ข้อมูลอาเซียนแบบสั้นๆ ได้ใจความจ้าา

ความคิดเห็น

18

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
36

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะอาเซียน หรือ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"Association of South East Asiar Nation )
ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510  
แรกเริ่มีสมาชิก 5 ประเทศได้แก่ อินโนนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย
ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศได้แก่ 
- นาย อาดัม  มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
- ตุนอับดุลราชักบินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
- นาย นาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)
-นาย เอส ราชารัตนัม  (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์)
-ดร. ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ต่อมา (ก็วิ่งสิ !!)

ประเทศที่เข้ามาอีก 5ประเทศได้แก่

# บรูไนดารุสซาราม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527)
# เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 28 ก.ค. 2538 )
# ลาว และ พม่า (เป็นสมาชิกเมื่อ  23 ก.ค. 2540)
# กัมพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อ  30 เม.ย. 2542)

ตามรับดับจากการรับกัมพูชาทำให้อาเ้ซียนมีครบ 10 ประเทศ

คำขวัญประจำอาเซียน : One Vision , One Ldentity , One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สุญลักษณ์อาเซียน : "ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้" หมายถึง ประเทศทั้ง 10 ในอาเซียนรวมกันสื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรงจากาตาร์
เลขาธิการคนปัจจุบันคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551

เพลงประจำอาเซียนชื่อ่า The ASEAN Way
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา

1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC = ASEAN Security Community)
      การแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกัน มีกรอบความร่วมมือกันรับภัยคุกคาม
2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC= ASEAN Economic Community)
     การมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกในการค้าขายระหว่างกัน
3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC = ASEAN Socio-Cultural Community)
     การให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร

อาเซียน + 1
   คือ  การสถาปนาความสัมพันธ์ของประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซีแลนด์ สหัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน  สาธารรัฐเกาหลี อินเดีย และ รัสเซีย

อาเซียน + 3 
   คือ การเข้าร่วมสถาปนากับ 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ สาธารรัฐเกาหลี 
อาเซียน + 6
   คือ การเข้าร่วมสถาปนา กับ 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ทและ นิวซีแลนด์ 
อาเซียน + 8
   คือ การเข้าร่วมสถาปนา กับ 8 ประเทศ ได้แก่  สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์


ข้อมูลเพิ่มเติม


ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dilleniaราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา : เรียล
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา : รูเปียห์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic

การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม

ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์

ภาษาราชการ : ภาษาลาว

หน่วยเงินตรา : กีบ

ดอกไม้ประจำชาติของ  : ลีลาวดี หรือลั่นทม


มาเลเซีย : Malaysia

การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข

ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์

หน่วยเงินตรา : ริงกิต

ดอกไม้ประจำชาติ : Hibiscus หรือ ชบา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar

การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี

ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง

เมืองหลวง : นครเนปิดอร์

ภาษาราชการ : ภาษาพม่า

หน่วยเงินตรา : จั๊ต

ดอกไม้ประจำชาติ : Padauk ประดู่
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี

ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3

เมืองหลวง : กรุงมะลิลา

ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ

หน่วยเงินตรา : เปโซ

ดอกไม้ประจำชาติ : Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว 


สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม

เมืองหลวง : สิงคโปร์

ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ

หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์

ดอกไม้ประจำชาติ : Vanda Miss Joaquim ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

ภาษาราชการ : ภาษาไทย

หน่วยเงินตรา : บาท

ดอกไม้ประจำชาติ : ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม

ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง

เมืองหลวง : กรุงฮานอย

ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม

หน่วยเงินตรา : ด่อง

ดอกไม้ประจำชาติ : บัว 

จบ ! 

หมดแล้วจ้าาา ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะค่ะ ขาดตก บกพร่องเรื่องการพิมพ์ ก็ขออภัยด้วยนะค่ะ !
 
สุดท้ายนี้ โหวตให้ด้วยนะค่ะ ^^

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2555 / 19:08

PS.  อยากเป็น Vampires

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 08:45 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

18

ติดตามกระทู้

2

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
36
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้อสอบทั้งนั้น
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Asia จ้ะ ไม่ใช้ Asiar
  แต่ก็ขอบคุณนะ  มีประโยชน์มาก
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากค่ะ  พอดีช่วงวันเข้าพรรษาที่โรงเรียนหนูเขามีขบวนแฟนซี  พวกหนูได้ทำเรื่องนี้พอดี  ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากค่ะ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีประโยชน์มากๆๆคะทามให้หนูทามรายงานเสร็จคะ  ขอบคุณคะ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  guest
  พรจิรา วงค์มล
  พรจิรา วงค์มล 27.130.186.137
  มีความรู้มากๆค่ะ ทําให้ได้ความรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับอาเซียน
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดยอด
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ของแท้้้้้้้้้้้้้้้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  741456789
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สั้นมาก ได้ใจความมาก
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมเยี่ยมมากค่ะได้ความรู้มากเลย
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยิ้มฟันขาว ดีมากๆเลยค่ะ ให้ความรู้ดี
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต๊งงง รักเลย
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยม-v[86ogs]ขอบคุนมาก
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

    ขอบคุณน้า.

 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใจมากจ๊ะ
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  guest
  วนัชภรณ์ ทองภูบา
  วนัชภรณ์ ทองภูบา 125.27.136.201
  เยี่ยม เยี่ยมทำรายงานเสร็จเลย
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  guest
  คีตาภัทร ทัพอาษา
  คีตาภัทร ทัพอาษา 1.2.244.200
  หนูอ่านแล้วก็สรุป เพื่อจะเขียนเรียงความไปแข่งทักษะวิชาการ เยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมรักเลย
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมมากรักเลย
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: