> สุนัข | นักล่าฝัน AF7 | ค้นหานิยาย | Asian Star | บอร์ด The Star6 | บอร์ด AF7 | บอร์ดนักเขียน | เรียนต่อต่างประเทศ | ทายใจ | ดูดวง | วัยรุ่น |
> รับตรง สอบตรง | กวดวิชา | ติวเตอร์ | GAT-PAT ONET แอดมิชชั่น | ทุน เรียนต่อ | บอร์ดหนุ่มๆ | บอร์ดสาวๆ | Take a Photo | Group |
   


 
หน้าที่ [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
 
 
ความคิดเห็นที่ 54  
* ขอชี้เเจง ข้อมูลที่ถูกต้อง *

1. การเป็นปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครองนั้น คนที่จบ รัฐศาสตร์ เเละนิติศาสตร์ สามารถสมัครได้ โดยจะเรียน รัฐศาสตร์ สาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น การปกครอง IR รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา (* เเต่วุฒิที่จบมาต้องเป็น ร.บ. หรือ น.บ. เท่านั้น ทำให้ คนจบ สังคมวิทยา ธรรมศาสตร์ สมัครไม่ได้ เเต่ สังคมวิทยา จุฬา สมัครได้ เพราะมีวุฒิ ร.บ. //ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ใช่ม๊า//

2.การที่จะเป็นเจ้าหน้าที่การทูต ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ ถ้าไม่เก่งจริง เพราะ เราต้องไปเเข่งกับคนที่ จบการศึกษา ตรี-โท จากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น บุตร-หลาน ของ อดีต อทท. อยู่เเล้ว เเต่ถ้ามั่นใจว่าเก่งจริง ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเส้นหรอก เพราะเจ้านายจะรักเราเอง เเละเรื่องประวัติครอบครัวนี่สำคัญเหมือนกันนะครับ ทาง ก.ต. จะตรวจสอบว่า ครอบครัวคุณมีประวัติด่างพร้อย หรือเคยโดนต้องโทษทางอาญา เพราะคุณต้องเป็นตัวเเทนพระเจ้าอยู่หัว ไปปฎิบัติราชการต่างประเทศ จึงต้องเข้มหน่อย

หลักสูตรการสอบแข่งขัน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (100 คะแนน)

เป็นข้อสอบปรนัย ภาษาไทย มุ่งทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์

และเหตุการณ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ของประเทศไทยและของโลก

หรือที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและต่อโลก ในลักษณะที่แสดงความเข้าใจต่อปัญหาและความเกี่ยวโยง

ของเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความสามารถเชิงวิเคราะห์ ฯลฯ
2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (200 คะแนน)

เป็นข้อสอบอัตนัย แบ่งเป็น 2 วิชา คือ

วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ (100 คะแนน) ประกอบด้วย
เรียงความภาษาอังกฤษ
ย่อความภาษาอังกฤษ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ข. วิชาความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต (100 คะแนน) ประกอบด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ

3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (100 คะแนน) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ ทดสอบความรู้และคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ ของ

ผู้เข้าสอบ

ส่วนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากการทดสอบความสามารถ

เฉพาะตัว การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งมารยาทในการเข้าสังคม

ของผู้เข้าสอบ
*** ป.ล. ***
ผู้มีสิทธิสอบเป็นนักการทูต ไม่จำเป็นต้องเรียน IR เสมอไป เพราะทาง ก.ต. เปิดรับหลากหลายสาขา คือ
รัฐศาสตร์ (IR - การปกครอง -รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ บริหาร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และบัญชี
(หลักเกณฑ์ตาม ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร0703/11123 )
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 09:01
 
 
ความคิดเห็นที่ 55  
*ต่ออีกนิด*
ถ้าน้องมีความรู้ภาษาที่ 3 ที่เป็นความต้องการ ของกระทรวงเป็นพิเศษ ก็จะได้เปรียบในการสอบนิดนึง เพราะขาดเเคลน ตามลำดับเลยนะ

1.ภาษาอาหรับ (*ต้องการมาก)
2.ภาษารัสเซีย
3.ภาษาเสปน
4.ภาษาจีน

เเต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องได้ ภาษาที่ 3 นะ เเค่เก่งอังกฤษมากๆเกือบเท่าเจ้าของภาษาก็พอเเล้ว เเต่ถ้าเรากรอกใบสมัครว่า รู้ภาษาที่ 3 ต้องมั่นใจว่าเก่งจริงๆนะครับ ทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ไม่งั้นเป็นการฆ่าตัวตาย
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 09:11
 
 
ความคิดเห็นที่ 56  
* เเก้ (1)เป็นภาษาอารบิก ครับ ถ้าอยากเรียนก็ไปลองถามเพื่อนๆที่เป็นอิสลามที่เคร่งๆ ดูก็ได้
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 09:15
 
 
ความคิดเห็นที่ 58  
ขอตอบ คห.38 ที่ถามว่า ภาษาอังกฤษต้องดีเเค่ไหน ในส่วนของ จุฬานะ พี่คิดว่า ต้องดีพอสมควรเลยทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ไม่งั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพราะว่า ตำราที่ใช้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ เเล้วมันจะมีวิชาบางตัวที่ เรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ

2402311* การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 2(2-0-4)
Reading in International Relations I
2402312* การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 2(2-0-4)
Reading in International Relations II
2402313* การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 2(2-0-4)
Reading in International Relations III
2402314* การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 2(2-0-4)
Reading in International Relations IV
... วิชาพวกนี้ จะมีการจัดการ สอน-สอบ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะฉะนั้นอย่างน้อยควรจะฟังออก+อ่าน text เข้าใจ + เขียนเรียงความ ตอบข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ได้ ก็จะดี เเต่พวกนี้ไปเรียนเสริมได้
-- นิดนึง -- ถ้าใครจะเลือก รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬา ควรจะทำใจว่า ไม่สามารถหนี คณิตศาสตร์ ได้นะครับ เเค่ บัญชีการเงิน ก็ถอนกันใหญ่เเล้ว (ตัดเกรดกับ เศรษฐศาสตร์เเละคณะพาณิชย์-บริหาร)
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.36 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 16:44
 
 
ความคิดเห็นที่ 59  
ขอถามหน่อยค่ะ

ถ้าอยากเรียนรัฐศาสตร์นี่จบไปเป็นแอร์ได้ด้วยเหรอคะ ?? เพิ่งทราบ
คือแล้วถ้าหนูสนใจ IR นี่จำเป็นมั้ยคะว่าต้องรู้ภาอื่นๆอีกอ่าค่ะ
จะพอแนะนำสถานที่เรียนภาษาที่ 3 ได้มั้ยคะ ว่าที่ไหนดี
Name : ตาขาว [ IP : 125.25.160.216 ]
Email / Msn: -
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 22:36
 
 
ความคิดเห็นที่ 60  
รบกวนถามพี่ๆครับ

ผมได้ GPA รวม 2916 จาก 3000

A_NET 63.75 คิดเป็น 2231

O-NET ตรวจจากเฉลยที่ รร ได้รวมประมาณ 2300 ครับ

รวมทั้งหมด 7447 เกินจากตำสุดปีที่แล้วจาก 7116 มาประมาณ 300

อยากรบกวนให้พี่ๆช่วยประเมินหน่อยครับว่าโอกาสมีมากแค่ไหน และช่วยให้พี่ๆบอกความแตกต่างระหว่าง
รัฐศาสตร์ จุฬา กับ ธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณพี่ๆที่ช่วยแนะแนวทางนะครับ ขอบคุณครับ
Name : คนกำลังเครียด [ IP : 58.64.116.56 ]
Email / Msn: warm_me(แอท)hotmail.com
วันที่: 28 มีนาคม 2550 / 23:32
 
 
ความคิดเห็นที่ 61  
อยากเรียนรัฐศาสตร์ แต่ถ้าจบมาแล้วเป็น ปลัด นายอำเภอ ผมกลัวตายเร็วจัง 555+
เดี๋ยวไปขัดแย้งผลประโยชน์ใครเข้าจะตายไว
Name : อยาก [ IP : 202.44.8.100 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 01:49
 
 
ความคิดเห็นที่ 62  
ตอบ ความคิดเห็นที่ 59

เป็นได้ครับ
ส่วนเรื่องโรงเรียนกวดวิชา น้องต้องศึกษาข้อมูลเอาเองล่ะครับ (ไม่ได้ค่าโฆษณา 555+)

ตอบ ความคิดเห็นที่ 60

พี่ตอบให้แล้วในหัวข้อ "แนะวิธีเลือกคณะ" ครับ

ตอบ ความคิดเห็นที่ 61

เรียนเรียนรัฐศาสตร์ จบมาก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นปลัด หรืออำเภออย่างเดียวหรอกครับ มีหลายสาขาให้เลือก แต่ถ้าน้องคิดที่จะไม่เลือกรัฐศาสตร์เพราะกลัวอย่างที่น้องว่า ก็เปลี่ยนไปเป็นคณะอื่นๆแล้วกันครับ
Name : Ggame < My.iD > [ IP : 58.9.14.89 ]
Email / Msn: G-games_ku(แอท)hotmail.com
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 06:45
 
 
ความคิดเห็นที่ 63  
ถึงน้อง คห.59 ... Qualification :คุณสมบัติของคนที่จะสมัครเป็น เเอร์โฮสเตต

• Age 20-30 years
• University graduate (ใครจบ ป.ตรีสมัครได้หมดเเหละครับ ไม่จำกัดสาขา เพราะฉะนั้น รัฐศาสตร์ สมัครได้ชัวร์100%)
• Minimum height of 5 ft 4 in (160 cm.) barefoot (Stewardesses)
• Minimum height of 5 ft 6 in (165 cm.) barefoot (Stewards)
• Excellent eyesight (spectacle must wear contact lens only)
• Beautiful, poised and well-groomed
• TOEIC score of 600 or higher within two years
• Fluency in MANDARIN or CANTONESE is preferable(อันนี้เเล้วเเต่สายการบิน)
• Ex-crew is required to bring along crew certifcate

ข้อมูล:Air Asia

น้อง คห.60 ก็มีลุ้นเยอะนะครับ เเต่พี่ไม่วระบบใหม่เท่าไหร่ รอผู้รู้มาตอบละกัน
น้อง คห.61

ไม่ต้องกลัวหรอกน้อง เพราะปลัดอำเภอ ไม่ได้ทำงานน่ากลัวขนาดนั้น เเต่พี่ว่าจะไม่ตายเพราะเพราะโดนฆ่าหรอก มันจะอดตายก่อน เพราะเงินเดือน start ที่ 7000 กว่าบาท กินเเกลบทุกเดือน
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 08:43
 
 
ความคิดเห็นที่ 64  
... ต่ออีกนิด

ที่น้อง คห.59 ถามว่าควรรู้ภาษาที่ 3 รึเปล่า ที่จริงไม่รู้ก็ไม่เป็นไร เเต่ถ้ารู้ก็ดีครับ

ซึ่งน้องไม่ต้องหาที่เรียนเพิ่มหรอก เพราะ มาเข้าจุฬาก็ ได้เรียนเลย หลักสูตรใหม่ของ รัฐศาสตร์ จุฬา กำหนดให้เด็กรัฐศาสตร์ทุกสาขา คือ การปกครอง IR รปศ. สังคมวิทยา *ต้อง* เรียนภาษาที่ 3 กับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา เป็นวิชาบังคับเพิ่มเติม โดย

1.คนที่เรียนศิลป์ภาษามา สามารถเรียนต่อยอดได้เลย คือ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น หรือ อื่นๆ ตามใจชอบ

2.คนที่ไม่มีพื้นภาษาที่ 3เลย ก็มีหลายภาษาที่เริ่มสอนใหม่หมดเลย คือ ภาษาเยอรมันเร่งรัด ภาษารัสเซีย ภาษาจีน(int) ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอิตาเลียน ภาษาเวียดนาม-พม่า-เขมร-ลาว

** ยกเว้นภาษาเกาหลี ที่อักษรไม่เปิดให้คณะอื่นลง **
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 08:59
 
 
ความคิดเห็นที่ 65  
ส่วนที่ คห.60 ถามเรื่องความเเตกต่าง จุฬา-ธรรมศาสตร์ บอกยากมาก เเต่ขอบอกว่า ตัววิชารัฐศาสตร์ 2 มหาลัย สอนดีทั้งคู่ เเละมีคุณภาพพอๆกัน มันอยู่ที่น้องจะเลือกมากกว่าว่าอยากอยู่มหาลัยไหน เเต่พี่จะลองบอกความเหมือน-ต่างดูเป็นข้อๆละกัน ให้ไปตัดสินใจ

1. ถ้าบ้านอยู่กรุงเทพ เเละอยากใช้ชีวิตเเบบมีประสบการณ์อยู่หอพักกับเพื่อนๆ อยู่ มธ. เลย เเต่ถ้าอยากเดินทางไปกลับ เเละเดินทางสะดวกสบาย ให้เลือก จุฬ่า (*เเล้วเเต่ความสะดวกของเเต่ละคน ได้ประสบการณ์คนละเเบบ)

2. หลักสูตร จุฬา - มธ. ปัจจุบัน สามารถเลือกวิชา เอก วิชาโทได้เมือนกัน เเต่ พี่ว่าของ มธ. ทันสมัยกว่า เพราะ

.. หลักสูต มธ. สามารถเลือก วิชาเอกเป็นรัฐศาสตร์ เเต่เรียนวิชาโทของคณะอะไรก็ได้ เช่น วิชาเอก รัฐศาสตร์ปกครอง วิชาโท การตลาด -การเงิน

.. หลักสูตร จุฬา เลือกได้เมือนกัน แต่เลือกได้เฉพาะวิชาโทในคณะหรือของคณะอักษรศาสตร์ เช่น วิชาเอกรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาโท IR หรือวิชาเอก IR วิชาโท รปศ. หรือวิชาโท ภาษาสเปน อะไรประมาณเนี้ย มันไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่

3.ค่าครองชีพที่จริงน่าจะเเพงพอๆกัน โดย จุฬาอาจเสียค่ากิน + ค่าเดินทาง เยอะ เเต่ มธ. ก็ต้องเสียค่าหอ + ค่าเที่ยวกลางคืน(สำหรับบางคน) สรุปเเล้วก็สิ้นเปลืองเท่ากัน

4.จุฬามลพิษเยอะ อาจเป็นมะเร็งปอดหรือเป็นสิวได้ เเต่ มธ.รังสิต อากาศดีกว่า

5.จบมาหางานไม่ยากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทำราชการ ก็ไปทำเอกชนกันหมด เช่น อยู่ฝ่ายบุคคล (HR -Human Resource)

6. ส่วนถ้าใครกลัวมา จุฬา มีไฮโซ อะไรนะ ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวครับ เพราะด้วยเหตุผลง่ายๆ ไม่มีมหาลัยไหนมีคนรวย 100% หรือ จน 100% เราใช้สมองสอบเข้ามาครับ ไม่ได้ใช้ความรวยวัด เเล้วอีกอย่าง คนรวยนิสัยดีๆ ก็มีเยอะ เพื่อนในคณะมีหลาย 100 คน มันจะไม่มีใครคบเราเลยเหรอ?? บ้านพี่เองก็ไม่ได้รวยครับ พี่ยังมีเพื่อนคบเลย เพราะฉะนั้น น้องๆ อย่าเพิ่งจินตนาการไปเอง เพราะบางคนชอบพูดว่า เด็กจุฬา ชอบเดินห้างหรูๆ เช่น พารากอน ฯลฯ ก็ห้างมันใกล้มหาลัยนี่ครับ ตากเเอร์ฟรีด้วย จะให้ไปเดิน ฟิวเจอร์ เรอะ

------ สรุปว่า ในด้านวิชาการ จุฬา มธ. มีคุณภาพทั้ง 2 มหาลัย จะเลือกที่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวเเล้วครับ เเต่เด็กจุฬาหน้าตาดีกว่า จบ -------
Name : sweet B Chula [ IP : 202.44.210.31 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 09:29
 
 
ความคิดเห็นที่ 66  
IR คืออารัยหรอ?
Name : KK กก [ IP : 222.123.72.106 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 12:57
 
 
ความคิดเห็นที่ 67  
IR = International Relation ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Name : sweet B Chula [ IP : 203.149.16.34 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 13:28
 
 
ความคิดเห็นที่ 68  
วิชาเอก/หลักสูตรที่เปิดสอนใน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)

1.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.)หลักสูตร 5 ปี
วิชาเอกสังคมศึกษา(กศ.บ.5ปี)---ครู 5 ปีสาขาสังคมศึกษา
ความร่วมมือในการสอนวิชาเอกของคณะสังคมศาสตร์และการสอนวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์
โดยที่ ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2.หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการบัญชี
วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร

3.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกภูมิศาสตร์

4.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกประวัติศาสตร์
วิชาเอกการพัฒนาชุมชน
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

5.หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต(ร.บ.) หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกรัฐศาสตร์

6.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีต้อนรับ
Name : SS@SWU [ IP : 58.147.68.247 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 16:15
 
 
ความคิดเห็นที่ 69  
เกษตร มี IR ไม๊คะ?

แล้วถ้าจะสอบตรง รัฐศาสตร์ ข้อสอบเดียวกันทุกสาขาหรือว่าไม่เหมือนกันคะ(อยากเรียน IRค่ะ)?

แล้วเค้าเอาเกรดเท่าไหร่ถึงจะสอบตรงได้อ่ะคะ?

แล้วรับสอบตรงเมื่อไหร่?

ระเบียบการดูที่ไหนคะ?
Name : เด็กอยากเข้ารัฐศาสตร์ [ IP : 203.118.111.167 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 21:48
 
 
ความคิดเห็นที่ 70  
ตอบค.ห.69

ทุกที่ที่มีรัฐศาสตร์ ต้องมี IR อยู่แล้วคับ

เท่าที่ทราบรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์จะมีสอบตรง แต่จุฬาคิดว่าไม่น่าจะมีนะ ข้อสอบตรงของรัฐศาสตร์ทั้ง 3 สาขา
จะใช้ข้อสอบปรนัย(multiple choices)แบบเดียวกัน แต่ว่าข้อสอบปรนัย(ข้อเขียน)นั้นจะแยกกัน ถ้าอยากเรียน IR จะต้องดูข่าวต่างประเทศให้มากๆ โดยเฉพาะข่าวที่เป็นที่ครึกโครมในช่วงปีที่น้องจะสอบ ส่วนข้อสอบปรนัยจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์เบื้องต้นพอสมควร สามารถหาได้จากสังคม ม.4 และก็จะเป็นความรู้ทั่วไป เช่น จอร์จ บุช สังกัดพรรคอะไร ? ประเทศใดใน SEA ที่กล้าขึ้นมาต่อกลอนกับ USA ? เป็นต้น

เกรดเฉลี่ยที่จะสามารถสอบตรง(รัฐศาสตร์)ได้ มีเกณฑ์ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยม.4-ม.5 รวม4ภาค ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ผลการเรียนในหมวดอังกฤษ และสังคม ของม.6 เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 2.50

สมัครสอบตรงนั้นจะเริ่มประกาศและรับสมัครในช่วง ก.ค.-ส.ค. ต้องติดตามดูในเว็บสำนักทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ http://www.regofc.tu.ac.th ส่วนระเบียบการก็ดูในเว็บนี้เช่นเดียวกัน
Name : Dj...$m!Le สิงห์แดง#57 [ IP : 202.28.62.245 ]
Email / Msn: toung_ycer18(แอท)hotmail.com
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 22:43
 
 
ความคิดเห็นที่ 71  
อะไรคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนที่ใฝ่ฝันอยากที่จะเรียนรัฐศาสตร์อยู่รอด (เส้นดี/เรียนเก่ง/มีเงิน/ประสบการณ์ชีวิตมาก) < ผมเตรียมพร้อมอยากที่จะเข้าคณะนี่แต่ใจผมกกล้าที่อยากจะไปเข้าเรียนแต่พ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่บอกว่าไม่ค่อยมีงานทำเนื่องจากตัวแปรดังข้อความด้านบน ผมเลยสับสน ไม่รู้ทามไงก็เลยอยากถามรุ้นพี่คับ)
Name : รัฐศาสตร์ [ IP : 58.147.125.25 ]
Email / Msn: -
วันที่: 29 มีนาคม 2550 / 23:03
 
 
ความคิดเห็นที่ 72  
ตอบ ความคิดเห็นที่ 69

มีครับ
ส่วนเรื่องสอบตรงคณะรัฐศาสตร์นั้น เท่าที่ทราบเวลานี้ (ทุกๆ ปีแหละ - -) จะมีเพียงคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นครับที่เปิดสอบตรง โดยรายละเอียดของการสอบ / ระเบียบการสอบ สามารถติดตามได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงครับ ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี และจะจัดสอบตรงในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกปีเช่นกันครับ

**เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ
www.reg.tu.ac.th 

ตอบ ความคิดเห็นที่ 71

ตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์ คือ "ใจ" และ "อุดมการณ์" ล้วนๆ ครับ (อันหลังเวอร์ไปป่าวหว่า เหอๆ)
Name : Ggame < My.iD > [ IP : 58.9.14.206 ]
Email / Msn: G-games_ku(แอท)hotmail.com
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 01:31
 
 
ความคิดเห็นที่ 73  
พี่ หนูอยากรู้ว่าถ้าเอนเข้ารัฐศาสตร์ปกครอง ได้พอเข้าไปเรียนแล้วสามารถเปลี่ยนมาเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทสได้รึป่าว หรือเข้าไปแล้วมีของที่ไหนที่เปลี่ยนได้บ้างไหม
Name : ชิน [ IP : 61.19.168.120 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 10:47
 
 
ความคิดเห็นที่ 74  
ตอบ ความคิดเห็นที่ 73

ย้ายสาขาตรงนี้พี่ไม่ทราบข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยครับว่าจะทำได้หรือไม่ แต่ว่าการย้ายคณะสามารถทำเรื่องขอย้ายคณะได้ทุกมหาวิทยาลัย แต่ต้องเรียนคณะนั้นๆ ก่อนอย่างน้อย 1 ปี และต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะนั้นจบครบ ประกอบกับคะแนนสอบของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายคณะ จะต้องมากกว่าคะแนนต่ำสุดของคณะนั้นๆ ในปีการศึกษาที่ทำเรื่องขอย้ายด้วยครับ
Name : Ggame < My.iD > [ IP : 58.9.16.244 ]
Email / Msn: G-games_ku(แอท)hotmail.com
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 11:54
 
 
ความคิดเห็นที่ 75  
ตอนนี้ ผมมีคะแนน 3940 คะแนน (ยังไม่รู้ผลสอบโอเน็ต)

ผมจะติดรัฐศาสตร์ การปกครอง มธ. หรือเปล่าครับ

พอมีลุ้นเปล่าครับ
Name : ลุ้นอยู่ [ IP : 58.9.145.207 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 17:43
 
 
ความคิดเห็นที่ 76  
น้องๆคนไหนสนใจคณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลองเข้าไปถามพี่ๆในเวบบอร์ดกันได้นะคะ แล้วน้องๆจะได้รู้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงแบบไม่"ดิสเครดิท" สังวิดใกล้ชิดประชาคนค๊า

ลิงค์ เวบบอร์ดค่ะ http://www.tantee.net/board/user/index_board.php?board=socant&bid=1
ลิงค์ข้อมูลทั่วไปของคณะค่ะ http://my.dek-d.com/ubyi/story/view.php?id=73092

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมกับพวกเรานะคะ ^___^
Name : ลูกนวมินทรฯ [ IP : 124.121.161.163 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 18:00
 
 
ความคิดเห็นที่ 77  
คณะรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ จำเปนต้องจบสายวิทย์หรือศิลป์คำนวนมาป่าวอ่ะ
อยากเรียน คณะรัฐศาสตร์ มธ.
Name : jungo_o [ IP : 203.113.36.9 ]
Email / Msn: j_ja_june(แอท)hotmail.com
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 18:32
 
 
ความคิดเห็นที่ 79  
คห.25 >>> อยากเรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหมือนกันแต่กลัวไม่ติดจัง ตอนนี้เห็นคะแนนเอเน็ตแล้วเศร้า -*-
Name : สิงห์เขียวน้อย [ IP : 203.113.51.132 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 19:12
 
 
ความคิดเห็นที่ 80  
บริหารรัฐกิจ จบมาแล้วทำงานด้านไหนคะ
ถ้าไปสมัครตามบริษัทเอกชนจะทำตำแหน่งอะไร
แล้วสาขานี้ต้องเน้นวิชาอะไรคะ ต้องใช้ภาษาเยอะรึเปล่า
Name : ma"am KC [ IP : 203.113.56.73 ]
Email / Msn: m4_10_10(แอท)hotmail.com
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 19:23
 
 
ความคิดเห็นที่ 82  
อยากเรียนรัฐศาสตร์ปกครอง เลือสอบสังคม สังคมได้ประมาฯ 57กว่าๆจะพอมีสิทธิ์ไหมคะ แล้วรัฐศาสตร์ ปกครองของจุฬามีคนเลือกเยอะไหมอ่าคะ
Name : 111 [ IP : 203.113.67.70 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 21:08
 
 
ความคิดเห็นที่ 83  
ปีนี้คะแนนสังคมต่ำลงมากพอสมควร แต่อย่าลืมว่ามีคะแนนที่สูงจากเดกที่ซิ่วในปีที่แล้วทำให้สามารถพอจะคาดเดาได้ว่าปีนี้คะแนนน่าจะต่ำลงไม่น่าเกิน 200 ใครที่จะเข้ารัฐศาสตร์ถ้าได้เกิน 5000 จาก 6500 พี่คิดว่าถ้าน้องทำโอเน็ตไม่น่าเกียดไม่น่าจะมีปัญหา สำหรับน้องๆที่ได้อยู่ในช่วง 4500-5000 พี่คิดว่าน่าจะมีโอกาสสูง และน้องๆที่อยู่ในช่วง 4000 - 4500
ถ้าน้องไม่ยึดติดกับสถาบันมากนัก น่าจะติดครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่รอ โอเน็ตด้วยจะดีที่สุด
แต่พี่โดยส่วนตัวคิดว่าโอเนตคงไม่น่าต่างกันมากเกิน 300 สำหรับน้องที่ได้คะแนนระดับนี้
หวังว่าน้องๆคงจะพอมองภาพรวมออกแล้วนะครับ ขอให้โชคดีครับ
Name : สิงห์ดำ [ IP : 58.64.116.44 ]
Email / Msn: warm_me(แอท)hotmail.com
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 22:50
 
 
ความคิดเห็นที่ 84  
บริหารรัฐกิจเรียนคล้ายๆกะบัญชีป่าวค่ะ และถ้าเปนงั้นคนที่ไม่เก่งเลขจะเรียนไหวมั๊ยอ่ะ
Name : jung [ IP : 203.113.37.6 ]
Email / Msn: -
วันที่: 30 มีนาคม 2550 / 23:36
 
 
ความคิดเห็นที่ 85  
ตอบ ความคิดเห็นที่ 80

กลุ่มคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์
เมื่อจบมาแล้วจะสามารถทำงานได้หลากหลายครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่บริษัทเอกชนทั่วไปก็สามารถทำได้ เพราะเนื่องจากว่าในการเรียนในสาขานี้ จะคล้ายๆ กับการประยุกต์ความรู้ทั้งรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงทำให้มีความรู้กว้างขึ้นครับ ส่วนที่ถามว่าสาขานี้เน้นอะไร จากที่พี่บอกไปข้างต้นจะเห็นได้ว่าจะเกี่ยวกับการคำนวนซักเล็กน้อย ดังนั้นคณิตศาสตร์ค่อนข้างสำคัญครับ

ตอบ ความคิดเห็นที่ 82

สังคม เอเน็ต 57 ถือว่าค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ ตรงนี้อย่าเพิ่งกังวลกับคะแนนมาก รอประกาศคะแนนโอเน็ตอีกครั้งแล้วค่อยประเมินอีกครั้งเพื่อความแน่นอนครับ ส่วนคณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง จุฬาฯ จะมีคนเลือกเยอะมั้ย ตรงนี้พี่ก็บอกไม่ได้ครับว่าปีนี้จะมีคนเลือกเยอะแค่ไหน ต้องดูความนิยม ซึ่งน้องสามารถหาสถิติอัตราการแข่งขันของปีเก่าๆ แล้วเทียบดูแนวโน้มก็ได้ครับ น่าจะใช้ได้เหมือนกัน

ตอบ ความคิดเห็นที่ 84

สาขาบริหารรัฐกิจ แทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาบัญชีเลยครับ แต่จะเน้นคณิตศาสตร์นิดหน่อย แต่ไม่มาก
Name : Ggame < My.iD > [ IP : 58.9.15.193 ]
Email / Msn: G-games_ku(แอท)hotmail.com
วันที่: 31 มีนาคม 2550 / 00:42
 
 
ความคิดเห็นที่ 86  
ตอบความคิดเห็นที่ 73
ที่ธรรมศาสตร์ ถ้าน้องจะย้ายสาขาอ่ะ ยุ่งยากกว่าย้ายคณะอีกคับ ทางที่ดีเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนจิงๆไปดีกว่าคับ

ความคิดเห็นที่ 80
บริหารรัฐกิจ จบมาแล้วทำงานด้านไหนคะ
ถ้าไปสมัครตามบริษัทเอกชนจะทำตำแหน่งอะไร
แล้วสาขานี้ต้องเน้นวิชาอะไรคะ ต้องใช้ภาษาเยอะรึเปล่า

ตอบ
ต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเรามีความถนัดด้านไหน เพราะบริหารฯจะเรียนค่อนข้างกว้างกว่าสาขาอื่น จึงมีวิชาเลือกที่น่าสนใจหลายๆอย่าง เช่น บริหารบุคคล บริหารนโยบาย หรือบริหารการคลัง เป็นต้น แต่เรียนบริหารฯก็ไม่จำเป็นจะต้องได้ทำงานที่ตรงกับสายที่เรียนมาหรอกคับ รุ่นพี่ที่คณะพี่จบไปเป็นสจ๊วต หรือแอร์ก็เยอะคับ ได้ทำงานในกระทรวง กรมจิงๆก็มีน้อยมากคับ ส่วนใหญ่ก็จะทำงานในบริษัทเอกชนจะเยอะนะคับ เพราะบริหารฯจะสามารถทำงานได้ทั้งรัฐและเอกชน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถเราด้วยนะคับ เรียนบริหารฯแต่อาจจะไปเป็นทูตก็มีคับ เรื่องภาษาอาจจะไม่ได้เน้นมากนัก แต่ว่าถ้าที่ธรรมศาสตร์น้องจะต้องเจอกับภาษาอังกฤษ 6 ตัว คือ EL171, EL172 (ถ้าใครคะแนนเอนท์ถึงเกณฑ์ก็อาจจะไม่ต้องเรียน 171 หรือ ทั้งคู่เลยก็ได้ จะได้เครดิตวิชานั้นไปเลย) EG221 Reading , EG231 Writing ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เรียนตอนปี 2 ซึ่งReading จะค่อนข้างยากพอตัว EL231 ,EL331 English for Political Science หลังจากเรียนอังกฤษพื้นฐานครบ 4 ตัวแล้ว น้องจะได้เรียนกับอังกฤษเฉพาะทางของแต่ละคณะอีก 2 ตัวครับ แต่คิดว่าบริหารไม่ได้เน้นภาษามากเท่าไออาร์คับ แต่ถ้ามีภาษาติดตัว เวลาไปสมัครงานน้องก็จะมีเครดิตที่ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นๆนะคับ ก็ไม่ควรจะมองข้ามไป

ความคิดเห็นที่ 84
บริหารรัฐกิจเรียนคล้ายๆกะบัญชีป่าวค่ะ และถ้าเปนงั้นคนที่ไม่เก่งเลขจะเรียนไหวมั๊ยอ่ะ

ตอบ
เป้าหมายของบริหารธุรกิจ คือ ทำอย่างไรให้ธุรกิจได้กำไรสูงสุด แต่
เป้าหมายของบริหารรัฐกิจ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์สาธารณะมากที่สุด
บริหารรัฐกิจ กับ บริหารธุรกิจ วิชาพื้นฐานจะเรียนคล้ายๆกัน เพราะเรามีนักทฤษฎีคนเดียวกัน แต่พอเจาะเข้าเนื้อหาวิชาจิงๆแล้วนั้น ก็จะเรียนแตกต่างกันคับ ส่วนเรื่องเลขนั้นถ้าเป็นของธรรมศาสตร์น้องจะเลือกเรียนเลข หรือ คอมได้คับ (ซึ่งร้อยละ100ก็จะเลือกคอมทั้งนั้นอ่ะ) แต่ที่จุฬาน้องจะต้องเรียนเลขด้วย ไม่แน่ใจว่า 1 หรือ 2 ตัวนะ แต่คิดว่ายังไงเลขก็มีแค่ไม่เกิน 2 ตัวคับ ดังนั้นคนที่ไม่เก่งเลข หรือเรียนศิลป์ภาษา(เช่นพี่) ก็เรียนรอดแน่นอนคับ
Name : Dj...$m!Le สิงห์แดง#57 [ IP : 203.131.213.53 ]
Email / Msn: toung_ycer18(แอท)hotmail.com
วันที่: 31 มีนาคม 2550 / 01:02
 
 
ความคิดเห็นที่ 87  
ผมได้สังคม 57.5 น่ะ เเต่เกรดจาก 3000 ได้เเค่ 2100 เเละต้องได้โอเน็ตเท่าไหร่ เเล้วน่าจะติดรัฐศาสตร์ปกครองที่ไหนอ่ะ
Name : 123456 [ IP : 203.113.70.74 ]
Email / Msn: -
วันที่: 31 มีนาคม 2550 / 09:53
 
 
ความคิดเห็นที่ 88  
ตอนนี้ผมอยุม.5 อ่าคับและต้องการที่จะเข้ารัฐศาสตร์อย่างมาก พี่ๆช่วยทิ้งเมลล์ไว้หน่อยได้เปล่าคับเผื่อผมจะใช้ในการสอบถามถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆหน่อยอ่ะคับ ขอบคุณมากคับ
Name : d_hunter [ IP : 222.123.46.112 ]
Email / Msn: -
วันที่: 31 มีนาคม 2550 / 10:44
 
 
ความคิดเห็นที่ 89  
... คห.84

รัฐประศาศนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ - เรียนไม่เหมือนบัญชีหรอก ไม่ต้องเก่งเลขมากก็เรียนได้ เหมือนที่ พี่สิงห์เเดงข้างบนตอบไว้ หลักสูตรของ จุฬา ก็มีพวกวิชาคำนวณๆ คือ

เศรษฐศาสตร์ 1
เศรษฐศาสตร์ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สถิติสำหรับนักบริหาร
การบัญชีการเงิน
คือ ถ้าอยากหลบเลข ก็อย่าเลือกเอกการคลัง ก็เเล้วกัน คือ ที่ จุฬา ภาครัฐประศาสนศาสตร์ จะมีเเยกอีกเป็น 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกตามความถนัด คือ การคลัง(ชอบเลข) บริหารงานบุคคล(เกลียดเลข) นโยบายและการวางแผน(เรียนเลขพอได้)

ก็พวกที่จบสาขานี้เท่าที่ถามๆมา ก็มีทำงานหลากหลายครับ ทั้ง ข้าราชการ / บริษัทเอกชน เช่น พวกธนาคาร ฯลฯฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์
Name : sweet [ IP : 203.149.16.45 ]
Email / Msn: -
วันที่: 31 มีนาคม 2550 / 20:53
 
 
ความคิดเห็นที่ 90  
ขอบคุณ คุณ sweet ที่ช่วยมาตอบให้น้อง ค.ห. 84 เพิ่มด้วยคับ

ค.ห.88 มีอะไรถามก็แอดมาได้ toung_ycer18@hotmail.com คับ
Name : Dj...$m!Le [ IP : 203.131.213.1 ]
Email / Msn: toung_ycer18(แอท)hotmail.com
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 01:55
 
 
ความคิดเห็นที่ 91  
ความเห็นที่29 คุณ DR.KU น้อยๆหน่อนนะที่บอกว่าจะยึดคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ ไปหมดแล้วอะ สังคมศาสตร์ม.เกษตรมีตั้ง6ภาควิชาคือ1ภาควิชานิติศาสตร์ 2 รัฐศาสตร์ 3.ประวัติศาสตร์ 4.จิตวิทยา 5.สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 6.ภูมิศาสตร์คุณพูดแบบนี้ภาควิชาอื่นเค้าจะว่ายังไง คณะสังคมไม่ได้มีเฉพาะภาครัฐศาสตร์ซะหน่อย อย่าคิดว่าเป็นภาควิชาที่คนคนเยอะสุดในคณะแล้วจะมาพูดดีนะ
แล้วฝากถึงน้องๆที่จะเข้าคณะสังคมศาสตร์ของม.เกษตรศาสตร์ว่าจงตั้งใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองนะได้ข่าวว่าปีนี้คณะเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์เป็นที่นิยมมากขึ้น คะแนนอาจสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ขอให้ตั้งใจกันมากๆนะคะ
Name : KU66 History [ IP : 125.25.77.209 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 02:34
 
 
ความคิดเห็นที่ 92  
พี่คะรัฐศาสตร์สาขาไหนที่ไม่มีเรียนเลขมั่งอ่ะคะ คือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาเลขมากๆเลยเวลาสอบออกมาคะแนนก็จะห่วยแทบทุกครั้งแบบว่าเข้าไปทำนี่กามั่วมันทุกข้อเลยก็ได้ พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยนะคะ อ้าช่ายพี่ว่าปีนี้คะแนนรัฐศาสตร์จุฬา และ ธรรมศาสตร์ จะลดลงเท่าไรหรอคะ 200-400 จะถึงไหม
Name : ฟิวส์ [ IP : 125.24.35.234 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 12:02
 
 
ความคิดเห็นที่ 93  
น้องคนไหนหรือคนที่จาซิ่วเข้าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แอดมาคุยกันได้นะคับ รออยู่น้า ^^ . . llvvinll@hotmail.com
Name : W!Nz [ IP : 124.121.17.218 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 15:30
 
 
ความคิดเห็นที่ 94  
พี่คะ ...คือนู๋อยากทราบว่าถ้าจบตรี รัฐศาสตร์มาสามารถต่อโทบัญชีได้ป่าวคะ คือได้ยินมาว่าถ้าจะต่อโททางบัญชีต้องจบตรีบัญชีเท่านั้น!!!...จริงอะป่าวคระ???
Name : อยากฮู้..จัง [ IP : 202.44.135.35 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 16:02
 
 
ความคิดเห็นที่ 95  

พี่ๆสังคมสงเคราะห์ค่ะ แว๋นพึ่งขึ้นม.5ค่ะ เกรดม.4ไม่ค่อยดีเรย จะดีก็พวกอังกฤษที่4 สังคม อะไรหยั่งงี๊ก็3-4อะค่ะ แล้วคิดว่าถ้าจะเรียนสังคมสงเคราะห์เนี่ย เน้นวิชาอะไรไปเลยดีกว่าค่ะ คือโง่เลขมากกกก.. ไม่รู้จะรอดมั้ย?? อ้อ แล้วนอกจากงานพวกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิแล้ว มีงานอะไรอีกค่ะ

.......ปล.แต่ใจฉ้านรักจริงๆนะค่ะ


PS.  >>ม า ย ไ ด อ า รี่ http://no-problem.storythai.com เม้นๆ มิสๆ คลิกๆ
Name : ๐E-whnnz~ซ่าส์๐ < My.iD > [ IP : 222.123.154.160 ]
Email / Msn: whnnz(แอท)hotmail.com
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 17:23
 
 
ความคิดเห็นที่ 96  
ถ้าจบ IR มาแล้วสามารถทำงานไรได้บ้างอ่ะค่ะ แล้วจบมามีทางเลือกเยอะป่ะ คือประมาณว่าโอกาสที่จะตกงานสูงป่ะ
Name : อ่ะอยากรุ้เด่ะ [ IP : 203.188.50.22 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 18:00
 
 
ความคิดเห็นที่ 97  
ตอบ

... คห 92

รัฐศาสตร์ที่ไม่ต้องเรียนเลข ก็น่าจะเป็นสาขา การปกครอง เเละความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ ก็เรียนนิดเดียวเอง

.. คห.94

รัฐศาสตร์ต่อโทได้ทุกสาขา ยกเว้น สาขาที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ คือ บัญชี นิติ เเพทย์ วิศวะ * เเต่ต่อโท MBA บริหารธุรกิจเเละเศรษฐศาสตร์ ได้

.. คห.96

ถ้าจบ IR มหาลัยดังๆ ก็มีส่วนให้หางานทำง่ายขึ้นครับ (เรื่องจริง ไม่ได้ดูถูกใครนะ) เเละ ภาษาอังกฤษ เป็นจุดขายของ IR เวลาหางานเลย เพราะฉะนั้นฟิตอังกฤษไว้ รุ่ง ส่วนงานเอกชน ก็จะไปอยู่ตามฝ่ายบุคคลซะส่วนใหญ่นะ ไม่ค่อยได้ใช้ที่เรียนมาหรอก

ถ้าอยากทำตรงสาย ก็ต้องไปอยู่ กระทรวงการต่างประเทศ หรือ ไปทำงานอยู่ใน สถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยนะครับ เเต่ก็เเข่งขันกันสูงหน่อย
Name : Sweet B [ IP : 203.146.104.32 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 20:14
 
 
ความคิดเห็นที่ 98  
สำหรับน้องบางคนที่ไม่รู้นะครับ ว่า รัฐศาสตร์ทั้ง 3 สาขา คือ การปกครอง ความสัมพันธ์ เเละรัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ เรียนวิชาอะไรบ้าง พี่ก็จะขอบอกคล่าวๆ เกี่ยวกับวิชาที่น้องต้องเจอละกัน
** การปกครอง ** ก็มีวิชาพวก

การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ + ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
การเมืองไทย +การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค + รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
ปรัชญาการเมือง + แนวความคิดของนักคิดการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์
... ก็คือ เรียนพวก การเมือง การปกครองนั่นเอง เเต่ก็สนุกนะ เหมาะกับเเฟนพันธุ์เเท้ทางการเมือง
** ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **

เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ปัจจัยด้านการทูต เศรษฐกิจ และการทหารที่มีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การต่างประเทศของไทย +การเมืองและนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ + องค์การระหว่างประเทศ + กฎหมายระหว่างประเทศ

ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต + นโยบายต่างประเทศของประเทศต่างๆ
... เรียนเเล้วตามทันโลก ได้รู้เรื่องอะไรๆ เยอะ ฟังเเล้วเพลิน

** รัฐประศาสนศาสตร์ / บริหารรัฐกิจ **
กระบวนการทางการบริหาร การนำนโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการระบบราชการ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณในการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหา(ก็คือ เลขนั่นเเหละ) + สถิติสำหรับนักบริหาร + การบัญชีการเงิน + การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ + ระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์+การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ

.... ก็เหมาะกับ คนที่ชอบเเนว จัดการองค์กร การพัฒนาเเละวางเเผนองค์กรให้ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือช่วย 3 ตัว คือ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน+คลัง+การจัดงบประมาณ เเละ การวางเเผนต่างๆ
เเต่ทำใจว่า อาจเรียนไม่สนุกสนานเท่ากับ อีก 2 ภาค เเต่ตัววิชาเรียน เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะในอนาคต
** ป.ล. ** ข้างบน อ้างอิงจากหลักสูตรล่าสุด ของ รัฐศาสตร์ จุฬา
Name : Sweet B. [ IP : 203.149.16.45 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 20:51
 
 
ความคิดเห็นที่ 99  
บริหารงานยุติธรรม ของ เกษตร มันเรียนยังไงอ่ะคะ แล้วจบมาทำงานอะไรได้บ้างคะ?

จุฬาสอบตรงรัฐศาสตร์ เอาเกรดเท่าไหร่คะ แล้วมีสอบเขียนเรียงความรึเปล่า ถ้ามีมันเป้นยังไงอ่ะคะ สอบเขียนเรียงความ เขียนยังไงประมาณไหน มีหนังสือให้อ่านไม๊คะ ?

จุฬาสอบตรง รับกี่คนอ่ะคะ เฉพาะ Ir อ่ะค่ะ?
Name : อยากทราบจริงๆ ตอบหน่อยนะคะ [ IP : 203.118.105.172 ]
Email / Msn: -
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 21:08
 
 
ความคิดเห็นที่ 100  
ตอบ ความคิดเห็นที่ 99

สาขาบริหารงานยุติธรรม ของม.เกษตรศาสตร์ จะเรียนทางด้านงานบริหารคล้ายๆ กับผู้พิพากษา ซึ่งระหว่างการเรียนจะต้องเรียนตั้งแต่นิติศาสตร์ ไปจนถึงด้านอาชญวิทยา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน ส่วนที่จบมาแล้วสามารถทำงานได้ในกระทรวงยุติธรรมโดยตรงครับ

ด้านจุฬาฯ การสอบตรงนั้น พี่คาดว่าไม่มีนะครับ แต่น่าจะเป็นโควต้ารับตรงหรือโครงการพิเศษอื่นๆ มากกว่าครับ
Name : Ggame < My.iD > [ IP : 58.9.16.91 ]
Email / Msn: G-games_ku(แอท)hotmail.com
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 22:34
 
 
ความคิดเห็นที่ 101  
-*- ตอนนี้พี่เรียน IR อยู่ มันเน้นที่ภาษาน แล้วจบมาไม่ได้เป็นทูตกันทุกคนหรอก บางคนเค้าก็ทำงานเกี่ยวกันพวกบริษัทต่างชาติ ที่เรียนมันเกี่ยวกับพวกการเมืองระหว่างประเทศอไรพวกนี้อะ
Name : เปนอย่างนี้แหละตัวชั้น..นางมา < My.iD > [ IP : 58.10.96.130 ]
Email / Msn: poison-ivy.gall(แอท)hotmail.com
วันที่: 1 เมษายน 2550 / 23:53
 
 
ความคิดเห็นที่ 102  
ผมอยากเรียนรัฐศาสตร์ การทูต มากอะครับ ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง ตอบนี้ผมขึ้นม.6 ช่วยแนะนำด้วยนะครับพี่ๆ นี่เมลผมครับ kanchanahuta1@hotmail.com ใครมีข้อมูลก็แอดมาคุยกันบอกกันได้นะครับ
Name : นัท [ IP : 210.86.208.24 ]
Email / Msn: kanchanahuta1(แอท)hotmail.com
วันที่: 2 เมษายน 2550 / 22:29
 
 
ความคิดเห็นที่ 103  
-การที่ จะทำงานในกระทรวงการต่างประเทศได้นั้น จำเป็นหรอ คะที่ต้องจบรัฐศาสตร์ สาขา IR อย่างเดียว สาขาอื่นมีสิทธิ์ไหมคะ -แล้วที่บอกว่าคะแนนปีนี้ น่าจะต่ำลงไม่เกิน 200 จริง หรอคะ -*- แล้วจำนวนนิสิต นักศึกษาที่รับ จะเท่าเดิม กับปีที่ แล้วหรือเปล่า?(เช่น มธ.สาขาละ50คน)
Name : tabo [ IP : 203.113.32.9 ]
Email / Msn: pair_phat(แอท)hotmail.com
วันที่: 3 เมษายน 2550 / 09:49
 
 
ความคิดเห็นที่ 104  
รัฐศาสตร์เกษตรมีเปิดภาคพิเศษนะ
Name : someone in ku [ IP : 58.9.113.91 ]
Email / Msn: -
วันที่: 3 เมษายน 2550 / 11:20
 
 
ความคิดเห็นที่ 105  
พี่ๆคนไหนเรียน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา มก. มั้งครับ เรียนยากไหม แล้วจบมา งานกว้างไหมครับ พี่ๆ ช่วยฝากเมลล์ไว้ได้ป่าวครับ อยากคุยกะรุ่นพี่ สังคมศาสตร์ มก. คับ *-*
Name : Porkung [ IP : 203.113.51.132 ]
Email / Msn: -
วันที่: 3 เมษายน 2550 / 12:53
 
 
ความคิดเห็นที่ 106  
น้อง คห..103 พี่เคยเขียนไว้ที่หน้าก่อนๆ เเล้ว เดี๋ยวบอกใหม่ละกัน ตามประกาศ ก.พ.- กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สาขาที่มีสิทธิสอบ เป็นนักการทูต ได้ คือ รัฐศาสตร์ (IR - การปกครอง -รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สังคมวิทยา) * สอบได้ทุกสาขา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ หรือ บัญชี) อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน สรุป.... ถ้าเรียนสาขาที่กล่าวมา มีสิทธิสอบได้หมดจ้า
Name : Sweet B [ IP : 203.146.104.35 ]
Email / Msn: -
วันที่: 3 เมษายน 2550 / 17:03
 
 
หน้าที่ [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
 

Let's Post : มาแสดงความเห็นกันที่นี่เลย
ส่วนที่ 1: Message ข้อความ
ส่วนที่ 2 : Name ลงชื่อ
  โพสความเห็นด้วย member Login name Password
  โพสแบบบุคคลธรรมดา : ชื่อ* email รูปตัวแทน ใส่รหัสที่เห็น