พระราชดำรัส “ความสามัคคี ช่วยให้ชาติ บ้านเมืองเจริญมั่นคง” [15 มิ.ย.52]

S3_NARESUAN 1364125 0.00 565 15 มิ.ย. 52 00:08 น.
ความคิดเห็น

92

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
guest
S3_NARESUAN
 • S3_NARESUAN
 • 125.25.23.219
 • -

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


พระราชดำรัส “ความสามัคคี ช่วยให้ชาติ บ้านเมืองเจริญมั่นคง” [15 มิ.ย.52]
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532

ความสามัคคี ช่วยให้ชาติ บ้านเมืองเจริญมั่นคง
                 “…ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน…”
* * * * * * * * * * * * * * * * *

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 13:57 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

92

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บรรพชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บ้านเมืองประกอบ ไปด้วย พลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติก็ย่อม ทำให้ได้โดยสะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอน และรวดเร็ว
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณกาล
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑

           เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่.

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๖

           ข้าราชการที่มีหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริตจริงใจ วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ. นอกจากนั้น ยังจะต้องมีความเสียสละ อดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตามกันและกันด้วยเหตุผล. และสำคัญที่สุด จะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดความเห็นแม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลายหลาก มาอำนวยประโยชน์ในการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง.

  ภูพิงคราชนิเวศน์
  วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

           ข้า ราชการเป็นผู้มีหน้าที่การงานกว้างขวางต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และการเกี่ยวข้องประสานประโยชน์กันนั้นต้องอาศัยมิตรจิตและความเข้าใจอันดี ต่อกันเป็นพื้นฐาน. ผู้ฉลาดจึงควรปรับปรุงการกระทำความคิดของตัวให้สุจริตผ่องใส พยายามสร้างเสริมความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้สมบูรณ์ ทั้งพึงระลึกอยู่เสมอด้วยว่า ผู้อื่นเขาก็มีความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญเช่นเดี่ยวกันกับ เรา. ถ้าหากทุกฝ่ายทุกคนมีความเข้าใจดีต่อกัน การร่วมมือประสานงานย่อมจะเป็นไปได้โดยสะดวก และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การแก้ปัญหาของบ้านเมือง.

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙

           การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าว จะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง.

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑

           การ ปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆ ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิด ประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตน แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน.

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และมีพระราชหฤทัยเบิกบาน เกษมสำราญด้วยสัมฤทธิผลแห่งพระราชปณิธาณที่ทรงตั้งไว้ทุกประการ
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

           ข้า ราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้าน เมืองและของประชาชนทุกคน.

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้พระองค์อายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ของคนไทยตลอดไป
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทย
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

           การ ปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไปโดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม.

  วังไกลกังวล
  วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปกครองผืนแผ่นดินไทยอีกยาวนาน
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕

           ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย. ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วมรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด. ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำงานทุกอย่าง ด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ.

  วังไกลกังวล
  วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้พระองค์มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ อยู่คู่กับพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

           ข้าราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝ่าย จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยก หากต้องยกย่องนับถือ ให้เกียรติกัน สมัครสมาน ร่วมมือร่วมความคิดกัน ให้การปฏิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พึงประสงค์สมบูรณ์ พร้อมทุกส่วน"

  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติบ้านเมืองปัจจุบันต้องอาศัยความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องเหนียวจิตใจ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รวมพลังสร้างความดีเพื่อนายหลวง
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอให้นายหลวงทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความสามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่  ขอจงทรงพระเจริญ
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ขอจงทรงพระเจริญ
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรา...คนไทย..ต้องรู้.รัก.....สามัคคี..บ้านเมืองร่มเย็น.........เรารักในหลวง...
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติของเรา....เรารักดั่งดวงจิต..............ชาติของเรา....เราคิดให้ก้าวหน้า
  ชาติของเรา....เราเร่งพัฒนา..................ชาติของเรา...เรารักษาเพื่อเผ่าไทย
  .......................เรารักในหลวง....................................................
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราจะหวงแหง..และ.....รักษาแผ่นไทย......จะไม่ย่อมให้ผู้ใด................มาทำลาย
                           เรารักในหลวง............
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ช่วยกันคิด........ช่วยกันทำ........รวมพลังสามัคคี.........สู้วิกฤติ...ด้วยปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง......
  .....................................................................................เรารักในหลวง.........................
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองได้ทุกคนต้องสามัคคีกันปรองดองกันโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยุ่บนพื้นฐานของความี
  ..........เรารักในหลวง.............
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราจะปกป้องและรรักษาแผ่นดินเกิด.........เราจะรักษาธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย........ขอจงทรงพระเจริญ..
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราจะสร้าง.....ความดี.......เป็นอาวุธ.......หยุดอะธรรม.....
                         เรารักในหลวง
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาติบ้านเมืองใดที่เจริญรุ่งเรือง........เพราะคนในชาติบ้านเมืองนั้น........มีความสามัคคี.......รักใคร่ปรองดองกัน.........
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สู้เพื่อไทย...ตายเพื่อชาติ......รักเธอประเทศไทย.........รวมใจเป็นน้ำหนึ่ง......รู้รักสามัคคี...
                     ขอให้ในหลวงทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องอาศัยความสามัคคีของคนในชาติ...สามัคคีคือพลังที่ยิ่งใหญ่
  ....................เรารักในหลวง.................
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: