ความคิดเห็น

148

จำนวนแชร์
57


          สวัสดีครับ.. ได้ฤกษ์แล้ว เว็บเด็กดีของรวบรวม "รับตรง-โควตา หลังแอดมิชชั่น 56" เพื่อเป็นทางเลือกให้กับน้องๆ ที่พลาดหลังในรอบแอดมิชชั่นกลางประจำปี 2556 ปีนี้เว็บเด็กดีรวมรวมมาหมดทั้ง ม.รัฐบาล ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จะมีคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่เปิดรับ ไปติดตามกันเลยครับ


รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)  อัพเดท 1 

สถาบัน คณะ รับ หมดเขต รายละเอียด
ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 165 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 30 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหาสารคาม คณะบัญชีและการจัดการ (ภาคปกติ) 600 ที่นั่ง 7 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 8 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เอกภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 8 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ส.พระจอมฯ ลาดกระบัง วิศวกรรมขนส่งทางราง 40 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน การจัดการโรงแรม/ท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 80 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ 210 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา 200 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ 210 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 80 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร (ภาคพิเศษ) 55 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เชียงใหม่ ทุกคณะ (ภาคพิเศษ) 385 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.พะเยา ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 60 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ 45 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 50 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 120 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 100 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 30 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50 ที่นั่ง 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา รับตรงทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 970 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เชียงใหม่ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 15 ทีนั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.พระจอมฯ พระนครเหนือ ทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ) 535 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
จุฬาฯ วิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
จุฬาฯ วิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 30 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สงขลานครินทร์ วิเทศศึกษา (5 สาขาวิชา) 100 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ (ระบบพิเศษ) 325 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.วลัยลักษณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานี สารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี 150 ทีนั่ง 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ อินเดียศึกษา 80 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา ทุกคณะ (ภาคพิเศษ) 900 ที่นั่ง 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์             เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   100 ที่นั่ง  22 พ.ค.56  คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีบรรจุและวัสดุ             40 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อัสสัมชัญ รับเพิ่มบางคณะ 40 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น คณะเทคโนโลยี (4 สาขา) 20 ที่นั่ง 28 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สงขลานครินทร์ ศิลปกรรมศาสตร์,พาณิชย์และการบัญชีฯ,สถาปัตยฯ 545 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา สหเวชศาสตร์ 60 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 155 ที่นั่ง 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ส.เทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 100 ที่นั่ง 31 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ทุกคณะ 200 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
มรภ.รำไพพรรณี ทุกคณะ 1,494 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่

รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)


  อัพเดท 2  

สถาบัน คณะ รับ หมดเขต รายละเอียด
ม.ราชมงคลกรุงเทพ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ 40 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพ ทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ) 100 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 30 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 122 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ 40 ที่นั่ง 7 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 70 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 1,465 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลบางพระ รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 745 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏพระนคร รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 560 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับ 5 คณะ 800 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ 6 คณะ 32 สาขาวิชา 540 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ 8 คณะ 45 สาขาวิชา - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดรับ 4 คณะ 60 สาขาวิชา 1,711 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ 9 คณะ 1,479 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.กรุงเทพ เปิดรับ 45 หลักสูตร 1,580 ที่นั่ง 5 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
ม.หอการค้าไทย เปิดรับ 8 คณะ 3,765 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศรีปทุม เปิดรับ 9 คณะ 385 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับ 13 คณะ 39 สาขาวิชา 800 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.รังสิต เปิดรับ 27 คณะ 2,840 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ ทุกคณะ 2,320 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เทคโนโลยีมหานคร ทุกคณะ 240 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.รามคำแหง ทุกคณะ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 3 คณะ 1,720 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ 200 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 400 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์ 120 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา บริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) 200 ทีนั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 80 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาธารณสุขศาสตร์ 30 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช ทุกคณะ - 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
ส.เทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 600 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นครพนม รับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ 1,498 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ 809 ทีนั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ/การตลาด 50 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลฯ (มุกดาหาร) บัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 900 ที่นั่ง 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่


.            เอาล่ะครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลรับตรงที่พี่ๆ ทีมงานเว็บเด็กดีรวบรวมมาให้นะครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว.. ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น และเหลืออีกเยอะมากกก หากน้องสนใจอยากเข้าคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน ให้เปิดเว็บไซต์ของคณะนั้นๆ ได้เลยครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ในการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ พี่ๆ ทีมงานเด็กดีทุกคนหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะคร้าบ สู้ๆ อย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ที่ต้องการด้วยนะ ติดไปพร้อมกัน สู้ๆ

            เข้าใช้ "โปรแกรมค้นหารับตรง 56" คลิกที่นี่

            ติดตามแนะกันให้ติดชัวร์ ตอนต่างๆ คลิกที่นี่

รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)

 

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน อัพเดทข่าวรับตรง »
ความคิดเห็น

148

จำนวนแชร์
57

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

148 ความคิดเห็น

 1. #1 อิอิอิ
  3 พ.ค. 2556, 15:08 น.
  วิศวะ นาโน ตามพี่สนไปดีก่า 5555555
  #1
 2. 3 พ.ค. 2556, 15:11 น.
  ว้าวววววว แต่ขอให้ติดแอดเลยแล้วกันน่ะ
  #2
 3. #3 Fildfai
  3 พ.ค. 2556, 15:13 น.
  เย่ๆ โล่งใจมากขึ้นเยอะ ขอให้เด็กแอดมีที่เรียนทุกคน 
  #3
 4. #4 fernn
  3 พ.ค. 2556, 15:44 น.
  ม.เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 120 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 เปิดดูไม่ได้ค่ะ
  #4
 5. Staff
  @คอมเม้นที่ 4 พี่แก้ให้แล้วครับผม ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาคร้าบ
  #5
 6. #6 pada
  3 พ.ค. 2556, 16:22 น.
  พี่ลาเต้ ค๊าบ.. ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 22 พ.ค.56

  หมดเขตแล้วหรอค๊าาบ พ๋มเค้าไปดูไป Wep.. แล้วอ่ะค๊าาบ
  #6
 7. Staff
  @คอมเม้นที่ 6 ยังไม่หมดนะ

  ลิ้งค์นี่ไงๆ http://www.rmutr.ac.th/images/stories/word_dile/rmutr_en_1-5-56-3.doc
  #7
 8. #8 fernn
  3 พ.ค. 2556, 16:31 น.
  ขอบคุณค่ะพี่ลาเต้
  #8
 9. #9 ไพจิตร
  3 พ.ค. 2556, 16:48 น.
  ขอบคุณมากพี่ลาเต้ ....
  #9
 10. 3 พ.ค. 2556, 17:04 น.
  โชคดีจังเลยที่เอาม.รามคำแหงกับม.สุโขทัยธรรมาธิราชมาลงเป็นทางเลือกที่  2  ด้วย
  #10
 11. #11 เฮ้อ
  3 พ.ค. 2556, 17:09 น.
  อันนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดใช่ป่ะคะ ใช้คะแนนอะไรอ่ะคะ!?
  #11
 12. #12 เฮ้อ
  3 พ.ค. 2556, 17:10 น.
  อันนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดใช่ป่ะคะ ใช้คะแนนอะไรอ่ะคะ!?
  #12
 13. #13 สวดยอดดดด
  3 พ.ค. 2556, 18:14 น.
  เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุรมาก กำลังเคลียดพอดีเลย
  #13
 14. 3 พ.ค. 2556, 18:20 น.
  คห. 11 12 อ่านชื่อกระทู้ดีๆนะครับ 
  "หลังแอด" ครับ 
  #14
 15. #15 แอปเปิ้ล
  3 พ.ค. 2556, 18:21 น.
  ถ้าโดนตัดสิทธิ์แอดมิชชันแล้วจะสมัครได้อีกมั้ยคะ
  #15
 16. 3 พ.ค. 2556, 19:13 น.
  เยี่ยมม แต่ยังไงก็ขอให้ติดแอดเหอะ
  #16
 17. 3 พ.ค. 2556, 19:53 น.
  ขอบคุณพี่ลาเต้มากๆเลยค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอยู่บ่อยๆ ช่วยคนที่หมดหวังจากแอ๊ดได้เยอะเลย รักพี่ลาเต้จุงเบยยยยย > #17
 18. #18 feemtaiiroop
  3 พ.ค. 2556, 22:28 น.
  มช. เปิดรับสมัครแค่ 4 คณะนะครับ ไม่ใช่ทุกคณะ
  #18
 19. 4 พ.ค. 2556, 08:59 น.
  พี่ลาเต้ค่ะ รอบหลังประกาศ ผล แอด นี้ ยังมีม. ไหนเปิดรับสมัคร พยาบาลไหมค่ะ (( เอกชนก้ได้)))
  #19
 20. 4 พ.ค. 2556, 13:41 น.
  เอแบคไม่มีรอบหลังแอดหรอคะ
  #20
 21. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

คิดถึงเธอแทบใจจะขาด ขอโทรศัพท์ไปหาหน่อย!, โทรศัพท์อยู่ไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .