ดวงจันทร์ (Moon) และปรากฎการณ์บนโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์ มีอะไรบ้างมาดูกัน

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


การเกิดเดือน (Mounth) ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,480 กิโลเมตร (2,160 ไมล์) มีมวลเป็น 1 ใน 8 ของโลก วิถีการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะเป็นวงรี ดวงจันทร์มีระยะทางห่างจากโลกโดยเฉลี่ยประมาณ 385,000 กิโลเมตร (240,000 ไมล์) วิถีการโคจรของดวงจันทร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา วงของวงโคจรที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะทาง 356,000 กิโลเมตร (221,500 ไมล์) อัตราความเร็วของการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะเร็วมากที่สุดเมื่อยู่ใกล้ตำแหน่ง เปริจี (Perigee) ส่วนช่วงของวงโคจรที่ห่างจากโลกมากที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทาง 407,000 กิโลเมตร (253,000 ไมล์) อัตราความเร็วของการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกจะช้าที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ตำแหน่ง อะโปจี (Apogee) เช่นกัน บริเวณพื้นผิวของดวงจันทร์ส่วนใหญ่เต็มไปด้วย ภูเขา ที่ราบ และหุบเหวต่างๆ จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง แร่ หิน และดิน บนดวงจันทร์ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้เราทราบว่าวัตถุต่างๆ ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนและน้ำ เราจึงพอสรุปได้ว่าบนดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่   การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ทำให้เกิดเดือนต่าง ๆ ได้แก่ เดือนดาราคติ (Sidereal Month) อาศัยดวงดาวเป็นตำแหน่งอ้างอิงในการหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ พบว่า 1 รอบ ใช้เวลา 27.32166 วัน และ เดือนจันทรคติ (Synodic Month) อาศัยดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องในการหมุนรอบโลกพบว่า 1 รอบ ใช้เวลา 29 1/2 วัน เดือนดาราคติมีระยะเวลาที่แน่นอนกว่า ในขณะที่เดือนจันทรคติอาศัยความสัมพันธ์ของวิถีการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงทำให้ตำแหน่งของดวงจันทร์ในแต่ละวันต่างกันออกไป ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะมีความสำคัญต่อปรากฏการณ์ของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง


          การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง (Tide) เกิดจากแรงดึงดูดระหว่าง โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดึงดูดต่อระยะทาง ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกและดวงจันทร์มาก ดังนั้น อิทธิพล การเกิดน้ำขึ้น - น้ำลง จะเกิดจากดวงจันทร์มากกว่า แต่ถ้า โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันจะเกิดน้ำขึ้นและน้ำลงเป็นอย่างมาก เราเรียกว่า "น้ำมาก" (Spring Tide) ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำเป็นของเหลวเมื่อถูกแรงดึงดูด และแรงหนีศูนย์กลางเพียงเล็กน้อยก็สามารถจะไหลถ่ายเทไปรวมกันที่จุดเดียวได้ แต่ถ้าหากดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มีแรงดึงดูดที่กระทำต่อโลกเป็นมุม การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจะมีน้อยมาก เรียกว่า "น้ำตาย" (Neap Tide) ซึ่งน้ำขึ้น น้ำลง แต่ละแห่งบนโลกไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยขึ้นหรือลงที่ระดับประมาณ 1 - 3 เมตร


          การเกิด สุริยุปราคา (Solar Eclipse) และจันทรุปราคา (Lunar Eclipse)    สุริยุปราคา เกิดจากตำแหน่งร่วม (Conjunction) ของการโคจรมาอยู่ใน แนวเดียวกันของ โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ทำให้เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เอาไว้ในเวลากลางวัน แต่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะขนาดของดวงจันทร์เล็กกว่าดวงอาทิตย์มาก การเกิดสุริยุปราคามีหลายแบบ ได้แก่ สุริยุปราคาแบบวงแหวน (Annular Eclipse) เกิดเนื่องมาจากระยะห่างจากโลกไปยังดวงจันทร์ไม่แน่นอน (เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี) เช่น ถ้าเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์โคจรห่างจากโลกมาก เงามืดของดวงจันทร์จะทอดมาไม่ถึงโลก ทำให้บริเวณที่เงาดวงจันทร์ทอดมาบังดวงอาทิตย์เห็นเป็นรูปวงแหวน ในจำนวนการเกิดสุริยุปราคาทั้งหมดนั้น มีประมาณร้อยละ 35 ที่เกิดแบบวงแหวน ร้อยละ 5 เกิดแบบวงแหวนและเต็มดวง และร้อยละ 28 เกิดแบบเต็มดวง จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
เกิดจากตำแหน่งร่วม (Conjunction) ของดวงจันทร์ โลก ดวงอาทิตย์ ที่ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกบังดวงจันทร์และเนื่องจากเงาของโลกมีความยาวถึง 900,000 ไมล์ เมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านเงาของโลก ทำให้คนที่อาศัยบนโลกมองเห็นจันทรุปราคาต่างๆ กันในแต่ละส่วนของพื้นที่ เช่น ถ้าดวงจันทร์โคจรผ่านมาในเงามืดทั้งดวง เรียกว่าจันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse) แต่ถ้าโคจรเฉียดเงามืดจะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse) และถ้าโคจรผ่านเงามัวก็จะเกิดจันทรุปราคาแบบเงามัว (Penumbra Eclipse of moon)


          ปรากฏภาคของดวงจันทร์บนท้องฟ้า ( Phase of the Moon) ในเวลากลางคืนเราจะเห็นดวงจันทร์ในข้างขึ้นข้างแรม ซึ่งลักษณะจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราเรียกลักษณะดังกล่าวว่า "Phase of the Moon" ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดในเดือนทางจันทรคติ ส่วนของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะสว่าง ส่วนที่อยู่ตรงข้ามจะมืดเสมอ เดือนทางจันทรคติจะเริ่มตั้งแต่ช่วงดวงจันทร์ดับ (New Moon) ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกอยู่ในตำแหน่งร่วมกัน (Conjunction) ดังนั้นส่วนของดวงจันทร์ที่มืดสนิทจะหันมายังโลก ทำให้คนบนโลกไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้ในช่วงนี้ ถ้าเราสังเกตจะพบว่าช่วงนี้จะเป็นข้างแรม 15 ค่ำ หลังจากนั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ไปตามวิถีการโคจรรอบโลก โดยดวงจันทร์ จะเคลื่อนที่ไปประมาณ 1 ใน 8 ของระยะทางทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 4 วัน เราจะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวขนาดเล็กปรากฏขึ้นทางขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก เราเรียกวันดังกล่าวว่า ดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น (The Crescent New Moon) จากนั้นอีกประมาณ 7 วัน ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ไปอีก ณ ตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งเราเรียกว่า ดวงจันทร์ครึ่งซีกข้างขึ้น (Half Moon) หรือ ปรากฏภาคของดวงจันทร์เสี้ยวที่ 1 (The First Quarter) ซึ่งคนบนพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง จากนั้นเมื่อผ่านไปประมาณ 10 วัน เราจะเห็นภาพดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้ถึง 3 ใน 4 ดวง เราเรียกว่า ดวงจันทร์ค่อนดวงขึ้น (Gibbous Moon) และเมื่อโคจรมาอีกเป็นเวลา 14 วัน จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวง (Full Moon) ซึ่งเป็นช่วงที่วงโคจรของดวงจันทร์โคจรมาอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เราจึงเห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้น 15 ค่ำ พอดี หลังจากดวงจันทร์เต็มดวง คือ ดวงจันทร์จะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกของท้องฟ้า หลังจากข้างขึ้นดวงจันทร์จะโคจรไปเรื่อย ๆ เข้าสู่ข้างแรม ซึ่งเราสามารถสังเกตการเกิดข้างขึ้นและข้างแรมได้โดยง่าย คือ ในข้างขึ้นดวงจันทร์จะปรากฏทางทิศตะวันตก และเคลื่อนไปเต็มดวงที่ทิศตะวันออก ส่วนข้างแรมดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปมืดสนิททั้งดวงทางทิศตะวันตกเสมอ


PS.  ใครมาเยี่ยม my:id ของเราแล้วเม้นไว้จะเม้นกลับทุกคนเลย มีปัญหาไอดีส่งข้อความลับมาหาได้เลยค่ะ ถึงเราจะเป็นโอทาคุที่ไม่มีเพื่อนซักคน ถึงเราจะโดนทุกคนเกลียด แต่เราก็ยังมี mikagami อยู่ในใจเสมอ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 12:01 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

33

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
1
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดวงจันทร์
  น่าจะ ขึ้นพ้อมกับ
  ดวงอาทิตย์
  นะขรับ
  อิอิ............
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมว่ามีความรู้ดีนะ แจ๋วดี

 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เธ”เธตเธกเธฒเธเน†เน€เธฅเธขเธ„เนˆเธฐ
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะดิฉันได้ความรู้มากเลยค่ะขอบคุณจริงๆจากใจของดิฉันนะค่ะ  เนื้อหาดีมากๆๆเลยค่ะซึ้งใจจริงๆ จาก เยาวมาลย์ เชื้อสุวรรณ (จิฟฟ์)
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคะที่บอกข้อมูล (เย้ จะด้เอาไปทำรายงานแว้ว)1,4,5
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากรู้มากกว่าว่าดาวดวงใดใช้เวลาโคจรเท่าไหร่ หรือ ดวงจันทร์โคจรรอบดวงนั้นดวงนี้เท่าไหร่ น่าจะเอามาให้หมดเลยนะ
  แต่มีแค่นี้ก็ถือว่ามีสาระการเรียนรู้ได้ 10% เพื่อไม่ให้ดูเป็นการไม่ดี ขอบใจ..หน่อยละกัน110
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กากวะแค่นี้กูก็รู้9
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บนดวงจันทร์มีอะไร???...10
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เก่งจังค้า8
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่ให้ความรู้มากๆ  คือว่าเคยเรียนมาแล้ว(ลืม)พอดีมาสอนการบ้านหลานเลยได้มีโอกาสทบทวน
  ขอบคุณจริงๆ
  Robert
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุนนะค่ะ


  มีการบ้านส่งแล้ววว  เย้ๆๆ  แต้งๆๆ
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

      ดีมากๆ8
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบ คุน คับ รายงานเสดไป 1 อิอิ8
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักน่ะ
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ช่างน่าสงสารจังเลย
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคะเพราะเข้ามาอ่านเลยได้คะแนนเต็มวิชาวิทย์ไปเลยเย้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  จริงกะ
  5+5+5++5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5
  5+5+5+5+5+5+5+5+55+55+5+5+5+55+
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรา

  รัก

  ขวัญ

  นะ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บอกก็ได้  เราคือแพรว
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  +5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้
  ได้รู้เเล้ว
  อ่ออย่างงี้นี้เอง
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้าเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วมองมายังโลกเราจะเห็นโลกในลักษณะใด
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวละ
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากรู้น่ะค่ะ
  ว่าที่ประเทศไทยที่ไหนมองเหน

  ดวงจันทร์ได้ใกล้มากกกกกกก ~!!
  ทิ่สุดน้ะ คือพอดีว่าคุณแม่กับชั้นชอบ
  ดูพระจันทร์น่ะค่ะ :DDD

  ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะค่ะ
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ปีกระต่ายปีนี้ขอให้มีความสุข
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอ่อ....
  มาเม้นช้าไปมั๊ยเอ่ยย ??
  ไม่รู้ จขกท.จะทันเห็นเราเม้นไหม ??
  แต่ขอบอกว่าขอขอบคุณมาก ๆ เลย
  เนื้อหาอัตนัยที่จะสอบประมาณนี้เลย
  ขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะ...
  แวะดูมาหลายเวปแล้วไม่ถูกใจซักเวป
  มาเจอกระทู้นี้....
  ใช่เลยที่หาอยู่...  คห.แปด....
  ฉลาดจ๊างงงนะคุณเธอ
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดวงจันทร์เป็นน้องสาวของโลกจิงหรือ!
  PS.  สอบสัมภาษณ์
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีจริงๆๆ
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คุณmeennamรุ้ได้อย่างไรว่าดวงจันทร์เป็นหญิงหรือชาย
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อย่าไปเลยดวงจันทร์ เชื่อผม ดวงจันทร์อันตรายกว่าที่คุณคิดนะครับ
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรื่องของดวงจันทร์มีความรู้แก่เด็กนีกเรียนอย่างพวกหนูมากค่ะ
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: