บึงกาฬไม่ใช่จังหวัดสุดท้าย มาดูว่าที่จังหวัดที่ 78 79 80 ของประเทศไทย

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
14

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


เผย 3 จังหวัดใหม่ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และอำเภอที่รออนุมัติขึ้นเป็นจังหวัด

สืบเนื่องจากการตั้ง จ.บึงกาฬ แยกมาจาก จ.หนองคาย เป็นจังหวัดที่ 77 นั้น ที่ผ่านมามีการเสนอตั้งจังหวัดใหม่อีก 3 จังหวัด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ จ.แม่สอด ที่จะแยกมาจาก จ.ตาก จ.พระนารายณ์ ที่จะแยกมาจาก จ.ลพบุรี จ.ฝาง ที่จะแยกมาจาก จ.เชียงใหม่ โดย หลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 คือ 1.ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 อำเภอ 2.มีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคน และ 3.หน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัด ซึ่งขั้นตอนอาทิ อำเภอที่จะขอตั้งเป็นจังหวัดใหม่ต้องเสนอเรื่องไปยังจังหวัด จากนั้นต้องมีการตั้งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำแบบสอบถามไปยังประชาชน และสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ว่าเห็นชอบหรือไม่ หากส่วนใหญ่เห็นด้วยถือว่าผ่านเกณฑ์ ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อที่ประชุม ครม. เมื่อ ครม.พิจารณาเห็นชอบก็ต้องส่งเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดต่อไป
ส่วนการตั้งจึงหวัดบึงกาฬนั้น นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าพื้นที่ไหนถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้น ทั้งนี้ การตั้งจังหวัดใหม่ประชาชนจะได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคสะดวกสบายมากขึ้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะการจะมี ส.ส.ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่ออำเภอดังกล่าวถูกแยกมาเป็นจังหวัดก็จะดูประชาชนว่ามีกี่คนก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กกต. และที่บึงกาฬได้ตั้งเป็นจังหวัดก็ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากมีการเสนอเรื่องมาตั้งแต่ปี 2535 แล้ว
ถามว่า การตั้งจังหวัดใหม่เป็นการแก้เคล็ดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ นายบุญจงกล่าวว่า ประชาชนจังหวัดหนองคายต้องการแยกออกมาเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี 2535 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็เสนอตั้งจังหวัดใหม่ ไม่ใช่การแก้เคล็ดประเทศ เพราะมีการเตรียมการมานานแล้ว

เนื้อหาโดย : S! News

เผย 3 จังหวัดใหม่ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

-จังหวัดแม่สอด แยกมาจาก จังหวัดตาก

 

จังหวัดแม่สอด เป็นแนวคิดในการรวม 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของ จังหวัดตาก อันประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอพบพระ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา ยากต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้ 5 อำเภอชายแดน เป็นจังหวัดแม่สอด ตั้งแต่ปี 2547 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากจำนวนประชากรไม่ถึงจำนวนที่กำหนด และความเจริญของตำบลโดยรอบ

ไฟล์:Mae Sot.png

ไฟล์:ศาลากลางจังหวัดแม่สอด.jpg

อาคารเทศบาลนครแม่สอด ที่เสนอเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อจะใช้เป็นศาลากลางจังหวัดแม่สอด

 

-จังหวัดพระนารายณ์(อำเภอชัยบาดาลหรือจังหวัดชัยบาดาล) แยกมาจาก จังวัดลพบุรี

จังหวัดพระนารายณ์ ป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้นโดยแยกพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และ อำเภอโคกเจริญ ออกจากจังหวัดลพบุรี ตามข้อเสนอของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดการตั้งจังหวัดพระนารายณ์หรือจังหวัดชัยบาดาล : http://www.oknation.net/blog/chaibadan/2010/05/07/entry-1

ศาลากลางจังหวัดชัยบาดาล

 

-จังหวัดฝาง (จังหวัดไชยปราการ) แยกมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดฝาง เป็นโครงการจัดตั้งที่มีแนวคิดจะยกฐานะอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดฝางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจัดตั้งจังหวัด พ.ศ. 2552

นายบดินทร์ กินาวงค์ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งจังหวัดฝาง ยื่นรายชื่อประชาชนเพื่อประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 10,500 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา โดยนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบแทน หลังจากที่ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนด ดังนั้น คณะจึงเดินทางมายื่นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ... ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และรายชื่อของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน อ.แม่อาย อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำนวน 10,500 รายชื่อ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ไฟล์:Fang1.jpg

 

อำเภอที่มีโครงการขอขึ้นเป็นจังหวัดและรออนุมัติ

-จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

จากเดิมที่จะกำหนดเป็น "เขตปกครองพิเศษ" ในชื่อ "นครสุวรรณภูมิ" ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พื้นที่รอบบริเวณ "สนามบินสุวรรณภูมิ" หรือสนามบินหนองงูเห่า ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ถึงขั้นจะให้เป็น "จังหวัดใหม่"

"ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นครสุวรรณภูมิเป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทย !!"
...นี่เป็นการเปิดเผยของ สมชาย สุนทรวัฒน์ รมช.มหาดไทย ซึ่งเห็นว่าจังหวัดใหม่ที่ว่านี้น่าจะมีพื้นที่ประมาณ 520 ตร.กม. ประกอบไปด้วยพื้นที่เขต อ.บางบ่อ อ.บางพลี กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และรวมถึงดึงเขตประเวศ เขตลาดกระบัง ของกรุงเทพฯ เข้าร่วม วางเป้าจะใช้งบเบื้องต้น 5 แสนล้านบาทในการพัฒนาปรับปรุงผังเมือง และมีฝันที่จะดันให้เทียบชั้น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ภายใน 10 ปี ?!?

มีการระบุว่า "นครสุวรรณภูมิ" จะเป็น "จังหวัดใหม่"
แต่คนในรัฐบาลบางคนก็บอกว่ารูปแบบ "ไม่ใช่จังหวัด"
สรุปแล้วจะยังไงแน่...เชื่อว่าคงจะต้องถกกันอีกหลายยก

 

 

 

 

 

 

-จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชุมแพ หรือ จังหวัดภูเวียง เป็นจังหวัดที่อยู่ในระหว่างการเสนอขอจัดตั้ง โดยแยกออกจากจังหวัดขอนแก่น

การขอจัดตั้ง

คณะยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง จังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และ อำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้และโดยล่าสุดร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เข้าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ไฟล์:Amphoe 4005.png

 

-จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดไกลกังวล จังหวัดไกลกังวล เป็นโครงการจัดตั้งจังหวัดใหม่ของประเทศไทย สืบเนื่องจาก วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้พิจารณาการนำเสนอโครงการจัดตั้งจังหวัดที่ 77 เป็นการรวม 5 อำเภอ 2 จังหวัดในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศคือ อำเภอชะอำและอำเภอท่ายาง จากจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเป็นจังหวัดเดียว
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองครบรอ บ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน พ.ศ. 2550 และอำเภอหัวหินยังเป็นที่ตั้งของวังที่ประทับอีกด้วย แต่โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับรัฐบาลชุดดังกล่าว

ไฟล์:โครงการจัดตั้งจังหวัดไกลกังวล.jpg

 

-จังหวัดสว่างแดนดิน (อำเภอสว่างแดนดิน) แยกจาก จังหวัดสกลนคร

อำเภอสว่างแดนดินกับอำเภอวานรนิวาส พิจารณาระหว่าง 2 อำเภอนี้ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยรวมเอาอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอส่องดาว อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอบ้านม่วง อำเภออากาศอำนวย อำเภอคำตากล้า ขึ้นเป็นจังหวัดสว่างแดนดิน แยกตัวออกมาจากจังหวัดสกลนคร

ไฟล์:Amphoe 4712.png

 

-จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งสง เป็นอำเภอสำคัญเป็นอันดับสองของจังหวัดนครศรีธรรมราช รองจากอำเภอเมือง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ปรากฏตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าเคยเป็นแขวงขึ้นอยู่ในปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑล เป็นจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้จัดตั้งเป็นอำเภอทุ่งสงขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไฟล์:Amphoe 8009.png

 

-จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเทิงนคร เป็นโครงการในการจัดตั้งจังหวัด โดยทำการยกฐานะอำเภอเทิง และอำเภอข้างเคียงขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ โดยมีชื่อว่า จังหวัดเทิงนคร แยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงราย

ไฟล์:Amphoe 5704.png

เครดิต : wikipedia@Google
http://board.postjung.com/496887.html


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 สิงหาคม 2553 / 19:51

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 15:56 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
14
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอว 0*0


  PS.  tiamo_nitata :: อย่า...ทำอะไรที่มันก้ำกึ่ง อย่าทำให้ใครคนหนึ่งยิ่งใฝ่ยิ่งฝัน T^T
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม่ายเอาาาาา

  ม่ายอยากเปนจังหวัดอื่นอ่า

  อยู่จังหวัดนี้มาตั้งแต่เกิดล่ะ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารัก - - 
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  76 ไม่พอหรอจ่ะ ?
  .. -_-;;
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว๊ะ ว๊ะ ว๊าวววว

  จะครบร้อยมั๊ยนี่ ? 

 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ให้สว่างฯได้เป็นจังหวัดทีเน้อ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอาเถอะ.....ประเทศไทย
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ฮุ้วๆๆ
  PS.  "it takes a great deal of bravery to stand to our armies, but as much as to stand to our friends"
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สงสารอำเภอที่อยู่ไกลจัง  ( เด็กบ้านไกล)10
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เฮ้อออออ

  นึกว่าจะได้พื้นที่เพิ่ม

  ที่ไหนได้...แยกตัวออกมาต่างหากล่ะ

  TT^TT

  แง ๆ ๆ


 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห. 4 ครับ

  ถ้าไม่แยกตัว ประชาชนลำบากนะครับ
  คือว่า อ. นี้ห่ างจากหนองคาย 135 กม.
  ถามว่า ถ้าประชาชนนั่งรถมาทำธุระ เช่นทำบัตรประชาชน
  เสียเวลามากนะครับ นั่งรถ 135 กม.เนี่ย
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แบบ ว่า แม่สอดเจริญกว่า  ตากอีก


  และถ้าแยกออกมา ที่เที่ยวสำคัญของต่าง

  อยู่แถบแม่สอด เกือบหมด.....มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงป่าว

  ถึงแยกไม่ได้ แม่สอด ห่างจากตาก 100 กว่าโล แล้วอุ้มผางจะกี่โล

  ลงมาทำธุระ ยากขนาดไหน คิดถึงคนไม่มีรถส่วนตัวดิ นั่งรถเป็นวัน
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  guest
  เธž.เธญ.เธญ.เธ—เธงเธตเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ  เธšเธธเธ
  เธž.เธญ.เธญ.เธ—เธงเธตเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ เธšเธธเธ 124.122.48.131
  เธ‚เธญเนƒเธซเน‰ เธงเธฒเธ™เธฃเธ™เธดเธงเธฒเธชเน€เธ›เน‡เธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อำเภอที่อยู่ห่างกันมากก็น่าจะแยกนะคะ เพราะว่ากว่าจะเดินทางลำบากมากเลย นั่งรถไปโรงพยาบาลเป็นวันเลย ตายก่อนแน่กว่าจะถึงมือหมอ เจกอะตัวเองมาแล้ว แต่อย่ามีผลประโยชน์แอบแฝงละกัน และน่าจะให้คนในพื้นที่ทำงานซะเป็นส่วนมาก
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บ้านผมอยู่สว่างแดนดิน
  จังหวัดไม่ค่อยสนใจเลยจะแยกหล่ะมั้ง
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมว่าน่าจะเป็นจังหวัด เบตง มากกว่าเพราะอยู่ใต้สุด
  อยู่แบบลับหูลับตา
  แต่เค้าคงกลัวระเบิดละมั้ง...
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะเอาไห้ครบร้อยเลยปะ 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชุมแพ  คับ น่าเป็น  คนอุดร
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จังหวัด ขุขันธ์ ไงครับ

  เทศบาลนครขุขันธ์ มีเทศกาลกล้วยแสนหวี ประเพณีแซนโดนตา แห่งเดียวในโลก

  เฮ้อ..ซอเจิดยังนายังแจ้ะ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากให้อำเภอบัวใหญ่ เป็นจังหวัดจังเจริญก้าวหน้ามาก
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ.หาดใหญ่ ใหญ่และเจริญกว่าอำเภอเมืองสงขลามาก ไม่เห็นอยากแยกตัวเป็นจังหวัดเลย
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จังหวัดจันทบุรีมีน้ำใจมากมาก
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ก็ดีเหมือนกันนะ
  จ.ชุมแพ งบประมาณจะได้จัดสัญได้ราดเร็วมากขึ้น
  อะไรอะไรก็น่าจะเจริญขึ้นเร็วกว่านี้
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทุ่งสงประชากร 160,000 เจริญกว่าตัวอำเภอเมืองของหลายจังหวัดอีก ห้าง โรงงาน สถานศึกษาก็เพียบ เพราะว่า ได้เปรียบที่อยู่ตอนกลางของภาคใต้พอดีและตอนกลางของอ่าวไทยและอันดามันพอดี
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แม่ฮ่องสอนก็น่าจะเข้าข่ายได้แยกเป็นจังหวัด อำเภอไกลสุด อ.สบเมย ไป จ.แม่ฮ่องสอน  194  กิโลเมตร
  ใช้เวลาการเดินทาง รถโดยสารประจำทาง ประมาณ 5 ชั่วโมงกว่า ไปจังหวัดแต่ละครั้งต้องไปนอนค้างคืน
  น่าจะแยกอำเภอแม่สะเรียงตั้งเป็นจังหวัดแม่สะเรียง รวมอำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย และก็ขออำเภอท่างสองยาง ของตากมารวมเข้าด้วย และตั้งกิ่งอำเภออีกก็ได้ ประชากรมีพอสมควรตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งจังหวัดใหม่
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จังหวัดอะไรก็คนไทยเหมือนกันรักกันดีกว่า
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  That's great in Thailand
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  That's great in Thailand I'm from japan
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  That's great in Thailand I'm from japan
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
  ตั้งใจเยี่ยมตั้งใจ
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พอเถอะ 77 จังหวัดพอแล้วช็อค
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: