พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ

ความคิดเห็น

0

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ชื่อเรื่องการค้นคว้า :พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสมุทรปราการ
คณะผู้รายงาน นางสาวสุธาวี              ทองรัตน์          เลขที่21           ม.5/2
นางสาวปิยากร                        วิชยศึกษา        เลขที่24           ม.5/2
นางสาวณัฐชา             เจริญพงษ์        เลขที่25           ม.5/2
นางสาวทิฆัมพร          สุริยวงศ์           เลขที่28           ม.5/2
นางสาวณัฐธิดา           สารมลฐี          เลขที่29           ม.5/2
การศึกษา  การสื่อสารและการนำเสนอ (Independent Student 2 (IS2)) ภาคเรียนที่2/2555
ครูที่ปรึกษา  ครูสฤษดิ์  สดแสงจันทร์
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสมุทรปราการ
กลุ่มประชากรในการศึกษาคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสมุทรปราการ
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธี  แจกแบบสอบถาม  จำนวน  45 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนแล้วผู้รายงานได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
     ผลการศึกษาพบว่านักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องการใช้โทรศัพท์มาก  แต่ก็รู้จักใช้เป็นเวลา  และรู้จักใช้โทรศัพท์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด


อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

0

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

refer: