:: สอบตรงเกษตร !!! ::

ความคิดเห็น

30

ติดตามกระทู้

3

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1
guest
กฟกหฟ
 • กฟกหฟ
 • 58.8.200.130
 • -

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


สอบตรงเกษตรแต่ละที่ที่มันมีเกษตรบางเขน เกษตรกำแพงแสนอะไรงี้อะ
เวลาสอบตรงต้องสมัครแยกมั้ยหรือว่ายังไง เวบไหนหรอค้ะ ช่วยหนอยน้า T^T
ไม่รุ้เลยจริงๆ แล้วเขารับตรงคณะอะไรบ้างยังไง ?


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 19:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

30

ติดตามกระทู้

3

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการรับตรงดังนี้ครับ

  -  การรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( ทุกคณะ ) ( ทุกวิทยาเขต )

  - โครงการเพชรนนทรี  คณะวิทยาศาสตร์

  การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพืเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( คณะมนุษยศาสตร์ )

  -  โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ( วิทยาเขตบางเขน )

  -  การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  - โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ)

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

  -  โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  -  โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ภาคพิเศษ

  -  โครงการรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางฯ (สอวน.)

  -  โครงการรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศ (สสวท.)

  -  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
   
  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์สำหรับบุตรศิษย์เก่า คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
   
  -  โครงการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีรับตรง
   
  -  โครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อสำหรับบุตรป่าไม้และบุตรราษฎรที่อาศัยโดยรอบสถานีฝึกนิสิต คณะวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ( คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ วิทยาเขตกำแพงแสน )

  -  โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โควตาบุตรเกษตรกร

  -  โครงการบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง)

  -  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับตรง ภาคปกติ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

  -  โครงการนิสิตโควตาพิเศาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ผ่านชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

  -  การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการ IUP (International Undergraduate Program) ( คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

  -  โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

  -  โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  -  โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการรับผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ)

  -  รับสมัครนิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  -  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555

  -  โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์

  -  การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

  -  การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555

  -  รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  -  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555  ประมาณนี้นะครับ
  และน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บ
  http://www.registrar.ku.ac.th  นี้นะครับ
  ปล.ขอให้น้องๆโชคดีครับ


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 / 22:58
  แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 / 22:15
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่คะ แล้วถ้าเป็นรับตรงแบบปกติ ทุกคณะ มีมั้ยคะ 


 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห 2

  สำหรับปีที่ผ่านๆมานะคะ
  บางคณะไม่มีรับตรงค่ะ*

  แต่ปีนี้ระบบเปลี่ยนไปแล้ว
  เราคิดว่าคงจะไม่มีรับตรงเองแล้วอ่าค่ะ
  คงเอาจากรับตรงกลางอ่าค่ะ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไอซ์เป็นนักกรีฑาอะ
  จะสมัคโครงการแรกได้มั้ยค่ะ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห 4

  ต้องเปนนักกีฬาทีมชาติ ไม่ก้อเยาวชนทีมชาติ อ่าค่ะ
  ถ้าเปนก้อมีสิทธิ์สมัครได้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเปลี่ยนแปลงตนเองหรือว่าหาอะไรทำเพิ่มเติมลองศึกษาจากเว็บนี้ดูนะคะ >>>>>> http://thefirst.igetweb.com/
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าม.เกษตรมากๆ

  แต่ไม่เห็นข่าวการรับตรงอะไรเลยค่ะ

  หรือหนูหาไม่เจอ

  PS.  เราทั้งสอง เป็นหนึ่งเดียวกัน----ยามที่เธอสิ้นใจคือยามที่ฉันสิ้นลม
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ท่าอยากเข้าสอบตรงมนุษศาสตร์ปี2555จาเข้าไปเอาใบสมัครดั้ยที่ไหนขร๊ะ
  เขาสมัครกัลช่วงไหน
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.เกษตร มาเทอมสองค่ะ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะไปสอบที่ม.เกษตรเหมือนกัน
  เข้าคณะสังคม สาขาจิตวิทยาคลีนิค

  ไม่เห็นมีข่าวเลย รับหรือเปล่าเน้อ
  เฮ้อ...ออT^T~~
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะรอ ม.เกษตรเปิดรับตรงค่ะ ^^
  PS.  อาริกาโตะโกไซมัทสึ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   มีรับตรงคณะวนศาสตร์ไหมค่ะ จะรอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  love KU 

  PS.  
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากทราบข้อมูลรับตรงของม.เกษตร
  คณะสังคม  
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากทราบคณะเศรษฐศาสตร์^^
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มนุษย์เอกญี่ปุ่น ต้องทำไงบ้างค่ะ  ตอนนี้อยู่ม.5แล้วค่ะ  พวกgat pat ต้องทำให้ถึงเท่าไร ค่ะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะคะ อยากเข้าการตลาดมากๆค่ะ :)
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าศึกษา มก.  ค่า
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   อยากรู้รายละเอียดคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ค่ะ 
  พี่ช่วยตอบหน่อยน๊า :D
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทุกโครงการจะเริ่มเปิดรับประมาณเทอม 2 นะครับน้องๆ

  http://www.registrar.ku.ac.th/ สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับ

  ติดตามเว็บนี้ตลอดๆนะครับ จะมีข่าวอัพอยู่เสมอ ^^
  ปล.โชคดีนะครับน้องๆ
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  guest
  อู๊ฟอิ๊ฟ
  อู๊ฟอิ๊ฟ 122.154.46.75
  อยากเข้าที่นี่มากๆค่ะ
  อยากทราบว่ารับเด็กสายอาชีพมั้ยคะ
  อยากเข้าคณะ มนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชนค่ะ
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากทราบการเข้า ม.เกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร และมีโควตาการรับตรงมั้ย ขอรับ
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเรียน มก. เหมือนกัน คณะมนุษศาสตร์แต่ไม่เห็นมีข่าวรับตรงเลย
  มีแต่โครงการที่เราไม่มีคุณสมบัติเลย  แล้วมันจามีสอบตรงมั้ยค่ะเนี่ยะ
  บอกทีนะค่ะ
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียนอยู่สายอาชีพสาขาภาษาฯ อยากเข้า ม.เกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ (การบินและอวกาศ) โดยการสอบตรง อยากรู้ว่าเขาจะรับไหมค่ะ เพราะไม่มีพื้นฐานของฟิสิกหรือเคมี
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดีค่ะ  พี่ๆคะ  หนูอยากทราบว่า สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับ  สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์  อันไหนเรียนง่ายกว่ากันค่ะ  ค่าเทอมอันไหนแพงกว่ากันคะ ของปริญญาโทค่ะ  ถ้าตอบเร็ว  จะเป็นพระคุณอย่างมากเลยค่ะ
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเข้าอคณะมนุษยศาตร์ เอกภาษาอังกฤษ คะ แต่หาข้อมูล รับตรง ปี 55 ไม่เหนมีข้อมูลเลยคะ ใครที่รู้ข้อมูลช่วยมาโพสต์ ให้หน่อยนะคะ
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สอบตรงเกษตร คณะมนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาไทย  รับสอบตรงวันไหนครับ
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  27
  guest
  ไม่รู้จิงๆ
  ไม่รู้จิงๆ 101.108.81.83
  อยากเข้า ม.เกษตร  คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ   รับสมัครสอบตรงวันไหนคะ   ต้องเตรียมตัวอย่างไร
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีสอบตรงคณะบัญชีที่ ม.เกษตรศาสตร์บางเขนไหมค่ะ                                  

  หาไม่เจอค่ะ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดีค่ะ ขอสอบถามนะค่ะ คณะมนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.เกษตร บางเขน ไม่มีรับตรงใช่มั้ยค่ะ มีแต่รอบแอดมิชชั่นใช่มั้ยค้ะ แล้วเค้าจะรับช่วงไหนอ๋อค้ะ ใครรู้ตอบหนูหน่อยนะค้ะ ขอบคุณค่ะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: