เลือกมหาวิทยาลัย

close

4เลือกอาชีพ

close

ส่งข้อมูลรับตรงบ้าง

(เฉพาะมหาวิทยาลัย) ช่องทางพิเศษ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับตรงและโควต้า ให้น้องๆ ม.6 ได้รับทราบ ฟรี!! close

Login

close

สมาชิกกรุณาล็อกอินเพื่อเข้าใช้งาน

( น้องๆ สามารถเลือกเก็บข้อมูลรับตรงของสถาบันต่างๆ ไว้ดูส่วนตัวได้ ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น )

กำลังโหลด...

แจ้งเตือนวันเปิด - ปิดรับตรง 58
ทั้งหมด 20 รายการ
เดือน
กรกฎาคม 58
x

โปรแกรมค้นหารับตรง 58

อยากมีที่เรียนไวๆ มาอัพเดทข่าวรับตรงทันใจได้ที่นี่

 • มีระบบเก็บข้อมูล สนใจข่าวรับตรงของคณะไหน
  สามารถบันทึกเก็บไว้ได้เลย
 • เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่!! ค้นหารับตรงที่คุณสามารถ
  สมัครได้ พร้อมบอกจำนวนรับ
 • ข้อมูลรับตรงครอบคลุม 23 กลุ่มคณะ 94 มหาวิทยาลัย และ 82 อาชีพในฝัน

21

14,346

29

07

15

1,852,153


แจ้งเตือนรับตรง เร็วๆนี้
ดูเพิ่มพื้นที่โฆษณา EA3


รับตรงทั้งหมด 650

โควตาพิเศษ 59 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

โควตาพิเศษ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับ 4 กลุ่ม เข้าเกณฑ์กลุ่มไหน สมัครได้เลย อ่านต่อ

10

3 ส.ค. 58 - 31 ส.ค. 58

ยังไม่เปิดรับสมัคร

โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

โควตาเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่ ม.ศิลปากรกำหนด เปิดรับ 7 คณะ กว่า 2015 ที่นั่ง อ่านต่อ

2015

1 ก.ย. 58 - 15 ต.ค. 58

ยังไม่เปิดรับสมัคร
 • add fev
  คณะอักษรศาสตร์ 9 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  325
  ที่นั่ง

  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • [ 5 ]
  บอร์ด คณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์
 • add fev
  คณะศึกษาศาสตร์ 7 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  110
  ที่นั่ง

  บอร์ด คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
 • add fev
  คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  275
  ที่นั่ง

  บอร์ด คณะวิทยาศาสตร์
 • add fev
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  140
  ที่นั่ง

  บอร์ด คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • add fev
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  390
  ที่นั่ง

  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • [ 2 ]
  บอร์ด คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • add fev
  คณะวิทยาการจัดการ 8 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  550
  ที่นั่ง

  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • [ 6 ]
  บอร์ด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/บริหารธุรกิจ
 • add fev
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 28 จังหวัด]
  • กาญจนบุรี
  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ชัยนาท
  • ชุมพร
  • ตราด
  • นครนายก
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ปราจีนบุรี
  • พระนครศรีอยุธยา
  • เพชรบุรี
  • ระนอง
  • ระยอง
  • ราชบุรี
  • ลพบุรี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสงคราม
  • สมุทรสาคร
  • สระแก้ว
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี

  ไม่กำหนด
  เกรด

  225
  ที่นั่ง

  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 7 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
  • [ 4 ]
  บอร์ด คณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์

รับตรงพิเศษ 59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาแล้ว! รับตรงพิเศษ จุฬาฯ ปี 59 รับ 10 คณะ กว่า 21 โครงการ อ่านต่อ

834

1 ก.ย. 58 - 15 ก.ย. 58

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับตรง 59 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา

รับตรง-โควตา 59 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับ 5 สาขา ทั้งบริหารฯและศิลปศาสตร์ อ่านต่อ

-

20 ส.ค. 58 - 30 ต.ค. 58

ยังไม่เปิดรับสมัคร

รับตรง 59 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับตรงรูปแบบพิเศษ 4 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ใครอยากเป็นหมอ เตรียมตัวสมัครเลย อ่านต่อ

113

21 ก.ย. 58 - 30 ก.ย. 58

ยังไม่เปิดรับสมัคร

พื้นที่โฆษณา TA1

พื้นที่โฆษณา TA2


กำลังโหลด...