เรื่องเล่า ม.ทักษิณ

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

3

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


เรื่องเล่า มหาลัย'ทักษิณ สงขลา 

ตรามหาวิทยาลัยทักษิณ
    มงกุฏ แทน ปีกาญจนาภิเษก ครบรอบ 50 ปี
    ตำราการศึกษา แทน ปัญญา จริยธรรม การพัฒนา

    ชื่อมหาวิทยาลัย สื่อถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้  

มหาวิทยาลัยทักษิณ นั้น เดิมคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกปาริชาต หรือ ดอก ทองหลาง
(ดอกจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการพระราชทานปริญญาบัตร)
สีประจำมหาวทิยาลัย คือ ฟ้า - เทา
ม.ทักษิณ มี 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ม.ทักษิณ คือ 1 ใน 5 มศว.เดิม
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือ มศว.  มี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.มหาสารคาม และม.ทักษิณ

ม.ทักษิณ ใช้ชื่อเรียกนักศึกษาว่า นิสิต ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยคณะใน ม.ทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์                                    สีฟ้า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     สีม่วง
คณะศิลปกรรมศาสตร์                            สีแดง
คณะนิติศาสตร์                                        สีขาว
คณะวิทยาศาสตร์                                     สีเหลือง
คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ         สีส้ม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา         สีชมพูบาน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     สีเขียว

สาขาในคณะต่างๆ
คณะศึกษาศาสตร์                                   : เทคโนโลยีการศึกษา / การวัดผลและประเมินผลการศึกษา / สังคมศึกษา /
                                                                  ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ /
 จิตวิทยาการแนะแนว / คณิตศาสตร์ / 
                                                                  วิทยาศาสตร์ - เคมี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    : ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ภาษามลายู / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาจีน /
                                                                  การพัฒนาชุมชน / ประวัติศาสตร์ /
 การจัดการทรัพยกรมนุษย์ / 
                                                                  บรรณารักษ์สารสนเทศ / ภูมิศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์                           :  ทัศนศิลป์ / ดุริยางคศาสตร์ไทย / และสาขาวิชาดนตรีนานาชาติ
                                                                   (ดุริยางคศาสตร์สากล)
คณะนิติศาสตร์       
คณะวิทยาศาสตร์                                    :  สถิติ / ฟิสิกส์ประยุกต์ - พลังงาน / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /
                                                                  วิทย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ชีววิทยา /
                                                                   คณิตศาสตร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เคมี / ฟิสิกส์ / สาธารณสุขศาสตร์

คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ        :  บัญชี / การตลาด / การประกอบการจัดการ / การจัดการการค้าปลีก /
                                                                   เศรษฐศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา       :  สาธารณสุข / สุขศาสตร์อุตสาหกรรม / วิทยาศาสตร์การกีฬา /
                                                                   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน : เทคโนโลยีการเกษตร /
                                                                   วิทย์เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา        : เรียนที่ สงขลา สุราษฏร์ธานี ชลบุรี สุวรรณภูมิ นครราชสีมา เชียงใหม่
                                                                  (กรุงเทพ) สาขาธุรการบิน / รัฐประศาสนศาสตร์ / ทรัพยกรมนุษย์
                                                                  การจัดการ / บริหารงานท้องถิ่น /  บริหารงานตำรวจและ
                                                                  กระบวนการยุติธรรม
เป็นต้น...


ม.ทักษิณ มีหอพัก 3 หอพัก คือ หอพักปาริชาต 1 (หอชาย) หอพักปาริชาต 2-3 (หอหญิง) และหอพักทองหลาง 1-2
ม.ทักษิณ มี หอสมุดกลาง มี 4 ชั้น
ชั้นที่ 1 - 3 ชั้นหนังสือประเภทต่างๆ
ชั้นที่ 4 ศูนย์สารสนเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสต ห้องโทรทัศน์ ห้องตัดต่อ ศูนย์พิพิธภัณฑ์
ชั้นที่ 5 โรงเรียนนานาชาติ Fairview internation School Thaksin University
นิสิตชาย จะใส่เนกไท สีเทา
ม.ทักษิณ มีชุดพิธีการ คือ นิสิตชาย เนกไทเทา กางเกงเทา เสื้อขาว  / นิสิตหญิง เสื้อขาว กระโปรงเทา
ม.ทักษิณ มีสิ่งศักดิ์ที่เหล่านิสิตเคารพ คือ ปู่เลียบ พระพุทธรูปองค์ดำ
การแก้บนของ ปู่เลียบ คือ การแก้บนด้วย ยาคูล
ม.ทักษิณ มีโรงเรียนนานาชาติ คือ  Fairview internation School Thaksin University
ม.ทักษิณ หน้าม.ติดกับถนนหลวง ข้างซ้าย ม.ราชภัฏสงขลา ข้างขวา หอพักภายนอก ข้างหลัง คือ ภูเขา เขารูปช้าง
สถานที่ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ ม.ทักษิณ คือ สวนสัตว์สงขลา หาดสมิหลา
การเดินทางจาก ม.ทักษิณ ไปหาดใหญ่ ประมาณ 15 -20 นาที
การเดินทางมายัง ม.ทักษิณ มีทั้ง รถเมย์ รถตู้ รถไฟ(จากหาดใหญ่) สนามบิน(จากหาดใหญ่) รถตุ๊กๆ รถสองแถว
อาคารสถานที่ภายใน ม.ทักษิณ มีโรงยิม ห้องฟิตเนต สนามฟุตบอล ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
โรงอาหารใหม่ โรงอาหารริมบึง ลานกิจกรรม ฮวงจุ๋ยจีน!

หอพัก จ.-พฤ และ อา. จะเปิด 06.00น. ปิด 22.00น. ศ.-ส. ปิด 24.00น.
หอพักปาริชาต 1 มี 4 ชั้น หอพักปาริชาต 2 มี ชั้น และ หอพักปาริชาต 3 มี 9 ชั้น
ม.ทักษิณ มีตู้ ATM ของไทยพาณิชย์ หน้าโรงอาหารริมบึง  กรุงศรีอยุธยา ที่โรงอาหารใหม่  ธ.กรุงเทพ 
ที่หอสมุดกลาง
ตึกมนุษย์และสังคม จะตั้งอยู่เชิงเขารูปช้าง
หลังม.ทักษิณ จะมีบึงใหญ่ บนเชิงเขา
ตึกที่อยู่หน้ามหาลัย คือ ตึกศึกษาศาสตร์
สถานที่นิสิต ม.ทักษิณ นิยมไปมากที่สุด คือ ห้างลีวิวัฒน์ ชายทะเล  ตลาดวชิรา เซเว่น อิอิ
ในม.ทักษิณ จะมี กระรอก ลิง วิ่งตาม สายไฟฟ้า 
คณะนิติศาสตร์จะเเต่งกายเรียบร้อยที่สุด
คณะเศษฐศาสตร์และบริหาร เป็นคณะที่เลิกเรียนช้าที่สุด
คณะที่นิสิตดูไฮโซ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะที่มีความสนุกสนามมากที่สุด คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ม.ทักษิณ จะมีงานลอยกระทง งานทักษิณวิชาการ
วันพุธ บ่าย จะไม่มีการเรียนการสอน เพราะเป็นวันฟรีเดย์
ในม.ทักษิณ จะมีเครื่องซักผ้า หยอดเหรียญให้บริการ
ม.ทักษิณ พัทลุง จะมีพิ้นที่กว้างมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รถมอเตอร์ไซด์ เป็นรถที่ใช้กันมากที่สุด ในมหาลัย
ม.ทักษิณ มีหอประชุมใหม่ ที่สวยงามมาก
ริมบึง เป็นสถานที่นิสิต ไปนั่งเล่น นั่งทานอาหาร ให้อาหารปลา
ริมบึงจะมีนิสิตมาก ในตอนเย็นๆ
จะมีการเต้นแอร์โรบิก ที่ลานกิจกรรม ตอนเย็นๆ
สนามบอลจะมีการแบ่งสนามเล่นบอล ในตอนเย็นๆ เพราะมีคนเล่นเยอะมาก
มีการเล่นฟุตบอล ที่หน้าตึกศิลปกรรม ถนนหน้าหอพักทองหลาง ถนนข้างโรมอาหารใหม่

บริเวณหน้าหอสมุดกลาง และแอบไปเล่นสนามของม.ราชภัฏสงขลา
ร้านขายของชำ จะมีอยู่ที่ หอพักชาย และใต้ตึกวิทย์ ตึกศึกษาศาสตร์
บรรณยากาศในม.ทักษิณ จะร่มรื่น เพราะมีต้นไม้เยอะ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณภูเขา
ห้างเซ็นทรัล หาดใหญ่ จะเป็นห้างที่ให้นิสิตไปฝึกงานมากที่สุด
ในช่วงต้นเทอมแรก จะมีกีฬาปาริชาต
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ และ มอ.ปัตตานี จะมีการแข่งขันลีดย์
คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ และ มอ.หาดใหญ่ จะมีการแข่งขันฟุตบอล
ม.ทักษิณ มีสถาบันทักษิณคดี แต่เกาะยอ จ.สงขลา
ใคร! ที่ไม่เคยไปสถาบันทักษิณคดี จะไม่จบ..
สถาบันทักษิณคดี จะอยู่บนภูเขา ติดกับสะพานเปรม
มีเรื่องเล่าว่า ห้ามใส่ชุดนอนสีแดง เวลาอยู่หอใน
ห้ามร้องเพลง "แต่ปางก่อน" ในมหาลัย ไม่งั้นจะเรียนไม่จบ
คณะที่สอบเสร็จช้าที่สุด คือ คณะนิติศาสตร์
คณะที่ได้รับความนิยม คือ คณะนิติศาสตร์
คณะที่โด่งดังที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์
คณะที่สนุกสนานมากที่สุด คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะที่ไฮโซสุด จะเป็นคู่แข่งกันคือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ VS คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะที่มีผู้ชายหน้าดีสุดๆ คือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์
คณะที่มีผู้หญิงน่ารักที่สุดคือ คณะเศษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะที่มีตึกใหญ่ที่สุด คือ คณะวิทยาศาตร์
กิจกรรมสุดHip คือ รับน้อง และงานFreshy night
กิจกรรมสุดHot คือ big music
กิจกรรมสุดHop คือ กีฬาปาริชาตเกมส์
กิจกรรมสุดฮ่า คือ งานหอปริชาต
ก่อนสอบ นิสิตส่วนใหญ่ จะไปบนและขอพร จากปู่เลียบ
จังหวัดที่มีเด็กมาเรียนม.ทักษิณ มากที่สุดคือ จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดที่มีเด็กมาเรียนไกลที่สุดคือ จ.เชียงใหม่ 
ม.ทักษิณ มศว. ม.บูรพา ม.นเรศวร ม.มหาสารคาม จะมีกิจกรรมร่วมกันทุกๆปี
เปิดเทอม กิจกรรมแรก คือ งานรับน้อง
งานรับปริญญา จะมีการล่วงครุย
งานรับปริญญา จะอยู่ในช่วง เดือนมกรา - กุมภา
สถานที่ในม.ทักษิณสุดHot คือ ริมบึง
สถานที่สุดHitของเด็กม.ทักษิณ คือ ทะเล
สถานที่สุดHipของเด็กม.ทักษิณ คือ เปิดท้าย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะมีละครเวทีให้ดู

นิสิตชาย-หญิง ปี1 ต้องใส่ชุดนิสิตสีเทา ทุกวันพฤหัสบดี
ที่ตั้งของม.ทักษิณ

 วิทยาเขตสงขลา
มีพื้นที่ปฏิบัติงาน
2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มีเนื้อที่ประมาณ
142 ไร่ 
และที่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เนื้อที่ประมาณ
24 ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

วิทยาเขตพัทลุง
มีพื้นที่ปฏิบัติงาน
2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เนื้อที่ประมาณ
3,500 ไร่ 
และที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

www.tsu.ac.th


ป้ายมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าม.ทักษิณ


ทางเข้าม.ทักษิณ


ศาลาริมบึงบริเวณทางเข้ามอ ที่นิสิตนิยมมานั่งเล่นกันตอนเย็นๆ


วงเวียนหน้ามอ


สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตรงวงเวียน


หอสมุดกลาง


บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าหอสมุดกลางลานทานตะวันบริเวณใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์


ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิวทิวทรรศน์บนตึกมนุษย์ฯบนตึกมนุษยฯ สามารถมองเห็นได้ไกลเกือบทั้งเมืองสงขลาบ้านจีน บริเวณหน้าตึกมนุษยฯสำนักคอมพิวเตอร์


โรงอาหารทางขึ้นภายในตึกมนุษยฯ


สถาบันทักษิณคดีศึกษา อยู่บนเกาะยอ สามารถมองเห็นวิวสะพานติณสูลานนท์และทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 15 มีนาคม 2552 / 18:34

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19:31 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

3

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนแรกเข้ามา นึกว่าเกี่ยวกับ ทักษิน 555+

  โง่จังเรา
  PS.  ชมรมคนสวยต้องคงอยู่ต่อไป!!!!~
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วิวที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา สวยจิงๆด้วยเนอะ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ๋า.......

  สงขลาๆๆๆ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะที่มีผู้ชายหน้าดีสุดๆ คือ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ ว๊าวๆๆๆๆๆ น่าสนใจเนอะ คริคริ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมค่ะ  ว่าค่าเทอม คณศึกษาศาสตร์ สาขาดทคโนโลยีสือสารการศึกษา  เท่ารัย7
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รุ่นพี่ช่วยบอกทีครับว่าซื้อชุด เครื่องแบบ กันตอนไหน110
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หอนอกซื้อ 22-23 พ.ค.
  หอในซื้อ24 พ.ค.

  ติดตามในเว็บม.อ่ะ  เค้าบอกรายละเอียดหมดเลย
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห็นแล้วนึกถึงวันเก่า ๆ เลยครับ
  PS.  ~// ofreeman.hi5.com //~
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนที่ม.ทักษิน...........ฝากตัวด้วยนะคะ   555555+
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต้องเข้าให้ได้ค่ะ
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมได้เรียนต่อที่นี้ แล้ว เย้ๆ ๆ ^^
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยมาก
  เป็นธรรมชาติดี
  เราเป็นนิสิตปี54น่ะ
  ฝากเนื้อฝากตัวด้วย
  เราได้คณะวิทเคมี
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นิสิตปี 54 เหมือนกันค่ะ

  เราเรียน มนุด ๆ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนที่นี่จังเยยค่ะ
  คณะนิติ
  ฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้าคร้า.........................
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หน้ามีพี่พี่ที่คอยสอนการบ้านนะคะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องทับทิมน่ารักจังเลยนะคับ
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคะพี่โค้ก
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราได้เรียนที่ ม.ทักษิณแล้ว คณะศึกษาศาสตร์  เอก จิตวิทยาการแนะแนว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  ฝากตัวด้วยนะค๊ะๆๆ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.ทักษิณ นักศึกษาหญิง แต่งยังไง หรือค่ะ ช่วยบอกหน่อย ค่  ตั้งแต่หัว จนถึง รองเท้าด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่รหัส 50 ค่ะ ใส่ชุดนอนสีแดงไม่เห็นจะเป็นไรเลย จบนิติศาสตร์ คณะนี้...สุดยอดจริง ๆ ค่ะรักเลย
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียน ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มั๊กมากคร๊ แต่ไม่ค่อยรู้ข่าว พี่ๆ ช่วยน้องหน่อยด๊ายมั้ยคร๊ @ไปนะคร๊ ใอ่พลอย สาวกคนเลว และ ใอ่นิก สาวกคนเลวรักเลย
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รหัส 39 ครับ ตอนสอบเข้าเป็น มศว.ภาคใต้, พอขึ้นปี 2 สถาปนาเป็น ม.ทักษิณ

  ตอนนู้น มีแค่ 4 คณะ 1.ศึกษาศาสตร์ 2.สังคมศาสตร์ 3.มนุษยศาสตร์ 4.วิทยาศาสตร์

  แต่ละคณะนิสิตไม่เยอะเท่าปัจจุบัน ผมอยู่คณะสังคมศาสตร์ ทั่งรุ่นปี1 มีกันแต่ 100 กว่าคน ตอนรับน้องจำชื่อ นามสกุลชื่อเล่นได้ครบเลยเพราะการรับน้องตอนเย็น
  สนุกครับตอนที่เรียน รู้จักกันทั้งมหาวิทยาลัย รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทุกคณะ ทุกชั้นปี
  ไม่เกี่ยงว่างานคณะไหน เอกอะไรถ้าหากเรารู้ เราจะตามไปเมา เอ้ย ตามไปช่วยกันทุกงาน จนบางทีรุ่นน้องจำผิดจำถูกว่า พี่คนนี้เรียนคณะเราหรือเปล่าหว่า

  นึกย้อนไปก็คิดถึงทุกทีรักเลย
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปี 1 บังคับอยุ่หอในป่าววววววค่ะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  >< สนใจเหมือนกันเลยค่ะ 555
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เจอเปิดเทอม เดือนสิงหานี้นะคะ ทุกคน รอยืนยันเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ก่อน 555  ตื่นเต้นมากๆเลย  กำลังจะได้ขึ้น ปี 1 แล้วว เหลือเวลาม.6อีก 1 เดือนกับ 17 วัน  โอยยยตื่นเต้นๆ อ่า  จะได้ย้ายเข้าหอเดือนไหนกันเนี่ยๆๆ  อยากรู้จังเลยค่ะ ><
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เตงได้คณะอะไรเหรอ ?? เรารอสัมภาษณ์อยู่ TT
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้คณะมนุษย์ศาสตร์ - ภาษาญี่ปุ่นจ้าาาา

  สู้ๆๆๆ ผลออกแล้วนิ เป็นไงบ้างๆๆๆ

  แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18:37 น.

 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้เศรษฐศาสตร์ละจ้าา เราขอไลน์เตงหน่อยดิ
  ไว้เจอกันน้าาา เรายังไม่มีเพื่อนเลยจ้า TT
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากทราบเรื่องการเดินทางไปเรียนยังไงค่ะ 
  ปี1ต้องอยู่หอใน ทุกคนไหมค่ะ 
  (ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยน่ะ) 
  ID ni00886 
  FB fangfang nicharee
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราปี1 คณะเศรษฐศาสตร์
  ID rainbow.jujup (มีจุดด้วยน้าา)
  FB R'ung Nchk

  หาเมทอยู่น้าา ห้องละ 4
  ใครสนใจทักมาเลยค้ะ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะวิทยาศาสตร์ -วิทย์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจ้าาา. ปี1
  FB. Phakamat Wachaisee ยิ้มฟันขาว
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้คณะมนุษยศาสตร์. เอกจีน ( แผน2 ) จ้าาาาาา
  เรายังไม่มีเพื่อนเรยอะT_T
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: