กลอน เส้าๆบทหนึ่งที่มีคนโพสต์ไว้ในไฮไฟว์ No 1325664

guest
น้ำ