แนะนำ!! คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขา วิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความคิดเห็น

68

ติดตามกระทู้

5

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
34

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


สวัสดีค่ะ พี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้

วันนี้พี่จะมาแนะนำคณะและสาขาที่พี่เรียนให้น้องๆ ที่สนใจได้ทราบกัน

ซึ่งนักเวชระเบียน/นักเวชสถิติ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ มากจริงๆ ค่ะ 

ขนาดรุ่นพี่ยังอยู่ปี 1 ซึ่งยังไม่มีใครจบ ป.ตรี 4 ปี เวชระเบียน ซักคนในประเทศ 

ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครงานและเริ่มจะมีการจองตัวกันแล้ว -.- รีบไปไหน

 และไม่ใช่ทำงานอยู่แค่ห้องบัตรตามโรงพยาบาลธรรมดานะคะ ของเราเป็นได้มากกว่านั้นค่ะ 

(อย่าสับสนๆ เพราะตามห้องบัตรมักจะเป็นลูกจ้างทั่วไปค่ะ)

ซึ่งเราถือว่าอาชีพของเราเป็นส่วนสำคัญ(มาก) ที่ขาดไม่ได้ในโรงพยาบาลเลยทีเดียว  

และโรงพยาบาลจะล่มหรือจะรุ่งก็อยู่ที่ปลายปากกาของนักเวชระเบียน  เพราะเราใหญ่ เอ๊ะ !? 5555


ปล.คณะนี้ได้เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยนะจ๊ะ ในปีสูงๆ

สาขาที่พี่เรียนก็คือ เวชระเบียน หลายคนคงสงสัยหล่ะสิว่ามันคืออะไร ?

เวชระเบียน หรือ Medical Record คือ  เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเครื่องหมายอื่นใด จากอุปกรณ์ เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดทำรายงานทางการแพทย์ การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Medical Record -EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน

ต่อมาก็เป็นการแนะนำหลักสูตรเวชระเบียน ซึ่งรับนักเรียน สายวิทย์-คณิต

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Record

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม "วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)" ชื่อย่อ "วท.บ. (เวชระเบียน)"
ชื่อย่อกลุ่มเรียน    : SH
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งดำเนินการในปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรสาขาวิชา เวชระเบียน โดยเกิดจากความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพเวชระเบียนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อการจัดทำสารสนเทศทางการแพทย์ สถิติโรค การบาดเจ็บ การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การทบทวนตรวจสอบคุณภาพ เวชระเบียน เพื่อเป็นข้อมูลจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจำนวน 64 คน นับว่าเป็นนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรใหม่


ด้านการเรียนการสอน

       จะเรียนชั้นปีที่ 1-4 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยชั้นปีที่ 1-2 เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาเกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ฝึกงานที่โรงพยาบาลศิริราช ,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ร่วมโครงการ

       อีกทั้งคณะนี้มีความสัมพันธ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหลักสูตรก่อตั้งจากคณะฯ ดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีการเรียนด้านการแพทย์ที่จะต้อง
ได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนจาก คณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 140,000 บาท 

สำหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

    นักวิชาการเวชระเบียน นักเวชระเบียน นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติหรือนักสถิติ นักวิชาการเวชสารสนเทศ นักวิชาการรหัสโรค นักวิชาการด้านข้อมูลข่าวสาร หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่น ๆ ด้าน การบริหารระบบเวชระเบียน เช่น นักบริหารเวชระเบียนประจำสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ รพ.เฉพาะทาง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เอกชน สสจ. สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือเขตปกครองพิเศษ สปสช. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัยทั่วไป
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.sh.mahidol.ac.th/th/pdf/academics_b01.pdf

และสามารถเข้าไปพูดคุยและสอบถามพี่ๆ ได้ที่

>> https://www.facebook.com/MUMedicalRec


ใครสนใจก็สมัครเข้ามากันเยอะๆ นะคะ พี่ๆ ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคน

และรับรองว่า ที่นี่อบอุ่น สนุกสนาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากมาย

ที่สำคัญคณะนี้ไม่มีว๊าก เพราะคณะเราเน้นเฮฮา และความรัก ความสามัคคี ปรองดองกัน

(อุ๊ยย!คณะก็อบอุ่น มหาวิทยาลัยก็น่าอยู่ สังคมก็ดี๊ดี เป็นกันเองอีกต่างหาก อะไรมันจะฟินนาเล่ขนาดนี้ ><)

อีกทั้งยังเป็นสาขาที่เปิดการเรียนการสอนไม่กี่แห่งในประเทศไทย

(มี 2 แห่ง อีกแห่งก็คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก)

แต่เป็นหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


และอาชีพนักเวชระเบียนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ 

น้องคนไหนที่สนใจ พี่ขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ โชคดีกันถ้วนหน้า

และขอให้สอบติดคณะที่ตัวเองหวังไว้นะ ...มาเป็นรุ่นที่ 2 ของหลักสูตรนี้กัน แล้วเจอกันที่คณะจ้าาาแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 / 14:06
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 1 กันยายน 2555 / 13:49
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 17 กันยายน 2555 / 18:13
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 21 ตุลาคม 2555 / 14:44
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:20
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:18

PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 23:58 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

68

ติดตามกระทู้

5

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
34
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากรู้ว่า ถ้าได้เรียน จะต้องเรียนที่ม.มหิดล วิทยาเขตไหนเหรอค่ะ?
  1. ความคิดเห็นย่อยที่ 1 ถูกลบเนื่องจาก

   ถูกลบโดยเจ้าของ

 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แล้วเราต้องสอบวิชาอะไรบ้างค่ะ ใช้เกรดเท่าไหร่ ?
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะๆ ระบบโควต้าส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ กับ ระบบรับตรงของคณะ คือคนละอันกันใช่มั้ยค่ะ หรืออย่างเดียวกัน

  ถ้าคนละอย่างกัน...

  แล้วถ้าเป็นระบบโควต้าส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ จะสอบเกี่ยวกับความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไป + ยื่นGPA > 2.50 + 7 วิชาสามัญ เลือกสอบ 7 วิชาเลย  ::: อันนี้หนูเข้าใจถูกมั้ยค่ะ

  แต่ถ้าเป็นรับตรงของคณะ นี่คือยังไงค่ะ ต้องเอาอะไรยื่นบ้าง

  ขอบพระคุณพี่ๆล่วงหน้าจ้า ^^
  PS.  ยิ่งใกล้...ยิ่งไกล...
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห.51  

  เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาจ้า

  ตอบ คห.52

  รอบรับตรงโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล เกรด 2.5 ขึ้นไป สอบ 7 วิชาสามัญ 6 วิชาจ้า
  ก็คือ เคมี ชีวะ ไทย สังคม คณิต อังกฤษ 

  ส่วนรอบแอดมิดชั่นใช้ GAT PAT2 Gpax 6 เทอม และ O-Net จ้า
  PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะ. แอด56นี้รับกี่คนค่ะ?

  เรียนที่คณะสังคมนึเปล่า
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะแล้วจบออกมาจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมั้ยค่ะ แล้วสามารถเรียนต่อโท สาขาอะไรได้บ้างค่ะ ?
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  57
  guest
  วัชร์กานต์ อ้นธนิกุล
  วัชร์กานต์ อ้นธนิกุล 171.7.168.160
  อยากซิ่วไปมากเลยค่ะ ตอนนี้เรียนคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษตรจะลองยื่นแอดอีกรอบ ถ้าได้เจอกันน่ะค่ะพี่
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คะแนนปีนี้ คณะนี้จะสูงขึ้นมั้ยค่ะเนี่ยะถ้าคะเเนนเท่าๆกับปีที่แล้วก็คงจะดี กำลังลังเลว่าจะเลือกดีมั้ย
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ค่าเทอม เทอมละเท่าไร่อะค้ะ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากได้เฟสพี่จังค่ะช็อค
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กระทู้นี้ เจ้าของเป็นตัวแทนเด็กเวช 4 ปี จากมหิดลสินะ

  สำหรับพี่คือ เวชสถิติ จากวิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.) อีก 1 ที่สำหรับคนสนใจในหลักสูตรเวชระเบียน สำหรับ วทก. จะเป็นหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ (เวชระเบียน) สมทบ ม.บูรพา เปิด 4 ปีรุ่นแรก พร้อมกับ มหิดล ซึ่งก่อนหน้านี้ มหิดลคือสถานที่เรียน ต่อเนื่อง 2 ปีหลังของ เด็ก วทก.

  หากน้องๆ คนไหนสนใจเวชระเบียน อยากรู้ว่าเรียนอะไร ทำงานเป็นอย่างไรบ้าง สอบถามพี่อีกทางได้นะครับ 
  เวชระเบียนในประเทศไทยเราผลิตบุคลากรด้านนี้มา ปี 2557 จะเป็นรุ่น 40 แล้วครับ นับตั้งแต่เป็นโรงเรียนเวชสถิติ ที่สถาบันมะเร็ง
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สวัสดีครับ ผมนักศึกษา วทก. สาธารณสุขศาสตรบันฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน รุ่นที่ 1
  ผมมีความคิดว่า ในเมื่อ ในประเทศไทยมีแค่ 2 สถาบัน ที่ผลิต เวชระเบียน ผมเลยคิดว่า เราน่าจะมีงาน Meeting เล็กๆ ให้ นักศึกษาและคณะครูอาจารย์ ทั้ง2สถาบัน มาพบกัน อาจจะมี กีฬา งานวิชาการ หรืองานเลี้ยงเล็กๆ ก็ได้ครับ เพราะยังไง เราก็เรียนเหมือนๆ กันจบไปทำงานแบบเดียวกัน
  จะได้มีเครือข่ายกัน ทั้วประเทศ และ เราก็เปิดหลักสูตร ปีเดียวกันพร้อมๆ กัน ด้วยครับ
  สู้สู้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่คะ คือหนูเรียนเคมีได้คะเเนนไม่ดีมากๆเลยคะ คณิตก็ไม่ดีด้วยหนูอพอจะเรียนได้ไหมคะ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  http://admission.pi.in.th/admission/ สำหรับเวชระเบียน วทก. รายละเอียดการรับสมัคร คะแนนสูง - ต่ำของแต่ละจังหวัดที่เราสมัคร ตามเว็บนี้เลยครับ

  สำหรับเวชระเบียนมหิดลนั้น หลักเกณฑ์การสมัครตามที่ สกอ.กำหนดเลยครับ ส่วนคะแนนสูง - ต่ำตามฐานปีล่าสุดครับ

  อย่างน้อยเกรดเฉลี่ยควรเกิน 2.50 ขึ้นไปนะครับ และเกรดเฉลี่ยรายวิชาเน้น วิทย์ - คณิต ครับ อย่างน้อย 2.00 - 2.50 ขึ้นไปครับ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เศร้าจัง บ่นอะไรครับนายกสโม แห่งเวช 4 ปีวทก.

  ปล.นิรุ่นน้องยังไม่มีรุ่นพี่พาไปรู้จัก หรือรับน้องที่ มหิดลกันหรอ -.-
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมจะยื่นADMISSION  ไว้อันดับ 1 เลยพี่
 17. ความคิดเห็นที่ 67 ถูกลบเนื่องจาก

  ถูกลบโดยเจ้าของ

ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: