หนังสือดีเด่นประจำงานหนังสือ 2553

ความคิดเห็น

12

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

จากปีที่แล้ว

"โลกยนิทาน" เป็นหนังสือดีประจำปี 2552 จากสพฐ.

และผลงานใหม่ในปีที่ผ่านมา

แจ้งข่าวหนังสือเล่มใหม่ "พงศาวดารพิภพ" ครับ

ปรากฏว่า ปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณารางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2553
และผลออกมาคือ

ศธ.ประกาศผลประกวด หนังสือดีเด่นปี 53 มี 5 ประเภทรวมนิยาย ขณะที่รวมเรื่องสั้น"ของขวัญจากหัวใจ"ของวรวุฒิ ภักดีบุรุษ คว้ารางวัลหนังสือดีเด่น

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 เปิดเผยผลการประกวดหนังสือดีเด่นปี 2553 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ว่า ปีนี้มีสำนักพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ  93 แห่ง ส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น 13 ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น 444 เรื่อง ซึ่งผลการตัดสินเป็น ดังนี้

ประเภทหนังสือสารคดี มีหนังสือส่งเข้าประกวด 53 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย  มี3 รางวัล  เครื่องกลไกคลาสสิค  ของ อเนก  นาวิกมูล  , ชีวิตทนง “อหังการ์ของหัวใจ  ที่ร่างกายไม่อาจกักขัง” ทนง  โคตรชมพู    ของ  ภานุมาศ  ภูมิถาวร,  ท่องแดนมังกร : Silk Road เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง   ของ  ปริวัฒน์  จันทร

ประเภทหนังสือนวนิยาย ส่งประกวดทั้งหมด 37 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล  รางวัลชมเชย  มี  3  รางวัล กุสาวดี  แผ่นดินนี้ยังมีรัก  ของ  เรซิน , จ้าวจตุรทิศ  ภาคสุริยคราส  ของ  รัณ  ศยา , ในสวนเมฆ  ของ  ชมัยภร  แสงกระจ่าง

หนังสือกวีนิพนธ์ ส่งประกวดทั้งหมด 10 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย  มี  3 รางวัล  ได้แก่  บทเพลงของการโบกบิน  ของ ชัยพร  ศรีโบราณ, พงศาวดารพิภพ  ของ  ธีรภัทร  เจริญสุข , หนทางและที่พักพิง  ของ  อังคาร  จันทาทิพย์  หนังสือรวมเรื่องสั้น ส่งประกวดทั้งหมด 11 เรื่อง รางวัลดีเด่น   ได้แก่  1 CM  ของ  โอสธี รางวัลชมเชย  มี 2รางวัล  นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์  ของ  ภูฉาน  พันฉาย , พ่อเป็นหมอ  ของ  ธาดา  เกิดมงคล  

หนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ  3-5  ปี ส่งประกวดทั้งหมด 92 เรื่อง รางวัลดีเด่น  ได้แก่  ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย  ของ  คุณหญิงจำนงศรี  หาญเจนลักษณ์  รางวัลชมเชย  มี  3  รางวัล  ป่าเปลี่ยนสี  ของ  ปรีดา  ปัญญาจันทร์  มามะท้าตั้งไข่  ของ เอื้อพร  สัมมาทิพย์  และคณะ , สี่เกลอพิสดาร  ของ  ชีวัน  วิสาสะ 

หนังสือบันเทิงคดี สำหรับเด็ก  อายุ  6-11  ปี ส่งประกวด 28 เรื่อง รางวัลดีเด่น  ได้แก่  ชมพู่วันเพ็ญ  ของ  ดำรงศักดิ์  บุญสู่ รางวัลชมเชย  มี  3   รางวัล กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ  ของ  อธิษฐาน  ปกป้อง , ความดีสีเหลืองส้ม  ของ  รัตนา  คชนาท , ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์  ของ  สุมาลี

หนังสือสารคดี สำหรับเด็ก  อายุ  6-11  ปี ส่งประกวด 12 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย  มี  3  รางวัล จินตนาการ : สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ของ  ครูอ๋า : สิทธิพร  กุลวโรตตมะ, ดอกไม้ริมทาง  ของ  ลุงมวล, ดาวน้อยสีน้ำเงิน  ของ  เดซี่

หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น  อายุ  12-18  ปี ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 24 เรื่อง รางวัลดีเด่น  ได้แก่  แผ่นดินพ่อ  ของ  ญิบ  พันจันทร์ รางวัลชมเชย  มี  3  รางวัล กล้องส่องทางใจ  ของ  สิริพันธุ์  สุนทรวิจิตร , รุ้งสายฝน  ของ  ณรงค์ฤทธิ์  ศักดารณรงค์ , ลมแล้งเริงระบำ  ของ  จตุพร  แพงทองดี 
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น   อายุ  12-18  ปี ส่งเข้าประกวด 9 เรื่อง    ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย  มี  1  รางวัล  ได้แก่  78  ตารางวา  ของ  คณา  คชา 

หนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่น  อายุ  12-18  ปี ส่งเข้าประกวด 4 เรื่อง รางวัลดีเด่น  ได้แก่  ของขวัญจากหัวใจ  ของ  วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ รางวัลชมเชย  มี  1  รางวัล  ได้แก่  น้ำในสำนวนไทย  ของ  สุวัฒน์  ไวจรรยา

หนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ ส่งเข้าประกวด 61 เรื่อง รางวัลดีเด่น   ได้แก่  การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1  กำเนิดสุโขทัย “การรวมตัวของคนไทย” ของ  สละ  นาคบำรุง รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา “ปฐมราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา”  ของ  สละ  นาคบำรุง, พระสังกัจจายน์  ของ  โอม  รัชเวทย์ , โรงเรียนเม็ดกวยจี๊  คูณ 3   ของ  อิทธิวัฐก์  สุริยมาตย์

หนังสือสวยงามทั่วไป ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 23 เรื่อง รางวัลดีเด่น   ได้แก่   เดินตามฝัน  ของ  ระวีวรรณ  ประกอบผล รางวัลชมเชย  มี 3 รางวัล  พระของประชาชน  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกของ ศิริวรรณ  สุขวิเศษ , พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร สถิตศรัทธาสถาพร  ของ  วิศิษฎ์  ลิ้มประนะ  และคณะ , สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์  เล่ม 1   บ้าน ของ  ธีรศักดิ์  วงศ์คำแน่น  

หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 80 เรื่อง รางวัลดีเด่นได้แก่ ดอกไม้ริมทาง ของ ลุงมวล  รางวัลชมเชย  มี  3  รางวัล  ข้าวเพียงเมล็ดเดียว ของ สมบูรณ์  ศิงฆมานันท์, นิทานจากโลกตะวันออก  ของ  รัตนา  คชนาท , มหัศจรรย์รามเกียรติ์สำหรับเด็ก  ของ  ปิติพร  วทาทิยาภรณ์ 

ดร.พนม กล่าวว่า  ภาพรวมในปีนี้มีหนังสือได้รางวัลดีเด่น 8  เรื่อง รางวัลชมเชย  34  เรื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯได้ตั้งข้อสังเกตหนังสือการ์ตูน หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก และนวนิยาย มีผู้ผลิตหนังสือส่งเข้าประกวดมากขึ้น และยังมีคุณภาพดีขึ้นด้วย ซึ่งในแง่ของ เนื้อหาสาระ การจัดทำรูปเล่ม ภาพประกอบ แง่คิดเชิงสร้างสรรค์

"ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงิน 30,000 บาท รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร  พร้อมเงิน 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ"ดร.พนม กล่าว

ศธ.ประกาศหนังสือดีเด่นปี53มี5ประเภทรวมนวนิยาย

รายละเอียด

ได้รางวัลเดียวกับปีที่แล้วครับ

โดยจะเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจากองค์สมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปีนี้ครับ

ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจและความสนับสนุนเสมอมาครับ


PS.  In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro.

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 17:13 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

12

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

  1. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยครับ   สุดยอดจริงๆ 

    ขอให้ขายดีครับ  แล้วก็อย่าลืมปั่นร้อยแก้วออกมาบ้าง  รออ่านอยู่
    PS.  คนเราย่อมต้องพลัดพรากจากของรักเป็นธรรมดา
  2. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    พี่ท่านเป็นชาวมุสลิมเหรอครับนี่

    เงินรางวัลน้อยไปนิดแฮะครับ ผมว่างานเขียนแบบกวีนิพนธ์ มันต้องใช้ความพิถีพิถันกว่างานเขียนประเภทอื่นๆนะ  แต่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ นี่เป็นรางวัลที่เทพมากๆ สมกับพระนามของพระองค์

    งานสัปดาห์หนังสือ มีโอกาสก็จะลองหามาชมดูครับ

  3. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้


    ยินดีด้วยนะคะ

    หนังสือรางวัลนี่ยืนยันคุณภาพได้ดีจริงๆ ชอบหลายๆ เรื่องในนี้เลยค่ะ

    ^_____^

  4. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยๆๆๆๆๆ

    น่าอ่านอ่ะไว้ว่างๆจะไปซื้อ^^
    _____________

    ฝากนิยายด้วยน๊า

    คุณแม่ซุปเปอร์สตาร์ กับคุณพ่อจอมเฟี้ยว

  5. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    เอ... ไม่มีของท่านผู้นั้นหรอกเหรอ

  6. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีกับอุ้ยด้วย แสดงว่าได้อีก 10000 ใช่ป่ะเยี่ยมเลย

    งานแนวรางวัลนี่ก็ดีเหมือนกันนะชิงรางวัลได้หลายงาน
    PS.   ติดตาม diary ประจำวันของ spock ได้ที่นี่ http://pongwut-spock.exteen.com/
  7. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีกับคุณอุ้ยด้วยขอรับ ผลงานคุณภาพจริงๆ เยี่ยมๆ
    PS.  ใครว่ามนุษย์ล่วงรู้ทุกสิ่ง ไม่งั้นจะสร้างประโยคคำถามไว้ทำไม
  8. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยครับ ปรบมือ ๆ
    PS.  ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจริง ๆ
  9. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้


    ยินดีด้วยค่ะ
    PS.  To be continue.
  10. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยนะคะ! 

    /me มองนิยายตัวเองแล้วส่ายหน้า ดองต่อไป
    PS.  ข้าพเจ้า ยัยเปี๊ยกกุ๊กกู ขอสนับสนุนให้ทุกท่านชอบเลือด!! ขอให้นรกรักคุณ หึๆๆ
  11. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยค่ะ ^^
    PS.  ...Lieben...
  12. ขอบคุณ
    ความเห็นนี้

    ยินดีด้วยค่ะ
    PS.  Raindrops ฝนโปรยปราย...หัวใจมีรัก
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

refer: