มารู้จัก ราชสกุล "เทพหัสดิน ณ อยุธยา" (เป็นความรู้)

ความคิดเห็น

50

ติดตามกระทู้

8

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

            ราชตระกูล หมายถึงตระกูลอันสืบสายลงมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งโดยตรงและจากสมเด็จพระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ผู้เป็นพระโอรสธิดาในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกด้วยกัน สำหรับสายพระพี่พระน้องดังกล่าว บางทีก็เรียกว่า ราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์ คือมิได้สืบสายโดยตรงลงมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

           ส่วนราชสกุลนั้นดูเหมือนจะใช้กันตั้งแต่เมื่อมีพระราชบัญญัตินามสกุลในสมัยรัชกาลที่ ๖ หมายถึงนามสกุลอันสืบสายลงมาจากเจ้าฟ้าและหรือพระองค์เจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรี

           แต่คำว่าราชสกุลนี้ หากพูดถึงเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่า ‘ท่านเป็นราชสกุล’ ทว่าหากพูดถึง หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง ก็มักว่า ‘เธอเป็นราชนิกุล’ ( ‘เธอ’ คือสรรพนามบุรุษที่ ๓ มิใช่บุรุษที่ ๒)

           ส่วนสมาชิกในราชตระกูลที่ต่ำลงมาจากหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ไม่เรียกว่าราชนิกุล เป็นแต่สมาชิกในราชตระกูล ใช้นามสกุลอันเป็นราชสกุลโดยมีคำว่า ‘ณ อยุธยา’ ต่อท้าย

           เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นชั้นอา พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นชั้นหลาน ทว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ฯ เกิด พ.ศ.๒๔๑๙ พระยาเทพหัสดิน เกิด พ.ศ.๒๔๒๑

           ราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นสายพระปฐมวงศ์ สืบลงมาจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์น้อยแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ

           สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ มีพระโอรสธิดาเป็นหม่อมเจ้า ตามพระเกียรติยศ โอรสธิดาของเจ้าฟ้า ที่ประสูติแต่มารดาสามัญชน

           สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ มีหม่อมห้ามผู้นับว่าเป็นหม่อมเอก ชื่อว่า หม่อมผ่อง หม่อมผ่องผู้นี้เป็นธิดาของท่านเจ้าขรัวทอง (หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯรับสั่งเรียกว่า ‘เจ้าข้าวทอง’) ท่านเจ้าขรัวทอง เป็นพี่ยาของท่านเจ้าขรัวเงิน พระชนกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ หม่อมผ่อง จึงเป็นลูกผู้พี่ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ

           หม่อมผ่องมีพระธิดา พระนาม ‘หม่อมเจ้าฉิม’ แสดงว่าเป็นธิดาคนใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ

           หม่อมเจ้าฉิมเสกสมรสแล้ว ตามที่ทราบกันโดยเปิดเผยนั้นว่า หม่อมเจ้าฉิมทรงมีโอรสท่านหนึ่ง เรียกกันว่า ‘คุณช้าง’ ในทางราชการเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ จดว่า ‘หม่อมราชวงศ์ช้าง’ และจดชื่อบุตรธิดาของหม่อมราชวงศ์ช้างเป็น ‘หม่อมหลวง’ ทุกคน

           ทว่าในครั้งกระโน้นมีผู้สันนิษฐานว่าหม่อมราชวงศ์ช้างนี้ คงจะเป็นพระโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ นั่นเอง เกิดแต่หม่อมชาวนครราชสีมา ชื่อแปลก หากแต่อาจมีความจำเป็นบางประการ หรืออาจจะทรงพระชราแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ จึงประทานคุณช้างให้เป็นพระโอรสบุญธรรมในหม่อมเจ้าฉิม

           ที่พากันสันนิษฐานดังนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ผู้ทรงเป็นหลานลุงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ ทรงยกย่องคุณช้างมากยิ่งกว่า ผู้เป็นเพียงหม่อมราชวงศ์ท่านอื่นๆ เมื่อเริ่มเข้ารับราชการ ก็มิต้องขึ้นจากชั้นเล็ก โปรดฯให้เป็นพระยาราชภักดีเลยทีเดียว และเมื่อพระราชโอรสธิดาโสกันต์ ก็โปรดฯให้เสด็จไปลาพระยาราชภักดีทุกพระองค์

           เมื่อหม่อมราชวงศ์ช้างรับราชการ จึงมีบุตรหลานรับราชการมีบรรดาศักดิ์กันต่อๆ มา ผิดจากพระโอรสองค์อื่นในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ ซึ่งแม้เป็นหม่อมเจ้าเมื่อมิได้เข้ารับราชการตลอดถึงลูกหลาน จึงไม่ปรากฏชื่อเสียงเด่นแต่ประการใด มาเด่นในทางราชการก็แต่ลูกหลานของพระยาราชภักดี (ม.ร.ว.ช้าง)

           ถึงรัชกาลที่ ๖ มีพระราชบัญญัตินามสกุลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ จึงโปรดฯ พระราชทานนามสกุลที่สืบสายลงมาจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ว่า ‘เทพหัสดิน’ โดยเอาพระนามกรมข้างหน้าของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ กับ ‘หัสดิน’ ที่แปลว่า ‘ช้าง’ รวมเข้าด้วยกัน เป็นการแปลกกว่าราชสกุลอื่น ซึ่งมักจะมาจากพระนามจริงหรือพระนามกรมแต่อย่างเดียว

           พระยาราชภักดี (ม.ร.ว.ช้าง) มีบุตรธิดามากตามความนิยมของสมัยนั้น บุตรชายคนใหญ่ เกิดแต่เอกภรรยาชื่อ หม่อมหลวงเจียม ธิดาอีกคนชื่อ หม่อมหลวงถนอม เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕

           หม่อมหลวงเจียม เป็นเจ้ากรมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แต่ยังทรงกรมเป็นกรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว โปรดฯให้เป็นพระยาไชยสุรินทร์ (ม.ล.เจียม) เจ้ากรมพระคลังข้างที่

           พระยาไชยสุรินทร์ (ม.ล.เจียม) มีบุตรธิดามาก รวมถึง ๓๒ คน

           ที่เกิดแต่เอกภรรยา ชื่อ นายพุด และ ธิดาถวายตัวเป็นเจ้าจอมพระสนมในรัชกาลที่ ๕ สามท่านคือ เจ้าจอมกลีบ เจ้าจอมลิ้นจี่ และ เจ้าจอมฟักเหลือง

           ส่วนนายพุดนั้น รับราชการเป็นที่โปรดปรานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาก ได้เป็นที่หลวงฤทธิ์นายเวร

           หลวงฤทธิ์นายเวร (พุด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ผู้นี้ เป็นบิดาของ พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

           ส่วนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นน้องชายต่างมารดาของหลวงฤทธิ์นายเวร (พุด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เป็นคนที่ ๑๘ ในจำนวนพี่น้อง ๓๒ คน


พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ (พ.ศ. 2302 - พ.ศ. 2348) พระนามเดิม ตัน เป็นพระโอรสลำดับที่ 1 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ กับ เจ้าขรัวเงิน ทรงประสูติในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2302 ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2348 พระชันษา 47 ปี ทรงเป็นต้น ราชสกุลเทพหัสดิน


เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (1 มกราคม พ.ศ. 2419 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) นามเดิม สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้วางรากฐานการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและการอาชีวศึกษา ผู้ร่วมดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทย นักประพันธ์ (ใช้นามปากกา "ครูเทพ") ผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬา รวมทั้งเพลงชาติฉบับก่อนปัจจุบัน
พลเอกพระยาเทพหัสดินฯ (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2494)พลเอก หัวหน้าคณะทูตทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 นักโทษประหาร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม

พลเอกพระยาเทพหัสดินฯ ได้รับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ และราชทินนามเต็มว่า พลเอก พระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์ สวามิภักดิ์อุดมศักดิ์เสนีย์ พิริยะพาหะ เป็นบุตรชายคนที่ ๑ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ของพันเอกหลวงฤทธิ์นายเวร (พุด เทพหัสดิน ณ อยุธยา พี่ชายต่างมารดาของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)) ซึ่งเป็นมหาดเล็กข้าหลวงเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ เกิดเมื่อวันขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๐ ณ.บ้านสำเพ็ง หน้าวัดจักรวรรดิราชาวาส พระนคร พระยาเทพหัสดิน มีศักดิ์เป็นหลานอาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี แต่มีอายุไล่เลี่ยกันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สินธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
(19 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2472) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ระนอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสมุทรสงคราม

สินธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จบการศึกษา จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากนั้นเริ่มรับราชการในตำแหน่งเสมียน ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนศุภธนสวามิภักดิ์ หลวงโยธีพิทักษ์ พระโยธีพิทักษ์ พระตรังคบุรีศรีสมุทรเขต และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์เมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2458

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2472 อายุ 34 ปี
มหาอำมาตย์ตรี พระยาอนุกิจวิธูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา: 12 มีนาคม พ.ศ. 2423 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491) นักการศึกษา ผู้บัญชาการ (อธิการบดี) คนแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (6 เมษายน พ.ศ. 2460 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) [1]และผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ ผู้แต่งหนังสือเรียนสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งหนังสือชุดธรรมจริยาเล่ม 1 และ 2


จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นักการปกครอง และนักเขียน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในตระกูลของเทพหัสดิน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ในปี พ.ศ. 2471 มีเลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ. 3640 นับเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ (DSA รุ่น 2478) และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบ และเข้ารับการศึกษาในชั้นปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อักษรศาสตร์บัณฑิต และเข้าศึกษาขั้นปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการศึกษาโหราศาสตร์สากลเพิ่มเติม จนจบได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบฮัมบูร์ก ในด้านการทำงาน เริ่มต้นอาชีพเป็นพ่อพิมพ์ของชาติโดยเริ่มรับราชการเป็นครูอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นได้รับการโอนย้ายไปเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักปกครองโดยโอนย้ายไปเป็นปลัดอำเภอในปี 2487 ในช่วงที่เกิดมหาสงครามเอเชียบูรพาขึ้น และเติบโตในหน้าที่การงานเป็นนายอำเภอ และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อาทิ เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (15 ตุลาคม 2510 - 30 กันยายน พ.ศ. 2514) จังหวัดราชบุรี (1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518) ฯลฯ จนเกียษณอายุราชการในตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 ในสมัยรัฐบาลของ นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 - 21 ธันวาคม 2521


นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ได้รับการยกย่องเป็น "บรมครูแห่งวิชากระบี่กระบอง" เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ครูนาค เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา บรมครูแห่งวิชากระบี่กระบองของไทย ท่านอาจารย์นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นผู้หนึ่งที่ได้เล่าเรียนวิชานี้ มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเป็นผู้ที่รักใคร่ในศิลปะวิชานี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านได้แลเห็นต่างชาติภูมิใจในศิลปะประจำชาติของเขา เช่น ชาติเยอรมันและญี่ปุ่น ยกย่องวิชาฟันดาบและยูโดของเขาว่าดีเยี่ยมที่สุด และอนุรักษ์ เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่โลกมากเพียงใด ยิ่งทำให้ท่านบูชาวิชากระบี่กระบองของไทยไว้เหนือสิ่งอื่นใดมากขึ้นเพียงนั้น

ในโอกาสที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนพลศึกษากลาง ท่านได้ลองเริ่มสั่งสอนนักเรียนพลศึกษากลางขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2478 ท่านได้ทดลองบรรจุสอนวิชากระบี่กระบองขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2478 ทดลองสอนอยู่1 ปี ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจของท่านผู้ใหญ่ เพราะเห็นว่าวิชากระบี่กระบองนั้นมีประโยชน์ในการฝึกกำลังใจให้กล้าหาญเป็นลูกผู้ชาย ฝึกกำลังกายและความคล่องแคล่วว่องไวในการป้องกันตัวและการใช้อาวุธยิ่งกว่านั้นยังเป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผลจากการทดลองบรรจุวิชานี้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงได้กำหนดวิชากระบี่กระบองไว้ในหลักสูตรของประโยคครูผู้สอนพลศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2479 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ได้มีผู้เล่าเรียนและสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ บรรดาผู้ที่เล่าเรียนสำเร็จ ซึ่งโดยมากออกไปรับราชการเป็นครูสอนวิชาพลศึกษาอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้พยายามนำวิชากระบี่กระบองไปเผยแพร่ และเป็นที่น่าสนใจของชาวไทยเป็นอย่างมาก

ใน พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรจุวิชากระบี่กระบองเข้าไว้ในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้จัดเป็นวิชาบังคับเลือกของหมวดวิชาพลานามัยและใน พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ก็ได้บรรจุวิชากระบี่ไว้ในหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนต้น จนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไป จึงนับว่าศิลปะชิ้นเอกนี้ นอกจากจะไม่สูญหายไปจากโลกแล้ว คงจะเจริญก้าวหน้าเอาไว้อวดหรือแสดงถึงความเป็นเจ้าของวิชาการแขนงนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาเล่าเรียน และรักษาไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าของชาติได้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป


ปรียาฉิมโฉม.jpg

นางปรียา ฉิมโฉม สกุลเดิม เทพหัสดิน ณ อยุธยา (16 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550) นักผังเมืองและสถาปนิก ผู้บุกเบิกสำคัญผู้หนึ่งด้านการผังเมืองของประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งยังเป็นกองผังเมืองจนถึงระดับกรมโดยได้เป็นผู้อำนวยการ (อธิบดี) คนที่ 3 ของสำนักผังเมือง (ปัจจุบันคือกรมโยธาธิการและผังเมือง) และนับเป็นอธิบดีหญิงคนแรกของกระทรวงมหาดไทย นางปรียา ฉิมโฉมเป็นนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ที่ 1 (พ.ศ. 2476)


50696Nat Internet.jpg

ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ชื่อเล่น : ภูมิ) เป็นนักแสดง นายแบบชาวไทยก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิง จากการไปแคทโฆษณา, เดินแฟชั่นโชว์ รวมถึงการถ่ายหนังสือ ถ่ายโฆษณาบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่ง จากนั้นทางเอ็กแซ็กท์ จึงเรียกภูมิไปแคสท์ และทำให้ภูมิได้เล่นละครเรื่องแรก "เปลือกเสน่หา" ภูมิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ


th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:ราชสกุลเทพหัสดินแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 30 ธันวาคม 2553 / 23:30

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 เวลา 02:53 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

50

ติดตามกระทู้

8

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
9
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ประเด็นแค่คนๆเดี๋ยว เอามาลงมาซ่ะบรรพบุรุษเสียเลย

  PS.  คิดถึงเค้า!!! แต่เค้าจะเคยคิดถึงเรามั้งรึป่าว~*
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารู้จักแต่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) กับณัฏฐ์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา
  ค.ห.1 ถ้าไม่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วจะเข้ามาดูทำไม


  PS.  เย้ ในที่สุดก็กู้ Internet Explorer 8 กลับคืนมาได้สำเร็จ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้โห นามสกุลโคตรยิ่งใหญ่อ่ะ สืบเชื้อสายเจ้ามาเชียว ถ้าเราเป็นแพรวานะ เครียดตายไปแล้ว

  ทำให้สกุลต้องมาเสื่อมเสียแบบนี้! แต่ก็นะ อย่าไปยึดติดมาก เพราะเขาเลิกทาสไปตั้งนานแล้ว

  ไม่มีนายไม่มีบ่าวแล้ว

 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก้อดีนะคะ เราชอบอ่านเรื่องที่แบบมันมาได้ไง
  และมาจากไหน ..? ขอบคุนค้ะ ได้ความรุ้ด้วยยยยย.
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราฟังข่าวจากวิทยุมา
  แพรวาพูดว่า "เอาชีวิตหนูไปเลยไหม"
  "ผิดด้วยเหรอที่หนูเกิดมานามสกุลนี้"
  เราว่าแพรวาไม่ผิดหรอกที่จะเกิดมานามสกุลนี้แต่เหตุการณ์ที่แพรวาทำมันผิดค่ะ
  ถ้าแพรวาไม่ได้นามสกุลนี้ข่าวคงไม่ออกครึกโครมมากมายคนในเว็บคงไม่มาคอมเม้นอะไรมาก
  เราเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วอ่ะ
  แล้วเขาชนคนตายตั้ง 8 ศพ มันคงเป็นบาปและแผลเป็นติดตัวเขาไปทั้งชีวิตอ่ะ
  เราเชื่อว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอก
  ขอให้ ทั้ง 8 ศพ ไปสู่สุขคติค่ะ
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลย
  (รู้จักแค่ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กับ ณัฏฐ์ เหมือนกัน)

  ปล. ตระกูลนี่เขาห้ามตั้งชื่อ เกิด 3 พยางค์ อ่ะป่าว - -*
  (ถ้าไม่นับบางคนที่มี 2 พยางค์ กับ แพรวา ที่มี 3 พยางค์ เรานึกว่า มีข้อบังคับให้ตั้งพยางค์เดียวด้วยซ้ำ - -")

 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยคิดอะไร ทำก่อนคิด ประมาทจึงเป็นเช่นนี้ ต้องรับกรรมที่เกิดจากการกระทำของตนแน่นอน กรรมใดใครก่อ ผู้นั้นจะต้องรับกรรม
  PS.  แล้วจะส่งข้อมูลมาอีก
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นความรุ้ประดับหัวไว้ ^ ^

  PS.  13 only , คิดถึงพี่จัง คิมคิบอม T^T
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต้นตระกูลยิ่งใหญ่มากกกก
  ปล.เรื่องของแพรวาก็คือ"ทำอะไรก็มีสติหน่อย" แค่นั้นแหละ
  PS.  ฤดูใดหัวใจก็คิดถึง ฤดูฝนรำพึงเฝ้าห่วงหา ฤดูหนาวไม่มีรักมาเยียวยา ฤดูร้อนไม่มีค่าเพราะขาดเธอ.
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอาเป็นว่า
  อ่านไว้เป็นความรู้ อย่าเอาไปโยงกับอีกเรื่องนึงจะดีกว่า 

  PS.  Nothing is permanent if we don't preserve it!
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณความรู้ดีๆค่ะ

  ปล.เราว่าการกระทำอยู่ที่ตัวบุคคลอย่าไปเหมารวมกับเรื่องอื่น คนเราทำผิดกันได้นะ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม่ายรุจักซักคน

  แม้แต่ณัฏฐ์ก้อเพิ่งมารู้จักนี่แหละ เหอๆ...
  PS.  ผู้ชาย......ใช้ตีนเขี่ยๆหา...เดี๋ยวก้อเจอ...
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   กลัว นามสกุล จัง ครับ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมไม่รู้จักใครเลยครับ .. (ซักคน)

  จริงๆ 

 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีแต่คนทำเรื่องดีๆ ทั้งนั้นเลย  ทำไมพอมารุ่นนี้แล้วมันถึงเป็นแบบนี้ ก็อย่างว่า ปลาเน่าตัวเดียว แต่ มันเน่าทั้งเข่ง  อ่ะนะ 
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะมีคนคิดเอาไปทำหนังมั้ยน๊าาาา

  แค่คิดนะคับ อย่าทำเล้ยยยย

  ผมว่าคล้ายๆ ชัตเตอร์นะ แต่ชัตเตอร์ชนแ่ค่คนเดียวใช่ป่ะคับ

  ผมจำไม่ได้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถึง ค.ห.7 เค้าไม่ได้ห้ามให้ตั้งชื่อเกิด 3 พยางค์

  หรอกค่ะ แฟนเรายัง 3 พยางค์เลย =w=
  PS.  "...หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย "
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อาห์ ได้ความรู้เกี่ยวกับตระกูลเชื้อเจ้าอีกแล้ว
  ว่าแต่กระทู้นี้ตั้งใจให้ได้ความรู้ หรือลากบรรพบุรุษมาแฉเนี่ย
  เอาเถอะ มองในแง่ดี กระทู้ให้ความรู้ละกัน

  PS.  Why so serious?
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นามสกุล มันเป็นแค่สิ่งที่บอกบรรพบุรุษของเรา

  เหตุการ์ณที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นแค่คนๆเดียว


  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว


  ปล.ถ้าผิดแล้วรู้จักขอโทษ ก็ควรจะให้อภัย

  แต่ถ้าขอโทษแล้วหาย จะมีกฎหมายไว้ทำอะไร??


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มกราคม 2554 / 11:46

  PS.  ◤ชื่นชอบในรสนิยม ชื่นชมในรสนิยาม◥✿
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธอไม่ผิดที่เกิดมานามสกุลนี้หรอกแพรวาเอ๊ยย
  มันผิดที่เธอดันบีบีพิงรั้ว ไม่ใช่แค่นั้น พ้อยท์เท้า(ถูกป่ะวะ)ซะด้วย 
  เอาเถอะ ถ้าเธอสำนึกผิดประชาชนทั้งประเทศก็พร้อมจะให้อภัย
  ญาติผู้ตายก็ต้องการแค่คำขอโทษ 
  จบข่าว

  PS.  ฝันได้ไกล แต่ไปไม่ถึง
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตระกูลคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลย
  ทำเรื่องดีๆมาเยอะ
  มาเสียเพราะคนรุ่นหลัง
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าเห็นใจจังเลย ทั้งตระกูลดีๆกันทั้งนั้น
  แต่มาเสียเพราะคนรุ่นหลัง...น่าเสียดายที่ดีกันมาตั้งนานแล้วมาเสียเพราะเรื่องแบบนี้
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ๆ ความรู้ประวัติศาสตร์ของชอบๆ ตระกูลดีมีชื่อเสียงก็ไม่ได้หมายความว่า ทำผิดแล้ว

  ไม่ผิดนะครับ

 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เพิ่งจะรู้ที่มา เเต่ๆเราจำได้เเค่พระเอกเซน กับเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เเต่ก็อย่างว่าไม่มีใครหนีความจริงได้หรอกแพรวา
  PS.  Thank you Thank you ขอบใจที่คิดได้แค่นี้ อะไรที่หริไม่รู้ อะไรที่หริไม่เห็น อะไรที่ตัวเราเป็น หริก็ไม่เคยเข้าใจ...ต่อให้เราร้องไห้ฟูมฟายตะโกนในใจอีกเท่าไหร่
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เป็นเพราะน้องเขานามสกุลนี้ด้วยรึเปล่า ข่าวมันถึงขนาดนี้
  ถ้าเป็นคนอย่างเราๆ นามสกุลไม่ดังจะโดนขนาดนี้มั๊ย 
  ยังไงดีล่ะ   เราว่า มันก็ดูน่าสงสารแต่มันก็ไม่น่าสงสาร = ='


     PS.  [ ไมเปลี่ยนเมลล์ไม่ได้ฟร๊ะ ? ]
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นี่แหละ เลวแค่ทีเดียว โดนสืบยันต้นตระกูล

  ขอโทษเป็นไหมนางสาว16?

  PS.  สาวก SJ WG TVXQ และสาวกคู่จิ้น คยูมี แจซอน ด๊องเย และอีกมากมายบลาๆๆๆ ถ้าใครชอบเยซอง กับ ยูอี(After School) ด้วยล่ะก็ เข้ามาทักทายกันได้เลยนะจ๊ะ
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตระกูลดีแต่ปางก่อน

  แต่ปัจจุบัน เสื่อม

 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราทราบมาว่า,, นึ่งใน 8 ศพ
  เป็นนักเรียนปริญญาเอก อนาคตไกล
  ที่มีแม่ "เป็นคนขายพวงมาลัย"


  อุตส่าห์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
  เพื่อมา ..,,"เลี้ยงดูแม่..."

  แต่แล้ว....(คงจะทราบกันนะ ='l)

  ปล..,,ขอให้ทั้ง 8 ท่านไปสู่สุขตินะคะ
  ปล2..,,มีศพนึง ห้อยต่องแต่งอยู่ที่โทรลเวย์(เขียนผิดก็'โทษ ที)
   เราเห็นภาพในข่าว คิดดูสิ!! ถ้ามีคนขับรถอยู่แล้วเห็นคนห้อยอยู่บนโทรลเวย์ตั้งแต่ไกล

  เอิ่ ม มมม~!!!

 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรายังงงว่า ณัฏฐ์ ทำไมไม่ชื่อเล่น นัท นัด ฯลฯ ไรงี้
  ทำไมต้องชื่อเล่น ภูมิ ด้วย ในเมื่อชื่ิอจริงมันก็พยางค์เดียวอยู่แล้ว

  PS.  " ความรัก " เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และสวยงาม...เปรียบเสมือน น้ำเปล่า ที่ไม่มีรสชาติ แปลกปลาด ซาบซ่า หวานหอม...แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็น ในการดำรงชีวิต
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีตราสกุลเป็นของตัวเองด้วยอ่ะ

  สุดยอดเลยนะ สกุลนี้


  ถ้าเกิดเราปั่นจักรยานไปชนหมาตาย แต่เจ้าของหมาเป็นคนของสกุลนี้

  โอ้...เราคงติดคุกหัวโตไปละ น่ากลัวจริงๆ
  PS.  มีดที่บาดคม ยังแพ้คารมที่บาดจัย
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กรุณาอย่าด่า ตระกูล กรุณาด่าที่ตัวคนดีกว่า

  คือแพรวาเป็นลูกของภรรยาคนที่2 พ่อของภูมิรับผิดชอบ แพรวาเลยได้ใช้นามสกุลนี้

  ตามหลักความเป็นจริง ภูมิ ได้ใช้นามสกุลนี้เพียงคนเดียว
   
  ถ้าไม่นับ ภรรยาคนที่2ที่ไม่ได้จดทะเบียนะ
  PS.  ไม่รุ้เขียนไรดี
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นามสกุลตั้งได้ 6 พยางค์
  (ป่าวหว่า?)
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่า
  รู้จักทุกคน
  แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าคือที่มาของนามสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยาค่ะ ^^
  แต่ละท่านในนี้เรานับถือมากตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วค่ะ

 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บรรพบุรุษ คงจะผิดหวังน่าดู!!!
  กว่าจะสร้างชื่อเสียงมาได้  ต้องมาถูกเด็กคนเดียวทำลาย เพียงเพราะความประมาทของเธอ
  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มกราคม 2554 / 21:40
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รู้ละตระกูลมาเนื่องนานแต่จบกับเด็กเดียงสา

  PS.  Mentally retarded at any time and her excellently
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบ คห. 33 จัง ^^


  PS.  ที่บอกว่าเปลี่ยน เค้า หรือ เรา??* ให้ใช้ใจมองแล้วจะรับรู้ >> WYC ซารางวาโย~
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบ คห.28 ฮะๆ

  คำ ขอโทษ
                 มีคนเขาสืบยันชาติตระกูลที่ดีมาแต่สมัยไหนๆ
  แต่เธอสิ่งที่เธอทำเพียงเสี้ยววินาที !!!! 
                                              จิตสำนึกในความสำนึกผิดมีไหมค่ะน้อง ? ขอเห็นแค่นี้จริง ๆ เห้อะ  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มกราคม 2554 / 21:38
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 2 มกราคม 2554 / 21:39

  PS.  I'm /\ucifer x KODA KUMI FC ,, รักเธอประเทศไทย
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เพื่อนเราก็นามสกุลนี้นะ แต่ไม่ได้รวยอะไร

 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   มีแต่คนดังๆเลยอ่ะ
  ตอนเราเรียนประวัติศาสตร์ สมัยราชการที่ 5 อ่ะ

  เราเห็นชื่อเกือบหมดเลย

  เป็นคนที่ทำคุณความงามให้ประเทศทั้งนั้นเลย
  ต้นตระกลูสุดยอดเลยค่ะ


  มีเป็นคนที่ร่วมก่อตั้ง จุฬา ด้วยอ่ะ สุดยอด


  PS.  
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สกุลดีแต่ตัวเธอดันทำซะเสีย

  จะขอโทษอย่างไง คนที่ตายไปก็ไม่กลับมาหรอ

  ทำไงก็รับไม่ได้จริงๆ

 42. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พบกับ TATTOO COLOUR และ P.O.I ในงานรัฐศาสตร์แฟร์

  ครั้งที่ 7 วันที่ 5-7 ม.ค. นี้
  ที่ รัฐศาสตร์จุฬา จ้าาาา


 43. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อาจารย์เรา นามสกุล นี้เลยอ่ะ
 44. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอโทษนะเจ้าค่ะ ที่หม่อนชั้นต้องพิมพ์ ^^
  ราชสกุล "เทพหัสดิน ณ อยุธยา"ถึงยุคล้มสลายเพราะหลานสาว (แพรวา(อรชร) เทพหัสดิน ณ อยุธยา) แล้วกะมังค่ะ ^^  PS.  LOVE YG LOVE BIGBANG ONLY
 45. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


   เด็กหางแถวอย่างแพรวา
  ทำลายราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  ให้เสื่อมเสีย และมัวหมอง แค่พริบตาเดียวแท้ ๆ


 46. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นามสกุลย่าเรา *0* แง้วววว เราเป็นยาด์ห่างๆกับดาราหรอเนี่ย งงๆ
 47. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ระวังบรรพบุรุษ จะลุกขึ้นมาจากหลุมนะ
 48. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นามสกุลนี้ เคยนั่งเกี้ยวมีบ่าวไพร่แบก มีหวายล้อมหน้าหลังซ้ายขวา สูงส่งไม่มีใครเข้าใกล้ได้ แถวๆ ป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยา เมื่อเกือบๆ 300 ปีก่อน อยู่บ้านเรือนไทรขัดแตะหลังใหญ่ ข้างวัดสุวรรณดาราราม อาหารการกินแบบชาววัง อาหารทะเล กับกะทิเนื้อข้นชั้นดี นุ่งผ้างดงามราวกับเทวดามาตัดเย็บให้

  นี่คือภายนอก

  แต่ดูทั้งแพรวา กับคนที่เป็นดาราที่ใช้นามสกุลนี้ กับคนนามสกุลนี้ในยุคสมาร์ทโฟน ปัจจุบัน เลยหวนจะจินตนาการ มโนภาพ ว่าต้นตระกูลเขาที่ภายนอกสวยงามเหมือนเทพยดาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนนั้น เขาจะมีนิสัยกดขี่ข่มเหง ทำนาบนหลังคนเหมือนกับสายโลหิตเขาในยุค I Pad I Phone นี้หรือไม่


 49. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นามสกุลนี้ เคยนั่งเกี้ยวมีบ่าวไพร่แบก มีหวายล้อมหน้าหลังซ้ายขวา สูงส่งไม่มีใครเข้าใกล้ได้ แถวๆ ป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยา เมื่อเกือบๆ 300 ปีก่อน อยู่บ้านเรือนไทยขัดแตะหลังใหญ่ ข้างวัดสุวรรณดาราราม อาหารการกินแบบชาววัง อาหารทะเล กับกะทิเนื้อข้นชั้นดี นุ่งผ้างดงามราวกับเทวดามาตัดเย็บให้

  นี่คือภายนอก

  แต่ดูทั้งแพรวา กับคนที่เป็นดาราที่ใช้นามสกุลนี้ กับคนนามสกุลนี้ในยุคสมาร์ทโฟน ปัจจุบัน เลยหวนจะจินตนาการ มโนภาพ ว่าต้นตระกูลเขาที่ภายนอกสวยงามเหมือนเทพยดาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนนั้น เขาจะมีนิสัยกดขี่ข่มเหง ทำนาบนหลังคนเหมือนกับสายโลหิตเขาในยุค I Pad I Phone นี้หรือไม่
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น