ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายก <<<

ความคิดเห็น

21

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


> >> ตะลึง ตึง ตึง ตึง ตึง ตึง ตะลึง ตึง ตึง ตะลึง ตะลึง ตะลึง ตึง
ตึง.......แว๊กกกกกก....... โอ้คุณพระช่วย......!!!!!!!!!
> >>
> >>>>ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายก(บาท)

> >>>>1. เงินสด 1,000,000.00
> >>>>
> >>>>2. เงินฝาก
> >>>>2.1 ธนาคารพาณิชย์ 20 บัญชี ได้แก่ ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
> >>>>2.1.1 เพื่อการเกษตร/สำนักงานใหญ่ 000-2-07686-3 895,559.13
> >>>>2.1.2 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-21722-2 158,461,586.67
> >>>>2.1.3 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-17939-3 0.00
> >>>>2.1.4 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-19844-4 5,070,583.58
> >>>>2.1.5  ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-2-00065-1 2,082,143.30
> >>>>2.1.6 ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-2-13152-5 528,064.81
> >>>>2.1.7 ไทยพาณิชย์/สภากาชาดไทย 045-2-44644-6 894,651.88
> >>>>2.1.8 ไทยพาณิชย์/ศรีนครพิงค์ 549-2-23234-8 42,566.68
> >>>>2.1.9 ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-3-00505-2 2,000.00
> >>>>2.1.10 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-3-02030-1 0.00
> >>>>2.1.11 ไทยพาณิชย์/สภากาชาดไทย 045-3-02929-7 7,491.68
> >>>>2.1.12 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-03165-7 200,100,690.62
> >>>>2.1.13ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-04128-8 5,000,000.00
> >>>>2.1.14 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-04129-6 5,000,000.00
> >>>>2.1.15 กรุงเทพ/ราชวัตร 146-0-52282-2 1,295,328.50
> >>>>2.1.16 กรุงเทพ/ราชวัตร 146-0-44839-0  12,969,676.08
> >>>>2.1.17 กรุงเทพ/บางละมุง 342-0-54070-4 450.23
> >>>>2.1.18 กรุงเทพ/ถนนสุขสวัสดิ์ 164-2-28388-9 10,000,000.00
> >>>>2.1.19 กรุงศรีอยุธยา/สะพานควาย 013-2-08229-9 20,569,090.89
> >>>>2.1.20 ศรีนคร/สะพานควาย 008-3-09761-2 1,032,889.51
> >>>>รวม 423,952,773.56
> >>>>
> >>>>2.2 สถาบันการเงินอื่น 2 แห่ง ได้แก่ ชื่อสถาบันการเงิน
> >>>>2.2.1 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย 50,570,112.55
> >>>>2.2.2 เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ 10,231,421.23
> >>>>รวม 60,801,533.73
> >>>>
> >>>>3. เงินลงทุน
> >>>>3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐบาลค้ำประกัน
> >>>>3.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนรับอนุญาต 4 แห่ง ได้แก่ ชื่อบริษัท จำนวนเงิน
>  >>>>(บาท) 3.2.1 (ข้อมูลหาย).........698,009.94
> >>>>3.2.2 กองทุนรวม ธนาคารทหารไทย จำนวน 20,000,000 หุ้น 201,400,000.00
> >>>>3.2.3 หุ้นธนาคารกสิกรไทย จำนวน 18,000 หุ้น 18,000,000.00
> >>>>3.2.4 เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำนวน 800 หุ้น 8,000.00 รวม
220,106,009.94
> >>>>
> >>>>3.3 หลักทรัพย์อื่น 22 แห่ง ได้แก่ ชื่อบริษัทื่
> >>>>3.3.1 โอ เอ ไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 10,980,000 หุ้น
109,800,000.00 3.3.2 โอ เอ ไอ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 100 หุ้น 1,000.00
> >>>>3.3.3 โอ เอ ไอ แอสเสท จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น 10,000.00
> >>>>3.3.4 เอส ซี เค เอสเทต จำกัด จำนวน 1,550,000 หุ้น 15,500,000.00
3.3.5 เอส ซี ออฟฟิช พลาซ่า จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น 100,000.00
>  >>>>3.3.6 บี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 16,817,500 หุ้น 168,175,000.00
> >>>>3.3.7 พี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 9,990,000 หุ้น 99,900,000.00
3.3.8 อัพ
> >> คันทรี่ แลนด์ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น 10,000.00
> >>>>3.3.9 ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 4,900 หุ้น 490,000.00
3.3.10 เวิร์ธ ซัพพลายส์ จำกัด จำนวน 3,559,900 หุ้น 35,599,000.00
3.3.11 โอ
> >> เอ ไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 47,999,950 หุ้น
479,999,500.00
> >>>>3.3.12 วี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 4,999 หุ้น 499,900.00
3.3.13 โอ เอ ไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จำนวน 22,499,997 หุ้น
75,924,970.00 3.3.14 ทุนนวัตกรรม จำกัด จำนวน 1,877,993 หุ้น
5,624,979.00
> >>>>3.3.15 พัฒนาการเวชกิจ จำกัด จำนวน  1,550,000 หุ้น 15,500,000.00
3.3.16 เดอะ เพนนินซูล่า ทราวเวล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น
200,000.00
> >>>>3.3.17 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด จำนวน 935,000 หุ้น 93,500,000.00
3.3.18 โรงพยาบาลหิริภูญชัย เมโมเรียน จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น
> >> 1,000,000.00 3.3.19 อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด จำนวน
24,899,987 หุ้น 166,666,580.00
> >>>>3.3.20 บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 999,994 หุ้น
9,999,940.00 3.3.21 อุดมวรรณ จำกัด จำนวน 994 หุ้น 994,000.00 3.3.22
AIG ASIA DIRECT INVESTMENT FUND LTD 1,000,000 หุ้น 42,870,000.00 รวม
1,322,364,869.00
> >>>>
> >>>>4. เงินให้กู้ยืม 10 ราย ได้แก่ ชื่อผู้กู้ยืมเงิน
> >>>>4.1 บริษัท  โอเอไอ พร็อพเพอร์ตรี้ จำกัด 800,000,000.00
> >>>>4.2 บริษัทอัพคันทรี แลนด์ จำกัด 110,000,000.00
> >>>>4.3 บริษัทโอเอไอ คอนซัลแตนท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 32,000,000.00
4.4 บริษัทเอสซี แอสเสท จำกัด 18,000,000.00
> >>>>4.5 บริษัทเจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด 160,250,000.00
> >>>>4.6 บริษัทมิเลนเนียม เฮ้าส์ จำกัด 38,654,158.90
> >>>>4.7 นางบุษบา ดามาพงศ์ 18,999,970.00
> >>>>4.8 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 450,385,225.00
> >>>>4.9 นายพานทองแท้ ชินวัตร 5,056,348,840.00 (ลูกหนี้รายใหญ่ที่สุด)
4.10 นายประทักษ์ ลิขิตเลอทรวง น.ส.กัลยารัตน์ พนิชย์สกุล 3,000,000.00

> >>>> รวม 6,787,638,193.90


> >>>>5. จำนวนเงิน (บาท) เลขที่เอกสารสิทธิ เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
>  >>>>5.1 ฉ. 101707 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 2
> >>>>5.2 ฉ. 101710 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 6
> >>>>5.3 ฉ. 102845 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.4 ฉ. 101714 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 1 - 10.4
> >>>>5.5 ฉ. 101715 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 22
> >>>>5.6 ฉ. 27870 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 2
> >>>>5.7 ฉ. 101716 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.8 ฉ. 102832 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 14
> >>>>5.9 ฉ. 102833 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 17
> >>>>5.10 ฉ. 102834 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 17
> >>>>5.11 ฉ. 102836 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 10
> >>>>5.12 ฉ. 102837 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.13 ฉ. 102838 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.14 ฉ. 102841 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 -  3
> >>>>5.15 ฉ. 102842 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 3 - 25
> >>>>5.16 ฉ. 5196 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 5
> >>>>5.17 ฉ. 2784 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.18 ฉ. 102846 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 4.5
> >>>>5.19 ฉ. 101711 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 6.6
> >>>>5.20 ฉ. 108088 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 13
> >>>>5.21 ฉ. 108089 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 14
> >>>>5.22 ฉ. 39774 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 50.5
> >>>>5.23 ฉ. 39775 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 48
> >>>>5.24 ฉ. 734 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 1 - 0 - 40
> >>>>5.25 ฉ. 11301 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 7
> >>>>5.26 ฉ. 11303 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 2 - 57
> >>>>5.27 ฉ. 32729 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 75
>  >>>>5.28 ฉ. 90970 เขตดุสิต กรุงเทพ 1- 0 - 36.5
> >>>>5.29 ฉ. 42988 บางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 20.4
> >>>>5.30 ฉ. 42989 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 20.3
> >>>>5.31 ฉ. 42990 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 20.3
> >>>>5.32 ฉ. 1070 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.33 ฉ. 1071 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.34 ฉ. 1072 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.35 ฉ. 1073 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.36 ฉ. 223782 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.37 ฉ. 92780 อ. เมือง จ. นนทบุรี 0 - 0 - 20
> >>>>5.38 ฉ. 78735 อ. เมือง จ. นนทบุรี 0 - 0 - 23
> >>>>5.39 ฉ. 8095 อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 0 - 1 - 79
> >>>>5.40 ฉ. 16311 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 0 - 1 -  26
> >>>>5.41 ฉ. 16312 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 1 - 0 - 96
> >>>>5.42 ฉ. 16313 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 1 - 1 - 44
> >>>>5.43 ฉ. 7049 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 0 - 0 - 89
> >>>>5.44 ฉ. 22079 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2 - 0 - 04
> >>>>5.45 ฉ. 22786 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 0 - 3 - 79
> >>>>5.46 ฉ. 22787 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่. 1 - 0 - 04
> >>>>5.47 ฉ. 22788 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 1 - 2 - 25
> >>>>5.48 ฉ. 22789 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 2 - 44
> >>>>5.49 ฉ. 24215 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3 - 3 - 25
> >>>>5.50 ฉ. 22074 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 3 - 22
> >>>>5.51 ฉ. 22073 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1- 1 - 48
> >>>>5.52 ฉ.  22072 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 4 - 0 - 0
> >>>>5.53 ฉ. 22071 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 3 - 44
> >>>>5.54 ฉ. 22070 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 4 - 3 - 19
> >>>>5.55 ฉ. 22075 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1- 2 - 79
> >>>>5.56 ฉ. 22076 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 3 - 71
> >>>>5.57 ฉ. 22077 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 2 - 37
> >>>>5.58 ฉ. 22090 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 1 - 2 - 16
> >>>>5.59 ฉ. 22078 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 3 - 69
> >>>>5.60 ฉ. 121439 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0- 2- 0
> >>>>5.61 ฉ. 121438 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0 -2- 24
> >>>>5.62 ฉ. 3831 เขตหนองจอก กรุงเทพ 5 - 0- 0
> >>>>5.63 ฉ. 48752 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 2- 0 - 0
>  >>>>5.64 ฉ. 641 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 1- 1 - 32
> >>>>5.65 ฉ. 13277 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 93
> >>>>5.66 ฉ. 13278 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 97
> >>>>5.67 ฉ. 13279 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 98
> >>>>5.68 ฉ. 11302 บางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 3
> >>>>5.69 ฉ. 30950 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0- 1 - 0
> >>>>5.70 ฉ. 30949 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0 - 1 - 0
> >>>>5.71 ฉ. 66549 อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 4- 3 - 82
> >>>>5.72 ฉ. 55419 อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 3 - 0 - 40
> >>>>5.73 ฉ. 16743 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.74 ฉ. 65340 อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 4- 0 - 89
> >>>>5.75 ฉ. 1582 อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 0 - 3 - 93
> >>>>5.76 ฉ. 19 อ. เขาคิชฌผมฏ จ. จันทบุรี 2- 0 -  93.6
> >>>>5.77 ฉ. 20 อ. เขาคิชฌผมฏ จ. จันทบุรี 2 - 0 - 16.6
> >>>>5.78 ฉ. 22045 อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 36 - 0- 50
> >>>>5.79 ฉ. 9672 ต.ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 1- 0 - 42
> >>>>5.80 ฉ. 9673 ต. ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 1- 0 - 32
> >>>>5.81 ฉ. 2461 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 34 - 2 - 96
> >>>>5.82 ฉ. 5756 อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 0- 0 - 68.33
> >>>>5.83 ฉ. 10751 อ. บางกอกน้อย จ. ธนบุรี 0- 0 - 15.66
> >>>>5.84 ฉ. 10752 อ. บางกอกน้อย จ. ธนบุรี 0 - 0 - 17
> >>>>5.86 ฉ. 5268 เขตหนองจอก กรุงเทพ 30 - 1 - 36
> >>>>5.87 ฉ. 10420 เขตบางพลัด กรุงเทพ 1 -0 - 99
> >>>>5.88 ฉ. 10421 เขตบางพลัด กรุงเทพ 1- 0 - 70.4
> >>>>5.89 ฉ. 10422 เขตบางพลัด กรุงเทพ. 1- 0 - 29.4
> >>>>5.90 ฉ.  10423 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0 - 3 - 49.4
> >>>>5.91 ฉ. 10424 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0- 3 - 12
> >>>>5.92 ฉ. 10425 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0 - 2 - 59.2
> >>>>5.93 ฉ. 50301 อ. เมือง จ. ชุมพร 4- 1 - 27
> >>>>5.94 ฉ. 46741 อ. เมือง จ. ชุมพร 10- 2 - 47
> >>>>5.95 ฉ. 50302 อ. เมือง จ. ชุมพร 6 - 0 - 64.5
> >>>>5.96 ฉ. 46740 อ. เมือง จ. ชุมพร 1- 0 - 39.6
> >>>>5.97 ฉ. 46739 อ. เมือง จ. ชุมพร 10 - 1 - 41.3
> >>>>5.98 ฉ. 46742 อ. เมือง จ. ชุมพร 2- 1 - 57.6
> >>>>5.99 ฉ. 46743 อ. เมือง จ. ชุมพร 6- 3- 81.1
> >>>>5.100 ฉ. 4098 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -0- 85
> >>>>5.101 ฉ. 7788 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2- 2- 71
> >>>>5.102 ฉ. 7789 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -3- 40
> >>>>5.103 ฉ.  7790 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -2- 59
> >>>>5.104 ฉ. 7791 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -2- 10
> >>>>5.105 ฉ. 52335 เขตบางเขน กรุงเทพ 0 -0- 99
> >>>>5.106 ฉ. 34271 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0- 3- 59
> >>>>5.107 ฉ. 425111 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0 -1- 15
> >>>>5.108 ฉ. 69685 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0 - 0- 54
> >>>>
> >>>>6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
> >>>>6.1 บ้านอาศัย 4 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่
> >>>>6.1.1 256-7 ม.3 โครงการเชียงใหม่กรีนวัลเลย์ อ.แม่ริม เชียงใหมุ่
50,000,000.00
> >>>>6.1.2 472,474 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 บางพลัด กทม. 153,000,000.00
> >>>>6.1.3 1446/22 ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 93,000,000.00
> >>>>6.1.4 299-299/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 บางพลัด กทม.  28,000,000.00 รวม
324,000,000.00
> >>>>
> >>>>6.2 สิ่งปลูกสร้างอื่น 35 หลัง ได้แก่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
> >>>>6.2.1 อาคาร 2 ชั้น 1268 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.2 อาคาร 2 ชั้น 1264-1266 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00 6.2.3
อาคาร 2 ชั้น 534 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.4 อาคาร 2 ชั้น 536 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.5 อาคาร 2 ชั้น 520 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.6 อาคาร 2 ชั้น 526 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.7 อาคาร 2 ชั้น 528 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.8 อาคาร 2 ชั้น 530 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.9 อาคาร 2 ชั้น 1376/1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
>  >>>>6.2.10 อาคาร 2 ชั้น 1276 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 5,000,000.00
> >>>>6.2.11 อาคาร 2 ชั้น 532 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.13 ตึกแถว 2 ชั้น 552 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.14 ตึกแถว 2 ชั้น 554 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.15 ตึก 2 ชั้น 558/75 หรือ 72/4 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 1,000,000.00
6.2.16 ตึก 2 ชั้น 1156/10 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.17 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/670 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
6.2.18 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/671 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.19 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/672 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.20 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/8 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
1,000,000.00
> >> 6.2.21 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/9 โชคชัย  4 เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.22 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/10 โชคชัย 4
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.23 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/11
โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.24 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น  33/12 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว
         กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.25 ตึกแถว 1 ชั้น 72/229 อ.เมือง จ.นนทบุรี
1,000,000.00
> >>>>6.2.26 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 16/156 อ.เมือง นนทบุรี 1,000,000.00 6.2.27
บ้าน 2 ชั้น 158/2 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.28 บ้าน 1 ชั้น 402/29 บางละมุง ชลบุรี 1,000,000.00
> >>>>6.2.29 บ้าน 2 ชั้น 99/18 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1,000,000.00
> >>>>6.2.30 ห้องชุดรอยัลปาร์ค 41/2-3 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 41 พญาไท กรุงเทพ
1,500,000.00
>  >>>>6.2.31 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/22 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง ชลบุรี
> >>>>5,564,152.00
> >>>>6.2.32 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/23 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง
ชลบุรี 3,615,616.00
> >>>>6.2.33 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/24 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง
ชลบุรี 9,000,000.00
> >>>>6.2.34 ห้องชุดเซ็นจูรี่ไฮทส์-1 51/33 ชั้น 12 อาคารเลขที่ 1 คลองเตย
กรุงเทพฯ 8,650,000.00
> >>>>6.2.35 ห้องชุดสุขุมวิทเฮ้าส์ 128/32 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 1 คลองตัน
กรุงเทพฯ 4,000,000.00
> >>>>รวม 110,329,768.00
> >>>>
> >>>>7. ยานพาหนะ 14 คัน ได้แก่ ประเภท/ยี่ห้อ
> >>>>7.1 รถยนต์/BMW 29999 กรุงเทพมหานคร 1,500,000.00
> >>>>7.2 รถยนต์/  TOYOTA 43003 กรุงเทพมหานคร 30,000.00
> >>>>7.3 รถยนต์ /TOYOTA ผฉ 5511 กรุงเทพมหานคร 90,000.00
> >>>>7.4 รถยนต์/ TOYOTA พบ 2299 กรุงเทพมหานคร 1,500,000.00
> >>>>7.5 รถยนต์/MITSUBISHI พน 6789 กรุงเทพมหานคร 700,000.00
> >>>>7.6 รถยนต์/PORSCHE พน 222 กรุงเทพมหานคร 4,000,000.00
> >>>>7.7 รถยนต์/FERRARI พท 355 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.8 รถยนต์/BENZ ภข 888 กรุงเทพมหานคร 7,500,000.00
> >>>>7.9 รถยนต์/BENZ จจ 999 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.10 รถยนต์/BENZ ภษ 9999 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.11 รถยนต์/BMW กันกระสุน 15 ล้าน
> >>>>7.12 รถยนต์/BMW กันC4 15 ล้านพ
> >>>>7.13 รถยนต์/เฟอร์รารี่ 14 ล้านม
> >>>>7.14 รถยนต์/โรสรอย 50 ล้าน
> >>>>7.15 เครื่องบินส่วนตัว  125 ล้าน
> >>>>รวม 263,020,000
> >>>>
> >>>>8. ทรัพย์สินอื่น 276,380,000.00
> >>>>
> >>>>รวมมูลค่าตัวเลขทั้งหมด =9,789,593,148.1 เอ๊งงงงงงงงงงงงง

 
**  ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายกมากมายเหลือเกิน มีความคิดเห็นกันยังไงเม้นด้วยเน้อ  **


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 21:59 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

21

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
0
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชาตินี้มันใช้ก็คงจะไม่หมด ไม่แน่ตายไป 10 ชาติก็ไม่หมดหรอก  ไปไปซะได้ก็ดีแล้ว ให้ชาติได้เจริญขึ้นบ้างนะ  เอาไปซะเยอะแยะเชียวนะ บั่กเหลี่ยมเอ้ยยยยย
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สำคัญที่ว่าหามาได้ ก่อน หรือ หลัง เป็นนายก  นักธุรกิจสกุลใหญ่ ก้มีมากมายอย่างนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอิ้กส์ๆ ขอสลบซักเฮือกนึงก่อน เหอๆๆ มากมายอลังการณ์งานสร้างมาก
  PS.  | | K o R e a _ D i S C i p L e z : : กำ ลั ง ติ ด ไ ข้ K o r e a F e v e r อ ยู่ . . อ ย่ า อ ยู่ ใ ก ล้ น ะ . . ก ลั ว เ ดี๋ ย ว จ ะ ติ ด ต า ม น่ ะ ค รั บ . . อิ อิ ! | |
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เค้าทามทุระกิจของเค้าอ่ะ

  ทามตั้งแต่ก่อนเปนนายกอีก

  แรวที่บอกว่าเค้าโกง ถึงเค้าจาโกงเค้าก้พัฒนาประเทศ เค้าทามงานอ่ะ  อีกฝ่ายแม่งก้โกงแต่โกงแรวไม่ทามงาน  อานหนายดีก่ากานมิทราบว้า ถามหน่อย
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โห้....ถ้ายังไม่ออกคงมากกว่านี้  ชีวิตพอเพียงอ่ะมีบ้างป่ะ


  PS.  อย่าคาดหวังกับ คน 1 คนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างได้ตามต้องการ
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อู้ยยยยยยยยยยยยย  เราขอสักล้านจิ  5555++++++++
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชีวิตพอเพียง คือไว้ใช้สำหรับคนที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวนะครับ  ระดับนี้เค้าร่ำรวยอยู่แล้ว


  PS.  [G] r e a t  [G] a m b l e  [G] o d s

  P O D S C O R B

 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  guest
  ไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกัน แต่ก้อยากกำจัดพวกโง่ออกจา
  ไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกัน แต่ก้อยากกำจัดพวกโง่ออกจา 58.64.105.206
  คห.4 ใช้ไรคิด ถามจิงเหอะ

  พวกโกงแต่ไม่ทำงาน มันโกงแต่ก้ไม่เอาเยอะ

  ไอเหลี่ยมทำงาน ใช่มันทำ พอมันโกง ก้เอาไปอีก 10 เท่าของที่มันทำงาน  ทุกคนบนโลกนี้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะมัน เงินที่มันเสียไปกะการซื้อเสียง มันก้เอาคืน  พอมันเอาคืนครบหมด มันก้โกงเหมือนเปนกำไรเพิ่ม  สงสัยจังว่าเมื่อไรพวกโง่ๆ จะตาสว่าง และทำตัวเหมือนคนมีการศึกษาซะที
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เด๋วของทั้งหมดก้อจะเปงของหลวงอิอิ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โหย!!! เยอะมากเลย เอามาแบ่งๆกันซัก10ล้าน20ล้านก็ดี -*-

  เราว่านะ ริมมาเป็นของหลวงมาพัฒนาประเทศ เอาไปให้หนี้ของประเทศเลย ท่าจะดี

  มัน(นายก)ออกๆไปได้ซะก็ดี หนักแผ่นดิน

 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เห็นด้วยกับคห.ที่8 อย่างมากมาย

  เราเลยไม่พูดอะไรล่ะ หนับหนุนคห.8 ก็พอแล้วดีกว่า
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จะโลภมากไปถึงไหน...
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห.ที่ 8 ใช้รายคิดอ่ะ  แรวรุได้ไงว่า คนอื่นที่เค้าโกงโกงน้อยกว่า  เปนญาติก่าเค้าออไง ถึงรุว่าอีกฝ่ายโกงน้อยก่า  ฮะ ตอบหน่อยสิ  แรวที่ว่าโง่ไม่มีการศึกษา ตัวเองมีตายล่ะ  สาดดดดดดดดดดด
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเหนด้วยกับ คห. 4น่ะ คห.8 นี่จิงๆเลยจะไปเถียงเขาทําไมคับ ทักษิณดีออก  ...รัฐบาล ทักษิณนี้เปนรัฐบาล อี-กัฟเวิร์นเมนต์ ยุคของการทําธุรกิจแบบ อี-คอมเมิร์ซ...(อืมม ไฮเทคจิงๆ)  ...ดําเนินธุรกรรม การเงินแบบ อี-แบงกิ้ง ประมูล แบบ อีออฟชั่น...(เยี่ยมยอด)  ...วางแผนอนาคตของชาติ แบบ พึ่งหมอดู อี-ที(หมอพม่า)?????????????????????????

  แต่เอ๋ คุนคห. 4 อันท้ายนี่คืออะไรหรอ หรือว่าคุนจะเปน... อี-ที
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  .....  แด่คห. 4 ผู้มีทักษิณเปนพระเจ้าในดวงใจ  พระเจ้า ทักษิณ ของคุน ที่ประทับอยู่ ณ อังกิด...แล้วผมเหนเขา 2 ครั้ง คือตอนที่ลงมาจากเครื่องบิน กับ จูงลูกสาวขึ้นราชรถ แล้วก้อไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่เหนเก่งเหมือนตอนที่อยู่ไทยเลย ห-อ-น เอาๆ ..... “บางคนที่มีอาวุธอยู่ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาล่าหาอาวุธก็ยังประมาท มีคลังอาวุธอยู่ แล้วประมาท และมีทหารอยู่ทั้งกองพันยังประมาทอยู่ ก็ถือว่า สมควร สมควร สมควรตาย” .....ไม่ทราบว่านี่หรอ พระเจ้าทักษิณที่ประเสริฐของพวกคุนควรพูด เป็นวาทะเริ่มแรกภายหลังเกิดเหตุปล้นปืนที่กองพันพัฒนา 4 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ที่ทำให้สังคมแตกฮือ และตัดกับความรู้สึกสูญเสียของญาติ 4 ทหารเกณฑ์และประชาชนไทยทั่วประเทศ ด้วยท่าทีที่สะท้อนการดูแคลนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก้าวร้าว และเย่อหยิ่ง                 ในขณะที่ก่อนหน้านั้น วาทะทำนอง “ความจริงเราเอาอยู่ แต่พอไปตื่นเต้นเป็นข่าว เรื่องโจรห้าร้อย ก็ไปพูดให้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นข่าวพาดหัว” ซึ่งให้นิยามผู้ก่อการประหนึ่ง “โจรกระจอก” เป็นคำอธิบายหลักของท่านผู้นำ  แล้ว ทักษิณก้อยังพูดต่อไปอีกว่า“สถานการณ์ภาคใต้ดีขึ้น รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว จะไม่มีการปรับปรุงแผนการใหม่อะไรอีก” ที่กล่าวไว้ในวันที่ 20 ก.ย.47 ยังไม่นับคำยืนยันว่า “....เรารู้ตัวแล้ว...” ที่ได้เพียงแต่พ่นออกมาเป็นระยะๆ อย่างไร้ความรับผิดชอบ หลายครั้งที่น้ำลายของเขายังเปรียบเหมือนน้ำมันที่ราดรดลงในกองไฟ ไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ รังแต่จะทำให้สถานการณ์ตรึงเครียดขึ้นอีก เป็นบทสะท้อนความไม่เข้าใจประชาชน ไม่เข้าใจสงครามอุดมการณ์ หรือถึงขั้นไม่เข้าใจธรรมเนียมการทูตในบางครั้ง อันเป็นข้ออ่อนด้อยของรัฐไทยในการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้...และพระเจ้า  ทักษิณของพวกคุน อาจเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ผู้มีอุดมการณ์รัฐปาตานีดารุสสลามต้องการให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่เพียงแต่สร้างความอ่อนแอให้กับสังคมไทยแล้ว ยังทำให้รูปธรรมของ “รัฐอิสระ” ของพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย...ระเบิดใต้ถามหน่อยเถอะ ว่าทักษิณมันโผล่หัวไปใยดีไหม
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  - เจตนาซุกหุ้น มิใช่บกพร่องโดยสุจริต  - พานทองแท้ถูกจับข้อหา โกงข้อสอบรามคำแหง แต่ก็เรียนจบโดยไม่มีการกล่าว  ถึงความผิดดังกล่าว  - พินทองทา ได้รับเกียรตินิยม ไม่โปร่งใส  (เป็นนักศึกษาภาคพิเศษของ ม.เกษตรศาสตร์ ย้ายไปเป็นภาคปกติได้ยังไง?)  (เคยติด F, ร ในเทอมแรกตามกฎต้องไม่มีมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอีกด้วย)  - ลูกสาวคนเล็ก Entrance เข้าจุฬา ได้แบบคนกังขากันค่อนประเทศ  - ห้อยสั่งซื้อเสียง (ถูกแอบอัดเทปเสียงห้อยได้)  - โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทไม่กี่บริษัท มูลค่า 120,000 ล้าน  - การทุจริตโครงการถนนวงแหวนด้านใต้ มูลค่า 15,300 ล้านบาท  - การออก พ.ร.ก.แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อเอื้อธุรกิจมือถือ มูลค่า 100,000 ล้านบาท  - โครงการอิลิทการ์ดที่เป็นโครงการบัตรเทวดาผลาญงบประเทศ มูลค่า 4,000 ล้านบาท  - โครงการสายการบินอภิสิทธิ์ แอร์เอเชีย ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - โครงการก่อสร้างถนนสายรัชดา-รามอินทรา เพื่อเอื้อธุรกิจครอบครัวของนายกรัฐมนตรี มูลค่า 240 ล้านบาท  - โครงการโซล่าร์โฮม มูลค่า 7,631 ล้านบาท  - การเช่าคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 3,000 ล้านบาท  - การขายที่ดินกองทุนฟื้นฟูให้ พจมาน ชินวัตร ไม่โปร่งใส มูลค่า 1,228 ล้านบาท  - การหาผลประโยชน์ของโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - การหาผลประโยชน์ในสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - ผลประโยชน์ทับซ้อนเอฟทีเอ ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - ทุจริตจัดซื้อรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 500 ล้านบาท  - ทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 900 ล้านบาท(ของเจ๊สุ)  - การปล่อยเงินกู้ให้พม่าโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน มูลค่า 4,000 ล้านบาท  - บีโอไอยกเว้นภาษีไอพีสตาร์ มูลค่า 16,000 ล้านบาท  - อนุมัติบริษัทจีนต่อเรือตรวจการณ์แลกผลประโยชน์ดาวเทียม มูลค่า 3,500 ล้านบาท  - กรณีการแก้สัญญาสัมปทานไอทีวี มูลค่า 17,410 ล้านบาท  - ทุจริตจำนำพืชผลการเกษตร เช่น ลำไย จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม มูลค่า 10,067 ล้านบาท  - ทุจริตโครงการสร้างโรงงานผลิตยากระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 525 ล้าน  - การตักตวงผลกำไรจากค่าเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ด้วยการเป็นนกรู้ในการลอยตัวค่าเงินบาท บน “ความทุกข์ยากของคนทั้งประเทศ”  - การเข้ามามีอำนาจรัฐด้วยการแปดเปื้อนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคน เพื่อให้พ้นผิดกรณี "ซุกหุ้น"  - การเข้ามาบริหารบ้านเมืองด้วยการทำลายหลักการใช้จ่ายเงินของประเทศ ด้วยการโยกเงินงบประมาณไปไว้ในกองกลางที่ยากต่อการตรวจสอบ  - การทำตัวเยี่ยงนารายณ์อวตาร เอาเงินภาษี (ของประชาชน) ไปโปรดชาวบ้านอย่างเลือกปฏิบัติ โดยใช้ความชอบ ไม่ชอบ ของ X ทรราชเป็นบรรทัดฐานแล้วมองข้ามระบบราชการที่มีกลไกการตรวจสอบในตัวไปอย่างสิ้นเชิง  - การล้มตายของผู้คนในปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้ ที่มีแนวโน้มว่า จะลุกลามออกไปอีก  - การเข้าแทรกแซงในวงการศาสนา ก่อสังฆเภท  พยายามแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดินสงฆ์ ทำลายจารีตด้วยการตั้งสังฆราชซ้อน ล่าสุด  การทำลายความมั่นคงของประเทศด้วยการแต่งตั้งพวกและสมุนให้กินตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  - ความพยายามขายสมบัติของชาติ เช่น กิจการไฟฟ้าและประปา อันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพียงเพื่อที่มันกับพวกจะได้กอบโกยได้ในตลาดหลักทรัพย์  - การทำลายกระบวนการตรวจสอบด้วยการแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ โดยการครอบงำวุฒิสภาของ X ทรราช  - การท้าทายสถาบันกษัตริย์กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ตัวอย่างเช่น  --- การประพฤติตรงกันข้ามกับแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องของพระเจ้าอยู่หัว และ  การแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวพระราชดำริมาตลอด  --- การไม่ให้งบประมาณซื้อเครื่องบินราชพาหนะ แต่ตัวมันเอง กลับเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อ แอร์ฟอร์ซวัน  --- การให้สมุนของ X ทรราช (ดุสิต และสมัคร จากค่ายซีพี) มารุมจิกด่า ดร.สุเมธ คนของพระเจ้าอยู่หัว แม้เพียงเผยอปากติติงเรื่องการคอร์รัปชั่น  --- ความพยายามที่จะขจัดคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา แม้รู้ทั้งรู้ว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ได้รับการเลื่อนชั้นเครื่องราชอิสริยา ภรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  X ทรราชก็ไมได้กริ่งเกรง เพียงเพื่อให้พ้นจากช่องทางการตรวจสอบ  คุน คห.4 ตอบคําถามข้างต้นให้ ทีละข้อด้วยน่ะจ๊ะที่รัก
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก้อมีเรื่องบังเอิญมาให้อ่านกัน

  ก็บอกแล้วบังเอิญเจอ มีคนโพสน่ะ เลยเอามาให้อ่านกัน  1. บังเอิญมากเลยที่วรเดชเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของนายก  2. บังเอิญมากที่นายกเป็นเสนอชื่อส่งมาคุม สกอ.เองตอนปฏิรูประบบราชการ  3. บังเอิญมากที่เปิดข้อสอบวิชาภาษาไทยกับสังคม ทำไมไม่เปิดวิชาอื่น  4. บังเอิญมากที่ลูกใครไม่รู้อ่อนวิชาภาษาไทยกับสังคมมาก  5. เหมือนเรื่องอื่นที่บังเอิญแล้วธุรกิจของใครได้ประโยชน์  6. บังเอิญมากที่ไทยอ่อนข้อพม่าเรื่องการปะทะที่ชายแดน  7. แล้วบังเอิญปลด ผบ.ทบ. คนที่พม่าไม่ชอบ  8. แล้วบังเอิญพม่าก็ตกลงเช่าช่องสัญญาดาวเทียมของบริษัทหนึ่ง  9.บังเอิญที่ใครไม่รู้สั่งหน่วยงานของรัฐหาทางผ่อนผันให้เคเบิลทีวีบางแห่งมีโฆษณาได้  10. แล้วบังเอิญต่อมา ทีวีก็ชนะในอนุญาโตตุลาการเพราะอ้าง ว่า  เคเบิลทีวีบางแห่งมีโฆษณา  11. บังเอิญที่ลูกชายใครไม่รู้เปิดบริษัทแอนนิเมชั่น  12.แล้วบังเอิญรัฐบาลเกิดอยากส่งเสริมแอนนิเมชั่นขึ้นมาโดยให้เงินพันล้านเพื่อ  ป้อนงานให้บริษัทแอนนิเมชั่นของคนไทย  13. บังเอิญที่ใครไม่รู้เปิดสายการบินต้นทุนต่ำ  14. แล้วบังเอิญเกิดอยากออกเงินงบประมาณเป็นค่าฝึกนักบิน  กับแอร์โฮสเตสเอื้ออาทรเพื่อให้สายการบินเอกชนเอาไปใช้  โดยไม่ต้องลงทุนเองหลายร้อยหลายพันล้าน  15. บังเอิญใครไม่รู้ไปซื้อโรงพยาบาลเอกชนไว้เยอะ  16.แล้วบังเอิญรัฐบาลก็คิดจะลงทุนใช้งบประมาณหลายพันล้านโปรโมทเมืองไทยเป็น  ศูนย์กลางสุขภาพเอเชีย  17.บังเอิญลูกชายใครไปถือหุ้นแบงก์อ่อนแห่งหนึ่งจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่แบงก์ฐานะไม่ดีอาจจะแย่  18. แล้วบังเอิญรัฐบาลก็มีนโยบายให้แบงก์รวมกันขึ้นมา  แล้วบังคับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐกับแบงก์เอกชนที่ฐานะยังดีอยู่ให้มารวมกับแบงก์อ่อนที่ฐานะไม่ดีโดยแบงก์อ่อนเป็นแกนทำ  ให้แบงก์แย่กลายเป็นแบงก์ดี  ผู้ถือหุ้นแบงอ่อนก็ได้ผลประโยชน์เป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่สถาบันการเงินดีๆของรัฐซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนก็อ่อนลง  19. ยังมีเรื่องบังเอิญแบบนี้อีกไม่รู้กี่เรื่อง

  20. มีแต่เรื่องบังเอิญทั้งนั้น  21.แต่บังเอิญว่ามีคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์จากความบังเอิญแต่ประเทศชาติประชาชน  เสียหายในสิ่งที่ไม่ควรเสีย…  22. บังเอิญที่วันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย 14 ก.ค. 2541  ตรงกับวันชาติฝรั่งเศส  ซึ่งชาวฝั่งเศสล้มล้างระบอบกษัตริย์
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พูดไปแล้วจากที่ดูการมา...เตรียมทหาร 10 ของท่านทักษิณ ผงาดกันขึ้นมาทั้งนั้นเลย แล้วเตรียมทหาร 7 8 9 ไปไหนหรอ ข้ามหัวกันไปเลยเนอะ จึงอยากจะถามว่าทามไม เตรียมทหาร 10 (ทหาร-ตํารวจ) จึงขึ้นมาคุมอํานาจกองกําลังและหน่วยงานหลักเปนส่วนใหญ่ จิงๆการคัดเลือกดูที่ความเหมาะสมและความสามารถแต่... เตรียมทหาร 7 8 9 ไม่มีความสามารถกันเลยหรอ มีแต่รุ่น 10(รุ่นเดียวกับทักษิณ) ที่ขึ้นมาคุ้มหน่วยงานหลัก และกองกําลังหลักทั้งนั้นเลย...เพื่ออะไรหรอ หรอว่าจะเพื่อความ (สะดวก) ในการ (ทํางาน)...งานอะไรน่ะจึงขึ้นกันมาทั้งรุ่น...ท่านพลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน (เตรียมทหาร 6 ) ได้เคยบอกไว้ว่า การคัดเลือกทหารควรเปนไปตามผลงานและหน้าที่ความถนัดของแต่ละคน และการคัดเลือกโผทหาร ตํารวจ ไม่ควรมีการแทรกแซงจากรัฐบาล หรือกลุ่มทางการเมือง(เพื่อแสวงหาผลประโยชน์)...ท่าน พลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน ท่านคงมีเหตุผลที่ต้องปฎิวัติ เพื่อต่อต้านการแทรกแซงบางอย่างที่ ขยายวงกว้างไปถึง องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และบางที...ศาล...

  เตรียมทหาร 10 ของท่านทักษิณ ผงาดกันขึ้นมาทั้งนั้นเลย แล้วเตรียมทหาร 7 8 9 ไปไหนหรอ ข้ามหัวกันไปเลยเนอะ จึงอยากจะถามว่าทามไม เตรียมทหาร 10 (ทหาร-ตํารวจ) จึงขึ้นมาคุมอํานาจกองกําลังและหน่วยงานหลักเปนส่วนใหญ่ จิงๆการคัดเลือกดูที่ความเหมาะสมและความสามารถแต่... เตรียมทหาร 7 8 9 ไม่มีความสามารถกันเลยหรอ มีแต่รุ่น 10(รุ่นเดียวกับทักษิณ) ที่ขึ้นมาคุ้มหน่วยงานหลัก และกองกําลังหลักทั้งนั้นเลย...เพื่ออะไรหรอ หรอว่าจะเพื่อความ (สะดวก) ในการ (ทํางาน)...งานอะไรน่ะจึงขึ้นกันมาทั้งรุ่น...ท่านพลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน (เตรียมทหาร 6 ) ได้เคยบอกไว้ว่า การคัดเลือกทหารควรเปนไปตามผลงานและหน้าที่ความถนัดของแต่ละคน และการคัดเลือกโผทหาร ตํารวจ ไม่ควรมีการแทรกแซงจากรัฐบาล หรือกลุ่มทางการเมือง(เพื่อแสวงหาผลประโยชน์)...ท่าน พลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน ท่านคงมีเหตุผลที่ต้องปฎิวัติ เพื่อต่อต้านการแทรกแซงบางอย่างที่ ขยายวงกว้างไปถึง องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และบางที...ศาล...  มันยิ่งกว่าที่เรากลัวอีกน่ะ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  งง ไหมว่าทามไมขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษี ถ้าคุนติดตามข่าว(อย่าไปติดตาม สํานักข่าว ทักษิณน่ะดูไม่รู้เรื่องหรอก) ขายหุ้มให้ เท มา เซ็ง (สิงค์โปร์) เปนเงิน 73000 ล้านโดยไม่เสียภาษีแม้แดงเดียว แต่เคยมีข่าวว่า มีคนไปแจ้งต่อศาลให้กรม สรรพกรม(หรือสรรพสามิต เนี่ยและ) ให้เก็บภาษีของตน(แต่ของเขาเปนเงินไม่หมื่น) เนื่องจากว่าการเสียภาษีของเขามันไปคล้ายกับ กรณีของท่านทักษิณ แล้วเสนอหน้าออกข่าวว่า ผมวางมือจากทางธุรกิจแล้วไม่มีส่วน รับรู้หรือเกี่ยวข้อง กิจการนั้นลูกๆ(ผู้น่ารัก) ไปดําเนินการกันเอง ผมไม่รับรู้...เอออออ มึ-งไม่รู้ เพราะมึ-งเกี่ยวเต็มที่เลย    X เอาสมบัติชาติปายของเนี่ย แล้วต่อมาให้หลังยังมาพูดอีกว่า อิจฉาละดิ เงินเยอะ อิจฉาสิคับ ผมยอมรับว่าเสียประโยขน์ อย่างที่คนรัก ทักษิณบอกว่ามีแต่คนเสียผลประโยชน์ที่ออกมาพูด แต่นั้นมันผลประโยชน์ชาติ ดาวเทียมดวงนั้นมันเปนข้อมูลของประเทศ แล้วที่คนรักทักษิณ ออกมาพูดว่า มีแต่เสียผลประโยชน์ ก้อคนกลุ่มนั้นได้ยินท่าน ทักษิณ พูดประกาศในวันเดียวที่พูด กับคําว่า เงินเยอะอ่ะสิอิจฉา.....สนามบินมันสร้างและมีโครงการมาตั้งแต่ นายก บรรหารแล้ว แต่มันเล่นอ้างว่าเปนผลงานของ ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อย่างกับ พระเอกหนังโป๊ ที่บอกว่าหนัง กอ-อู นั้น กอ-กู มีลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพราะมัน มีหน้า กอ-อู อยู่ หนังอีกเรื่องที่มันแสดงคือ หนี้ IMF ของอเมริกา มันเหลือแค่ 50000 ล้านโว้-ย พรรคก่อนเขาสลายหนี้ไปรู้เท่าไร ต่อเท่าไรซึ่ง ท่านทักษิณก้อยอมรับ แต่ ศิกยานุศิกย์ ของท่านทักษักเกิดอาการหน้ามืด เหมาว่า พระเจ้า ทักษิณ ปลดหนี้ได้ เลยชมชอบกับขนมหวานที่ ท่านทักษิณ โปรยให้กินกันใหญ่ จน ขอ สระ อี ไม้โท ขี้ ไม่ออกกัน 3 วัน เยี่ย-วเหนียวติดกางเกงกันเปงแถว
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จากข้างบน แต่ก้องงกับ สรรพสามิต(สรรพสามิตหรือสรรพกร ก้อไม้รู้และฟังไม่ชัด)เหมือนกัน เพราะหลังจากไปแจ้งความต่อศาล สรรพสามิตส่งหนังสือมา บอกว่า คุนไม่ต้องเสียภาษีแล้ว เออออออออออออออ สรรพสามิต ดีจิงๆๆ มาจากข่าววันใหม่ ที่ออกประมาณตี 4-5 เนี่ยและ ของเมื่อวันที่ 3 ต.ค
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: