เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย No 3687361

ศปภอ.ทบ.๒ 10 23 ก.ย. 59 08:26 น.
guest
ศปภอ.ทบ.๒

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

6 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:31 น.
  ๑. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  ๓. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
  ๔.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๕. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  ๖. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  ๗. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  ๘. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
  ๙. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  ๑๐. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ๑๑. ขอทรงพระเจริญ
  ๑๒. ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๑๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง
  ๑๔. ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
  ๑๕. ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
  ๑๖. เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
  ๑๗. ทำแต่ความดีถวายในหลวงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถวายในหลวง
  ๑๘. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเราจะเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้พ่อภูมิใจ
  ๑๙. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  ๒๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  ๒๑. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุก วันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
  ๒๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  ๒๓. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
  ๒๔. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
  ๒๕. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
  ๒๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ๒๗. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์
  ๒๘. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
  ๒๙. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
  ๓๐. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
  ๓๑. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
  ๓๒. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
  ๓๓. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๓๔. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์
  ๓๕. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  ๓๖. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  ๓๗. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๓๘. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
  ๓๙. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
  ๔๐. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
  ๔๑. แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
  ๔๒. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
  ๔๓. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๔๔. เราจะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
  ๔๕. เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
  ๔๖. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดความสามัคคีจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๔๗. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๔๘. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  ๔๙. พระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
  ๕๐. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

  ๕๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  ๕๒. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๕๓. ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป
  ๕๔. ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป
  ๕๕. ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  ๕๖. จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๕๗. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
  ๕๘. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคง สถาพรสืบไป
  ๕๙. โครงการพระราชดำริมีความง่าย ชัดเจนในตัวเองและถึงพร้อมด้วยปรัชญาฯ
  ๖๐. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
  ๖๑. ผมเป็นคนไทยมีพ่อและแม่ของแผ่นดินคือในหลวงและพระราชินี
  ๖๒. ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างพอเพียงเพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
  ๖๓. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีล้นเกล้า
  ๖๔. ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
  ๖๕. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคง สถาพรสืบไป
  ๖๖. สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
  ๖๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
  ๖๘. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
  ๖๙. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
  ๗๐. จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง"
  ๗๑. พระองค์เปรียบเสมือนหยาดฝนชโลมไปทั่วหล้าให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข
  ๗๒. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
  ๗๓. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  ๗๔. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  ๗๕. เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวงทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๗๖. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  ๗๗. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
  ๗๘. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๗๙. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  ๘๐. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  ๘๑. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  ๘๒. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
  ๘๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  ๘๔. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ๘๕. "พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน"
  ๘๖. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ และขอให้ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตราบนานแสนนาน
  ๘๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
  ๘๘. บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ทั้งอดีตและปัจจุบันชาติ ขอน้อมถวายในหลวงของเรา ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง
  ๘๙. เรารักในหลวง ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนก็รักในหลวง เพราะฉะนั้นมาสามัคคีกันนะครับ รักกันไว้
  ๙๐. มารักกันเถอะครับ หยุดการทะเลาะกันนะ สามัคคีกันไว้ ผมรักในหลวงนะ คุณก็รักใช้ไหมหละ มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ
  ๙๑. พระองค์เปรียบเสมือนหยาดฝนชโลมไปทั่วหล้าให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข
  ๙๒. ขอให้พ่อหลวงอายุยืนหมื่นๆปี
  ๙๓. เทิดไท้องค์ราชันย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า ทำความดีถวายในหลวงของเรา
  ๙๔. รักและเทิดทูน และสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
  ๙๕. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๙๖. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชน
  ๙๗. พระองค์ทรงเป็นพระผู้สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน
  ๙๘. พระองค์ทรงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า
  ๙๙. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
  ๑๐๐. จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:35 น.
  ๑. ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
  ๓. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
  ๔. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๕. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์
  ๖. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  ๗. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  ๘. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๙. พระองค์ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์
  ๑๐.ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
  ๑๑. พระองค์จะครองแผ่นดินโดยธรรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
  ๑๒. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  ๑๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๑๔. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
  ๑๕. สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
  ๑๖. พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักดนตรี จิตรกร
  ๑๗. คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๑๘. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก
  ๑๙. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  ๒๐. ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ
  ๒๑. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทย
  ๒๒. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกุ้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  ๒๓. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๒๔. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาญเทอญ
  ๒๕. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับพระบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์
  ๒๖. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน
  ๒๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยปี
  ๒๘. เราคนไทยต้องรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง
  ๒๙. พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข
  ๓๐. จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง
  ๓๑. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
  ๓๒. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
  ๓๓. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๓๔. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์
  ๓๕. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  ๓๖. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  ๓๗. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๓๘. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
  ๓๙. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
  ๔๐. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
  ๔๑. แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
  ๔๒. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
  ๔๓. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๔๔. เราจะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
  ๔๕. เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
  ๔๖. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดความสามัคคีจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๔๗. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๔๘. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  ๔๙. พระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
  ๕๐. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

  ๕๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  ๕๒. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๕๓. ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ๕๔. ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป
  ๕๕. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ๕๖. ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๕๗. ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
  ๕๘. ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
  ๕๙. จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง
  ๖๐. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๖๑. พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ๖๒. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อย
  ๖๓. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกับ***กหรืออย่างยิ่งของประเทศ
  ๖๔. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ๖๕. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
  ๖๖. เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
  ๖๗. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
  ๖๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
  ๖๙. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๗๐. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
  ๗๑.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  ๗๒.พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
  ๗๓.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
  ๗๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
  ๗๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
  ๗๖.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
  ๗๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
  ๗๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
  ๗๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
  ๘๐.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๘๑.ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
  ๘๒.สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
  ๘๓.ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
  ๘๔.ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๘๕.เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล
  ๘๖.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๘๗.พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
  ๘๘.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์
  ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
  ๘๙.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
  ๙๐.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  ๙๑.ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
  ๙๒.เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล
  ๙๓.รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง
  ๙๔.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๙๕.พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
  ๙๖.พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
  ๙๗.พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
  ๙๘.พระผู้มีแต่ให้
  ๙๙.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๑๐๐.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:42 น.
  1.ชาติไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ช่วยให้บ้านเมืองฝ่าวิกฤติต่าง ๆ มาได้
  ก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักเสมอมา พระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาทุกพระองค์
  ยามเมื่อชาติบ้านเมืองมีภัยสงครามก็ทรงเป็นจอมทัพนำทัพเข้าต่อสู้กับอริราช ศัตรูอย่างกล้าหาญ
  ยามเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองสงบสุขก็ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชนในชาติในการ
  พัฒนาทำนุบำรุงชาติเจริญรุ่งเรืองสืบมา
  2.ธ ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
  ธ ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์
  มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด
  ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี
  3.ชาติไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ช่วยให้บ้านเมืองฝ่าวิกฤติต่าง ๆ มาได้
  ก็เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักเสมอมา พระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาทุกพระองค์
  ยามเมื่อชาติบ้านเมืองมีภัยสงครามก็ทรงเป็นจอมทัพนำทัพเข้าต่อสู้กับอริราช ศัตรูอย่างกล้าหาญ
  ยามเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองสงบสุขก็ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชนในชาติในการ
  พัฒนาทำนุบำรุงชาติเจริญรุ่งเรืองสืบมา
  พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักพัฒนา และทรงเป็นศิลปินของประชาชน
  4.พระองค์คือผู้ที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย
  5.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน
  6.ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย
  7.ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  8.ถ้าเราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  9.พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  10.ขอใต้ร่มพระบารมี แผ่นดินนี้จึงร่มเย็น ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  11.หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
  12.ทรงพระเจริญ ... Long Live The King ...
  13.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
  ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงพระเจริญ
  14.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  15.ขอองค์พระสยามเทวาธิราชทรงปกปักษ์รักษาพระองท่าให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
  16.ในหลวงทรงเป็นตุลาการสมานใจให้คนไทยรู้รักสามัคคี
  17.ประเทศชาติจะสงบสุขถ้าทุกคนยึดแนวทางพระราชดำริของในหลวงไปใช้ชีวิตประจำวัน
  18.ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  19.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  20.ขอ อาราธนาบารมี คุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาล
  ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงหายจากอาการประชวรโดยไว มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  คู่หลักชัยชีวิตให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป
  21.ขออานุภาพและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบุรพมหา กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
  โปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
  พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงสถิตสถาพรในมไหศูรย์สิริราชสมบัติพร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ
  พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
  22.รวยรินน้ำพระทัยจากพ่อ พระราชหฤทัยทั่วหล้า เป็นมิ่งขวัญเหล่าราษฎร์ปวงประชา
  ทรงเมตตาพสกนิกรเราชาวไทย
  23.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ขออัญเชิญเทพไท้ในสวรรค์ มาอำนวยอวยพรให้พร้อมกัน ทุกคืนวันปราศจากโรคพิษภัย
  24.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ
  ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงและจะเป็นหนึ่งในใจปวงชนชาวไทยตลอด.ไป

  25.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
  ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  26.สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้ เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราทุกวันนี้
  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติ จะพินาศสิ้นดี
  ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  27.ในหลวงทรงเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ทำไห้ดินชุ่มชื้นมีนำไว้กินไว้ไช้ตลอดไป
  28.ท่านคือพระราชาที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยทุก***งหมู่เหล่า ทรงพระเจริญ
  29.ขอให้ในหลวงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งประเทศตลอดไป
  30.เราถอยไปไหนไม่ได้***กแล้ว ดินแดนขวานทองที่พ่อเราอยู่ปู่เราตาย
  เราจงช่วยกันปกปักรักษาไม่ให้ใครมารุกรานที่ ๆ
  บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อเก็บรักษาไว้จนมาถึงเราในปัจจจุบัน ประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร
  เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา บุญคุณนี้ใหญ่หลวงยิ่งนัก มีโอกาสควรตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
  31.ทำไมต้นไผ่ถึงอยู่รวมกันเป็นกอเพราะว่าถ้าอยู่ลำต้นเดียวก็จะถูกหักทำลาย ลง
  โดยง่ายแต่ถ้ารวมเป็นกลุ่มเป็นกอเมื่อใดก็ยากแก่การทำลายเฉกเช่นเดียวกับคน
  ในสงคมที่ต้องรวมกันอยู่ด้วยความ สมัครสมานสามัคคี
  32.พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา
  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนทราบซึ้งในหัวใจ
  ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย
  33.ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน โลก
  ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระชวรเร็วๆวันเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
  34.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง
  พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข
  พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้
  คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
  35.ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
  36.สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี
  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  37.เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  38.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  39.“การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
  ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผู้ประหยัดเท่านั้น
  ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502
  40.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ดลบันดาลพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ทรงมีพลามัยที่แข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  41.ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด
  เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้
  ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย
  และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้
  42.ทุกพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ไม่มีที่ใดในโลกเว้นประเทศไทย
  ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร
  ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ
  และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
  43.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเ***ยดรอบคอบ
  ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

  44.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  45.หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
  หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
  46.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
  47.หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
  48.รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
  49.มาเถิดไทยมารวมใจไว้เหนือเกล้า ทุกหมู่เหล่าร่วมส่งใจน้อมถวายแด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร
  ให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยนิรันกาล
  50.ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ
  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  51.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  52. ขอพระองค์ท่านและราชวงศ์ทุกพระองค์จงเจริญ อายุยิ่งยืนนาน
  53. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  54. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และพระอนามัยแข็งแรง ครับ
  55. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
  56 .ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  57. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
  58.พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญ พระจันทร์เพ็ญ
  พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน
  59.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  60.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  61.ชาติมั่นคงธงไสวไทยเปรมปรีดิ์ เพราะความสามัคคีของปวงชน
  เรารักในหลวง
  62.เรารักพระเจ้าอยู่หัว
  63.เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
  64.รักพ่อ ห่วงพ่อ ต้องสามัคคี
  65.พระองค์ทรงเป็นรักปราชญ์ของแผ่นดิน
  66.พระองค์ทรงเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่
  67.ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
  68.พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
  69.ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
  70.ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
  71.พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
  72.ราชินีคือแม่ของแผ่นดิน
  73.เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
  74.เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
  75.ขอให้พ่ออยู่หัวทรงพระเจริญ
  76.เทิดไท้องค์ราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  77.ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั่วหล้า
  78.ขอให้ประชาชนมองเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญด้วยการสามัคคี ไม่ก่อความวุ่นวาย
  79..เราคนไทยควรน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงขอให้เกิดความสามัคคีและเห็นแก่ประ
  เทศชาติ

  80. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
  81. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  82. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
  83. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
  84. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  85. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
  86. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  87. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ
  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  88.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรช
  าวไทย
  89.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาต
  ิใด ศาสนาใด
  90.ในหลวงผู้เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นดัง พ่อ ของแผ่นดิน พ่อ ของชาวไทยทุกคน
  91.คนไทยรักชาติ คนไทยนับถือศาสนา คนไทยรักพระมหากษัติย์
  92.ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
  93.เกิดมาเป็นคนทั้งที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และพ่อหลวงของเรา
  94.ขอให้พระองค์จงมีความสุขทั้งกายและใจ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  95.ขอปลูกป่าเพื่อในหลวงเพื่อความร่มเย็นของบ้านเมืองเรา
  ชาติไทยจงยิ่งใหญ่และยืนยงดำรงคงอยู่คู่นิรันดร์ มิยอมให้ใครหยามหมิ่น
  96.ข้าพเจ้าภูมิใจยิ่งที่มีสายเลือดไทย อันมีพ่อหลวงผู้ทรงธรรมปกครอง
  97.ขอทำหน้าที่ทดแทนพระคุณพ่อและพระคุณแม่ของแผ่นดินอย่างสุดชีวิต
  98.ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน โปรดบันดาลดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  99. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  100. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:47 น.
  1. เหนือบัลลังก์ราชันใต้ไตรรงค์ธงไทยโลกระบือลือไกลกษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้พระทรงคอยปัดเป่าทุกข์ และความกังวลหลอมรวมใจปวงชนประหนึ่งดังพระนามภูมิพลมหาราชเกริกไกรโลกต่าง ชื่นชมพระบารมีล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกลสูงส่งทัดเทียมเทพไทสดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้King of Kings, King of Kingsทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  2. ทรง ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความรักด้วยธรรมโดยแท้จริงKing of Kings, King of Kings ราชันผู้ยิ่งใหญ่ก้องไปทั้งฟ้าดินพระทรงครองในทศพิธราชธรรมพระชี้นำให้มี ความรักและสามัคคีKing of Kingsพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกข์พระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็นยั่งยืนสืบไปทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมเด็จพระบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชผู้ทรง เป็นพระพลังแห่งแผ่นดิน ทรงไว้ซึ่งพระราชจริยานุวัตรอันสุดประเสริฐ และพระอัจฉริยภาพ น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อขจัดทุกข์ยากน้อยใหญ่ ผดุงพสกนิกรร่มเย็นเป็นสุข ทรงนำความเจริญและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผืนแผ่นดินไทยทรงปัดเป่าวิกฤตการณ์ นานัปการให้ผ่านพ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  4. ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมาพสกนิกรทั้งปวงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ที่ทรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์และเพื่อบ้านเมืองนับตั้งแต่ทุกคนยัง เยาว์วัย ตราบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทรงพระกรุณาทรงงานเพื่อแก้ปัญหาของพสกนิกรทั่วประเทศไม่เคยแปรเปลี่ยน แม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็ยังทรงห่วงใยเอื้ออาทรพระราชทานพระบรม ราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาต่างๆตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบกจังหวัดทหารบกปัตตานี
  5. สถาบันฯทรงมีคุณทำเพื่อเพื่อประเทศมากมายทุกพระองค์ได้สร้างสิ่งต่างๆที่ดี ให้ประเทศ ไปดูพระประวัติได้ ฝนที่เราใช้หน้าแล้งก็มาจากพระองค์ความรู้สมัยก่อนก็มาจากพระองค์ที่สร้าง โรงเรียน โรงพยาบาลที่เกิดขึ้นก็มาจากพระองค์ และ***กมากที่ไม่รู้จบเจ้าในเชื้อสายทุกพระองค์ได้สร้างไรให้เราไว้มากมาย ราชวงศ์จักรีทรงยิ่งใหญ่เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  6. ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึง-สถาบันสูงสุด ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  7. ผู้เข้าชมควรใช้ปัญญาไตร่ตรอง ข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือได้เพียงไรว่าเป็นของจริงผู้โพสข้อความควรมีความ เป็นกลางในการตรวจสอบเสียก่อนว่าข้อมูลได้รับการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ละเ***ยดอ่อนเช่นนี้ หากเข้าตำราเด็กเลี้ยงแกะ เมื่อความจริงปรากฏในภายหลังย่อมมีผลเสียต่อตนเอง เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี

  8. ผู้โพสถ่ายทอดข้อมูลความรู้สึกจากภาษาการสื่อความหมายแล้วจะเห็นว่าข้อเท็จ จริงสามารถถูกบิดเบือนได้ทุกจุดดังนั้นความน่าเชื่อถือของเรื่องนี้ทั้งหมด เป็นไปได้น้อยมากและในความเห็นส่วนตัวท่าทีของสถาบันฯนั่นคือความเมตตาประนี ประนอม และถึงแม้ข้อมูลที่เสนอรี้มีข้อมูลที่น่าสนใจแต่ก็อย่าลืมว่าข้อมูล ข่าวสารสมัยนี้บิดเบือนกันได้ง่ายมากเราควรต้องฟังหูไว้หู เรารักพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯเครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  9. ผู้เข้าชมควรใช้สติปัญญาไตร่ตรอง การหมิ่นฯ เกี่ยว เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองได้มีผู้แอบอ้างเอาสถาบันฯมาเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมิใช่ส่วนรวม พระองค์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทรงคอยตักเตือนทุกฝ่ายให้รักสมัครสมานกัน ประดุจบิดาปกครองดูแลลูก พวกเราจึงต้องรักสามัคคีกันเพื่อพระองค์ท่านจะได้สบายใจประเทศไทยจะต้องมี การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อประโยชน์ ของประชาชนไทย ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  10. เราต้องรักและสามัคคีกันเพื่อพระองค์ท่านจะได้สบายใจ และประเทศไทยจะต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย เพราะที่ผ่านมาพระองค์ไม่เคยออกมาแก้ตัวอะไรเลยแต่มีผู้กล่าวหาพระองค์ท่าน โดยไม่มีข้อมูลความจริง เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  11. ผู้โพสเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ผู้เข้าชมต้องแยกแยะฟังหูไว้หู ข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนในวันนี้คือมีขบวนการที่ต้องการล้มล้างสถาบันฯ แต่ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์คือ ขบวนการเหล่านั้นดำเนินการโดยคนที่หวังผลประโยชน์ตัวเอง โดยไม่คิดถึงประโยชน์ใดๆของส่วนรวม ซึ่งสักวันความจริงนี้คงปรากฏชัดเจนขึ้น และความจริงเหล่านั้นจะเป็นเหมือนศาสตราวุธที่ย้อนกลับทำร้ายตนเอง เรารักพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  12. แม้ผู้โพสจะเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลมีการบิดเบือนในหลายจุด ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้คือในหลวงทรงทำประโยชน์มากมาย ที่คนเคารพเป็นเพราะผลการทรงงานของพระองค์ท่านที่ผ่านมา จะมีสักกี่คนที่เสียสละให้ประชาชนได้เท่าพระองค์ท่าน, ท่านดาไลลามะเองก็ยังเคยบอกไว้ว่า สิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับพสกนิกรของพระองค์คือความรักและศรัทธาในการอุทิศ ตัวเพื่อผู้อื่น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  13. ผู้เข้าชมโปรดใช้วิจารณญาณ ข้อมูลมีสองด้านควรฟังหูไว้หู ในหลวงเป็นมิ่งขวัญของคนไทย เรารักในหลวงเพราะพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแด่เราชาวไทย โดยส่วนตัวเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงความดี มีบุญญาธิการ และในมุมกลับผู้ที่ต้องการจะล้มล้างทำลายพระมหากษัตริย์ คือผู้มัวเมา ในวังวนแห่งกรรมชั่วพาตัวเองสู่แดนอบายภูมิ ความจริงปรากฏให้ท่านเห็นในเร็ววัน ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  14. ผู้โพสเสนอข้อมูลได้น่าสนใจ เมื่อมองลึกๆแล้วจะเห็นข้อมูลดังกล่าวถูกบิดเบือนและ ไม่มีเหตุผลสนับสนุน อย่างเพียงพอ ถ้ามีความสำนึกไม่ควรพาดพิงสถาบันฯ เพราะว่าประเพณีของไทยนั้นสอนให้เรารู้จักกตัญญูต่อบรรพบุรุษและบรรพชนกว่า จะรวบรวมแผ่นดินไทยเป็นปึกแผ่น ถ้าไม่มีสถาบันฯ ก็ไม่มีพวกเราอยู่จนทุกวันนี้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  15. สิ่งที่ในหลวงทรงทำให้กับพสกนิกรของพระองค์คือความรักและศรัทธาในการอุทิศ ตัวเพื่อผู้อื่น และอยากให้เจ้าของกระทู้พึงระลึกว่าโลกมี 2 ด้านเสมอ อินเทอร์เน็ตเองก็มีทั้งคุณและโทษแต่ส่วนตัวเชื่อในกฎแห่งกรรม ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความดีคือความดี ไม่มีสิ่งใดมาทำให้ผู้ดำรงอยู่ในความดีมัวหมองได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  16. ผู้โพสนำเสนอข้อมูลน่าสนใจ ผู้เข้าชมควรแยกแยะ ทุกท่านย่อมจะเข้าใจว่าข้อมูลที่ได้รับย่อมมีการบิดเบือน ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้วคือ พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงเป็นนักปฏิบัติ สืบค้นหา ทรงเป็นนักคิดพิจารณา นักพัฒนา พระทรงธรรม น้อมนำธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจไทยทุกดวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  17. ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  18. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  19. ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้ง***ง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  20. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  21. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  22. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  23. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  24. ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  25. เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  26. ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  27. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  28. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  29. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  30. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  31. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  32. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  33. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  34. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  35. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  36. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  37. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  38. ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  39. ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  40. ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  41. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  42. ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  43. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  44. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  45. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  46. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  47. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  48. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  49. เราคนไทยจงรักและสามัคคี ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  50. และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  51. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  52. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  53. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  54. Long live the king ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  55. ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  56. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  57. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  58. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  59. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  60. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานี
  61.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี
  มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  62.น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
  63.ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง
  64.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
  65.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  66.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
  67.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
  68ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
  69น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
  7๐.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
  71.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
  72.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
  73.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
  74.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
  75.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
  76.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
  77.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
  78.ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
  79.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  80.ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
  81.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
  82.พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
  83.ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
  84.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  85.ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
  86.หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
  87.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
  88.ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
  89.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
  90.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม
  ดวงใจของคนทั้งชาติ
  91.เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
  92.พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
  93.เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
  94.พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  95.ปวง ชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  96.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
  97.หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย
  98ทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
  99.เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  100.หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:53 น.
  ๑. ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
  ๓. วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
  ๔.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๕. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
  ๖. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  ๗. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  ๘. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
  ๙. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  ๑๐. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ๑๑. ขอทรงพระเจริญ
  ๑๒. ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๑๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง
  ๑๔. ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
  ๑๕. ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
  ๑๖. เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
  ๑๗. ทำแต่ความดีถวายในหลวงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถวายในหลวง
  ๑๘. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเราจะเก่งและเป็นคนดีเพื่อให้พ่อภูมิใจ
  ๑๙. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  ๒๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  ๒๑. บรรพบุรุษ ของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุก วันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
  ๒๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  ๒๓. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
  ๒๔. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
  ๒๕. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
  ๒๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ๒๗. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์
  ๒๘. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
  ๒๙. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
  ๓๐. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
  ๓๑. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
  ๓๒. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
  ๓๓. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๓๔. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์
  ๓๕. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง
  ๓๖. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
  ๓๗. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๓๘. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
  ๓๙. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
  ๔๐. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
  ๔๑. แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
  ๔๒. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
  ๔๓. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
  ๔๔. เราจะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
  ๔๕. เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง
  ๔๖. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดความสามัคคีจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๔๗. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
  ๔๘. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกัน จะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
  ๔๙. พระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
  ๕๐. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  ๕๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
  ๕๒. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ๕๓. ขอพรให้พระองค์ ทรงเสวยพระกระยาหารได้มากๆ และทรงพระเกษมสำราญ ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ๕๔. ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไป
  ๕๕. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
  ๕๖. ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๕๗. ขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง
  ๕๘. ขอให้พระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข็งแรง
  ๕๙. จะเป็นคนดี ประพฤติดีเพื่อในหลวง
  ๖๐. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๖๑. พ่อหลวงทรงยึดมั่นในคุณธรรมด้วยพระบารมีแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ๖๒. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อย
  ๖๓. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกับ***กหรืออย่างยิ่งของประเทศ
  ๖๔. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  ๖๕. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
  ๖๖. เราคงสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
  ๖๗. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
  ๖๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
  ๖๙. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ชาติใดขาดสามัคคีธรรม จะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
  ๗๐. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
  ๗๑.พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  ๗๒.พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
  ๗๓.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
  ๗๔.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
  ๗๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
  ๗๖.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
  ๗๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
  ๗๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
  ๗๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
  ๘๐.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๘๑.ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
  ๘๒.สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป
  ๘๓.ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
  ๘๔.ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๘๕.เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล
  ๘๖.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๘๗.พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
  ๘๘.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์
  ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
  ๘๙.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
  ๙๐.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
  ๙๑.ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
  ๙๒.เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้าสราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้นนวมินทร์มหาราชาภูมิพล
  ๙๓.รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง
  ๙๔.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล- กษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
  ๙๕.พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
  ๙๖.พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
  ๙๗.พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
  ๙๘.พระผู้มีแต่ให้
  ๙๙.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๑๐๐.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ศปภอ.ทบ.๒
  ศปภอ.ทบ.๒ 118.174.179.100
  23 ก.ย. 59 08:58 น.
  ๑. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๒. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
  ๓. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๔. ในหลวงทุ่มเทพระวรกาตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
  ๕. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
  ๖. ขอเกิดในให้พระบาททุกชาติกาล
  ๗. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
  ๘. พ่อของแผ่นดินไทย
  ๙. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรง
  ๑๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยืนนานเท่านาน
  ๑๑. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยที่แข็งแรงตลอดไป
  ๑๒. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย
  ๑๓. รักในหลวงที่สุดพ่อแผ่นดินไทย
  ๑๔. เรารักในหลวงของเรา
  ๑๕. เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา
  ๑๖. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
  ๑๗. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
  ๑๘. ขอให้พระทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
  ๑๙. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
  ๒๐. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
  ๒๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ๒๒. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
  ๒๓. ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
  ๒๔. ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไป***กนาน ๆ
  ๒๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
  ๒๖. ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
  ๒๗. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลปสาน
  ๒๘. ขอให้พระองค์ทรงหายประชวน
  ๒๙. ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง
  ๓๐. ขอพรที่ดีเลิศประเสริฐในโลกนี้ให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนม์มายุยิ่งนาน
  ๓๑. กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระ อาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
  ๓๒. ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ๓๓.พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
  ๓๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร
  ๓๖. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๓๗. ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
  ๓๘. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทุกคน
  ๓๙. ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย
  ๔๐. รู้รักสามัคคี
  ๔๑. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
  ๔๒. ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน พระบารมีแผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรือง ด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยก้าวหม่อน ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ๔๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ๔๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่คนไทยตลอดไป
  ๔๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ๔๖. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ๔๗. ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๔๘. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ
  ๔๙. ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
  ๕๐. ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์และมีพระขนม์อายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
  ๕๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงมีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
  ๕๒. ขอให้สิ่งสักสิทธิ์ช่วยให้ในหลวงหายประชวนโดยเร็วที่สุด
  ๕๓. ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป
  ๕๔. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย
  ๕๕. พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
  ๕๖. พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
  ๕๗. การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
  ๕๘. พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
  ๕๙. เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติ
  ๖๐. พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ประชาราษฏรเป็นสุข
  ๖๑. โชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเรา
  ๖๒. ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
  ๖๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
  ๖๔. ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๖๕. จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฏร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
  ๖๖. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ๖๗. ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
  ๖๘. เลิกอบายมุขถวายพ่อหลวง
  ๖๙. ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
  ๗๐. รักในหลวง ห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
  ๗๑. พ่อของแผ่นดินไทย
  ๗๒. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
  ๗๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
  ๗๔. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเท่านั้น
  ๗๕. พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดินไทย
  ๗๖. รักในหลวงที่สุดพ่อของแผ่นดินไทย
  ๗๗. เรารักในหลวงของเรา
  ๗๘. เหนือเกล้าชาวประชา คือ พระราชาของพวกเรา
  ๗๙. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
  ๘๐. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
  ๘๑. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
  ๘๒. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
  ๘๓. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
  ๘๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
  ๘๕. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
  ๘๖. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
  ๘๗. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
  ๘๘. ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
  ๘๙. ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
  ๙๐. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  ๙๑. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
  ๙๒. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา หนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๙๓. ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
  ๙๔. ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช
  ๙๕. จงให้พ่อหลวงทรงหายจากพระประชวรพระวรกายแข็งแรงเทอญ
  ๙๖. ขอพระองค์ท่านอยู่คู่แผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  ๙๗. ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุดแด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
  ๙๘. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
  ๙๙. พระพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  ๑๐๐. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 3687361
ชื่อกระทู้ : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง