บทความนี้โพสโดย
พี่ปอย
 
 
อ่านข้อมูลนี้ พร้อมความเห็นจากทางบ้านได้ที่
http://www.dek-d.com/content/view.php?id=4245

 

ลำดับขั้นตอนการเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ A'Benny
(เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรเรียนให้ต่อเนื่องตามนี้)
เพราะผู้สอนคือ A’ Benny
เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช
ประวัติการเรียน : คบ.จุฬาฯ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ประวัติการทำงาน : นักแปลข่าว
(translator) ที่บริษัท
Bisnews และสำนักข่าว Reuters
ประวัติการสอน : ฝึกสอนที่โรงเรียน
สาธิตจุฬาฯและโรงเรียนกวดวิชา
ชั้นนำหลายแห่ง
รวมทั้งเป็นอาจารย์รับเชิญสอนวิชา
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลายแห่ง
ตารางคอร์สปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ตุลาคม 2556
วิชาภาษาอังกฤษ อ.เบนนี่ (A’BENNY) สอนสดที่งามวงศ์วาน
คอร์ส กลุ่ม วันเรียน วันที่ เวลา ค่าเรียน
Master Grammer
(ม.3-ม.5)
1 จันทร์-เสาร์. 1 ต.ค. - 12 ต.ค. 56 10.00-12.15 น. 2,500.-
Vocabulary & Reading 1 จันทร์, พุธ, ศุกร์ 4 ต.ค. -25 ต.ค. 56 13.00-15.15 น.

2,500.-

Admission I & II
(Episode 2 ม.5-6)

อังกฤษเน้นสอบตรง, GAT,
7วิชาสามัญ, O-NET

1 อังคาร, พฤหัส,
เสาร์
5 ต.ค. -26 ต.ค. 56 13.00-16.15 น. 2,800.-
GAT อังกฤษ (ม.5-6) 1 จันทร์-เสาร์ 16 ต.ค. -26 ต.ค.56 9.00-12.15 น. 3,000.-
1-day TURBO (ม.5-6)
ตะลุยโจทย์อังกฤษ
1
2
อาทิตย์
อาทิตย์
24 พ.ย. 56
23 ก.พ. 57
8.00-12.15 น.
8.00-12.15 น.
900.-
1-day TURBO (ม.5-6)
ตะลุยโจทย์ 7 วิชาสามัญอังกฤษ
1 อาทิตย์ 22 ธ.ค. 56 8.00-12.15 น. 900.-
1-day TURBO (ม.5-6)
ตะลุยโจทย์ O-NET อังกฤษ
1 อาทิตย์ 26 ม.ค.57 8.00-12.15 น. 900.-
รอบสดหยุดวันพฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2556
รอบสด ตารางเรียนคอร์สเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2
/พ.ย. 2556-ก.พ. 2557
วิชาภาษาอังกฤษ อ.เบนนี่ (A’BENNY) สอนสดที่งามวงศ์วาน
คอร์ส กลุ่ม วันเรียน วันที่ เวลา ค่าเรียน
Basic Grammar&Vocab’
(ม.2 – ม.4)
1 เสาร์ 16 พ.ย.56 - 1 ก.พ.57 09.00-11.00 น. 2,500.-
Fundamental
(ม3. – ม.4)
1 เสาร์ 16 พ.ย.56 - 1 ก.พ.57 15.30-17.30น. 2,500.-
Master Grammar
(ม3. – ม.5 )
1 อังคาร 12 พ.ย.56 – 11 ก.พ.57 17.15-19.15น. 2,500.-
Vocab’&Reading
(ม.3 – ม.5)
1 เสาร์ 16 พ.ย.56 – 1 ก.พ.57 13.00-15.00น. 2,500.-
อังกฤษ สอบเข้า ม4.
โรงเรียนชั้นนำ
1 ศุกร์ 15 พ.ย.56 – 7 ก.พ.57 17.15-19.15น. 2,800.-
TURBO COURSE
สรุปเนื้อหาเร่งรัด ตะลุยโจทย์
อังกฤษสอบตรง O-NET
1 พุธ 6 พ.ย.56 – 29 ม.ค.57 17.15-19.15น. 2,500.-

เปิดเทอมหยุดทุกวันจันทร์

โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปิดเทอม  
1. สมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษรอบสด 1 คอร์ส รับส่วนสด 10 %
2. สมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษรอบสดปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ต.ค.2556 ควบคอร์สเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 2556 รับส่วนลดทันที 20% ต่อคอร์ส
3. สมัครเป็นกลุ่ม 4 คน รับส่วนลดคนละ 300 บาท / สมัคร 6 คน รับส่วนลดคนละ 400 บาท

ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2556

วิธีการสมัคร
สมัครเรียนและติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันกวดวิชา A'Benny Academy
(เิปิดสอนภาษาอังกฤษระดับ ม.1-ม.6, นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป)
อาคารเลขที่ 19/28-29 ชั้น 3 ใกล้ห้างเดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน)
หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel. 0-2951-8186, 085-3366-975
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ดังต่อไปนี้
- บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ชื่อบัญชี คุณเบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช
เลขที่บัญชี 744-2-261-274
- บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนเพลินจิต
ชื่อบัญชีคุณเบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช
เลขที่บัญชี 205-0-264-890
หมายเหตุ
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. สมัครเรียน 4 คนขึ้นไป รับส่วนลด 200 บาท/คน
หรือนักเรียนเก่ารับส่วนลด 200 บาท/คน
(เรียนต่อเนื่อง) , สมัครเรียน 6 คนขึ้นไป
รับส่วนลด 300 บาท/คน และเรียนคอร์ส
ภาษาอังกฤษควบ 2 คอร์ส รับส่วนลดคอร์สละ
200 บาท/คน
3. นักเรียนสามาถจัดกลุ่มมาเรียนภาษาต่างประเทศ
แบบสดได้
รายละเอียดของหลักสูตรแต่ละคอร์ส
(เรียงลำดับจากเนื้อหาง่ายไปยากเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ)
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเรียน และการทำงานในอนาคต
โดยเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและทุกมหาวิทยาลัย จะต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าใครรู้หรือเก่งภาษาอังกฤษจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
เด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ในการสอนอย่างทุ่มเทและพัฒนา
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ครูพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังเรียนไม่ถูกวิธี ทำให้ไม่เก่ง
และเบื่อหน่าย ท้อแท้ แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น เพราะในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คนที่เก่งภาษา
จะได้เปรียบกว่าคนที่ไม่เก่ง และมีรายได้สูง ดังนี้ครูจึงเสนอรูปแบบการเรียน การสอน
ที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้น ทั้งทำข้อสอบที่โรงเรียน ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หรือการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต โดยมีหลักสูตรดังนี้
1 2
Basic Grammar & Vocabulary (น้องม.3 -ม.6
หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปูพื้นฐานเนื้อหาภาษา
อังกฤษระดับม.ปลายใหม่) เป็นคอร์สสอน
ไวยากรณ์พื้นฐานในระดับม.ปลาย ควบคู่กับ
เรียนคำศัพท์ synonyms ผ่านบทเพลง,
บทกลอน เพื่อง่ายต่อการจดจำ เพื่อเพิ่มคะแนน
GPA และ GPAX ทั้งยังมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ ด้วยความสามารถเฉพาะตัว
ของผู้สอน เรียนแล้วรักภาษาอังกฤษแน่นอน
แถมคะแนนพุ่งด้วย เรียน 24 ชั่วโมง
Fundamental (ม.4 - ม.6 ) มุ่งเตรียมความพร้อม
เพื่อเพิ่ม GPA และ GPAX ที่โรงเรียนรองรับระบบ
Admission และเสริมสร้างทักษะทางภาษาให้แน่น
โดยยึดเนื้อหาในหลักสูตรเป็นหลัก เนื้อหาประกอบ
ด้วยคำศัพท์ synonym, ไวยากรณ์ชั้นกลาง
สำนวนพื้นฐานในบทสนทนา การอ่านจากสื่อ
ภาษาอังกฤษ การหา topic , main idea,title
รับรองเรียนแล้วได้เกรด 4 แน่ขอแค่ตั้งใจ (24 ชม.)
3 4
Master Grammar (เหมาะสำหรับน้องๆ ม.4-6
ซึ่งไม่เก่งไวยากรณ์) เนื้อหาจะประกอบด้วย
ไวยากรณ์ล้วนๆ เช่น active-passive voice,
sequences of tense,If-clause, comparlson,
helping verbs, modal verbs, relative
pronoun, adjective clause, compound
word, questions, question tag, quantifier,
preposition, inverted form, subjective,
direct-indirect speech เป็นต้น และฝึกทำ
โจทย์ Error Detection (ข้อสอบหาที่ผิด)
รวมทั้ง Confusing words ใครไม่เก่ง
ไวยากรณ์ลงเรียนด่วน ก่อนสายเกินแก้จ้า
(26 ชม.)
Vocabulary & Reading (ม.4- ม.6 หรือบุคคลที่
ต้องการความเป็นเลิศทางภาษา) เป็นคอร์สสอน
คำศัพท์และสำนวนที่เจอบ่อยๆ ในข้อสอบและใน
ชีวิตประจำวัน การเลือกใช้คำในการเขียนและ
การพูด เช่นเดียวกับเจ้าของภาษา เทคนิคการ
จดจำจากบทเพลง synonym การเดาศัพท์จาก
รากศัพท์และข้อความแวดล้อม การอ่านข่าว
ภาษาอังกฤษ รับรองเรียนแล้วได้เป็น King of
Vocab แน่ ทั้งมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านจาก
สื่อภาษาอังกฤษ การอ่านกลอน การแปลเพลง
สากล (ค่าเรียนรวมหนังสือ + CD เรียน
24 ชั่วโมง)
5 6
Admit-GAT (เน้นเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ,
O-NET) ม.5-ม.6 เป็นคอร์สสอนเนื้อหาตอบสนอง
ผู้ที่ต้องการสอบ GAT ครั้งที่ 1 ในเดือน มี.ค.
และสอบ O-NET เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำนวน
บทสนทนา ในข้อสอบส่วนบทสนทนา สอน
คำศัพท์จาก synonyms และ root (รากศัพท์)
เน้นคำศัพท์ที่ยากๆ และการอ่าน passage
คำถามในข้อสอบการอ่านทุกประเภท และการเติม
คำในประโยค Sentence Completion รวมทั้ง
หลักการเชื่อมโยง รวมทั้งการทำข้อสอบ
Error Detection ครอบคลุมทุกเนื้อหาใน
ภาษาอังกฤษ GAT (ค่าเรียนรวมหนังสือ +
VCD Karaoke เพลงคำศัพท์ + CD
เพลงคำศัพท์ เรียน 30 ชั่วโมง)
Admission I&II (for O-NET,GAT สอบตรง )
(ม.5-ม.6) ภาษาอังกฤษเพื่อสอบตรง เป็นคอร์ส
สอนเนื้อหาตอบสนอง ผู้ที่ต้องการสอบตรง
ทุกเงื่อนไข เนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่ออกสอบ
ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบตรง
ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป และเตรียมตัวสอบ
Admission แต่เนิ่น เรียนทั้งหมด 50 ชั่วโมง
จบคอร์สประมาณปลายเดือนตุลาคม
ก่อนสอบตรงทุกที่ (ค่าเรียนรวมหนังสือ 2 เล่ม +
VCD KARAOKE เพลงคำศัพท์ update ใหม่
ทุกคอร์ส + CD เพลง synonym & grammar)
จำนวนชั่วโมง 50 ชั่วโมง และเรียนถึงต้นเดือน
ตุลาคม 2552 ก่อนสอบ GAT ครั้งที่ 3 และก่อน
สอบตรง
7 8
Turbo Course (คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ)
เหมาะกับนักเรียนที่เรียนคอร์ส Admission มาแล้ว
เป็นคอร์สเน้นฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าทุกประเภท
รวมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็วและถูกต้อง
แม่นยำภายในเวลาที่จำกัด พร้อมฝึกจับเวลา และ
แนวข้อสอบ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ
และพลังก่อนสอบตรง, สอบ O-NET,A-NET,GAT
(ใครที่ต้องการได้คะแนนสูงๆควรเรียนด่วนค่ะ)
เรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง
Intensive English (เน้นสอบตรง สอนแบบ
เร่งรัดกระชับ ตรงประเด็น เหมาะสำหรับน้องๆ
ม.5-ม.6ที่ต้องการเตรียมตัวสอบตรง สอบโควตา
และมีเวลาเรียนจำกัด เนื้อหาครอบคลุมการอ่าน
Passages, ข้อสอบ Sentence Completion,
Error detection และ บทสนทนา
(Conversation) เรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
9
English for fun (น้องๆ ป.6 หลักสูตร EP,
น้องๆ ม.1-2 ที่ไม่เก่ง) เนื้อหาประกอบด้วย
ไวยากรณ์พื้นฐานในระดับประถมปลายและระดับ
ม.1-ม.2, คำศัพท์, ความเข้าใจในการอ่าน
และการสนทนา พร้อมฝึกทักษะการฟัง
การออกเสียง และยังมุ่งเน้นสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษ, สอบแข่งขัน เพิ่มเกรด
ในโรงเรียน


หมายเหตุ เนื้อหาในแต่ละคอร์สอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสภาพของผู้เรียน

สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ (A'Benny Academy)
เปิดสอนภาษาอังกฤษระดับ ม.1 - ม.6 , นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อาคารเลขที่ 19/28-29 ชั้น 3 ใกล้ห้างเดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน)
หมู่ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0-2951-8186, 085-336-6975 (หยุดทุกวันอาทิตย์)
สายรถเมลล์ที่ผ่าน 134ก, 63, 69, 114, 177, 337, 522, 528, 545
เปิดแล้ว เรียนภาษาอังกฤษกับ A'Benny ในรูปแบบ private ที่โรงเรียนกวดวิชา UTT กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 085-3366-975 และเพิ่ม www.facebook.com/Benchamas Benny

อ่านบทความสนุกๆอีกเพียบที่ Dek-D.com

โปรดทราบ
ข้อมูลที่พิมพ์มานี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บ Dek-D.com ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการแต่งขึ้นมาใหม่ หรือเกิดจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์เจ้าของข้อมูล โปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง