สิ่งมีชีวิตพื้นฐาน เรื่องเซลล์

ความคิดเห็น

25

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
4

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ประกอบด้วยเซลล์ ( CELL ) ซึ่งเป็น หน่วยที่เล็กที่สุด ที่สามารถแสดงคุณสมบัติและความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ คุณทราบหรือไม่ว่า
นักวิทยาศาสตร์คนใดที่ค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต และเรียกหน่วยเล็กๆนั้นว่า เซลล์ ( CELL )
โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง ไปทดลองส่องดูชิ้นไม้คอร์กที่เฉือนเป็นชิ้นบางๆพบว่ามีลักษณะเป็นช่องเล็กๆจำนวนมากเขาเรียกช่องเล็กๆนี้ว่า เซลล์ ( CELL )
เขาจึงเป็นคนที่ใช้คำว่าเซลล์ซึ่งแปลว่าห้องเล็กๆเป็นคนแรก เมื่อปี ค.ศ. 1665
เซลล์ของพืชแต่ละชนิดจะมีรูปร่างแตกต่างกันแต่โดยทั่วๆไปเซลล์ของพืชจะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลมหรือรี ภายในเซลล์แต่ละเซลล์จะประกอบด้วยส่วนประกอบคล้ายๆกัน เราจะเข้าไปทำศึกษาทีละส่วนกันเลยนะ
ส่วนประกอบของเซลล์
1. ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลล์พืช และเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ประกอบด้วยสารหลายชนิดเช่น เซลลูโลส,คิวติน,เพกติน ลิกนิน ,ซูเบอริน ผนังเซลล์มีลักษณะเป็นรูพรุน ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์
คงรูปร่างได้ ผนังเซลล์มีสมบัติยอมให้สารแทบทุกชนิด ผ่านเข้าออกได้และมีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
2. เยื่อหุ้มเซลล์ ( Cell membrane หรือ plasma membrane ) มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยสารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็ก ๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน หรือเซมิเพอเมียเบิลเมมเบรน ( Semipermeable membrane )
เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่
1. ห่อหุ้มส่วนประกอบภายในเซลล์ให้คงรูป อยู่ได้
2. ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ทำให้ปริมาณของสารต่าง ๆ ภายใน เซลล์พอเหมาะ
3. เป็นตำแหน่งที่มีการติดต่อระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
3. โปรโทพลาซึม (protoplasm ) คือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด ประกอบด้วยไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
3.1 ไซโทพลาซึม ( Cytoplasm )
มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารที่สำคัญปนอยู่คือ โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึมเป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์ เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและสลายอินทรียสาร
ไซโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนประกอบภายในที่อาจเรียกว่าอวัยวะของเซลล์ ( organelle )
มีหน้าที่แตกต่างกันที่สำคัญได้แก่
1. ร่างแหเอนโดพลาซึมหรือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ( endoplasmic reticulum )
มีทั้งชนิดเรียบและชนิดขรุขระ ทำหน้าที่ขนส่งสารภายในเซลล์
2. ไรโบโซม ( ribosome ) เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน
3. กอลจิคอมเพลกซ์ ( golgi complex หรือ golgi bodies หรือ golgi apparatus)
เป็นที่สะสมโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์
4. ไมโทคอนเดรีย ( mitochondria ) มีหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
5. คลอโรพลาสต์ ( chloroplast ) พบเฉพาะในเซลล์พืช มีหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช )
6. เซนตริโอ ( centriole ) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์
7. ไลโซโซม ( lysosome ) เป็นหน่วยกำจัดของเสีย มีลักษณะเป็นถุงบรรจุน้ำย่อย มีหน้าที่ย่อยสารและสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการ
8. แวคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช เป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำ
เป็นส่วนใหญ่ เรียกเซลล์แซพ ( cell sap ) มีเกลือ, น้ำตาลและสารเคมีอื่นๆละลายอยู่ภายใน
3.2. นิวเคลียส ( Nucleus )
นิวเคลียส มีลักษณะค่อนข้างกลม เป็นโครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัดอยู่ตรงกลางเซลล์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม กิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ถูกควบคุมโดยคำสั่งจากนิวเคลียส
มีส่วนประกอบคือ
1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส ( nuclear membrane)
2. นิวคลีโอพลาซึม ( nucleoplasm ) คือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียส ประกอบด้วย
- นิวคลิโอลัส ( Nucleolus ) เป็นแหล่งสังเคราะห์และรวบรวม
กรดไรโบนิวคลีอิค ( ribonucleic acid ) เรียกย่อว่า RNA ทำหน้าที่นำคำสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆ และสร้างไรโบโซมเพื่อไปทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน
- โครมาติน ( Chromatin ) คือร่างแหโครโมโซม
โครโมโซมประกอบด้วย DNA ( Deoxyribo nucleic acid ) หรือจีน ( Gene ) และโปรตีนหลายชนิด จีนเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน
หน้าที่ของนิวเคลียส
 เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์
 เป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA และ RNA
 ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
 ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน
ที่มา ( รูปเซลล์ ) หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์ ชุดโลกพืช

PS.  ใครชอบ ใครรัก ใครหลงน้องแฮมเตอร์เข้ามาที่ไอดีเรานะคะ ขอคำปรึกษาก็ได้ มาดูรูปน้องแฮมน่ารักๆก็ดี รวมรูปน้องแฮม จากทั่วทุกสารทิศค่ะ เม้นท์ด้วยก็ดีนะคะ แหะๆ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 17:28 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

25

ติดตามกระทู้

1

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
4

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

ซ่อน
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กำลังต้องการอยุพอดีเลย ขอบคุนนะคะ
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะ พอดีเราลืมไปหมดแล้วอ่า
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้ามีรูปจะขอบคุณมากมาย
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราอยากได้รุปมากๆเลย จาทำรายงาน มีอะไรเพิ่มเติมไปที่เมลล์aam_za_1994@hotmail.com ot
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีมากที่มาเจอ  เพราะกำลังหาข้อมูลอยู่พอดี
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราอยาไก้คำตอบว่า ถ้าใครเก่งก็ช่วยตอบด้วนนะสงสารด้วย

  1.ส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เหมื่อนผู้คัดเลือกสารเข้าออกเซลล์
  2.โครงสรางไดของเซลล์ที่พบเฉพาะเซลล์พืช อ๋อไม่ต้องตอบข้อ2 รู้เเล้วเเหะๆ
  3.เหตุใดเซลล์สัตว์จึงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
  อื้ม ผมละหนักใจ หาคำตอบไม่ได้ช่วยบอกที่นะคนเก่งเก่งอะ

  ขอทิงเมล์นะjack_ks_007@hotmail.com เล่น MSN

  ไปละคนเก่งเก่งช่วยหน่อยดิ4,5,11
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีจังเลยที่เจอ    ม้ายงั้นแย่แน่เลย0_o!!!!!!!!10
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากมีเรื่องๆเซซล์
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เซงวะ  ไม่มีของ  ม.1เรียนเลยจากเดก  สวนกุหลาบ
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากได้เพิ่มมากกว่านี้เหนื่อย เรา ม. 1 เรีียนเป็นภาษา อังกฤษ    จ.สกล
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณคนเก่ง  เพราะจะสอบแล้วเลยอยากได้เรื่องเซลล์อ่ะ
  ไปละคนเก่ง
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  guest
  ..ทอมคนหนึ่ง..
  ..ทอมคนหนึ่ง.. 125.26.149.216
  ยังงัยก้อม่ายรุเรื่องอ่ะคร๊าฟ
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุนมากๆเน้อไม่งั้น แย่แน่ๆ
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  จาก คห.7คร้าบ

  1.ตอบ เยื่อหุ้มเซลล์คร้าบ เพราะเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน คอยคัดสารก่อนจะเข้าสู่เซลล์
  3.ตอบ สัตว์สังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ เพราะเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสต์ ซึ่งคลอโรพลาสต์ในพืชทำหน้าที่สังเคราะห์แสง
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  กำลังหาอยู่พอดีเลย

  อิอิ

 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ เหมือนที่เราเรียน เป๊ะๆ เลย
                 มึนมาก
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กำลังอยากได้อยู่พอดี  ขอบคุณมาก  อิอิๆๆๆๆๆๆๆ
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กๅก
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ถ้ามีรูปจะดีมากนะครับช่วยทำเรื่องนี้ด้วยนะคับผม
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยอดอ่ะซึ้งซึ้งซึ้งซึ้ง
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยอดฝุดๆอะซึ้งว้าว
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สรุปเซลล์สิ่งมีชีวิตให้หน่อยดิ ม.1 อ่ะ เยี่ยม
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  24
  guest
  กิตติยาภรณ์
  กิตติยาภรณ์ 171.5.129.14
  ทำไมเซลล์ถึงมีขนาดเล็กคะ พูดไม่ออก
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: