บทความนี้โพสโดย
พี่เป้
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=22296

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

เด็กดีดอทคอม :: สถาบันที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา; tags: วิทยาศาสตร์การกีฬา, วิทย์, กีฬา, โค้ช, นันทนาการ, พละ

 

สถาบันที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กดีดอทคอม :: ขาช้อปเตรียมตัว ! เทศกาลเซลล์ที่ฮ่องกงกำลังมา; tags: ช้อปปิ้ง, ท่องเที่ยว, ต่างประเทศ, ทุน, มาเก๊า, ฮ่องกง

 

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง