ส่งข้อมูลรับตรงบ้าง

(เฉพาะมหาวิทยาลัย) ช่องทางพิเศษ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับตรงและโควต้า ให้น้องๆ ม.6 ได้รับทราบ ฟรี!! close

Login

close

สมาชิกกรุณาล็อกอินเพื่อเข้าใช้งาน

( น้องๆ สามารถเลือกเก็บข้อมูลรับตรงของสถาบันต่างๆ ไว้ดูส่วนตัวได้ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น )

โปรแกรมค้นหารับตรง 57

อยากมีที่เรียนไวๆ มาอัพเดทข่าวรับตรงทันใจได้ที่นี่

  • มีระบบเก็บข้อมูล สนใจข่าวรับตรงของคณะไหน
    สามารถบันทึกเก็บไว้ได้เลย
  • เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่!! ค้นหารับตรงที่คุณสามารถ
    สมัครได้ พร้อมบอกจำนวนรับ
  • ข้อมูลรับตรงครอบคลุม 23 กลุ่มคณะ 94 มหาวิทยาลัย และ 82 อาชีพในฝัน

43

1,310

23

04

14

4,027,622


เริ่มค้นหารับตรงคณะในฝันของคุณ จาก 5 ตัวเลือกอัจฉริยะที่กล่องด้านล่าง แค่นี้ระบบก็จะแสดงข่าวรับตรงทั้งหมดที่คุณค้นหาให้ทันที

วิธีใช้อย่างละเอียดพื้นที่โฆษณา EA3


รับตรงทั้งหมด 293

รับตรง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กำแพงแสน

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ รับตรงกว่า 100 ที่นั่ง อ่านต่อ

100

8 เม.ย. 57 - 4 พ.ค. 57

สมัคร11

รับตรง รอบ 2 มทร.พระนคร

รับตรงรอบ 2 มีการปรับรับเพิ่มเติมในบางสาขา คัดเลือกโดยการจัดสอบข้อเขียนเอง อ่านต่อ

743

10 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57

สมัคร68

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เฉพาะ ม.6 สายวิทย์คณิต อ่านต่อ

10

17 มี.ค. 57 - 12 พ.ค. 57

สมัคร19

รับตรง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ม.มหิดล

ว.ราชสุดา เปิดรับตรง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา แบ่งเป็น 2 สาขาย่อย รวมแล้ว 100 ที่ั่นั่ง อ่านต่อ

100

16 พ.ค. 57 - 25 พ.ค. 57

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

โควตาเพิ่มครั้งที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพิ่มเติมอีก 10 ที่นั่ง อ่านต่อ

10

17 เม.ย. 57 - 6 พ.ค. 57

สมัคร13


พื้นที่โฆษณา TA1