ตอบข้อสอบกฎหมาย...ง่ายนิดเดียว อ.ม.อุบล

ความคิดเห็น

22

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
16

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


ตอบข้อสอบกฎหมาย...ง่ายนิดเดียว โดยอภินันท์ ศรีศิริ

หากพูดถึงการตอบข้อสอบกฎหมายแล้วคงเป็นเรื่องไม่ยากนัก
สำหรับผู้ผ่านสนามสอบกฎหมายมาหลายสนาม แต่วิธีที่แนะนำต่อไปนี้เป็นวิธีสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย ( มือใหม่)
ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพบกับการตอบข้อสอบแบบอัตนัย ( ข้อสอบข้อเขียน)
ผู้เขียนก็เป็นผู้ศึกษากฎหมายและผ่านสนามสอบวิชากฎหมายมาพอสมควร
จึงอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้มาแนะนำนักศึกษา
เผื่อจะได้คลายความกังวลใจลงไปได้บ้าง


โดยปกติข้อสอบวิชากฎหมายในชั้นปริญญาตรี อาจารย์ผู้สอนมักจะออกข้อสอบ ๒ ลักษณะใหญ่ด้วยกันครับ คือ
๑. ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย กับ
๒. ข้อสอบแบบปัญหาตุ๊กกา ( ข้อสอบวินิจฉัย)


โดยข้อสอบ ๒ ลักษณะนี้มีลักษณะของข้อสอบต่างกัน และมีแนวการเขียนตอบข้อสอบต่างกันด้วย คือ

๑. การตอบข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย
นักศึกษาจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้ดี ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมายในเรื่องนั้นมากน้อยเท่าใด
( ไม่จำเป็นต้องท่องหรือจำ) แต่อาศัยความเข้าใจในหลักกฎหมายให้ชัดเจนครับ
โดยหลังจากนักศึกษาอ่านโจทย์แล้ว นักศึกษาก็อธิบายหลักกฎหมายในเรื่องนั้นให้ชัดเจน ครบถ้วน
เท่านี้นักศึกก็จะทำคะแนนได้มากทีเดียว เพื่อให้การตอบคมชัดน่าสนใจมากขึ้น
นักศึกษาควรยกตัวอย่างประกอบหลักกฎหมายดังกล่าวด้วยครับ
หรือมีบางกรณีอาจารย์บางท่านต้องการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นประกอบ
หลักกฎหมาย ซึ่งการตอบข้อสอบแสดงความคิดเห็น นักศึกษาต้องอาศัยหลักกฎหมายในส่วนแรกมาประกอบการแสดงความคิดของเรา
ครับ ว่าเราเห็นด้วยกับหลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ( อย่าลืมนะครับว่า...การตอบข้อสอบต้องมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นอธิบายประกอบ
เสมอ อย่ามั่วนะ...)


ตัวอย่าง
ให้นักศึกษาอธิบายหลักการปกครอง “ระบอบประชาธิปไตย” มาพอสังเขป และนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการปกครองในระบอบดังกล่าว
นักศึกษาจะเห็นว่านักศึกษาต้องเข้าใจหลักการปกครองในเรื่องดังกล่าว โดยการอธิบายต้องยึดหลักปกครองระบอบบดังกล่าว ส่วนการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร นักศึกษาต้องชี้ให้อาจารย์เห็นถึงข้อดีหรือข้อเสีย และอาจมีข้อเสนอแนะด้วยก็ได้
(ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยครับ ไม่ใช่นึกขึ้นแบบลอย ๆ) หรือ
จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน มาโดยละเอียด
นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของกฎหมายเอกชน กับกฎหมายมหาชนก่อน แล้วค่อยอธิบายความแตกต่างครับ ไม่ใช่อธิบายความแตกต่างเลยจะทำให้นักศึกษาได้คะแนนน้อยครับ

๒. การตอบข้อสอบตุ๊กตา ( ข้อสอบวินิจฉัย)
ลักษณะข้อสอบจะเป็นข้อเท็จจริงสั้น ๆ แต่ก่อนที่ลงมือฟันธง(วินิจฉัย)นักศึกษาต้องอ่านข้อเท็จจริงในโจทย์ให้ละเอียด พร้อมพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไร หรือประเด็นไหนที่โจทย์ต้องการคำตอบ โดยข้อสอบตุ๊กตา (ข้อสอบวินิจฉัย) ก็มีแนวการตอบอยู่ ๒ ลักษณะง่าย ๆ ดังนี้ คือ


๒.๑. การตอบแบบ “ยกหลักกฎหมาย”
หลังจากเราอ่านข้อเท็จจริงในโจทย์แล้ว ถึงเวลาที่เราจะวินิจฉัย(ฟันธง)ว่า ข้อเท็จจริงตามโจทย์นั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม่ เมื่อได้คำตอบแล้วว่าครบหรือไม่ครบหลักกฎหมายอย่างไรแล้วก็เข้าสู่การ
เขียนตอบข้อสอบ

โดยการเขียนตอบข้อสอบแบบยกหลักกฎหมายมีส่วนประกอบ
อยู่ ๓ ส่วน คือ


๑. หลักกฎหมาย ( โดยยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นมา ไม่ใช่ เนื้อหาทั้งหมดของกฎหมายก็ได้ แต่เฉพาะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โจทย์ต้องการคำตอบ)


๒. การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย ( โดยส่วนนี้สำคัญมากเราต้องพยายามคลุกเคล้าข้อเท็จจริงในโจทย์เข้ากับ
หลักกฎหมายที่เราอ้างในส่วนที่ ๑.เข้าด้วยกันว่า ครบหลักกฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม่อย่างไร จะทำให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลมากครับ )
๓. สรุป (ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่าโจทย์ต้องการคำตอบอย่างไร เราตอบครบทุกประเด็นหรือยัง แล้วตอบแบบสั้น ๆ โดยไม่ต้องอธิบายให้ยึดยาว )
การตอบข้อสอบแบบลักษณะนี้จะทำให้เห็นภาพของการตอบชัดเจนมาก และดูมีระเบียบเรียบร้อย


๒.๒. การตอบ “แบบรวมวินิจฉัย”
การตอบข้อสอบแบบนี้ต่างกับการตอบข้อสอบแบบยกหลักกฎหมายอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ต้องยกหลักกฎหมาย(ส่วนที่ ๑.) แต่วินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายได้เลย โดยนำเฉพาะประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับกับข้อเท็จจริงตามโจทย์

ดังนั้นการตอบข้อสอบแบบนี้จึงเหลืออยู่ ๒ ส่วนเท่านั้น คือ
๑. การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย ( โดยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนกันกับการตอบแบบยกหลักกฎหมาย ) โดยหลักกฎหมายจะปรากฏรวมกันกับข้อเท็จจริงในส่วนนี้
๒. สรุป (ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่าโจทย์ต้องการคำตอบอย่างไร ซึ่งไม่ต้องอธิบายให้ยึดยาว )

การตอบข้อสอบแต่ละวิธีตามที่ได้กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับความถนัด หรือสไตร์(Style)ของนักศึกษาแต่ละคน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดจะอยู่ที่ส่วนการวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย
เพราะนักศึกษาต้องวินิจฉัยออกมาให้ได้ว่าตามข้อเท็จจริงในโจทย์เป็นไปตาม
หลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
( คำว่า “อย่างไร” คือ ต้องมีเหตุผลทางกฎหมายในการตอบนั้นเองครับ )
สำหรับผู้เขียนเองถนัดที่จะตอบแบบยกหลักกฎหมายครับ เพราะชัดเจนดี หรือบางครั้งอาจารย์เห็นว่าเรายกหลักกฎหมายประกอบถูก แต่วินิจฉัยผิด อาจารย์อาจมีคะแนนหลักกฎหมายให้ครับ


ตัวอย่าง
นาย ก เช่าบ้านของนาง ข โดยมีกำหนดเวลาเช่า ๗ ปี โดยคิดค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่การเช่าดังกล่าวตกลงกันด้วยวาจาเท่านั้น หากนาง ข ปฎิเสธการเช่าบ้านดังกล่าว หลังจากนาย ก อยู่ได้เพียง ๒ ปี หากนาย ก จะฟ้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจนครบ ๗ ปี จะทำได้หรือไม่ อย่างไร

๑. ตอบ “แบบยกหลักกฎหมาย”
หลักกฎหมาย
ป.พ.พ. มาตรา ๕๓๘ ( เนื้อหาหลักกฎหมาย )
วินิจฉัย
ตามข้อเท็จจริงข้างต้นเนื่องจากนาย ก เช่าบ้านนาย ข โดยตกลงกันด้วยวาจา โดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญตามมาตรา ๕๓๘
ป.พ.พ. นาย ก ย่อมไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้จนครบ ๗ ปี
สรุป
นาย ก ฟ้องบังคับไม่ได้ เพราะการเช่าบ้านไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา
๕๓๘

๒. การตอบ “แบบรวมวินิจฉัย”
วินิจฉัย
ตามปัญหาการเช่าระหว่างนาย ก กับ นาง ข แม้กำหนดเวลาเช่า ๗ ปี และมีการคิดค่าเช่าเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เมื่อนาง ข ปฎิเสธการเช่าดังกล่าว หลังจากอยู่ได้เพียง ๒ ปี นาย ก ก็ไม่สามารถฟ้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจนครบ ๗ ปีได้ เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังลือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้อง
รับผิดเป็นสำคัญ ย่อมฟ้องบังคับหาได้ไม่ตามมาตรา ๕๓๘ ป.พ.พ.

สรุป
นาย ก ฟ้องบังคับไม่ได้ เนื่องจากการเช่าดังกล่าวไม่ได้ทำสัญญาถูกต้องตามหลักกฎหมาย

“ ข้อพึงระวังกับการตอบข้อสอบ”
๑. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ โจทย์ถามกี่ประเด็น เพราะบางครั้ง ข้อสอบข้อเดียวอาจมีหลายประเด็นครับ...
๒. ห้ามเพิ่มข้อเท็จจริงในโจทย์ เพราะจะทำให้การตอบของเรายึดยาว และบางครั้งทำให้ข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนไปจากที่โจทย์ต้องการคำตอบ
๓. ห้ามใช้คำ ๆ นี้ เช่น คำว่า “ อาจจะ” ผิดหรือถูก หรือ คำว่า “ น่าจะ” หรือคำว่า “คิดว่า” เพราะคำเหล่านี้แสดงถึงความไม่มั่นใจในการตอบข้อสอบ
๔. ห้ามตอบข้อสอบแบบดาวกระจาย คือ ตอบทุกเรื่อง ทุกอย่าง แต่ไม่เข้าประเด็นคำถาม ดังนั้นเราต้องตอบเฉพาะประเด็นที่โจทย์ต้องการเท่านั้น
๕. การอธิบายหรือวินิจฉัย ต้องอาศัยถ้อยคำในตัวบทกฎหมายให้มาก ๆ เพราะจะทำให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลทางกฎหมายมากขึ้นครับ
๖. บริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดี ข้อไหนมั่นใจ แนะนำให้ทำข้อนั้นก่อนครับ เพราะจะสร้างกำลังใจให้เราได้มากที่เดียว

สิ่งที่ผู้เขียนหยิบยกมากล่าวในคราวนี้ เนื่องจากผู้เขียนมีเจตนาทีจะแนะนำนักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวในการเขียนตอบ
ข้อสอบ เพราะหลายคนยังกังวลกับเรื่องนี้อยู่ แต่การเขียนตอบข้อสอบจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาได้ฝึกหัดอยู่บ่อยครั้ง
“ อย่าลืมว่า เรา คือ นัก + ศึกษา ไม่ใช่ นัก + เรียน หรือ นักเลง อีกต่อไป ” ... สวัสดีครับ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 22:44 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

22

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
16
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านไว้ๆๆ

  เฟรชชี่ นิติ อุบล ค๊ะๆ


  PS.  มั่ยมีทิศทางปัย..เมื่อต้องเสียเทอร์
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บ้าวิชาอะไรอยากจะตาย อ้อยรักกอล์ฟsct.110
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณ มากเลยคับ ผมเองเป็นนักศึกษาราม แต่ไม่เคยเข้าห้องเลย
  ได้อ่านกระทูนี้แล้ว ช่วยได้มากจริงๆ ขอบคุณครับ8
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีปัญหาขอปรึกษา น้อง นิติฯม.อุบลฯด้าย เส-มอ จุ๊ บุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ104
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คริๆๆๆ
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถามผู้รู้ทุกท่าน ผมเริ่มเรียนกฏหมายอยากสอบถามว่าเวลาตอบข้อสอบกฏหมายแบบไม่ใส่เลขมาตราในคำวินิจฉัยจะเขียนอย่างไร เช่น ข้อสอบอาญา  Aต้องการฆ่าB  แต่เห็นCเดินมาคิดว่าเป็นB จึงใช้ปืนยิงC จนทำให้Cได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้กระสุนยังเลยไปถูกDถึงแก่ความตาย และได้เลยไปถูกลูกแมวของนางสาวส้มตายอีกด้วย จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายแดง( กรุณาแสดงแนวคำตอบแบบไม่ใส่เลขมาตรา)
  *ขอบคุณคับ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคับพี่  เลิดกังวลเลยคับ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เจ๋งสุดๆๆ

  ชอบๆๆ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความเห้นที่ 6 ตอบว่า            จากข้อเท็จจริงมีหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมาย อาญา บัญญัติไว้ว่า....
   
  น่าจะทำนองนี้ค่ะ


 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  guest
  เฟรชชี่ นิติฯ วิทยาลัยนครราชสีมา
  เฟรชชี่ นิติฯ วิทยาลัยนครราชสีมา 125.26.89.51
  ความเห็นที่ 6

  ตอบตรงวางหลักกฎหมาย

  "ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักว่า.......(สำหรับคนที่จำได้แค่ตัวบท)...."

  "ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ... บัญญัติว่า..........(สำหรับคนที่จำเลขมาตราและตัวบทได้เป๊ะๆ)........................"
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  guest
  กฤษณะ อุดมพงศ์
  กฤษณะ อุดมพงศ์ 202.29.18.54
  เปงวิชาที่น่าเรียนที่สุด จามไว้นะ ทุกคน เด็ก นิติ ราชภัฎ สุราด คับ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากมายเลยที่ช่วยชี้ทางสว่างให้ผม  มึนมาตั้งนาน  อิอิ   นิติ ม กรุงเทพ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ขอบคุณ อ. น่ะค้า ที่ ให้ แนวทาง ขอบคุณ ค่ะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับอาจารย์เข้าใจขึ้นเยอะเลยอ่านในหนังสืมันเยอะเกินเลย งง พอได้อ่านบทความนี้เริ่มออกจากป่าได้แล้วครับ  ปี1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถึงความเห็นที่ 10 ที่ถึงความเห็นที่ 6
  การที่เราจำมาตรากฎหมายได้ในการตอบเราควรใช้เพียงคำว่าวางหลักกฎหมายไว้ว่าเหมือนดังการตอบที่เราไม่สามารถจำมาตราได้เหมือนที่คุณนำเสนอ  คือ
      ประมวลกฎหมายอาญา  วางหลักฎหมายไว้ดังนี้  
           มาตรา............
    หากเราใช้คำว่าบัญญัติ นั่นหมายความว่าเราต้องยึดทุกคำตามประมวล  ซึ่งในความจิงแม้เราจำได้ทุกคำเราก็มีโอกาสผิดได้  ดังนั้นเวลาอ.ตรวจข้อสอบหากใครที่ใส่คำว่าบัญญัติ  อ.จะไล่ทีละคำเปิดประมวลดูทุกตัวอักษร  คับ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจร้า
  นิติฯราชภัฏเชียงราย


 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

    สุดยอดครับ นี่แหละกูรูตัวจิง^^
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คำถาม
              นายปลอดนักยองเบา เดินผานบานนายสมชายซึ่งเปดหนาตางทิ้งไว  นายปลอดเปนคนตัวเตี้ยไมสามารถ  ปนโหนเขาไปลักทรัพยทางหนาตางได ขณะนั้นมีนายโซเมาเหลานั่งพิงบานอยูใตบริเวณหนาตางพอดี  นายปลอดจึงกระโดดขึ้นเหยียบบานายโซเพื่อปนผานทางหนาตางเขาไปลักสรอยคอทองคําของนายสมชายมาได 1 เสน  เชาวันรุงขึ้นขณะที่นายปลอดจะนําสรอยที่ลักไปขายไดถูกนายยอดกระชากสรอยไป
        ใหวินิจฉัยวา  นายปลอดและนายยอดมีความผิดฐานใดบางหรือไม  


  ขอความกรุณาท่านอภินันท์ ศรีศิริ  ช่วยตอบเป็นแนวทางในการศึกษากฎหมายด้วยครับ(จากมือใหม่หัดขับ)
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กลัวๆมากๆๆๆๆ ไกล้สอบแลวอ่ะ :( ใครก็ได้ช่วยติวที Tt'
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  การจำมาตรามีเคล็ดลับยังไงงบ้างคับ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมเรียนนิติศาสตร์ ปี1ม.พิบูลสงคราม อยากทราบว่าข้อสอบเรียนนิติบุคคลส่วนใหญ่จะออกแนวใหนและมีมาตราอะไรเกี่ยวข้องบ้างครับ
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตอบข้อสอบนี้ครับ จากนิติลำปาง
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: