ค่าเทอม !! มหาวิทยาลัยต่างๆ

ความคิดเห็น

54

ติดตามกระทู้

8

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
114

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


ค่าเทอม มหาวิทยาลัยต่างๆ !!
แถบสีเขียวแสดง 20 มหาลัยที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดตามลำดับ และสีแดง 20อันดับที่แพงที่สุด


เครดิต http://studyinthailand.org

***ความหมายของคำย่อ ตามชื่อคณะ

B.A. Bachelor of Arts  

B.Acc. Bachelor of Accounting  
B.Arch. Bachelor of Architecture  
B.B.A. Bachelor of Business Administration  
B.Econ. Bachelor of Economics  
B.Eng. Bachelor of Engineering  
B.English Bachelor of English  
B.F.A. Bachelor of Fine Arts  
B.N.S. Bachelor of Nursing Science  
B.Sc. Bachelor of Science  
LL.B. Bachelor of LawsUniversity Undergraduate Program*** Average Fee
per Semester
Total
Program Fee
Textbooks  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ B.A.
17,000
136,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ B.A., B.B.A.
19,600
159,200
ไม่ใช่
email
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A. (Chinese Program)
25,000
200,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,000
200,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.B.A.
25,038
200,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. English
27,150
217,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยสยาม B.A. Chinese  
27,150
217,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต B.B.A.
30,000
240,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.A.
30,000
240,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.A., B.B.A.
30,000
240,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. Thai as a foreign language
30,000
240,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยหาดใหญ B.A.
31,250
250,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย B.Acc., B.B.A.
33,750
270,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศรีปทุม B.A., B.B.A.
34,200
273,600
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรามคำแหง B.B.A.
35,000
280,000
ใช่
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.B.A.
37,500
300,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.Sc. Information Technology
40,000
320,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. English
43,000
344,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Interactive Design & Game Dev.
43,000
344,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยขอนแก่น B.A., B.B.A.
43,313
346,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น B.A., B.B.A., B.N.S.
43,750
350,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย B.N.S. 
43,838
350,700
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. British and American Studies
44,975
359,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A.
45,000
360,000
ถาม
email
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Business English Communication
45,150
361,200
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.A. Hospitality and Tourism Management
45,500
364,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business English
45,942
367,535
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.B.A.
47,036
376,285
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Business Management
47,088
376,700
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Advertising
47,261
380,485
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Econ.
47,267
378,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ B.B.A.
47,500
380,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business French
48,317
386,585
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ LL.B.
48,317
368,535
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ B.A.
49,500
396,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.A. English Communication
49,725
397,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Chinese for Economy &Trade
49,731
397,845
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Chinese
49,767
398,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Business Japanese
49,767
398,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.B.A. Int'l Hospitality Management
50,250
402,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Communication Arts
50,904
407,235
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
51,787
414,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.N.S.
51,908
415,266
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Arch. (10 semester)
51,984
519,835
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Double degree B.A./B.B.A., 10 semester
52,000
520,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Biotechnology
52,273
418,185
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยพายัพ B.Sc. Computer Information Systems
52,538
420,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.N.S. 
52,767
422,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.A.
53,537
428,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ B.B.A. Computer Graphics and Multimedia
55,000
440,000
ถาม
email
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ B.Eng. 
55,901
447,207
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Eng. 
56,267
450,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Sc. Engineering, Technology, Mgt.
56,735
453,880
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยคริสเตียน B.N.S.
59,162
473,300
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.Sc. Science and Technology
59,167
473,335
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Econ.
59,500
476,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A. English for International Communication
60,000
480,000
ไม่ใช
email
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. Mass Media Studies
60,375
483,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Business
60,892
487,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.A., B.B.A.
61,250
490,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. TEPE
63,000
504,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.B.A.
64,750
518,000
ถาม
Source
Asia-Pacific International U. B.A., B.B.A.
64,844
518,755
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ B.A. Music Performance
65,767
526,135
ถาม
Source
KMITL B.Eng. (Software Engineering)
67,000
536.000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยบูรพา B.Sc.
67,500
540,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.B.A. Hotel Management
68,188
545,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Social Science
73,000
584,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Economics
74,500
596,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.A. Language and Culture
74,500
596,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Environment
75,000
600,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Food Science and Technology
77,500
620,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Physics
78,000
624,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.B.A.
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Travel Industry Mgt, B.Sc. Appl. Math.
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Chemistry, Computer Science
80,000
640,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยรังสิต B.B.A. Int's Hospitality Mgt (double degree)
80,000
640,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Architectural Design
81,000
648,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Sc. Applied Chemistry
86,000
688,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Biological Science
86,500
692,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Nursing Science
87,000
696,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Nano Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Automotive Des. & Manuf. Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Information & Communication Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.Eng. Aerospace Engineering
88,000
704,000
ถาม
Source
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย B.B.A.
89,000
712,000
ถาม
Source
Shinawatra University B.B.A., B.Sc.
95,392
763,135
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยศิลปากร B.F.A. Multimedia Design
122,438
979,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเอเชีย B.A., B.B.A., B.Eng., B.Sc.
150,000
1,200,000
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยมหิดล B.A. Entertainment Media Production
164,850
1,318,800
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร B.A., B.Sc.
202,120
1,617,120
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NU)
203,438
1,627,500
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.Eng. double degree (NSWU)
229,688
1,837,500
ถาม
Source
โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ Certificate, Bachelor degrees by parnter unis
no
email
วิทยาลัยดุสิตธานี B.B.A. Kitchen, Restaurant, Hotel Mgt.
?
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร B.Arch., B.F.A., B.Eng., B.Sc.
?
ถาม
Source
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง B.A., B.B.A., B.Eng., B.Sc., B.T.M.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม B.A., B.B.A., B.Eng., B.Ed.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย B.A.
?
?
ถาม
 
หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร LL.B., B.B.A., B.N.S.
35,000 (?)
?
ถาม
email
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B.A., B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร B.B.A.
?
ถาม
 
St. Theresa INTI College B.A., B.B.A., B.Sc.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย B.B.A.
?
?
ถาม
 
มหาวิทยาลัยโยนก B.B.A.
?
?
ถาม
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 23:02 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

54

ติดตามกระทู้

8

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
114
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  BBA กับ BA เยอะจัง... ข้อมูลมีแค่นี้เหรอ นี่ยังครอบคลุมไม่หมดเลยนะ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จขกท ลืมบอกไปด้วยนะว่ารวมแค่เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หลุกสูตรนานาชาติหอกาค้าแพงกว่าที่บอกมานะ
  เพราะขนาดภาคปกติหอการค้าก้อตกอยุ่ที่สามหมื่นถึงสี่หมื่นบาท
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มั่วและ BBA ที่ MUIC 3หมื่นกว่า ก็พอ !

  ไม่ถึง8หมื่น นะ

  เพราะเรากำลังจะเข้าที่นี่แหละ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถึงความเห็น 4
  BBA MUIC เทอมละ 3 หมื่นกว่าก็จริงแต่มันมี 4 เทอมไง ปีนึงก็ประมาณ 150000-160000 อะ แต่ข้อดีคือเค้าเปิดรับ 4 รอบต่อปี สะดวกเข้ารอบไหนเลือกได้สบาย แถมถ้าไม่ติดยังไงก้ติด pre-college ชัวร์
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียนอินเตอร์ธรรมศาสตร์ แต่เงินไม่พออ่ะ ขาดอีก ล้านเดียวเอง เฮ้ออออ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอแบค 47,036 บาท

  ถ้าเทียบกับหลาย ๆ ที่ เราว่าถูกกว่าเยอะเลยนะ

  ไม่เข้าใจ ทำไมบางคนชอบมองว่าเอแบคแพง

  หรือเอาไปเทียบกับภาคปกติก็ไม่รู้ 

 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เเ พง มากอ่ะ ขนาดเกษตร ที่เป็น รัฐยังเเพงอ่ะ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   แพงเน๊อะ ม.แพงๆ คนรวยๆเค้าคงเรียนกัน
  เรามันจน ยังไงๆจบจากคณะที่ใช่ก็โอแล้วล่ะ^^
  <ABAC น่าเรียนมาก แบบว่า...โรงเรียนหรูเวอร์อ่ะ^^>
   
  PS.  ซุ่มซ่ามมาก_เลยตกหลุมรักไปทั่วเยย อิอิ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเห็นทุกอันเราก็ว่ามันแพงหมดเลยอะ T_T

 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอมแพ๊งแพง
  ม.รามดีที่สุด
  ฮิฮิ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเรียนนิเทศ จุฬา อินเตอร์ เราว่าค่าเทอมไม่แพงนะยังสู้มหาลัยที่นิวยอร์คไม่ได้เลย อิอิ พอดีไปเที่ยวบ่อย
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เเพงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเเพงมากมายไปเรียนบ้านนอกดีกว่า
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  MUICมี3เทอมนะคะไม่ใช่ 4 เทอม เป็นระบบtrimetser ค่ะ แต่เปิดรับ4รอบต่อปีค่ะ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อุ๊ย  !!!  ทัมมัยค่าเทอมทีนี้ถูกจังเร๊ย ย ยย  ~
  เราเรียนอยุ๊ว์ Horkword แบบว่า  ค่าเทอม ไม่ค่อยแพงน๊ะ แค่ 400000 ต่อเทอมเอง ...

  -- ก้อเพิ่งไปเรียนมา พอดีแบบเรียนจบแล้ว อารัยประมาณนี้   55555555555555555+
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อารัยอ๊ะ  ??

  ลูกคุณหนูรึงัย  แมงโม้เย๊อะเกิ๊น นน น น  ....

  เว่อร์ปาย แหม๋ เรียนจบสูงปาย ++ 555555555555555+
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จบสูงเกิ๊นปายยยยยยยยยยย

  อายุเท่าไหร่และเนี้ยยย แก่ละดิ เอิ๊กกกกกกกกก

  ---------------------------------------  รุ่งอรุณ   สดใส   จาก เสาวภา บ้านอยู่วัดรางบัว  --------------------------------------------------

  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.ราม
  กับราชพัด
  ถูกชัวร์
  ไม่โม้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะเรียนที่ไหนก้อจบเหมือนกันนั่นแหละจริงป่ะถ้ามั่นใจว่าเก่งจิง
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนที่ อินเตอร์ สวนสุนันทา อาจารย์น่ารักดีค่ะ มีืปรับพื้นฐานให้ระหว่างเรียน ก็ดีไปอีกแบบ เก็บหน่วยกิตไปด้วย ฝึกภาษาเสริมไปด้วย ค่าเทอมก็ไม่แพง แต่ก็แล้วแต่คนคิดสำหรับเราคุ้มที่สุดค่ะ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โรงเรียนเ้ยแมงโคตแพง
  จะเรียนสักที่กูสะจนเลย
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดีเพื่อนพ้องทั้งหลาย
  พวกคุณจะเรียนกันที่ไหนดี
  เราว่าถ้าโรงเรียนเก่ามีสาขาที่ชอบก็ต่อที่นั้นเลยว่าไหม
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอมที่ไทยถูกจัง

  ตอนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ อังกฤษ อ่ะนะ

  ก้อไม่เท่าไหร่หรอก แค่ 120000 ต่อ อาทิตย์เอง ^^

  แบบว่าไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนอ่ะนะ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คอมเม้นที่ 23 อ่ะ

  ค่าเทอมบ้านเธอหรอ เก็บเป็นอาทิตย์

  บ้านรวยดีเนอะ  เอาเงินไปทำหน้าดีก่ามั๊ย ??
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกที่ว่าแพงหรอก แต่เขาเลือกสถาบันต่างหาก ว่าจบจากที่ไหนหางานง่ายและคุ้มค่ากับการเรียนมาค่ะ บริษัทฉันเลือกแต่ที่ดีๆทั้งนั้น และคนที่ได้ทำงานที่นี่ต้องเก่งด้วยคะ
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าสงสารพ่อแม่เนอะ หาเงินให้ลูกเรียน จบมาไม่รู้จะพึ่งได้รึเปล่า แพงจริงๆ ชีวิต
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จริงๆ ค่าเทอมไม่ได้แตกต่างกันเลยในแต่ละมหาลัย แต่คำแนะนำสำหรับผู้มีประสบการณ์นะ ถ้าเราจ่ายค่าเทอมแพงๆ อุปกรณ์ขอให้พร้อมหน่อย อย่าม.อีสเทิร์นพี่ว่า อาจารย์ดี แต่อุปกรณ์ อะไรหลายๆ อย่างไม่พร้อม ทำไมสกอ.ไม่มาตรวจสักที
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่ไหนแพงป้าไม่รู้นะแต่ว่าลูกชายได้ทุนเรียนฟรีเพราะว่าเขามีความสามารถทำได้แต่ที่หนักใจก็คือลูกสาวจะเข้าแพทย์จุฬาให้ได้ไม่รู้จหาเงินที่ไหนน่ะสิถ้าดันสอบได้จริงเฮ้อกลุ้ม
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ๋อยถ้าเปงงี้ตายยย ไมรุจาเอามาจากหนายยขนาดตอนเรียนร.ร.เอกชนน้ำตายังจาไหลแล้วนี้ล่ะตาย สงสารพ่อแม่
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คอมเม้นที่ 15 อ่ะ ไม่ค่อยจะอวดรวยเลย โคตรเกียดเลยอิพวกอวดรวย คนที่เค้ารวยจิงๆเค้าคงไม่อวดกันหรอกน๊ะ
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ด่วน!!! งาน part-time  full-time
  ..นักเรียน ,นักศึกษา,คนว่างงาน และพนักงานประจำที่มีเวลา 2 ชม./วัน
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือinternet พื้นฐานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
  -การทำงานมีการสอนงาน(ฟรี)ประมาณ 1-2 ชม.
  สามารถเลือกเวลาทำงานได้ เเละยังสามารถรับงานไปทำที่บ้านได้
  (ที่สำคัญเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฏหมาย และมีที่ตั้งอยู่จริงสามารถตรวจสอบได้)
  PART-TIME 8,000-20,000 บาท
  FULL-TIME 20,000 บาทขึ้นไป

  ติดต่อ 087-4925634 คุณนารินทร์
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียน รามคำเเหง ค่าหน่วยกิต ก็ไม่เเพง  เเค่คุณมีวินัย ในตัวเองจบมามีงานทำ เเน่ค่ะ
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

    ค่าเทอมแพงจัง!! คิดว่าจะตั้งใจเรียน ล๊ กัน
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ราชมงคลกรุงเทพ กับ สวนสุนันทา มหาลัยที่ไหนดีกว่ากันในสาขาอังกฤษธุรกิจ
  จะเรียนที่ไหนถึงจะดีกว่า
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอมในไทยถือว่าถูกนะเทียบกับอเมริกา ปีละประมาน ล้านห้านู้น
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โครตแพงจังเลย
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่ซิกูมันจนนิ
  2
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  38
  guest
  มองรัยเฟ้ยยย
  มองรัยเฟ้ยยย 58.9.145.111
  ทำไมแพ๊งแพงอะ
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  แพงจุงเบยขืนเรียนจนแน่ๆ
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.ต้นเป็นพัน
  ม.ปลายเป็นหมื่น
  มหาลัยเป็นแสน

 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอมน่ากลัวจัง - -*
  แต่ก็นะ...
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หนูเรียนอยู่วัดรางบัวๆ 55555
 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มจร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่าเล่าเรียนถูกที่สุดในโลกๆๆๆๆนี้ๆๆ
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มจร.มหาจุฬาค่าเทอมถุกที่สุด
 45. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มสธ. ถูกสุดเฉลี่ยปีละ 20,000 กว่าบาท เรียน 4 ปี ตกไป 80,000+ กว่าบาท เพราะผมจบจากที่นี่ ได้ใบปริญญาเหมือนคนที่จบหรูเหมือนกันได้งานทำที่ดีเหมือนกัน มันไม่จำเป็นเลยที่ต้องเรียนที่หรูๆ เปลืองตังค์คนหาตังค์ให้อีก ตลกจังเยี่ยม
 46. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ศรีปทุมก็แพงขึ้นแร้ว นี่พูดเลยยยยยยยยยย อันดับ5ของเอกชนในตอนนี้ว้าว
 47. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทะเลอาะกันทําไหม ชิงดีชิงเด่น เรียนเหรอ เเต่สมองอย่างกับเด็กอนุบาล ไปตายให้หลอนเเดกซะ -พวก จอก เอ๊ยย โอเคนะ เข้าใจตรงกันนะ เอิ่มมมมม ก็ไม่รุ้สินะอมยิ้ม
 48. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ธรรมศาสตร์ คณะแพทย์เท่าไหร่หรอค่ะ
 49. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  49
  guest
  อัมรินทร์
  อัมรินทร์ 1.47.7.69
  คณะสาธารณสุข ม.เฉลิมกาญจนาค่าเทอมเท่าไหร่อ่ะคาฟ
 50. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียน ม.หัวเฉียว >//<
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )