10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

ความคิดเห็น

194

ติดตามกระทู้

51

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
77

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


10 อันดับวัดที่สวยที่สุดในโลก

อันดับ10  Ankor Wat : the largest temple in history
ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย
ที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวาย
แด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่า เป็นร่างของพระองค์เอง
ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้ว 
ศาสนสถานแห่งนี้ ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์
จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ
 
อันดับ 9
The Temple of Srirangam ( Sri Ranganathaswamy Temple)
วัดนี้อยู่ในประเทศอินเดีย เมือง Tiruchirapalli 
หรือ Trichy เป็นวัดของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 8 The Harmandir Sahib : the Golden Temple in Punjab

วิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ หรือ วิหารทองคำ เป็นวิหารที่สำคัญที่สุด
ในศาสนาซิก ตั้งอยู่ที่เมืองอัมริตสาร์ เมืองหลวงของ
แคว้นปัญจาบ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย
อันดับ 7 Borobudur, Indonesia

บุโรพุทโธ ( Borobudur ) พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8-9 โดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร 
ตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลาง ห่างจากเมือง
ยอกยากาตาร์ ( Yogyakata ) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร ถือเป็นโบราณสถาานขนาดใหญ่ 
และเป็นศูนย์รวมแห่งความภาคภูมิใจของชาวอินโดนิเซีย 
และชาวพุทธทุกคน ซึ่งหวังจะไปแสวงบุญสักครั้งในชีวิต
เจดีย์บุโรพุทโธรูปทรงดอกบัวนี้ก่อสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา 
หรือศิลปะชวาภาคกลางที่ผสมผสาานระหว่างอินเดียและอินโดนีเซีย
ได้อย่างกลมกลืนที่สุด บุโรพุทโธเปรียบเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
อันดับ 6 Chion-in Temple : Kyoto, Japan
วัดจิออนอิน (Chion-in temple) พื้นที่ของวัดนั้ใหญ่โตอลังการ 
แทรกตัวอยู่ในเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก 
วัดนี้สร้างในปี ค.ศ. 1234 เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ก่อตั้ง
ศาสนาพุทธนิกายโจโด เป็นนักบวช ชื่อว่า Honen
อันดับ 5 Temple of Heaven : a Taoist temple in Beijing
หอฟ้าเทียนถานเป็นสถานบวงสรวงเทพยดาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ซึ่งยังคงรักษาไว้ในจีน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่ 
และลานหยวนชิว เป็นต้น เทียนถานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง 
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง 
และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาว
ถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบ
พระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม
อันดับ 4 The Shwedagon Paya (or Pagoda), Myanmar
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ 
เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว 
แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 
สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้อง
พ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึง
ประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้าง
จนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 รัชสมัยพระเจ้าพินยาอู 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร 
พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในปัจจุบัน
บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
อันดับ 3 rambanan : Hindu temple, Indonesia
วัดฮินดูพรัมบานัน : Prambanan Temple
พรัมบานันเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่า
ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์เลยก็ได้ ตั้งอยู่ที่เมืองพรัมบานัน 
ตอนกลางของเกาะชวา และอยู่ไม่ไกลจากยอกยากาตาร์มากนัก
วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1340 โดยสันนิษฐานว่า
น่าจะสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ Rakai Pikatan 
จากราชวงศ์ Mataram ที่ 2 หรืออาจะสร้างในสมัยกษัตริย์ 
Balitung Maha Samba จากราชวงศ์ Sanjaya 
ได้รับความเสียหายมากในช่วงปี 2006 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่นี่
อันดับ 2 Wat Rong Khun in Chiang Rai
วัดร่องขุน (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดย
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัด
ให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
จากเดิมมีเนื้อที่ 3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือ
คุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ 
อันดับ 1 Tiger's Nest Monastery, Phutan
ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ของภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 700 เมตร
จากพื้นล่างในหุบเขาปาโร และด้วยระดับความสูง 3,120 เมตร 
จากระดับน้ำทะเล ฉายาว่า "รังเสือ" ของวัดนี้ ได้มาจากตำนานเก่า 
ที่เล่าว่า พระรินโปเช (Padmasambhava - Guru Rinpoche) 
ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นิกายมหายานในภูฐาน ได้เหาะมาที่นี่บนหลังเสือ 
และได้เข้าไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถ้ำ เป็นเวลาถึง 3 เดือน 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2227 จึงเริ่มมีการสร้างวัดขึ้น

ขอฝากบอร์ดด้วยนะค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากๆนะค่ะที่ทำให้กระทู้นี้ติดท็อป5ค่ะ

ตะลึง!! อาหารกระป๋องแบบนี้......ก็มีด้วย

ป้ายรถเมล์.....ที่ทำให้คนไม่อยากขึ้นรถเมล์... .


ครั้งแรกของโลกที่มีการจับภาพ "เสือดาวขย้ำจระเข้"
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2553 / 17:57

PS.  มนุษย์ถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วย่อมทำงานชิ้นนั้นเสร็จเสมอ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:45 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

ความคิดเห็น

194

ติดตามกระทู้

51

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
77
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - 100

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 3

ความคิดเห็นที่ 101 - 150

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 4

ความคิดเห็นที่ 151 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอาทองของเราคืนมา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดีใจจังไทยติดด้วย ประเทศไทยจงเจริญๆๆๆๆ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยจิงง ๆ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้ววัดพระแก้วอยู่ไหนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดทุกวัดสวยหมด เพราะเกิดจากแรงศรัทธาของมนุษย์
  วัดร่องขุ่น สวยจริง ใครยังไม่เคยไป ต้องหาโอกาสไปให้ได้นะ
  จะได้ไม่เสียชาติเกิด


  PS.  Right now it's Girls' Generation , It's Girls' Generation from now on! , It'll be Girls' Generation forever
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดไทย อันกับ2แน่ะ

  เยี่ยมๆๆ


  อันดับ1 อย่างกับในหนัง สวยสุดๆเลย


  วัดพระแก้วน่าจะติดด้วย
  PS.  Cause,, I Got You And,, You Got Me FOREVER
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ของประเทศไทยเคยไปแล้ว

  สวยมากๆ^^
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยมากเลย *
  (:

 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมคิดว่า  ถ้าของวัด ร่องขุ่นอยู่บนเขามั่งนะ

  ยังไง ก็ที่ 1

  ๕๕๕๕๕๕๕๕+
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยโครตๆ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันดับ 1 สุดยอดอ่ะ อะเมซิ่งมาก สมแล้วที่ได้

  อันดับ 2 เหมือนจะเป็นวัดในไทยเลย ><
  PS.  ใกล้ถึงเวลาที่เจ้าแห่งศาสตร์มึดจะต้องสยบแทบเท้าพ่อมดหนุ่มผู้ที่ไม่มีใครไม่รู้จักแผลเป็นรูปสายฟ้าของเขา!!
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ลัลลา

  ภูมิใจเล็กๆ คนไทยบรรเจิด!


  PS.  เราชอบรีบอร์น เรารักดงบัง เจอวายอย่างนี้ต้องส่อง!
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากไปเที่ยวจังเลยอะ

 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รับสมัครงาน Part-time นักเรียน , นักศึกษา ,ผู้ที่ว่างงาน  
  !!!!ช่วงปิดเทอมนี้รับสมัครจำนวนมาก!!!!!!  
    
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจงาน
  ติดต่อฝ่ายบุคคล : คุณพัชร
  Tel.08-666-1-2636, 083-043-8554
  http://parttime64252.siam2web.com
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มันคือศิลปะ!!!!!!!!!!!!1
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  l;pสวยสุดๆ
  ไทยได้ตั้งอันดับ 2  ดีใจจัง
  PS.  ใจเอ๋ย ใจเอย... ชีวิตมนุษย์นี้ช่างวกวน........
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันดับ 1 น่าไปที่สุดดดด  ><

  PS.  
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Dresses Formal Dresses Dresses Suitable For Beach Weddings Plus Size Maxi Dress Cheap Flower Girl Dresses Brides Maid Dresses Dress Stores Second Wedding Dresses Wholesale Bridesmaid Dresses Little Girls Party Dresses Celtic Wedding Dresses Pink Wedding Dresses Unique Bridal Dresses Girls Pageant Dresses Affordable Bridesmaid Dresses Dress Shops Mother Of Bride Dress Pink Prom Dresses Short Summer Dresses Ball Room Dresses Fashion Dresses See Through Dresses Prom Dresses At Clearance Prices Semi Formal Dresses For Juniors White Sun Dress Bridesmaid Dress Designers Color Non Traditional Wedding Dresses Corset Wedding Dress Easter Dresses For Girls Girls Fancy Dress Toddler Elegant Dresses Infant Girl Dresses Medieval Celtic Wedding Dresses Wedding Dress For Big Woman Easter Party Dress Childrens Halter Dress Modest Bridesmaid Dresses Red Evening Dress Western Wedding Dresses Cheap Plus Size Prom Dresses Long Cool Woman In A Black Dress Pink Dresses Women'S Easter Dresses Maid In Manhattan Pink Dress Prom Dresses For Black People Wrap Dresses Plus Size Easter Dresses Vogue Dress Patterns Elegant Dresses Formal Spring Dress Little Black Dresses Inch Micro Mini Dress Red Prom Dress Red Wedding Dresses Very Informal Wedding Dresses Elegant Prom Dresses Goth Prom Dresses Red Wedding Dress Prom Dresses On Sale tail Dresses In Petite Lace Dresses Outrageous Prom Dress Ugly Prom Dresses Unusual Wedding Dresses In Uk Mini Dresses Free Prom Dresses Transparent Dress Wedding Dress Tea Length Wedding Dresses Suitable For A Beach Wedding Wedding Guest Dress Jovani Prom Dresses Black tail Dress Designer Dress Imitations Medieval Prom Dress Secondhand Bridal Dresses Special Occasion Dresses For Little Girls Modest Formal Dresses Destination Wedding Dresses Halle Berry Wedding Dress Skimpy Prom Dress Spanish Wedding Dresses Tea Length Wedding Dresses Mossy Oak Prom Dresses Satin Dress Vintage Dress Bcbg Dresses Business Casual Dress Fairweather Prom Dresses Free Simple Dress Patterns Hippie Wedding Dresses Ladies Dress Hats Miniature Bride Dresses Pretty Dresses Winter Wedding Dresses Plus Size Evening Dress Design Your Own Prom Dress Online Evening Dresses London Short Dresses Mini Turquoise Prom Dresses White Prom Dresses Strapless Dresses
  วัดสวย ๆ ทั้งนั้นเลย

  โดยเฉพาะวัดร่องขุ่นสวยสุด ๆ
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ที่1 ที่2 ที่3
  สุดยอดดดดดดดดดดดดดดด ด ด

  โดยเฉพาะวัดที่1อ่ะ ใครกลัวความสูงห้ามไปเลยนะนั่น - -

  PS.  :: เ ร า ม า ป่ ว ง กั น เ ถ อ ะ . . ! !
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ชอบๆ อันดับ1
  กับอันดับ6
  ดูสงบดี
  ชอบวัดแบบญี่ปุ่นดูแล้วสงบ ธรรมชาติ เรียบง่ายดี
  แล้ววัดภูฏานนั้นอ่ะสวยมาก
  2อันดับนี้ถ้าเป็นวัดเดียวกันแล้วจะสวยเวอร์มากๆ
  เหมือนเป็นตำนานจอมยุทธอะไรแบบนี้
  อันดับ2นี่ประเทศไทย ย^^
  ชอบๆ สวยเหมือนกัน

  PS.  ~อ๊ากกกกกก!! ร้อนๆ ๆๆ I ♥ Japanese Song ~ เชียร์เกดนะจ้าาา กรรม!!! ต้องจากกับเพื่อนแล้ว วT_______T:)) เคยรู้สึกไหม เวลาเราอยู่คนเดียว แต่กลับเหมือนถูกใครกำลังจ้องมองอยู่!!! กรรม!!
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   
    วัดนี้ก้อสวยเหมือนกันนะว่าไหม

 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยจิง ๆ
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ประเทศไทยสุดยอด!!!!!
  คนไทยสร้าง
  ภูมิใจ!!!!

 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อีก 15 ปี!!!
  วัดร่องขุ่นจะเสร็จสมบูรณ์

 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดร่องขุนติดด้วย  !! อาจารย์เฉลิมชัยสุดยอดอะ
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยมากกกกกกกก อันดับหนึ่งนี่ สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  176
  guest
  แอมิ้นเบิล
  แอมิ้นเบิล 124.121.21.195
  ไทยได้ตั้งอันดับที่2 โฮ้ๆๆๆๆ

  ส่วนกัมพูชาก้แค่อันดับที่10เชอะ

  ตอนนี้ก้ยังยิงกันอยุ่

  ปล.ชมรมเกลียด ฮุนเซน
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยจังงงงง

  วัดร่องขุ่นของไทยติดตั้งอันดับ 2 แหนะ! ^O^

  ส่วนตัวแล้วชอบวัดอันดับ 3 มากค่ะ ภาพดูขลังดี แต่อยากไปวัดที่ภูฏานจัง ^^
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดร่องขุ่นสวยมากขอบอก
  เคยไปแล้วเลยกล้าพูด

  ยังไงก็หาเวลาว่างไปชมกันนะ แนะนำๆ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดมากๆ ค่
    เอ๋ไทยติดหรอ
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมเด็กเชียงราย ดีใจจังที่ติด ....*-*
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าภูมิใจจิงๆ ที่เป็นคนไทย มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดร่องขุน สวยมากกก เสียอย่างรองเท้าหายบ่อย 55555
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อันดับที่1 เหมือนวัดในเกมส์กระบี่ผีเสื้อดาวตกเลย ที่อยู่บนผาสูงๆอ่ะ ใครเคยเล่นคงรู้
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวย ทุกวัด แต่อันดับหนึ่งบรรยากาศถ้าจะดี แฮะ
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  185
  guest
  ิบาทง เตโช
  ิบาทง เตโช 103.1.30.23
  อันดับ 3 คงจะสะหงบดี เหมาะแก่กานพาวะนา
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วัดในประเทศไทยสวยที่สุด
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช่คะ วัดร่องขุ่นในเวลากลางคืนสวยมาก เป็นประกายเลย สวยจริงใครที่ไม่เคยไปลองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองซักครั้งนะคะ
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวยจิง ไรจิง="http://www0.dek-d.com/assets/board/images/sticker/y-006.gif">
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เนี่ยวัดเหรอเนี่ยตกใจ
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดโค่ยช็อค
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  http://group.wunjun.com/wwwhs7etd/11382
 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  192
  guest
  นู๋ออมแต่แต้แค
  นู๋ออมแต่แต้แค 125.26.90.80
  ตั้งใจ แค่เนี้ย
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: