App รับตรง-แอดฯ by Dek-D app store google play

กำลังโหลด...

ทั้งหมด 44 รายการ

แจ้งเตือนวันเปิด-ปิดรับตรง

พฤษภาคม 59

แชร์ข้อมูลรับตรงให้เพื่อนๆ :

ค้นหาโควตา-รับตรง

 • อยากมีที่เรียนไวๆ มาค้นหารับตรงแบบทันใจได้ที่นี่
update : 26 พฤษภาคม 2559
 • วันนี้มีรับตรงกำลังเปิดรับสมัคร 42 โครงการ
 • รับตรงทั้งหมด 15,910 รายการ
 • Update 26|05|16 วัน | เดือน | ปี
 • ถูกค้นหาแล้ว 1,521,772 ครั้ง

แจ้งเตือนรับตรง อัพเดทล่าสุด

 • ใส่คำ / ข้อความที่ต้องการค้นหา
  • คำที่ต้องการค้นหา ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ตัวอักษร

แอดมิชชั่นแนะนำ

EA3

กำลังโหลด...

เรียงจากวันที่อัพเดทล่าสุด

เริ่มแล้ว! รับตรง 60 โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลาฯ (ภูเก็ต) (หมดเขตรอบแรก 17 มิ.ย.59)

รับตรง 60 โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลาฯ

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลาฯ (ภูเก็ต) 4 คณะ 510 คน (เปิดรับ 4 รอบ)

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 0 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานคริทร์

4คณะ
510ที่นั่ง
17 พ.ค. 59 - 23 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 117 วันปิดรับ
สมัคร
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลาฯ (หมดเขต 31 ม.ค.60)

รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลาฯ

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลาฯ เปิดรับทั้ง 2 วิทยาเขต กว่า 80 คน

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 0 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มอ.

2คณะ
80ที่นั่ง
26 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60เปิดรับ
อีก 247 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 60 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลาฯ (หมดเขต 23 ก.ย.59)

รับตรง 60 โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลาฯ

โครงการทายาทแพทย์แผนไทย เปิดรับผู้ที่เป็นทยาทการแพทย์แผนไทย 20 คน

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 0 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มอ. , คณะการแพทย์แผนไทย มอ.

1คณะ
20ที่นั่ง
24 พ.ค. 59 - 23 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 117 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 60 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 2 สาขา ม.สงขลาฯ (ภูเก็ต)

รับตรง 60 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มอ. (ภูเก็ต)

รับตรงสาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวฯ คณะการบริการและท่องเที่ยวฯ ม.สงขลาฯ (ภูเก็ต)

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 5076 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง การบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ , ม.สงขลาฯ , มอ. , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1คณะ
100ที่นั่ง
17 พ.ค. 59 - 31 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 155 วันปิดรับ
สมัคร
เปิดรับเพิ่มอีก! รับตรง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (4 โครงการ)

รับตรง 59 ม.สงขลาฯ ตรัง (4 โครงการ)

มอ.(ตรัง) เปิดเพิ่ม 4 โครงการ สถาภูมิ,ต้นศิลป์ฯ,เส้นทางอาชีวะฯ,โควตาฯ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 8783 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 59 , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง , โครงการ สถาภูมิ (STABHUMI) รอบ 3 , โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง" รอบ 3 , โครงการ "โควตา ม.อ.ตรัง" รอบ 3 , โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" รอบ 2

4คณะ
140ที่นั่ง
18 พ.ค. 59 - 8 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 10 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (รอบ 3)

รับตรง 59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม (รอบ 3)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส. เปิดรับทั้ง ม.6 เด็กซิ่ว เทียบเท่า สมัครรอบแรกตัดสิทธิ์แอดฯ

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 25 พ.ค. 59 8712 1

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.มหาสารคาม 59 , รับตรง ม.มหาสารคาม , รับตรง ศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม , ศิลปกรรมศาสตร์ มมส. , ศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
-ที่นั่ง
5 พ.ค. 59 - 15 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 17 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 59 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง (รอบ 2) (สมัครถึง 24 มิ.ย.)

รับตรง 59 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง (รอบ 2)

รับตรงรอบ 2 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เวลาเรียน 1 ปี คัดเลือกโดยสอบข้อเขียนเอง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 24 พ.ค. 59 0 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 59 , รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง , รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง , ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 59 , ผู้ช่วยพยาบาล 59 , สอบตรง 59 , รับตรงพยาบาล

1คณะ
20ที่นั่ง
16 พ.ค. 59 - 24 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 26 วันปิดรับ
สมัคร
รับเพิ่มเติม! รับตรง 59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)

รับตรง 59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มอ.สุราษฎร์ฯ

รับเพิ่มอีก 380 ที่นั่งใน โครงการเด็กดีมีที่เรียน มอ.สุราษฎร์ฯ ใช้ GPAX , GPA

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 24 พ.ค. 59 6400 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลา 59 , รับตรง ม.สงขลา , รับตรง เด็กดีมีที่เรียน มอ. , มอ.สุราษฎร์ , เรียนดี มอ.สุราษฎร์ , เด็กดีมีที่เรียน มอ.สุราษฎร์ธานี , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

4คณะ
380ที่นั่ง
17 พ.ค. 59 - 7 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 9 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรงพิเศษ 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โครงการพิเศษ 59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เปิดรับ 2 สาขา รวม 135 ที่นั่ง ใช้คะแนน O-NET

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 23 พ.ค. 59 6886 3

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.ขอนแก่น 59 , รับตรง ม.ขอนแก่น , รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น , วิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59 , วิศวะ มข. , วิศวฯ มข. , สอบตรง 59 , โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ , โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1คณะ
135ที่นั่ง
2 พ.ค. 59 - 10 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 12 วันปิดรับ
สมัคร
เปิดรอบ 2 เพิ่ม! รับตรง 59 คณะศึกษาศาสตร์ (เพชรในตมฯ) มศว

โครงการเพชรในตม 59 ศึกษาศาสตร์ มศว

รับตรงคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ 12 จังหวัด รวม 16 ที่นั่ง ใช้ GAT, PAT 5

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 23 พ.ค. 59 37772 1

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มศว 59 , รับตรง มศว , รับตรง ศึกษาศาสตร์ มศว , ศึกษาศาสตร์ มศว 59 , เพชรในตม มศว , มศว. 59 , เพชรในตม ศึกษาศาสตร์ , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
16ที่นั่ง
19 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59เปิดรับ
อีก 2 วันปิดรับ
สมัคร
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา
  [สมัครได้ 12 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ชุมพร
  • เชียงใหม่
  • ตาก
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปัตตานี
  • พิษณุโลก
  • เพชรบุรี
  • ยะลา
  • ราชบุรี
  • หนองคาย
  2.75เกรด
  16ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA1

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA2