App รับตรง-แอดฯ by Dek-D app store google play

กำลังโหลด...

ทั้งหมด 68 รายการ

แจ้งเตือนวันเปิด-ปิดรับตรง

มิถุนายน 59

แชร์ข้อมูลรับตรงให้เพื่อนๆ :

ค้นหาโควตา-รับตรง

  • อยากมีที่เรียนไวๆ มาค้นหารับตรงแบบทันใจได้ที่นี่
update : 21 มิถุนายน 2559
  • วันนี้มีรับตรงกำลังเปิดรับสมัคร 20 โครงการ
  • รับตรงทั้งหมด 15,951 รายการ
  • Update 21|06|16 วัน | เดือน | ปี
  • ถูกค้นหาแล้ว 1,585,153 ครั้ง

แจ้งเตือนรับตรง อัพเดทล่าสุด

  • ใส่คำ / ข้อความที่ต้องการค้นหา
    • คำที่ต้องการค้นหา ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ตัวอักษร

แอดมิชชั่นแนะนำ

EA3

กำลังโหลด...

เรียงจากวันที่อัพเดทล่าสุด

เปิดรับอีก 750 ที่นั่ง! โควตาขยายโอกาสฯ 59 (รอบ 3) ม.อุบลฯ

โควตาขยายโอกาสฯ 59 (รอบ 3) ม.อุบลฯ

โควตาขยายโอกาสฯ ม.อุบลฯ เปิดรับรอบ 3 รวม 16 สาขา มากถึง 750 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 21 มิ.ย. 59 9029 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.อุบลฯ 59 , รับตรง ม.อุบลฯ , รับตรง ทั่วประเทศ ม.อุบลฯ , โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 59 , ม.อุบลราชธานี 59 , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

5คณะ
750ที่นั่ง
16 มิ.ย. 59 - 25 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 2 วันปิดรับ
ปิดรับ
รับเพิ่มอีก! รับตรง 59 สาขาวิชาเคมี มทร.กรุงเทพ (ใช้คะแนนรอบแอดฯ)

รับตรง 59 สาขาวิชาเคมี มทร.กรุงเทพ

รับตรงคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคมี มทร.กรุงเทพ เปิดรับโดยการใช้คะแนนรอบแอดฯ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 19 มิ.ย. 59 4272 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มทร.กรุงเทพ59 , รับตรง มทร.กรุงเทพ , รับตรง วิทยาศาสตร์ มทร.กรุงเทพ , วิทยาเคมีมทร.กรุงเทพ , เคมี มทร.กรุงเทพ , เคมี ราชมงคลกรุงเทพ , เคมี ราชมงคลกรุงเทพ

1คณะ
-ที่นั่ง
13 มิ.ย. 59 - 24 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
ปิดรับ
รับตรง 59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร (7 สาขา 100 ที่นั่ง)

รับตรง 59 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

รับตรง ICT ม.ศิลปากร เปิดรับทั้งนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจสมัครเลย

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 17 มิ.ย. 59 18695 3

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.ศิลปากร 59 , รับตรง ม.ศิลปากร , รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร , นิเทศ ม.ศิลปากร , ICT ม.ศิลปากร , เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
100ที่นั่ง
18 มิ.ย. 59 - 20 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 7 วันปิดรับ
ปิดรับ
ข่าวดี! คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

รับตรง 59 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ (ภาคพิเศษ)

รับตรงคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. เปิดรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 40 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 มิ.ย. 59 14702 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 , รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ , รับตรง อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร มก. , อุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร , ภาคพิเศษ มก. , ภาคพิเศษ มก.

2คณะ
71ที่นั่ง
14 มิ.ย. 59 - 17 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 10 วันปิดรับ
ปิดรับ
รับตรงพยาบาลยังมี! รับตรง 59 คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด

รับตรง 59 คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด

รับตรงพยาบาลศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด เปิดรับ 30 ที่นั่ง ใช้การสอบข้อเขียนเอง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 มิ.ย. 59 4390 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มรภ.ร้อยเอ็ด 59 , รับตรง มรภ.ร้อยเอ็ด , รับตรง พยาบาล มรภ.ร้อยเอ็ด , พยาบาล มรภ.ร้อยเอ็ด , ระบตรง พยาบาล 59 , พยาบาลศาสตร์ , สอบตรง 59 , พยาบาลศาสตร์ รับตรง , พยาบาลศาสตร์ รับตรง

1คณะ
30ที่นั่ง
3 มิ.ย. 59 - 23 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 4 วันปิดรับ
ปิดรับ
ใช้เกรด+สัมภาษณ์! รับตรง 59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา

รับตรง 59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา

รับตรงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนสุนันทา เปิดีบ 8 สาขา รวม 220 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 มิ.ย. 59 4312 1

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา 59 , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา , รับตรง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา , อุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา , อุตสาหกรรม สวนสุนันทา , สวนสุนันทา 59 , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
220ที่นั่ง
18 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา (รอบ 3)

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา (รอบ 3)

รับตรงรอบ 3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับ 4 สาขา เฉพาะ ม.6 เท่านั้น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 มิ.ย. 59 5504 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา 59 , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา , รับตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา , วิทยาศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา , วิทยาศาสตร์ สวนสุนันทา , สวนสุนันทา 59 , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
-ที่นั่ง
1 มิ.ย. 59 - 22 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 5 วันปิดรับ
ปิดรับ
รับเพิ่ม 15 ที่นั่ง! รับตรง 59 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรฯ

รับตรง 59 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มก.

รับตรงสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มก. เปิดรับเพิ่มอีก 15 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 16 มิ.ย. 59 7083 0

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.เกษตร 59 , รับตรง ม.เกษตร , รับตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตร , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , ฟู้ดซายน์ มก. , ฟู้ดซาย ม.เกษตรฯ , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
15ที่นั่ง
16 มิ.ย. 59 - 17 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 10 วันปิดรับ
ปิดรับ
รับตรง 59 รอบ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

รับตรง 59 รอบ 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา

รับตรง 59 รอบที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา สอบสัมภาษณ์เท่านั้น!

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 15 มิ.ย. 59 22453 9

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา 59 , รับตรง มรภ.สวนสุนันทา , รับตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา , มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา , มนุษยศาสตร์ สวนสุนันทา , สังคมศาสตร์ สวนสุนันทา , สวนสุนันทา , สอบตรง 59

1คณะ
470ที่นั่ง
26 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
สมัคร
รับตรง 59 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 7 สาขา รวม 150 ที่นั่ง

รับตรง 59 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร

รับตรงคณะวิทยาการจัดการ มศก. ใช้คะแนน O-NET 4 วิชา (ไม่ใช้วิทย์)

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 15 มิ.ย. 59 14643 7

Tags: รับตรง 59 , รับตรง , รับตรง ม.ศิลปากร 59 , รับตรง ม.ศิลปากร , รับตรง วิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร , การจัดการ ม.ศิลปากร , การโรงแรม ม.ศิลปากร , การตลาด ม.ศิลปากร , บริหารฯ ม.ศิลปากร , สอบตรง 59 , สอบตรง 59

1คณะ
150ที่นั่ง
15 มิ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59เปิดรับ
อีก 3 วันปิดรับ
สมัคร

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA1

แอดมิชชั่นแนะนำ

TA2