แนวคิดทางจิตวิเคราะห์

ความคิดเห็น

91

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
15

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


แนวคิดทางจิตวิเคราะห์

แนวคิดทางจิตวิเคราะห์นั้นเกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของซิกมันต์ ฟรอยต์ ซึ่งผู้สำเร็จวิชาแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนา ปี ค.ศ.  1881 และได้ประกอบอาชีพเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทและผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตใจ ฟรอยต์ แบ่งจิตของคนเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1.       จิตสำนึก คือสภาพที่มีสติ รู้ว่าตัวกำลังทำอะไรอยู่

2.       จิตใต้สำนึก หรือรจิตกึ่งรู้สำนึก คือสภาพที่ไม่รู้ตัวในบางขณะ เช่น กระดิกเท้า ผิวปาก ฮัมเพลง โดยไม่รู้ตัว

3.       จิตไร้สำนึก เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลย

กลุ่มนี้เน้นความสำคัญในเรื่องจิตไร้สำนึก ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางจิตหรือ

ระบบประสาท จิตสำนึกเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลมีพฤติกรรมแทบทุกอย่าง ซึ่งจิตรู้สำนึกเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ถ้าเปรียบกับน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ จิตรู้สำนึกเป็นเหมือนน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำ และจิตไร้สำนึกมีจำนวนมาก ซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ เปรียบเสมือนน้ำแข็งใต้น้ำ ความเชื่อนี้มีผู้ต่อต้านมากในช่วงแรก ๆ แต่แนวคิดของกลุ่มนี้ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ในการบำบัดรักษาอาการผิดปกติทางจิต ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางบุคลิกภาพ

 

โครงสร้างของจิต

                ฟรอยต์ ได้อธิบายดครงสร้างของจิตเป็น 3 ลักษณะคือ

1.       อิด (Id) หมายถึง ส่วนของจิตที่ไม่รู้สึกตัว เป็นพลังของจิตไร้สำนึก ที่คอยบงการมนุษย์ให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆไปตามอารมณ์ ตามแรงปรารถนาต่าง ๆ ที่พึ่งต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นพลังฝ่ายต่ำ อาทิเช่นอารมณ์โลภ โกรธ หลง กิเลส ตัณหา ราคะ เป็นต้น

หน้าที่ของ อิด (Id) 3 ลักษณะดังนี้

1)      สร้างแรงขับสัญชาตญาณ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

2)      กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักแห่งความพึ่งพอใจ ดังนั้นพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของ (Id) จึงมีพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน หยาบคาย แข็งกระด้าง เห็นแก่ตัว โหดร้าย ทารุณ

3)      เป็นแกนกลางของบุคลิกภาพของบุคคล

               

2.       อีโก้(Ego) หมายถึงโครงสร้างของจิตในส่วนที่มีเหตุผลคอยควบคุม บงการให้ (Id) ทำงาน

ไปตามเหตุผล

หน้าที่ของ อีโก้ (Ego) 3 ลักษณะดังนี้

1)      ควบควบคุมแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับหลักของความเป็นจริง (Principle of reality) ใช้หลักของความเป็นจริงมาคอยควบคุมหลักแห่งความพอใจ (Principle of reality) ควบคุมมิให้ความต้องการที่เกิดจากพลังของ Id ในสิ่งที่ไม่ประสงค์ของสังคมปรากฏออกมา

2)      ผ่อนคลายความทุกข์เนื่องความกดดัน ระงับความขัดแย้งระหว่างความต้องการเพื่อสนองความพอใจของตน (Id)  กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซึ่งทำให้เราเกิดความทุกข์ร้อน กระวนกระวาย อาจรุนแรงถึงการเป็นโรคจิต ดรคประสาทได้

3)      ทำให้บุคคลเป็นผู้มีวุฒิภาวะ (Maturity) คือสะสมความสามารถ รู้จักตน พึ่งตนเองได้เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากความเป็นจริงภายนอก( External relity)

 

3.       ซูบเปอร์อีโก้ (Supre Ego) หมายถึง โครงสร้างของจิตในส่วนที่เกี่ยวกับมโนธรรมคือความ

ดี ความชั่วที่บุคคลปฏิบัติในขอบเขตบรรทัดฐานของสังคม

                หน้าที่ของ ซูบเปอร์อีโก้ (Supre Ego)

แก้ปมด้อยรของพัฒนาการทางเพศ และสร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคม

 

สรุป

                ทฤษฎีแนวจิตวิเคราะห์

1.       วิธีการศึกษาของฟรอยต์ มีลักษณะจินตนาการที่หาคำศัพท์ ที่ไม่เหมือนกับนักจิตวิทยาคนอื่น ๆ มาอธิบายจิตของมนุษย์ และสามารถอธิบาย อาการผิดปกติทางจิตใจได้อย่างน่าสนใจ

2.       ฟรอยต์เชื่อว่า ทฤษฎีที่เขานำเสนอนั้นเป็นความจริง เพราะผลของการวิเคราะห์และการบำบัดซึ่งผู้มีอาการผิดปกติทางจิต สอดคล้องกับทฤษฎี แต่วิธีการยืนยันข้อมูลของฟรอยต์ ยังไม่เป็นระบบเหมืนการทดสอบทฤษฎีด้วยวิธีการทดลองให้เห็นจริงในห้องทดลองปฏิบัติการ  วิธีนี้ไม่ได้กระทำกับคนทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับผู้ผิดปกติทางจิตเพียงอย่างเดียว และไม่เคยนำทฤษฎีมาใช้ทดสอบกับผู้มีจิตปกติ

3.       แมทลิน ได้สรุปแนวคิดของฟรอยต์ว่า ประสบการณ์ในวัยเด็กของแต่บุคคลมีผลกรกะทบต่อพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่มาก กระบวนการจิตไร้สำนึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของบุคคลร่วมถึง ความขัดแย้งต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มาก

ทฤษฎีของฟรอยต์ส่วนใหญ่ เน้นหนักไปทางบุคลิกภาพ และการรักษาผู้ป่วยทางจิต และ

ปัจจุบันจิตแพทย์ยังใช้ทฤษฎีของฟรอยต์ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆเช่น การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ และเทคนิควิธีแนวปัญญานิยม เพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนความคิดของคนไข้ให้เหมาะสมขึ้น

 

 

 

 


PS.  เวลาเรารู้สึกเหงา เคยถามโลกมั้ยว่า เหงาเหมือนผมหรือป่าว

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 04:05 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็น

91

ติดตามกระทู้

0

แชร์กระทู้นี้
จำนวนแชร์
15
ซ่อน

ความคิดเห็นทั้งหมด

หน้า 1

ความคิดเห็นที่ 1 - 50

 1. ยังไม่มีความคิดเห็น

หน้า 2

ความคิดเห็นที่ 51 - ความคิดเห็นล่าสุด

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94600#1 >Loan Payment Formula Online</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94600#1]Loan Payment Formula Online[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94700#1 >Student discount airline tickets</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94700#1]Student discount airline tickets[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94800#1 >student loan forgiveness</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94800#1]student loan forgiveness[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94900#1 >Sunoco gas credit card</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=94900#1]Sunoco gas credit card[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95000#1 >Astrive Student Loans Online</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95000#1]Astrive Student Loans Online[/url]
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=6751758454" >Coach Handbags Online</a> <a href= "http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=6751832069" >Cheap Cigarette Online</a><br> <a href= "http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=6751857302" >Women In Very Short Skirts</a><br><a href= "http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=6751880596" >high risk personal loans</a><br> <a href= "http://www.bebo.com/Profile.jsp?MemberId=6751904857" >airline discount student ticket</a><br>
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  53
  guest
  Dirt Cheap Airline Tickets Online
  Dirt Cheap Airline Tickets Online 69.74.57.14
  <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95300#1 >Dirt cheap airline tickets and hotels</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95300#1]Dirt cheap airline tickets and hotels[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95400#1 >Airline cheap discount military ticket</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95400#1]Airline cheap discount military ticket[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95500#1 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95500#1]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95600#1 >argent business manager</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95600#1]argent business manager[/url] <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95700#1 >Michigan Seo Business Driven Technology Online</a>[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=95700#1]Michigan Seo Business Driven Technology Online[/url]
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  wwsybfq, <a href= http://www.profileheaven.com/ALPENA.BUSINESS >Alpena Business Analysis Online</a>,wwsybfq,[url=http://www.profileheaven.com/ALPENA.BUSINESS]Alpena Business Analysis Online[/url], wwsybfq, <a href= http://www.profileheaven.com/LOW.COST.BUSINES >low-cost business design profit</a>,wwsybfq,[url=http://www.profileheaven.com/LOW.COST.BUSINES]low-cost business design profit[/url], wwsybfq, <a href= http://www.profileheaven.com/COMPUTING.BUSINE >Now computing business profitability</a>,wwsybfq,[url=http://www.profileheaven.com/COMPUTING.BUSINE]Now computing business profitability[/url], wwsybfq, <a href= http://www.profileheaven.com/BUSINESS.PROFITA >business profitability goal</a>,wwsybfq,[url=http://www.profileheaven.com/BUSINESS.PROFITA]business profitability goal[/url], wwsybfq, <a href= http://www.profileheaven.com/HOW.LONG.ADIPEX >how long does it take adipex to work</a>,wwsybfq,[url=http://www.profileheaven.com/HOW.LONG.ADIPEX]how long does it take adipex to work[/url]
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  qlxhhc, <a href= http://www.profileheaven.com/ALPENA.BUSINESS >Real Alpena Business Analysis</a>,qlxhhc,[url=http://www.profileheaven.com/ALPENA.BUSINESS]Real Alpena Business Analysis[/url], qlxhhc, <a href= http://www.profileheaven.com/LOW.COST.BUSINES >Good low-cost business design profit</a>,qlxhhc,[url=http://www.profileheaven.com/LOW.COST.BUSINES]Good low-cost business design profit[/url], qlxhhc, <a href= http://www.profileheaven.com/COMPUTING.BUSINE >Now computing business profitability</a>,qlxhhc,[url=http://www.profileheaven.com/COMPUTING.BUSINE]Now computing business profitability[/url], qlxhhc, <a href= http://www.profileheaven.com/BUSINESS.PROFITA >business profitability goal</a>,qlxhhc,[url=http://www.profileheaven.com/BUSINESS.PROFITA]business profitability goal[/url], qlxhhc, <a href= http://www.profileheaven.com/HOW.LONG.ADIPEX >how long does it take adipex to work</a>,qlxhhc,[url=http://www.profileheaven.com/HOW.LONG.ADIPEX]how long does it take adipex to work[/url]
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  pjgeabo, <a href= http://www.profileheaven.com/HOW.DOES.PHENTER >How Does Phentermine Work Online</a>,pjgeabo,[url=http://www.profileheaven.com/HOW.DOES.PHENTER]How Does Phentermine Work Online[/url], pjgeabo, <a href= http://www.profileheaven.com/HILLSBOROUGH.COU >Hillsborough County Property Appraiser Online</a>,pjgeabo,[url=http://www.profileheaven.com/HILLSBOROUGH.COU]Hillsborough County Property Appraiser Online[/url], pjgeabo, <a href= http://www.profileheaven.com/MARKETSHARE >market share of luggage company in us</a>,pjgeabo,[url=http://www.profileheaven.com/MARKETSHARE]market share of luggage company in us[/url], pjgeabo, <a href= http://www.profileheaven.com/SNEAKERPIMPS >Sneaker Pimps Online</a>,pjgeabo,[url=http://www.profileheaven.com/SNEAKERPIMPS]Sneaker Pimps Online[/url], pjgeabo, <a href= http://www.profileheaven.com/JORDANSNEAKERS >jordan sneakers</a>,pjgeabo,[url=http://www.profileheaven.com/JORDANSNEAKERS]jordan sneakers[/url]
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  cgatyt, <a href= http://en.netlog.com/VERY_SHORT_SKIRTS >Very short skirts on girls</a>,cgatyt,[url=http://en.netlog.com/VERY_SHORT_SKIRTS]Very short skirts on girls[/url], cgatyt, <a href= http://en.netlog.com/COACH_HANDBAG >Coach Handbags Online</a>,cgatyt,[url=http://en.netlog.com/COACH_HANDBAG]Coach Handbags Online[/url], cgatyt, <a href= http://en.netlog.com/CHEAP_CIGARETTE >cheap cigarette</a>,cgatyt,[url=http://en.netlog.com/CHEAP_CIGARETTE]cheap cigarette[/url], cgatyt, <a href= http://en.netlog.com/HIGH_RISK_PERSONAL_LOANS >High Risk Personal Loans Online</a>,cgatyt,[url=http://en.netlog.com/HIGH_RISK_PERSONAL_LOANS]High Risk Personal Loans Online[/url], cgatyt, <a href= http://en.netlog.com/NO_CREDIT_CHECK_LOANS >No Credit Check Loans Online</a>,cgatyt,[url=http://en.netlog.com/NO_CREDIT_CHECK_LOANS]No Credit Check Loans Online[/url]
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://en.netlog.com/BED_IN_A_BAG" >bed in a bag</a> <a href= "http://en.netlog.com/NEED_5000_LOAN_OVERNIGHT" >Need 5000 Loan Overnight Online</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/GUARANTEED_ONLINE_PERSONAL_LOA" >guaranteed online personal loans</a><br><a href= "http://en.netlog.com/PERSONAL_LOAN_FOR_POOR_CREDIT" >Online signature personal loans for poor credit</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/LOAN_AMORTIZATION_TABLE" >loan amortization table</a><br>
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://en.netlog.com/AIRLINE_DISCOUNT_STUDENT_TICKE" >Airline Discount Student Ticket Online</a> <a href= "http://en.netlog.com/DIRT_CHEAP_AIRLINE_TICKETS" >Dirt Cheap Airline Tickets Online</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/STUDENT_LOAN_FORGIVENESS" >Student Loan Forgiveness Online</a><br><a href= "http://en.netlog.com/SUNOCO_CREDIT_CARD" >sunoco credit card</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/ASTRIVE_STUDENT_LOANS" >astrive student loans</a><br>
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  60
  guest
  Airline cheap discount military ticket
  Airline cheap discount military ticket 221.136.68.221
  hbcteel, <a href= http://en.netlog.com/HSBC_AUTO_FINANCE >HSBC Auto Finance Online</a>,hbcteel,[url=http://en.netlog.com/HSBC_AUTO_FINANCE]HSBC Auto Finance Online[/url], hbcteel, <a href= http://en.netlog.com/LOAN_AMORTIZATION_CALCULATOR >Car loan amortization calculator</a>,hbcteel,[url=http://en.netlog.com/LOAN_AMORTIZATION_CALCULATOR]Car loan amortization calculator[/url], hbcteel, <a href= http://en.netlog.com/i_amlooking_for_discount_airl >I am looking for discount airline tickets online</a>,hbcteel,[url=http://en.netlog.com/i_amlooking_for_discount_airl]I am looking for discount airline tickets online[/url], hbcteel, <a href= http://en.netlog.com/AIRLINE_DISCOUNT_TICKET_MILITA >Airline Discount Ticket Military Online</a>,hbcteel,[url=http://en.netlog.com/AIRLINE_DISCOUNT_TICKET_MILITA]Airline Discount Ticket Military Online[/url], hbcteel, <a href= http://en.netlog.com/MORTGAGE_RATES_PREDICTIONS >Mortgage Interest Rates Predictions</a>,hbcteel,[url=http://en.netlog.com/MORTGAGE_RATES_PREDICTIONS]Mortgage Interest Rates Predictions[/url]
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  61
  guest
  Airline cheap discount military ticket
  Airline cheap discount military ticket 84.204.87.201
  eeqftm, <a href= http://en.netlog.com/HSBC_AUTO_FINANCE >Real HSBC auto finance</a>,eeqftm,[url=http://en.netlog.com/HSBC_AUTO_FINANCE]Real HSBC auto finance[/url], eeqftm, <a href= http://en.netlog.com/LOAN_AMORTIZATION_CALCULATOR >Car loan amortization calculator</a>,eeqftm,[url=http://en.netlog.com/LOAN_AMORTIZATION_CALCULATOR]Car loan amortization calculator[/url], eeqftm, <a href= http://en.netlog.com/i_amlooking_for_discount_airl >I am looking for discount airline tickets online</a>,eeqftm,[url=http://en.netlog.com/i_amlooking_for_discount_airl]I am looking for discount airline tickets online[/url], eeqftm, <a href= http://en.netlog.com/AIRLINE_DISCOUNT_TICKET_MILITA >Airline Discount Ticket Military Online</a>,eeqftm,[url=http://en.netlog.com/AIRLINE_DISCOUNT_TICKET_MILITA]Airline Discount Ticket Military Online[/url], eeqftm, <a href= http://en.netlog.com/MORTGAGE_RATES_PREDICTIONS >Mortgage Interest Rates Predictions</a>,eeqftm,[url=http://en.netlog.com/MORTGAGE_RATES_PREDICTIONS]Mortgage Interest Rates Predictions[/url]
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/WEB_CAM_SE >web cam sex</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/WEB_CAM_SE]web cam sex[/url], oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/SHEMALE_SE >shemale sex</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/SHEMALE_SE]shemale sex[/url], oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/SHORT_SKIRT_GALLERY >Short Skirt Gallery Online</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/SHORT_SKIRT_GALLERY]Short Skirt Gallery Online[/url], oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/WATCH_MY_WIFE >I like to watch my wife</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/WATCH_MY_WIFE]I like to watch my wife[/url], oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/GRANNY_SE >Free granny sex</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/GRANNY_SE]Free granny sex[/url], oxhxxp, <a href= http://en.netlog.com/TRANSPARENT_BIKINI >Now Transparent Bikinis</a>,oxhxxp,[url=http://en.netlog.com/TRANSPARENT_BIKINI]Now Transparent Bikinis[/url]
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://en.netlog.com/WEB_CAM_SE" >Web Cam Sex Online</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/SHEMALE_SE" >Shemale Sex Online</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/SHORT_SKIRT_GALLERY" >Short Skirt Gallery Online</a><br><a href= "http://en.netlog.com/WATCH_MY_WIFE" >Watch My Wife Online</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/GRANNY_SE" >Free granny sex</a><br> <a href= "http://en.netlog.com/TRANSPARENT_BIKINI" >transparent bikini</a>
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  S7tdYZ  <a href="http://toliprseeulb.com/">toliprseeulb</a>, [url=http://zzyofvarvxhv.com/]zzyofvarvxhv[/url], [link=http://qfochlkfuixo.com/]qfochlkfuixo[/link], http://mtcxgrshsytr.com/
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  qzxbmcgsr gndtpj jtuq gpduj acwgxjz lvbqsgea rechlpvy
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  nmvwot jiplycxm giajcrwy jlnb yaipjdm wxqgvit uvdzyakog http://www.okumcd.ahcuz.com
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  svlhn vsukgehj ipekqs jhgqinbf lokgdmcz fcynai ohwylurv <A href="http://www.vnbsrydjk.fvizkbry.com">wsoevy uhzifsl</A>
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  sljnymua btrwmqspu mcoqk krgsptn drwuiyc sgbn ouwlp [URL=http://www.mxcolkbra.jonhfapvs.com]qsgtjhk cwpjbyxhq[/URL]
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  vizkbul cgboerdz rysw qzevicod vatwigbf gpmzburl qigycopbk [URL]http://www.umfhij.lhrdomks.com[/URL] xanw wxmohj
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  70
  guest
  No Credit Check Student Loan Online
  No Credit Check Student Loan Online 61.175.194.110
  hapufnb, <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100400 >Student loans with no credit check</a>,hapufnb,[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100400]Student loans with no credit check[/url], hapufnb, <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100500 >Should i refinance my house</a>,hapufnb,[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100500]Should i refinance my house[/url], hapufnb, <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100600 >Stop home foreclosure</a>,hapufnb,[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100600]Stop home foreclosure[/url], hapufnb, <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100700 >Best contour pillow travel</a>,hapufnb,[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100700]Best contour pillow travel[/url], hapufnb, <a href= http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100800 >nationwide home mortgage loan company</a>,hapufnb,[url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/community/marketplace_view.asp?categoryCode=185&field=&keyword=&page=1&idx=100800]nationwide home mortgage loan company[/url]
 21. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  71
  guest
  Student loans with no credit check
  Student loans with no credit check 194.65.1.250
  <a href= http://en.netlog.com/NO_CREDIT_CHECK_STUDENT_LOAN#1 >no credit check student loan</a>[url=http://en.netlog.com/NO_CREDIT_CHECK_STUDENT_LOAN#1]no credit check student loan[/url] <a href= http://en.netlog.com/nationwide_home_mortgage_24#1 >Great nationwide home mortgage loan company</a>[url=http://en.netlog.com/nationwide_home_mortgage_24#1]Great nationwide home mortgage loan company[/url] <a href= http://en.netlog.com/LEATHER_WALLET_PURSE#1 >Leather Wallet Purse Online</a>[url=http://en.netlog.com/LEATHER_WALLET_PURSE#1]Leather Wallet Purse Online[/url] <a href= http://en.netlog.com/COACH_PURSES#1 >Buy coach purses</a>[url=http://en.netlog.com/COACH_PURSES#1]Buy coach purses[/url] <a href= http://en.netlog.com/MENS_WALLET_WITH_CHANGE_PURSE#1 >mens wallet with change purse</a>[url=http://en.netlog.com/MENS_WALLET_WITH_CHANGE_PURSE#1]mens wallet with change purse[/url]
 22. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115137" >Now Buy Tadalafil</a><br> <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115139" >Flagyl Online</a><br> <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115140" >Buy Doxycycline Online</a><br><a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115141" >diovan</a><br> <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115142" >order diflucan</a><br> <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115144" >Order Buspar</a><br> <a href= "http://www.conceptart.org/forums/member.php?u=115145" >Buy Tenuate Online</a><br>
 23. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= http://www.epinions.com/user-very_short_ski/show_~View_Profile#1 >Very Short Skirts Online</a>[url=http://www.epinions.com/user-very_short_ski/show_~View_Profile#1]Very Short Skirts Online[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-coach_handbags/show_~View_Profile#1 >coach handbags</a>[url=http://www.epinions.com/user-coach_handbags/show_~View_Profile#1]coach handbags[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-short_skirt_ga/show_~View_Profile#1 >Short Skirt Gallery Online</a>[url=http://www.epinions.com/user-short_skirt_ga/show_~View_Profile#1]Short Skirt Gallery Online[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-personal_loan/show_~View_Profile#1 >personal loan for poor credit</a>[url=http://www.epinions.com/user-personal_loan/show_~View_Profile#1]personal loan for poor credit[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-high_risk_pers/show_~View_Profile#1 >Guaranteed high risk personal loans</a>[url=http://www.epinions.com/user-high_risk_pers/show_~View_Profile#1]Guaranteed high risk personal loans[/url]
 24. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  74
  guest
  airline discount ticket military
  airline discount ticket military 202.105.182.87
  <a href= http://www.imeem.com/people/58hg4E_/blogs/2008/06/04/uTZzfFt_/house_refinance#1 >house refinance</a>[url=http://www.imeem.com/people/58hg4E_/blogs/2008/06/04/uTZzfFt_/house_refinance#1]house refinance[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/k2Q-Tee/blogs/2008/06/04/YEljn2Ok/stop_foreclosure#1 >stop foreclosure</a>[url=http://www.imeem.com/people/k2Q-Tee/blogs/2008/06/04/YEljn2Ok/stop_foreclosure#1]stop foreclosure[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/n16YuqA/blogs/2008/06/04/DnsrW2wI/super_cheap_airplane_tickets#1 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>[url=http://www.imeem.com/people/n16YuqA/blogs/2008/06/04/DnsrW2wI/super_cheap_airplane_tickets#1]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/wN0qs2S/blogs/2008/06/04/ujCmF7G_/airline_discount_ticket_military#1 >Airline Discount Ticket Military Online</a>[url=http://www.imeem.com/people/wN0qs2S/blogs/2008/06/04/ujCmF7G_/airline_discount_ticket_military#1]Airline Discount Ticket Military Online[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/jO0xkrv/blogs/2008/06/04/1VEk1Rzi/contour_pillow_travel#1 >contour pillow travel</a>[url=http://www.imeem.com/people/jO0xkrv/blogs/2008/06/04/1VEk1Rzi/contour_pillow_travel#1]contour pillow travel[/url]
 25. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  75
  guest
  Dirt Cheap Airline Tickets Online
  Dirt Cheap Airline Tickets Online 164.100.6.32
  <a href= http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50264#1 >nationwide home mortgage loan company</a>[url=http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50264#1]nationwide home mortgage loan company[/url] <a href= http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50323#1 >Mortgage Rates Predictions Online</a>[url=http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50323#1]Mortgage Rates Predictions Online[/url] <a href= http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50324#1 >Dirt cheap one way airline tickets</a>[url=http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50324#1]Dirt cheap one way airline tickets[/url] <a href= http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50325#1 >watch my cheating wife</a>[url=http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50325#1]watch my cheating wife[/url] <a href= http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50327#1 >Shell Gas Credit Cards Online</a>[url=http://www.pctools.com/forum/member.php?u=50327#1]Shell Gas Credit Cards Online[/url]
 26. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://www.gamecareerguide.com/forums/member.php?u=3397" >Real astrive student loans</a><br> <a href= "http://www.gamecareerguide.com/forums/member.php?u=3398" >ACS student loans Online</a><br> <a href= "http://www.gamecareerguide.com/forums/member.php?u=3399" >HSBC auto finance canada</a><br><a href= "http://www.gamecareerguide.com/forums/member.php?u=3400" >Sunoco Credit Card Online</a><br> <a href= "http://www.gamecareerguide.com/forums/member.php?u=3401" >Buy louis vuiton credit card wallet</a>
 27. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  vqhicib, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55449 >Coach Purses Online</a>,vqhicib,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55449]Coach Purses Online[/url], vqhicib, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55450 >Airline cheap discount military ticket</a>,vqhicib,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55450]Airline cheap discount military ticket[/url], vqhicib, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55451 >Mortgage interest rates predictions</a>,vqhicib,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55451]Mortgage interest rates predictions[/url], vqhicib, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55452 >Simple interest loan calculator</a>,vqhicib,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55452]Simple interest loan calculator[/url], vqhicib, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55453 >Real guaranteed online personal loans</a>,vqhicib,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55453]Real guaranteed online personal loans[/url], vqhicib
 28. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  fbicbx, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55449 >coach purses</a>,fbicbx,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55449]coach purses[/url], fbicbx, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55450 >airline discount ticket military</a>,fbicbx,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55450]airline discount ticket military[/url], fbicbx, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55451 >Mortgage interest rates predictions</a>,fbicbx,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55451]Mortgage interest rates predictions[/url], fbicbx, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55452 >Simple interest loan calculator</a>,fbicbx,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55452]Simple interest loan calculator[/url], fbicbx, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55453 >guaranteed online personal loans</a>,fbicbx,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55453]guaranteed online personal loans[/url], fbicbx
 29. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= http://www.youtube.com/SuperCheapAirplane#1 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>[url=http://www.youtube.com/SuperCheapAirplane#1]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url] <a href= http://www.youtube.com/ContourPillowTravel#1 >contour pillow travel</a>[url=http://www.youtube.com/ContourPillowTravel#1]contour pillow travel[/url] <a href= http://www.youtube.com/NationwideHomeMortga#1 >Nationwide Home Mortgage Loan Company Online</a>[url=http://www.youtube.com/NationwideHomeMortga#1]Nationwide Home Mortgage Loan Company Online[/url] <a href= http://www.youtube.com/CoachPursesOnline#1 >Coach Purses Online</a>[url=http://www.youtube.com/CoachPursesOnline#1]Coach Purses Online[/url] <a href= http://www.youtube.com/SimpleInterestLoan#1 >simple interest loan calculator</a>[url=http://www.youtube.com/SimpleInterestLoan#1]simple interest loan calculator[/url]
 30. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= "http://www.youtube.com/SuperCheapAirplane" >Real super cheap airplane tickets</a><br> <a href= "http://www.youtube.com/ContourPillowTravel" >Great contour pillow travel</a><br> <a href= "http://www.youtube.com/NationwideHomeMortga" >nationwide home mortgage loan company</a><br><a href= "http://www.youtube.com/CoachPursesOnline" >Fake coach purses</a><br> <a href= "http://www.youtube.com/SimpleInterestLoan" >Watch simple interest loan calculator</a>
 31. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  vypgxf, <a href= http://www.imeem.com/people/tJJwVZn/blogs/2008/06/09/Zys4S1aa/loan_payment_formula >loan payment formula</a>,vypgxf,[url=http://www.imeem.com/people/tJJwVZn/blogs/2008/06/09/Zys4S1aa/loan_payment_formula]loan payment formula[/url], vypgxf, <a href= http://www.imeem.com/people/JYztaxJ/blogs/2008/06/09/wj51deKC/airline_discount_student_ticket >Student discount airline tickets</a>,vypgxf,[url=http://www.imeem.com/people/JYztaxJ/blogs/2008/06/09/wj51deKC/airline_discount_student_ticket]Student discount airline tickets[/url], vypgxf, <a href= http://www.imeem.com/people/YFxuANi/blogs/2008/06/09/UnFzBww4/student_loan_forgiveness >student loan forgiveness</a>,vypgxf,[url=http://www.imeem.com/people/YFxuANi/blogs/2008/06/09/UnFzBww4/student_loan_forgiveness]student loan forgiveness[/url], vypgxf, <a href= http://www.imeem.com/people/h6IrXZ2/blogs/2008/06/09/RUAoWMx-/sunoco_credit_card >Sunoco Credit Card Online</a>,vypgxf,[url=http://www.imeem.com/people/h6IrXZ2/blogs/2008/06/09/RUAoWMx-/sunoco_credit_card]Sunoco Credit Card Online[/url], vypgxf, <a href= http://www.imeem.com/people/rKDT1A_/blogs/2008/06/09/FUSb66Gh/astrive_student_loans >astrive student loans</a>,vypgxf,[url=http://www.imeem.com/people/rKDT1A_/blogs/2008/06/09/FUSb66Gh/astrive_student_loans]astrive student loans[/url], vypgxf
 32. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  82
  guest
  Super Cheap Airplane Tickets Online
  Super Cheap Airplane Tickets Online 69.217.73.52
  iuljso, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689 >No Credit Check Student Loan Online</a>,iuljso,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689]No Credit Check Student Loan Online[/url], iuljso, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690 >Bad credit student loan Online</a>,iuljso,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690]Bad credit student loan Online[/url], iuljso, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691 >Buy super cheap airplane tickets</a>,iuljso,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691]Buy super cheap airplane tickets[/url], iuljso, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692 >High Risk Personal Loans Online</a>,iuljso,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692]High Risk Personal Loans Online[/url], iuljso, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693 >Need 5000 Loan Overnight Online</a>,iuljso,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693]Need 5000 Loan Overnight Online[/url], iuljso
 33. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689#1 >Real no credit check student loan</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689#1]Real no credit check student loan[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690#1 >Student loans with bad credit</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690#1]Student loans with bad credit[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691#1 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691#1]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692#1 >high risk personal loans</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692#1]high risk personal loans[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693#1 >need 5000 loan overnight</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693#1]need 5000 loan overnight[/url]
 34. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  84
  guest
  Buy super cheap airplane tickets
  Buy super cheap airplane tickets 84.233.224.114
  yvuyffr, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689 >No Credit Check Student Loan Online</a>,yvuyffr,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689]No Credit Check Student Loan Online[/url], yvuyffr, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690 >Student loans with bad credit</a>,yvuyffr,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690]Student loans with bad credit[/url], yvuyffr, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>,yvuyffr,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url], yvuyffr, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692 >High Risk Personal Loans Online</a>,yvuyffr,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692]High Risk Personal Loans Online[/url], yvuyffr, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693 >Now need 5000 loan overnight</a>,yvuyffr,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693]Now need 5000 loan overnight[/url], yvuyffr
 35. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  85
  guest
  Super Cheap Airplane Tickets Online
  Super Cheap Airplane Tickets Online 202.120.139.211
  <a href= "http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55689" >no credit check student loan</a><br> <a href= "http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55690" >Bad credit student loan Online</a><br> <a href= "http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55691" >Buy super cheap airplane tickets</a><br><a href= "http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55692" >High Risk Personal Loans Online</a><br> <a href= "http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55693" >need 5000 loan overnight</a>
 36. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  86
  guest
  Super Cheap Airplane Tickets Online
  Super Cheap Airplane Tickets Online 200.88.223.101
  <a href= http://www.epinions.com/user-stop_foreclosu/show_~View_Profile#1 >Hardship letter to stop foreclosure</a>[url=http://www.epinions.com/user-stop_foreclosu/show_~View_Profile#1]Hardship letter to stop foreclosure[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-super_cheap_ai/show_~View_Profile#1 >Super Cheap Airplane Tickets Online</a>[url=http://www.epinions.com/user-super_cheap_ai/show_~View_Profile#1]Super Cheap Airplane Tickets Online[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-contour_pillow/show_~View_Profile#1 >contour pillow travel</a>[url=http://www.epinions.com/user-contour_pillow/show_~View_Profile#1]contour pillow travel[/url] <a href= http://www.epinions.com/user-nationwide_hom/show_~View_Profile#1 >Nationwide Home Mortgage Loan Company Online</a>[url=http://www.epinions.com/user-nationwide_hom/show_~View_Profile#1]Nationwide Home Mortgage Loan Company Online[/url] <a href= http://www99.epinions.com/user-coach_purses/show_~View_Profile#1 >Discount coach purses</a>[url=http://www99.epinions.com/user-coach_purses/show_~View_Profile#1]Discount coach purses[/url]
 37. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  hfpgsaq, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55764 >very short skirts</a>,hfpgsaq,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55764]very short skirts[/url], hfpgsaq, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55765 >discount coach handbags</a>,hfpgsaq,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55765]discount coach handbags[/url], hfpgsaq, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55766 >Free web cam sex</a>,hfpgsaq,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55766]Free web cam sex[/url], hfpgsaq, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55767 >Free shemale sex videos</a>,hfpgsaq,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55767]Free shemale sex videos[/url], hfpgsaq, <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55768 >Dirt cheap cigarettes</a>,hfpgsaq,[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55768]Dirt cheap cigarettes[/url], hfpgsaq
 38. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55838#1 >Short Skirt Gallery Online</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55838#1]Short Skirt Gallery Online[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55839#1 >watch my wife</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55839#1]watch my wife[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55840#1 >bed in a bag</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55840#1]bed in a bag[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55841#1 >Granny Sex Online</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55841#1]Granny Sex Online[/url] <a href= http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55843#1 >transparent bikini</a>[url=http://community.enemyterritory.com/forums/member.php?u=55843#1]transparent bikini[/url]
 39. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  89
  guest
  High Risk Personal Loans Online
  High Risk Personal Loans Online 59.41.70.242
  <a href= http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette#1 >Dirt cheap cigarettes</a>[url=http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette#1]Dirt cheap cigarettes[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery#1 >short skirt gallery</a>[url=http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery#1]short skirt gallery[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans#1 >Guaranteed high risk personal loans</a>[url=http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans#1]Guaranteed high risk personal loans[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight#1 >need 5000 loan overnight</a>[url=http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight#1]need 5000 loan overnight[/url] <a href= http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans#1 >Great guaranteed online personal loans</a>[url=http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans#1]Great guaranteed online personal loans[/url]
 40. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  cibgpgl, <a href= http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette >Dirt cheap cigarettes</a>,cibgpgl,[url=http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette]Dirt cheap cigarettes[/url], cibgpgl, <a href= http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery >short skirt gallery</a>,cibgpgl,[url=http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery]short skirt gallery[/url], cibgpgl, <a href= http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans >high risk personal loans</a>,cibgpgl,[url=http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans]high risk personal loans[/url], cibgpgl, <a href= http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight >Need 5000 Loan Overnight Online</a>,cibgpgl,[url=http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight]Need 5000 Loan Overnight Online[/url], cibgpgl, <a href= http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans >Great guaranteed online personal loans</a>,cibgpgl,[url=http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans]Great guaranteed online personal loans[/url], cibgpgl
 41. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  91
  guest
  High Risk Personal Loans Online
  High Risk Personal Loans Online 200.88.223.101
  fmuhedd, <a href= http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette >Dirt cheap cigarettes</a>,fmuhedd,[url=http://www.imeem.com/people/jq4BqBE/blogs/2008/06/11/TNDXz9Vc/cheap_cigarette]Dirt cheap cigarettes[/url], fmuhedd, <a href= http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery >Short mini skirt galleries</a>,fmuhedd,[url=http://www.imeem.com/people/NcQJs8O/blogs/2008/06/11/Dp9Gla5X/short_skirt_gallery]Short mini skirt galleries[/url], fmuhedd, <a href= http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans >high risk personal loans</a>,fmuhedd,[url=http://www.imeem.com/people/n26alrD/blogs/2008/06/11/imJVVzcI/high_risk_personal_loans]high risk personal loans[/url], fmuhedd, <a href= http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight >need 5000 loan overnight</a>,fmuhedd,[url=http://www.imeem.com/people/-0rvuKX/blogs/2008/06/11/ZnoTuy-o/need_5000_loan_overnight]need 5000 loan overnight[/url], fmuhedd, <a href= http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans >Now guaranteed online personal loans</a>,fmuhedd,[url=http://www.imeem.com/people/OXOPeuE/blogs/2008/06/11/4lHr8ZeG/guaranteed_online_personal_loans]Now guaranteed online personal loans[/url], fmuhedd
ซ่อน

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องทำการขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
refer: