ความคิดเห็น

40

จำนวนแชร์
5
<p span="" style="\" color:"="">
          สวัสดีค่ะน้อง ๆ หลายคนคงรู้แล้วว่ารับตรงโครงการพิเศษ จุฬาฯ ปี 56 มาแล้วทั้ง 22 โครงการ มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือ "โครงการจุฬาฯ-ชนบท" โครงการเป็นโครงการที่ให้ทุนนิสิตจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปี 56 นี้มีถึง 117 ทุน ไปดูกันดีกว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างที่ต้องรู้ แล้วน้อง ๆ คนไหนบ้างที่สามารถสมัครได้
เจาะลึก!! โครงการจุฬาฯ-ชนบทปี 56
     ภูมิลำเนา     
          โครงการนี้จะแบ่งภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็น 2 เขตพื้นที่ โดยทั้งภูมิลำเนา(บ้าน)และโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดไม่น้อยกว่า 5 ปีติดกัน นับเวลาจนถึงวันสมัครค่ะ 2 เขตมีดังนี้
>>เขตพื้นที่ปกติ
 • เขตภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
 • เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์
 • เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ
 • เขตภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว
>>เขตพื้นที่พิเศษ
          ตรัง น่าน เชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอแม่ริม ทั้งโรงเรียนและภูมิลำเนาต้องอยู่อำเภอแม่ริมเท่านั้น!!)

น้อง ๆ ที่สนใจโครงการนี้อยู่ในจังหวัดที่บอกไว้หรือเปล่าเอ่ย­­ ถ้าใช่ก็ไปดูตัวต่อไปเลย


     เกรด     
          ออกตัวแรงก่อนเลยว่าโครงการนี้รับเฉพาะน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6 ตอนนี้เท่านั้นนะจ๊ะ โดยใช้เกรด 4 เทอมคือของม.4 และม.5 คณะไหนเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่ ตามมาดูเล

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะจิตวิทยา ต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษแต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาไทย และกลุ่มวิชาสังคมศึกษาแต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.75 ถ้าเน้นหนักด้านคำนวณต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้าเน้นหนักด้านภาษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.75 ส่วนกลุ่มวิชาอื่น ๆ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.00
คิดเกรดกันถูกไหมเอ่ย­­

     คณะที่เปิดรับ     
           โครงการจุฬา-ชนบทเปิดรับเข้าศึกษาทั้งหมด 12 คณะ ดังนี้เลยจ้า
 • คณะทันตแพทยศาสตร์  10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์   10 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)10 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์  เปิดรับ 3 สาขาคือ
       - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15 คน
       - สาขาวิชากายภาพบำบัด 6 คน
       - สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน 
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เปิดรับ 3 สาขาคือ 
       - สาขาวืชาสถิติ  2 คน 
       - สาขาวิชาการบัญชี 2 คน 
       - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นทุนจุฬา-ชนบท 10 คน และ ทุนเศรษฐศาสตร์-ชนบท 10 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาคือ
       - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  2 คน
       - สาขาวิชาการปกครอง 2 คน
       - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน
       - สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 4 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์  4 คน
 • คณะอักษรศาสตร์ 5 คน มี 2 สาขาให้เลือก คือ
       - สาขาวิชาภูมิศาสตร์
       - สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา
 • คณะจิตวิทยา 5 คน
     กำหนดการ     
เวลาใกล้เข้ามาทุกที วันไหนต้องทำอะไรบ้างนะ­
รับสมัคร   วันที่ 4-13 กรกฎาคม 2555 (ทางอินเตอร์เน็ตและดาวน์โหลดเอกสารด้วย)
ส่งใบสมัคร   ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (ส่งทางไปรษณีย์ นับวันประทับตรานะคะ)
ตรวจสอบรายชื่อ  วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 (ทักท้วงได้เน้อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ 1 สิงหาคม 2555 (ทักท้วงได้เหมือนกัน)
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  วันที่ 4-13 สิงหาคม 2555 (ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา สถานที่สอบอีกด้วย)
สอบข้อเขียน   วันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 (จุฬาฯจัดเอง)
ประกาศผลคะแนน  วันที่ 12 กันยายน 2555 (ทักท้วงได้อีกแล้ว)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์   วันที่ 4 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ 25 ธันวาคม 2555 (วันคริสต์มาสที่ลุ้นตัวโก่ง)
                            แล้วก็รอยืนยันสิทธิ์กับเคลียริ่งเฮ้าส์ 

อ่านระเบียบการแบบละเอียดที่ 
http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/chula56.pdf

          อีกเรื่องที่อยากกระซิบบอกคือโครงการจุฬาฯ-ชนบทได้กำหนดไว้ว่าผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และขาดผู้อุปการะ ซึ่งเป็นการกระจายการศึกษาให้ทั่วถึงนั่นเองค่ะ ทุนนี้คือทางโครงการส่งเรียนจนจบหลักสูตรและก็มีค่าชุดนิสิต ค่าอาหาร และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ด้วยนะคะ สนับสนุนเต็มที่ขนาดนี้ ขอให้น้อง ๆ ใช้ความรู้ที่มีอย่างเต็มที่กลับไปพัฒนาชนบทและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญข้ามหน้าข้ามตาประเทศมหาอำนาจกันไปเลย ใครสงสัยอะไรหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ อยากแชร์ อยากเม้าท์ ก็คอมเม้นกันเลย เต็มที่!!!!

เจาะลึก!! โครงการจุฬาฯ-ชนบทปี 56


ภาพประกอบ http://www.rural.chula.ac.th/


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

40

จำนวนแชร์
5

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

40 ความคิดเห็น

 1. #1 เห้อ
  6 ก.ค. 2555, 19:21 น.
  ไม่เหลือที่ให้เด็กกรุงเทพพพพเลยย
  #1
 2. 6 ก.ค. 2555, 19:21 น.
  อยู่ตราดกำลังเขียนใบสมัครเลยค่าาา 
  #2
 3. 6 ก.ค. 2555, 19:45 น.
  ลำปางไม่มี......=_____=ll //เพราะเป็นเขตโควต้ามช.สินะ? อยากสมัคร อยากมีแรงกระตุ้น เร่งๆให้ตัวเองขยันมากกว่านี้มากกก แต่ก็ต้องรอๆๆๆ เพราะโควต้า รับตรง สอบตรง มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า มาช้ากว่าที่คิดไว้ ฮื้ออออT^T!
  #3
 4. 6 ก.ค. 2555, 20:17 น.
  ไม่มีสมุทรสาคร 
  #4
 5. คือถ้าอย่างเป็นพวกเด็กทุนอยู่แล้วมันต้องสละทุนก่อนมั้ยอ่ะคะ คือเพื่อนจะสมัคตรแล้วมันเป็นเด็กทุนพระราชทานอยู่ด้วย แต่มันว่าอยากจะสมัครโครงการนี้อ่ะคะ ^^
  #5
 6. #6 ดเกิด้ดกืะเ่
  6 ก.ค. 2555, 21:46 น.
  ชอบตราอ่ะ ตราเเรกของจุฬาเลยมั๊งนั้น

  >>>>>>ออกจากกระทู้โดยพลัน
  #6
 7. 6 ก.ค. 2555, 21:58 น.
   ข้อสอบเป็นข้อเขียน หรือกาค่ะ  ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
  #7
 8. #8 เบื่อ
  7 ก.ค. 2555, 00:41 น.
  รู้สึกเริ่งเกลียดความลำเอียงของจุฬาที่นนทบุรีแม่งไม่เคยมีโอกาส
  #8
 9. #9 มองต่างมุม
  7 ก.ค. 2555, 08:38 น.
  เกรดน้อยๆเข้าไปก็เรียนสู้คนที่เรียนพิเศษตั้งแต่ ม.ต้น ที่แห่กันเข้าไปอยู่ไม่ได้...เรียนไปเกรดไม่ดีก็โดน retire...เรียนที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หรือเกษตร ไม่ดีกว่าหรือ...คุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละที่ในปัจจุบันก็ไม่แตกต่างกัน...อย่างหลงกับภาพในอดีต...
  #9
 10. #10 ฉัน
  7 ก.ค. 2555, 11:31 น.
  ถ้าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว แต่บ้านอยู่ในฐานะปานกลาง มีหนี้กู้ธนาคาร(เพิ่อการลงทุน) สมัครได้ป่าวค่ะ?
  #10
 11. #11 สา่สี้ีร้สีร้
  7 ก.ค. 2555, 12:22 น.
  น้องๆคะสาเหตุที่หลายมหาลัยในกรุงเทพเเละต่างจังหวัดไม่ค่อยให้โคต้าเมืองเพราะ  ที่ผ่่านๆมาเกิดเหตุการณ์ติดเเล้วสละสิทธิกันเยอะมากจนหลายมหาลัยไม่ได้นิสิตนักศึกษาตามเป้า  เขาลเยต้องเเก้ปัญหา้วยวิธีนี้เเหละ
  #11
 12. #12 bjhbgh
  7 ก.ค. 2555, 12:22 น.
  อีกอย่างชื่อมันก็บอกอยู่ว่าจุฬา ชนบท!!!!
  #12
 13. #14 ton
  8 ก.ค. 2555, 21:48 น.
  แล้วถ้าพอมีฐานนะหน่อย จะสมัครได้มั้ยอ่ะ

  อยากสมัครอ่ะ
  #14
 14. Staff
  Columnist
  9 ก.ค. 2555, 14:03 น.
  ตอบคห. 14 พี่แป้งว่าไม่น่าจะได้นะ เพราะโครงการนี้เป็นทุนหมดเลย คือเหมือนว่าจะมีการดูด้วยนะว่าฐานะทางบ้านส่งเรียนไม่ไหวจริง ๆ รึป่าวง่ะ ให้คนที่ไม่มีโอกาสจริง ๆ  แต่ก็ลองสมัครดูก็ได้นะ ครั้งหนึ่งในชีวิต มีโอกาสครั้งเดียวเอง สู้ ๆ 
  #15
 15. 9 ก.ค. 2555, 21:27 น.
  สำหรับผมแล้ว โครงการนี้อาจจะเป็นทางเดียวเท่านั้นเพราะที่บ้านก็ไม่มีเงินจะส่งเสียจนเรียนจบแน่ๆ ในคนที่ฐานะยากจนอย่างผม ถือว่าทางม.ได้ให้โอกาสคนบ้านนอกๆอย่างเราๆที่อาจจะมีความสามารถในการสอบเข้าก็ได้ สำหรับผมถ้าเข้าไปได้แล้วเรื่องเรียนผมสู้ตายอยู่แล้วไม่มีปัญหา ตอนนี้อยู่ม.5 อยู่ โรงเรียนในอำเภอหนึ่ง กู้กยศ.เพื่อเข้าคอสตลุยโจทย์เพื่อการสอนโครงการนี้โดยเฉพาะ สำหรับเด็กบ้านนอกๆคนนึง อีกปีหนึ่งเจอกันคับที่ศูนย์สอบจุฬา­  
  #17
 16. #18 พีพี
  10 ก.ค. 2555, 12:05 น.
  คณะรัฐศาสตร์ เน้นคำนวณไช่ไหมพี่
  #18
 17. 10 ก.ค. 2555, 20:10 น.
  โครงการจุฬาฯ-ชนบท

  สอบได้แล้ว ทางจุฬาฯ จะส่งคนมาดูบ้านที่อยู่ด้วย รวมทั้งสัมภาษณ์สอบถามบุคคลใกล้เคียงเยอะแยะมากมาย

  แต่ก็ถือว่าโครงการนี้ดีนะ ช่วยกระจายโอกาส แต่ปัญหามันอยู่ที่เรียนจบไป แล้วจะมีใครสักกี่คนกลับไปทำงานในพื้นที่ ?

  ปล โครงการนี้ ถ้าสอบติดแล้วไม่เอา โรงเรียนนั้น ๆ จะโดนตัดสิทธิ์ไป (จำไม่ได้ว่ากี่ปี) ฉะนั้น คิดดี ๆ นะครับ
  #19
 18. 12 ก.ค. 2555, 22:36 น.
  พี่ไท่ตอบคำถามหนูอ่ะ T_____T
  #20
 19. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .