ลักษณะนิสัยกับอาชีพครับ

ความคิดเห็น

13

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
11

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเรียนแผนการเรียนอะไรหรือว่าจะเอน?คณะอะไรก็ลองอ่านดูนะครับ
ผมไปเจอมาแล้วอยากให้ชาวเด็กดีทุกคนอ่านกันนะครับ
กลุ่มที่
1 Realistic (กลุ่มในโลกแห่งความจริง)

ลักษณะโดยรวม
จะเป็นบุคคลประเภทที่ชอบกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลัง ชอบทำงานการแจ้ง ขาดทักษะทางภาษา ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่ชอบการเข้าสังคม และไม่อยากที่จะเป็นจุดสนใจของผู้อื่น ค่อนข้างก้าวร้าว มีลักษณะเป็นชาย (ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่มีนิสัยออกไปทางชายด้วย)

ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้
มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงานของตนให้สำเร็จ กล้าแสดงผลงาน แต่ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม

ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
ไม่มีความเป็นผู้นำ ทักษะและสุนทรีย์

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพนี้
วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค
นักบิน นักป่าไม้ ประมง
สัตวแพทย์ ครูผึกกีฬา สถาปนิก
ช่างฝีมือ นักกายภาพบำบัด
….และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 2 Investigative ( กลุ่มที่ชอบสืบค้น สอบสวน)
ลักษณะโดยรวม
เป็นกลุ่มที่ชอบคิด สังเกต วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ชอบที่จะแก้ปัญหา ใฝ่หาความรู้ ชอบเป็นผู้คิดมากกว่าที่จะเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ติดประเพณีนิยม ไม่ชอบการค้าขาย การชักชวน การเข้าสังคมและการเลียนแบบ
ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา มุ่งมั่นไปกับการทำงาน ชอบที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียว
ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ค่อยมีความร่าเริง
อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพนี้
แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
นักคณิตศาสตร์ นักเคมี นักชีววิทยา
นักฟิสิกส์ นักดาศาสตร์ นักสถิติ
นักคอมพิวเตอร์ นักสังคมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์
จิตแพทย์
….และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 3 Artistic (กลุ่มชาวศิลป์)
ลักษณะโดยรวม
เป็นผู้ที่ชอบกิจกรรมที่เป็นนามธรรม รักอิสระ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบใช้ชีวิตและกิจกรรมแบบตามลำพัง แสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเอง ชอบงานศิลป ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้
มีอารมณ์ศิลปะ ชอบที่จะคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ รวมถึงชอบที่จะคิดนู่นคิดนี้ตลอดเวลา แต่ชอบที่จะเก็บตัว

ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
มีความอิสระสูง มีความเข้าใจในตนเองและชอบที่จะแสดงความรู้สึกนึกออกมามากกว่าการเก็บไว้

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
สถาปนิก มัณฑนากร จิตรกร
ประติมากร นักเขียนการ์ตูน นักออกแบบแฟชั่น
นักถ่ายภาพ นางแบบ ครูสอนศิลปะ
นักแต่งเพลง ครูสอนเต้นรำ ครูสอนดนตรี
ศิลปิน นักประพันธ์ นักเขียน
นักแสดง นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์
นักหนังสือพิมพ์ ผู้กำกับการแสดง ผู้สื่อข่าว
นักโฆษณา

กลุ่มที่ 4 Social (กลุ่มสังคม)
ลักษณะโดยรวม
กลุ่มนี้ชอบที่จะติดต่อกับคน ชอบสนทนา ให้ความรู้และสอนผู้อื่น ชอบที่จะเป็นที่สนใจของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ร่าเริง มีทักษะภาษา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีลักษณะความเป็นหญิง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดทางปัญญา มักแก้ปัญหาโดยนึกถึงความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้
ชอบสมาคม ร่าเริง ชอบท่องเที่ยว มีความรับผิดชอบ

ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
มีความเป็นผู้นำสูง มีทักษะในการพูด และชอบที่จะเข้าสมาคม

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
นักสังคมสงเคราะห์ ครู นักแนะแนว นักรัฐศาสตร์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโรงแรม ดีเจ พิธีกร นักจิตวิทยา
ช่างเสริมสวย
….และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 5 Enterprising(กล้าคิดกล้าทำ)
ลักษณะโดยรวม
มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีความริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าโต้แย้งกล้าได้กล้าเสีย ชอบความเป็นอิสระ ชอบที่จะเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตาม มีทักษะในการเจรจา มักหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องใช้กำลังปัญญานานๆ ไม่ชอบกิจกรรมที่เป็นระเบียบ แบบแผน

ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้
กล้าคิดกล้าทำ ชอบวางแผน ชอบษมาคม ชอบที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่น ร่าเริง สนุกสนาน ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ

ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
มีความเป็นผู้นำ ชอบการสมาคม มีความก้าวร้าว มีความเข้าใจตนเอง

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
นักธุรกิจ นายธนาคาร ผู้ขายประกัน นักการเมือง
ข้าราชการ พิธีกร ผู้พิพากษา ทนายความ
นักรัฐศาสตร์ มัคคุเทศก์ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้จัดการฟาร์ม
….และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน

กลุ่มที่ 6 Conventional (จริงจัง ตรงระเบียบ)
ลักษณะโดยรวม
ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ชอบทำตามระเบียบแบบแผนมากกว่าการริเริ่มด้วยตนเอง เป็นพวกวัตถุนิยมและเจ้าระเบียบ ชอบที่จะเป็นผู้ทำตามมากกว่าเป็นผู้นำ

ลักษณะเด่น
มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ และรักษากฎระเบียบได้อย่างดี

ข้อในการประเมินผลตนเองของกลุ่มนี้
ทำอะไรทำจริง ไม่ทำอย่างขอไปที เคร่งครัดในระเบียบแบบแผน

อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
เลขานุการ เสมียน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักบัญชี
ผู้ตรวจบัญชี พนักงานสินเชื่อ นักเศรษฐศาสตร์
….และอาชีพอื่นๆที่สอดคล้องกัน


ปล.เพื่อนๆช่วยกันคอมเม้นท์ให้ผมด้วยนะครับ....


PS.  ปล. ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ ในวันที่เธอมีไม่ใคร คอยยืนข้างๆเธอพร้อมส่งรอยยิ้มที่แสนสะใจให้แก่เธอ...ช่วยไม่ได้เตือนแล้วไม่ฟังยังคบกับมันอีกบอกให้คบกะเราก็ไม่เชื่อ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 17:45 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

13

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
11
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยู่กลุ่ม 3 ง่า

  อยากเปนนักถ่ายภาพ
  PS.  ...::: S A R :::...เมยเหมย รัก อาเฮย...::: S A R :::...
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากเลย  กำลังสับสนกับชีวิตอยู่เหมือนกัน  ว่าอยากเป็นอะไร  เราได้กลุ่มที่ 4 Social (กลุ่มสังคม)  ก็ตรงๆดี พอจะเห็นความฝันลางๆแล้วแหละ  ขอบคุณนะ
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราอยู่กลุ่ม 3 อะ ชอบนักเขียน
  PS.  ลงเสาเข็มด้วยรัก ต่อคานด้วยความห่วงใย ผูกสายใยเป็นหลังคา
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ^O^ อยากเปงภรรยาท่านทูต 55+
  PS.  You're the ONE who made my heart full of LOVE ~ +*+ ~ p $ e U d O n Y m ~ +*+ ~
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีมากเลยเราจะเอาปัยหั้ยเพื่อนๆเราอ่านดู
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณหลายๆค้า    ๐_๐  กลุ่ม3  ชอบ  นักเขียน นักภาษาศาสตร์  จ้า
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ^____^
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ ประโยชน์มากเลยค่ะ


  กำลัง สับสนอยู่พอดี ต้องการความจริง อิอิอิอิ

  โกรธแล้วนะ
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  guest
  อรวรรณ ภารสงัด
  อรวรรณ ภารสงัด 49.230.180.61
  หนูว่าหนูอยากเป็นวิศวะเเล้วล่ะค่ะ เเต่อนาคตก็อยูที่เราจริงๆ ขอบคุณค่ะ อย่างน้อยๆก็ทำให้รู้คว่มเป็นตัวเองมาก
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: